Deklaracja ochrony danych

Jako spółka Vogelsang GmbH & Co.KG cieszymy się z Państwa wizyty na tej witrynie oraz zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.
Spółka Vogelsang GmbH & Co. KG przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. W niniejszym zarządzeniu dotyczącym ochrony danych prezentujemy zasady przetwarzania danych na naszej witrynie, w przypadku korzystania z naszego biuletynu oraz w ramach aktywności w mediach społecznościowych.

Usługodawca i administrator w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang i David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Inspektor ochrony danych
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Telefaks: +49 53 34 95 81 17
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Wersja z dnia: 25 Może 2021 r.


1. Informacje ogólne

a) Zakres obowiązywania
W niniejszej deklaracji ochrony danych jako użytkownik zostają Państwo poinformowani o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i używania Państwa danych osobowych przez odpowiedzialnego usługodawcę (w dalszej części tekstu określanego jako „Vogelsang” lub „my”).
Ramy prawne dla ochrony danych osobowych wyznaczają ustawa federalna o ochronie danych osobowych (BDSG), par. 13 ustawy telekomunikacyjnej (TMG) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE (RODO).

b) Dane osobowe
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Spółka Vogelsang GmbH & Co. KG przestrzega zasady unikania przesyłu danych. Na tyle, na ile jest to możliwe, unika się gromadzenia danych osobowych.
Zapisywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami unikania przesyłu danych i minimalizacji danych wyłącznie na czas wymagany przez ustawodawcę (ustawowy okres przechowywania). Gdy ustanie cel, w którym dane zostały zgromadzone, lub okres przechowywania dobiegnie końca, blokujemy lub usuwamy dane.

c) Prawo dostępu
Na Państwa pisemny wniosek Vogelsang udzieli Państwu informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby.

d) Prawo do sprostowania, usunięcia i blokady danych
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do sprostowania na żądanie nieprawidłowych danych dotyczących Państwa osoby oraz do usunięcia lub zablokowania danych. Skorzystanie z tego prawa jest zasadniczo bezpłatne, a wniosek można łatwo złożyć, korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

e) Sprzeciw
Ponadto w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na dalsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w przyszłości. Usunięcie danych osobowych następuje, gdy cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub jeśli przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn ustawowych. Nie dotyczy to danych potrzebnych do celów związanych z rozliczeniami i księgowością lub objętych ustawowym obowiązkiem przechowywania.

f) Nawiązanie kontaktu
Aby nawiązać kontakt w sprawie ochrony danych osobowych, użytkownik może skorzystać z ogólnych danych kontaktowych podanych w stopce lub z formularza kontaktowego.

g) Używanie danych osobowych i ograniczenie celu
Vogelsang lub firma usługowa działająca na zlecenie Vogelsang wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów związanych z technicznym administrowaniem witrynami internetowymi, zarządzaniem klientami, tworzeniem ankiet lub przetwarzaniem Państwa zapytań wyłącznie w niezbędnym zakresie lub zgodnie z informacjami o celach przetwarzania podanymi w odpowiednich miejscach na naszych witrynach internetowych. Nasi pracownicy oraz pracownicy firm usługowych działających na zlecenie Vogelsang są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.
Ponadto gwarantujemy dostępność wszystkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do przestrzegania zasad ochrony danych.

h) Bezpieczeństwo
Vogelsang stosuje środki ochrony mające chronić Państwa administrowane przez nas dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki ochrony są stale ulepszane w miarę postępu technologicznego.

i) Marketing
Po otrzymaniu Państwa danych osobowych wykorzystujemy je, by móc informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz w razie potrzeby zasięgać Państwa opinii, pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Jeśli pomimo udzielenia nam zgody na tego rodzaju wykorzystywanie danych nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości reklam od Vogelsang, mogą Państwo w każdym momencie cofnąć zgodę. Państwa dane zostaną wówczas usunięte lub – jeśli będą nadal potrzebne do celów związanych z rozliczeniami i księgowością – zablokowane.

