Produkty řady CC
Produkty řady CC

Vřetenové čerpadlo s rychlým a snadným servisem
Produkty řady CC

  • Snadný a rychlý servis s minimálními nároky na prostor
  • Není nutná demontáž potrubí na výpustné a sací straně
  • Různé varianty výměnných dílů
  • Mechanické těsnění Quality Cartridge lze vyměnit bez otevření čerpadla
  • Robustní kardanová hřídel s ochranným pouzdrem

Kontakt

Konstrukce a funkce vřetenového čerpadla řady CC
Čerpadla pro abrazivní a viskózní média

Vřetenová čerpadla jsou rotační objemová čerpadla. Základní princip vřetenového čerpadla byl vynalezen v roce 1930 a je založen na rotoru otáčejícím se ve stacionárním statoru. Rotor má tvar posuvného šroubu s velkým stoupáním a hlubokým vykrojením závitu a malým průměrem jádra a otáčí se excentricky ve statoru. Stator má zase tvar odpovídajícího, ale dvouzávitového vnitřního šroubu s dvojnásobným stoupáním. V důsledku geometrie a excentrického otáčení rotoru se vytvářejí dutiny, které uzavírají médium a rovnoměrně jej přečerpávají ze strany sání na stranu výtlaku; druhý závit statoru funguje jako čerpací kanál pro médium. Díky této koncepci čerpání se vřetenová čerpadla vyznačují čerpáním při stabilních tlacích úměrných otáčkám. Vřetenová čerpadla řady CC jsou obzvláště vhodná pro abrazivní a viskózní média, jako jsou například kaly a organické suspenze, a to i v případě, že obsahují velké množství hrubých cizích a rušivých materiálů nebo je třeba je čerpat proti vysokému tlaku.

Údržba s konceptem QuickService
Vřetenová čerpadla se snadnou údržbou

Produkty řady CC se mohou pochlubit inovativní koncepcí QuickService, která nabízí více možností výměny rotoru a statoru a výměny těsnění.

Rychle vyměnitelné díly
Pokud je třeba čerpadlo co nejrychleji znovu zprovoznit, vymění se stator a rotor jako jeden celek. Je také možné vyměnit celou rotační jednotku bez demontáže částí potrubí na sací nebo výpustné straně. K tomu stačí odstranit šrouby na spoji úhlové příruby a na tělese čerpadla. Jednotku lze poté vyklopit nahoru nebo do strany a poté ji vyjmout a nahradit novou. Vyjmutou jednotku lze poté repasovat, zatímco je čerpadlo opět v provozu – buď samotným provozovatelem, nebo naším servisním oddělením či některým z našich servisních partnerů pro opravy čerpadel.

Výměna jednotlivých součástí
Alternativně lze také, stejně jako u konvenčního vřetenového čerpadla, po vyklopení jednotky rotor-stator vyjmout a vyměnit pouze stator. V případě potřeby můžete rotor vyměnit i samostatně.

Praktická výměna těsnění u čerpadel řady CC
Vřetenová čerpadla řady CC nabízejí také dvě možnosti výměny mechanického těsnění Quality Cartridge. Po demontáži motoru s plochou převodovkou jej lze vyměnit z pohonu, a to rychle a zcela nezávisle na práci na prvcích čerpadla. Alternativně lze těsnění Quality Cartridge vyměnit přes těleso čerpadla po demontáži kardanové hřídele.


Digitalizujte svůj produkt!
Řídící technologie pro technologii od společnosti Vogelsang

Investice do naší progresivní a inteligentní řídící technologie výrazně zvyšuje výkon a efektivitu strojů a systémů Vogelsang. Získává a nepřetržitě monitoruje klíčové parametry, jako je kapacita nebo průtok, otáčky, tlak a spotřeba energie. Řídící systém včas odhalí poruchy a vhodným zásahem je odstraní. Integrovaná komunikační rozhraní jako ProfiNet a OPC UA umožňují v reálném čase výměnu dat s jinými systémy nebo nadřazeným řídícím systémem.

Webové uživatelské rozhraní zároveň přehledně zobrazuje všechny klíčové údaje ve všech významných prohlížečích. Volitelně lze k datům získat přístup i na mobilních zařízeních pro vzdálený dohled.

Zkušenosti našich odborníků ze stovek použití v různých oblastech neustále inspirují vývoj našeho softwaru a vytvářejí základ hlavních výhod, ze kterých těží uživatelé: nízké provozní náklady, maximální dostupnost a efektivita.

Náš sortiment řídících systémů přináší to správné řešení pro veškeré požadavky na stroje a jakékoliv potřeby zákazníků. Od hotových, ve výrobním závodě vyzkoušených a do provozu uvedených systémových řešení pro koncové uživatele až po základní verze pro odborníky, kteří si chtějí řídící technologii dotvořit sami.

Varianty řídící technologie pro produkty řady CC


Vlastnosti produktů řady CC

Jednou z klíčových vlastností produktů řady CC je otočný mechanismus, díky němuž není nutné demontovat potrubí. Rotor a stator se vytáčejí nahoru nebo do strany jako jeden celek.

