PowerFill for vacuum tankers
PowerFill

Akcelerátor plnění pro podtlakové cisterny
PowerFill

  • Až o 30 % kratší doba plnění cisterny s vakuovým systémem
  • Úplné využití přepravního objemu díky kompletnímu naplnění
  • Přesnější aplikace kejdy díky homogenizaci
  • Jednoduchá dodatečná montáž

Kontakt

Princip fungování systému PowerFill
Jak funguje akcelerátor plnění od společnosti Vogelsang

Při plnění vakuových nádrží se obvykle tvoří velké množství pěny, která brání úplnému naplnění cisterny, protože zabírá cenný prostor v nádrži. Kvůli postupnému plnění uživatel ztrácí čas, který by mohl lépe využít jinde.

Akcelerátor plnění PowerFill je určen pro podtlakové cisterny, aby snížil tvorbu pěny během procesu plnění. Toho je dosaženo prostřednictvím velkoryse dimenzovaného čerpací skříně, která čerpá kejdu nízkou rychlostí. Tak se vakuová nádrž naplní až o 30 % rychleji a snížená pěnivost umožňuje využít prostor, který by byl jinak zaplněn pěnou. Další výhoda nástroje pro plnění PowerFill: Kejda se během plnění homogenizuje. V důsledku toho se pak může aplikovat snadno a rovnoměrněji.

PowerFill je tedy výkonný, spolehlivý a uživatelsky přívětivý akcelerátor plnění pro vakuové nádrže, který zemědělcům poskytuje čas na důležitější úkoly.


Akcelerátor plnění pro vakuové nádrže od společnosti Vogelsang
Nástroj pro plnění PowerFill pro použití v zemědělství

Systém PowerFill od společnosti Vogelsang plní vakuové nádrže kejdou rychle a zcela. Je mimořádně výkonný, spolehlivý a uživatelsky přívětivý. Velkoryse dimenzovaná skříň akcelerátoru plnění PowerFill umožňuje rotaci při nízkých otáčkách, a je tak dosaženo vysoké kapacity při minimálním pěnění. Systém lze snadno a s nízkými náklady dovybavit. Možné varianty pohonu: hydraulický pohon, mechanický pohon přes kardanovou hřídel a pohon elektromotorem. Systém Vogelsang PowerFill naplní vakuovou nádrž až o 30 % rychleji a naplní ji zcela. Kejda je během plnění znovu homogenizována, což usnadňuje její přesnější aplikaci. Nástroj pro plnění je vhodný pro všechny standardní vakuové nádrže.


Kontaktujte nás pro další informace