Precizní distributory – špičková technologie
Přesná distribuce pro cílenou aplikaci živin

Zemědělské provozy, které chtějí modernizovat, se v případě nízkoúrovňové aplikace kejdy méně zabývají otázkou „proč?“ než otázkou „jak?“. Jako známý výrobce a průkopník ve vývoji moderních technologií aplikace hnojiv věnuje společnost Vogelsang své úsilí vývoji přesného distributoru jako ústředního prvku těchto systémů. Úkol: rovnoměrně rozdělit kejdu do všech vývodů a zajistit, aby se tak dělo i u velkých ústrojí, jako je Vogelsang SwingMax s pracovním záběrem 36 metrů a 120 hadicemi.

Přesné distributory od společnosti Vogelsang dosahují velkých úspěchů s variačním koeficientem pod 5 %, což vede k rovnoměrnému rozdělení živin. Tento vysoký stupeň spolehlivosti je dán inteligentní konstrukcí přesných distributorů Vogelsang a kvalitou jednotlivých komponent. Zemědělské provozy profitují nejen z nižších nákladů na anorganická hnojiva, ale zemědělské stroje od společnosti Vogelsang mají také delší životnost.

Zemědělské provozy, které chtějí modernizovat, se v případě nízkoúrovňové aplikace kejdy méně zabývají otázkou „proč?“ než otázkou „jak?“. Jako známý výrobce a průkopník ve vývoji moderních technologií aplikace hnojiv společnost Vogelsang také pochopitelně věnuje své úsilí vývoji přesného distributoru jako ústředního prvku těchto systémů. Úkol: rovnoměrně rozdělit kejdu do všech vývodů a zajistit, aby se tak dělo i u velkých ústrojí, jako je Vogelsang SwingMax s pracovním záběrem 36 metrů a 120 hadicemi.

Přesné distributory od společnosti Vogelsang zde dosahují velkých úspěchů s variačním koeficientem pod 5 %. Výsledkem je rovnoměrné rozdělení živin. Tento vysoký stupeň spolehlivosti je dán inteligentní konstrukcí přesných distributorů Vogelsang a kvalitou jednotlivých komponent. Zemědělské provozy profitují nejen z nižších nákladů na anorganická hnojiva: Zemědělské stroje od společnosti Vogelsang mají také delší životnost.

Vysoce kvalitní zpracování, efektivní provoz: Přesné distributory Vogelsang

Z ekonomického hlediska je při pořizování nového přesného distributoru důležité zohlednit nejen jeho přesnost distribuce, ale také jeho životnost, nemluvě o jeho kompatibilitě se stávajícími systémy. Ať už používáte aplikátor s vlečenými hadicemi, řezné nástroje, kultivátor nebo krátkou talířovou bránu, přesné distributory Vogelsang lze kombinovat s celou řadou aplikačních systémů. I přes individuální možnosti konfigurace mají všechny produkty od společnosti Vogelsang jedno společné: mají mimořádně dlouhou životnost. Vysoce kvalitní ocel, výkonné rotory a řezné nože a spolehlivé bezpečnostní systémy zajišťují, že jednotky budou spolehlivě fungovat po dlouhou dobu.

Přesné distributory Vogelsang – univerzální, ale zároveň přizpůsobené na míru

Při splnění mnoha různých potřeb zemědělských provozů jsou přesné distributory Vogelsang k dispozici ve třech různých řadách. Každý z jednotlivých modelů lze navíc nakonfigurovat na míru. Ať už používáte aplikátor s vlečenými hadicemi, aplikátor s vlečenými botkami, řezné nástroje, kultivátor, krátkou talířovou bránu nebo systém Strip Till, naše přesné distributory fungují stejně spolehlivě s jakoukoli aplikační technologií.

Prvním hlediskem při výběru nejvhodnější řady je systém plnění. Například hydraulicky poháněný systém DosiMat LVX je plněn shora: kejda proudí do rotoru vybaveného řeznými noži, které hnojivo rovnoměrně rozdělují do vývodů, které rovněž směřují dolů. Společnost Vogelsang zde již léta instaluje řezné nože s optimalizovanou geometrií řezu. Vláknité a cizí materiály obsažené v kejdě jsou tak důkladněji rozmělněny, takže lze rovnoměrný tok kejdy dopravit ještě dále. Systém dvojitého těsnění a systém vizuální kontroly úniku zajišťují dodatečnou bezpečnost při provozu. Díky více než 100 konfiguracím, 5 až 60 výstupům pro hadice a průměrům od DN 40 do DN 60 je systém DosiMat LVX, pokud jde o aplikaci kejdy, nejuniverzálnějším z přesných distributorů od společnosti Vogelsang.

ExaCut ECL zahrnuje modely s 20 až 60 hadicovými vývody a díky svým kompaktním rozměrům může být instalován i na postranní ramena aplikačního systému. Je tedy ideální volbou pro extrémnější pracovní šířky. Kromě separátoru cizích materiálů jsou modely řady ExaCut ECL vybaveny také samoostřícím řezným systémem.

ExaCut ETX od společnosti Vogelsang zajišťuje při aplikaci kejdy maximální spolehlivost. Funkce přesného distributoru je založena na excentricky pracující technologii. Díky tomuto principu řízení nabízí hnací hřídel přesného distributoru větší výkon při menším zdvihu. Systém zvyšuje účinnost přesného distributoru a výrazně zvyšuje jeho přesnost boční distribuce. Na rozdíl od jiných excentricky pracujících strojů má však ExaCut ETX v rotoru protizávaží, díky němuž je chod stroje plynulejší. Snižuje se mechanické namáhání ložisek a těsnícího systému a vznikají menší vibrace, což rovněž pomáhá chránit aplikační systém a výrazně prodlužuje jeho životnost. Inovativním systémem ExaCut ETX společnost Vogelsang úspěšně překonala slabiny aplikačních systémů založených na excentricky pracující technologii a zajistila, že vyšší výkon není na úkor životnosti stroje.