Więcej informacji:
Adres e-mail do kontaktu: contact@vogelsang.info
Formularz kontaktowy: https://www.vogelsang.info/int/contact/general-request/
Stopka: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

2. Korzystanie z naszej witryny internetowej

a) Przechowywanie adresu IP
Aby móc ulepszać strukturę i funkcjonowanie naszych stron internetowych, przechowujemy dane o każdym wejściu na stronę i zachowaniu użytkownika, w tym adres IP. Przy każdym wejściu na naszą witrynę adres IP jest wyłącznie anonimizowany (tzn. usuwa się ostatnie 8 bitów) i zapisywany wraz z informacjami o dacie i godzinie. Dane te są jedynie wykorzystywane do analiz statystycznych i nie zostają powiązane z danymi osobowymi użytkowników.

b) Propozycja wersji językowej
Po zaakceptowaniu przez Państwa odpowiedniego pliku cookie możemy na podstawie języka Państwa przeglądarki (jeśli dotyczy) zaproponować Państwu odpowiednią wersję językową i przekierować Państwa na nią. Zostaje przy tym zapisana informacja o rozpoznanej wersji językowej oraz o tym, gdzie użytkownik został przekierowany.

c) Włączenie usług i treści stron trzecich
Oprócz takich usługodawców, jak Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) i Multiview (7), nasza obecność online obejmuje niekiedy także treści, usługi i świadczenia innych usługodawców, np. zewnętrzny kod programowania jQuery stworzony przez jQuery Foundation, jquery.org. Aby umożliwić wyświetlanie i prezentację tych danych w przeglądarce użytkownika, absolutnie niezbędne jest przekazanie adresu IP. Usługodawca (w dalszej części tekstu nazywany „osobą trzecią”) poznaje zatem adres IP danego użytkownika.
Choć staramy się korzystać tylko z usług osób trzecich potrzebujących adresu IP wyłącznie do dostarczania treści, nie mamy wpływu na to, czy Państwa adres IP będzie ewentualnie przechowywany. W takim przypadku procedura ta służy między innymi celom statystycznym. Jeśli wiemy o tym, że adres IP jest przechowywany, informujemy o tym naszych użytkowników.

d) Formularz kontaktowy
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych formularzy online, pocztą elektroniczną lub inną drogą (np. podczas rejestracji), przechowujemy dobrowolnie wprowadzone przez Państwa dane, np. nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Korzystamy z nich, by np. odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub przekazać Państwu określone informacje.
Robimy to wyłącznie pod warunkiem, że uzyskaliśmy Państwa zgodę na korzystanie z danych w określonym celu lub jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych lub korzystania z nich na mocy przepisu ustawowego. Na serwerach Państwa dane wraz z ewentualnymi załącznikami są automatycznie usuwane, gdy minie miesiąc od otrzymania Państwa zapytania.

e) Podania o pracę online
Odnośnie przetwarzania podań o pracę online za pomocą naszego narzędzia Softgarden prosimy o zapoznanie się z następującą deklaracją ochrony danych: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych
W należącej do nas przestrzeni online używamy zabezpieczonej pod kątem ochrony danych osobowych wtyczki „Shariff”. Rozszerzenie „Shariff”, stworzone przez specjalistów związanych z magazynem komputerowym c’t, umożliwia poszerzenie strefy prywatności w sieci i zastępuje przyciski „Share” używane zazwyczaj w sieciach społecznościowych.

Więcej informacji:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Pliki dziennika serwera
Dostawca usług internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
  • nazwa hosta korzystającego komputera
  • godzina łączenia z serwerem
  • adres IP

Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych. Gromadzenie danych następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik stron internetowych ma uzasadniony interes w technicznie idealnym przedstawieniu i optymalizacji swojej witryny – w tym celu muszą zostać zgromadzone pliki dziennika serwera.