Doplňkové informace:
Velkoryse dimenzovaná kardanová hřídel se dvěma kardanovými klouby zajišťuje spolehlivý přenos hnací síly u produktů řady CC z motoru s plochou převodovkou na rotor. Robustní objímka – která se nemusí demontovat ani při výměně rotoru – chrání hřídel před pevnými a vláknitými materiály a před cizími tělesy v médiu.

Doplňkové informace:
Těsnění hřídele u produktů řady CC je zajištěno osvědčenou kazetou Quality Cartridge, kterou lze vyměnit bez nutnosti otevření čerpadla. Po vyjmutí motoru je těsnění přístupné z hnací části, kde je lze vyměnit několika pohyby. Lze ji samozřejmě vyměnit i přes čerpací komoru po demontáži kardanové hřídele.

Doplňkové informace:
Produkty řady CC nabízí mnoho možností výměny dílů. Pokud je třeba čerpadlo rychle znovu zprovoznit, vymění se stator a rotor jako jeden celek. Také je možné vyměnit celou rotační jednotku. Alternativně lze stator a rotor vyměnit jeden po druhém, jako u běžných vřetenových čerpadel.

Volitelné prvky produktů řady CC

Sací těleso StreamLine je optimalizováno pro průtok a je variabilní – pomocí sacích přírub různých velikostí a tvarů (DIN/palec) jej lze snadno přizpůsobit konkrétnímu použití, a to buď ve svislé, nebo vodorovné poloze.
K sacímu tělesu MultiConnect lze přímo připojit více potrubí různých velikostí a typů, a to snadno a rychle. Těleso je rovněž vybaveno vestavěným odlučovačem cizích látek.
V závislosti na modelu a použití jsou rotor a stator vřetenových čerpadel řady CC k dispozici buď v jednostupňové standardní geometrii (M1), nebo ve dvoustupňové standardní geometrii (M2) pro vyšší tlaky. Speciálně pro vysoce viskózní a abrazivní média jsou k dispozici dlouhé geometrie (D1).
Ve standardním modelu se k pohonu používají robustní motory s plochou převodovkou, které jsou namontovány přímo na hnací hřídel. Nevyskytuje se zde žádná další spojka. Alternativně jsou čerpadla řady CC vybavena ložiskovým stojanem. V takovém případě mohou být poháněna například převodovým motorem nebo hřídelí vleku.

Vřetenová čerpadla řady CC

  • Malé čerpadlo se snadnou údržbou[br]CC44
  • Kompaktní čerpadlo se snadnou údržbou[br]CC55
  • Výkonné čerpadlo se snadnou údržbou[br]CC66
  • Velké čerpadlo se snadnou údržbou[br]CC77

Malé vřetenové čerpadlo se snadnou údržbou
Vřetenové čerpadlo CC44

CC44 je vřetenové čerpadlo od společnosti Vogelsang pro malé výkony využívající jedinečných výhod řady Cavity Comfort (CC). Účinně čerpá vysoce viskózní kaly, abrazivní organické suspenze nebo odpadní vody. Díky velkému volnému průchodu není citlivé na přítomnost cizích těles a rušivých materiálů. Zároveň se vyznačuje snadnou a rychlou obsluhou typickou pro řadu CC.

Malé vřetenové čerpadlo se snadnou údržbou
Vřetenové čerpadlo CC55

CC55 je kompaktní vřetenové čerpadlo řady Cavity Comfort pro použití, kde je vyžadován střední výkon. Díky rozměrné kardanové hřídeli je čerpadlo odolné a spolehlivé i v náročných použitích, například při čerpání abrazivních kalů, vysoce viskózních suspenzí nebo digestátů. Díky velkému volnému průchodu není vřetenové čerpadlo CC55 citlivé na přítomnost cizích materiálů. Servis a údržba jsou díky inovativní konstrukci řady CC rychlé a snadné.

Výkonné vřetenové čerpadlo se snadnou údržbou
Vřetenové čerpadlo CC66

CC66 je výkonné, uživatelsky přívětivé vřetenové čerpadlo řady CC se snadnou údržbou. Používá se v případech, kdy jsou média vysoce viskózní nebo abrazivní a obsahují velké množství cizího materiálu, které je třeba čerpat při vysokém výkonu a proti vysokým tlakům. Zároveň je vhodné pro použití, kde nejsou přípustné žádné dlouhé odstávky z důvodu servisu a údržby. To se může týkat např. dávkování pevného materiálu v bioplynových stanicích nebo čerpání vysoce viskózních kalů v čistírnách odpadních vod. Pro tato použití je čerpadlo CC66 tou správnou volbou.

Velké vřetenové čerpadlo se snadnou údržbou
Vřetenové čerpadlo CC77

CC77 je největší dostupné vřetenové čerpadlo s inovativní konstrukcí QuickService. Čerpadlo CC77 dokáže účinně a spolehlivě čerpat kaly s vysokým obsahem cizích materiálů, abrazivní organické suspenze nebo kejdu. Díky velkému volnému průchodu je také mimořádně odolné vůči velkorozměrovým cizím rušivým materiálům. Zároveň se vyznačuje rychlým a snadným servisem typickým pro řadu CC, který není u vřetenových čerpadel této velikosti běžný.


Kontaktujte nás pro další informace