3. Pliki cookie na naszej witrynie internetowej

Aby bez problemów udostępniać naszą witrynę internetową, używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na odpowiednim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie lub smartfonie, i wykorzystywane przez strony internetowe do zwiększenia wydajności obsługi użytkowników.

a) Zarządzanie zgodami na korzystanie z plików cookie za pomocą Cookiebot
Gdy po raz pierwszy wyświetlają Państwo naszą witrynę, pojawia się tzw. baner z pytaniem o zgodę na używanie plików cookie, którego dostawcą jest Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, tel.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], numer rejestrowy: DK34624607), informujący o plikach cookie niezbędnych ze względów technicznych do korzystania z witryny oraz o innych kategoriach plików cookie.
Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych służą do udostępniania witryny i dlatego spełniają kryteria prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) RODO.
Inne kategorie plików cookie, np. dotyczące preferencji i statystyk, można aktywować indywidualnie, wybierając je na banerze. Jeśli nie uzyskamy Państwa wyraźnej, aktywnej zgody, pliki te pozostają nieaktywne.
Aktualną listę wszystkich plików cookie wraz z krótkim opisem celu, któremu służą, okresem przechowywania i linkami do dalszych informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.vogelsang.info/int/cookie-declaration/
Pod tym adresem zamieszczona jest także dokumentacja Państwa zgody.
Jeśli chcą Państwo zmienić swoje ustawienia, prosimy kliknąć opcję „Zmień ustawienie zgody”. Ponownie otworzy się baner dotyczący plików cookie, w którym mogą Państwo odpowiednio dostosować swoje ustawienia. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami, podając identyfikator na naszym raporcie dotyczącym plików cookie, abyśmy mogli usunąć odpowiednie dane.
Ponadto mogą Państwo wprowadzić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce. Prosimy wziąć pod uwagę, że całkowita dezaktywacja plików cookie może mieć wpływ na działanie naszej witryny internetowej.
b) Inne kategorie plików cookie
Oprócz wspomnianych osobno serwisów Google Analytics i Google Maps (4) oraz wspomnianego powyżej rozpoznawania adresu IP i języka przeglądarki (2 a,b), inne kategorie plików cookie są niezbędne do realizacji funkcji technicznych. Należą do nich standardowe funkcje niezbędne do korzystania ze strony (np. język skryptowy PHP) lub nasz system zarządzania treścią TYPO3 (np. do widoku w przeglądarce).
Ponadto korzystamy z usług zleceniodawcy Cloudflare, aby szybko dostarczać naszą witrynę odbiorcom na całym świecie. W tym przypadku są Państwo traktowani jako indywidualny, ale anonimowy użytkownik, co ma umożliwić Państwu wprowadzanie i zapisywanie ustawień bezpieczeństwa, np. dotyczących akceptacji plików cookie, na indywidualnym poziomie.

Więcej informacji:
Polityka Cloudflare dotycząca plików cookie: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Więcej informacji o plikach cookie Cloudflare: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych sieciowych, której dostawcą jest Google LLC („Google”) z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pytaniami dotyczącymi RODO, ochrony danych oraz określonych wybranych usług należy zwracać się do Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irlandia. Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zleceń, która gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi.
Używane przez Google pliki cookie po uzyskaniu Państwa zgody generują informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej witryny. Dane te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i zostają tam zapisane.
Informujemy Państwa, że na niniejszej witrynie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby umożliwiać zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). W takim przypadku Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google, jednak w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i zostaje tam skrócony.
Na zlecenie Vogelsang Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy używalności niniejszej witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla właściciela strony oraz świadczenia innych usług dla Vogelsang, związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.
Oprócz wprowadzenia ustawień za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie lub indywidualnych ustawień przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić rejestrację przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy skorzystać z poniższego linka do opcji niewyrażenia zgody dla Google (opt-out), pobrać dostępną wtyczkę dla przeglądarki i zainstalować ją. W ten sposób ustawiony zostanie plik cookie opt-out, uniemożliwiający rejestrację Państwa danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej witrynie.

b) Google Ads
Niniejsza witryna wykorzystuje system reklamowy online „Google Ads”, w tym dostępną w ramach systemu usługę śledzenia konwersji. Google Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie, jeśli trafili Państwo na naszą witrynę przez ogłoszenie Google. Te pliki cookie nie służą do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony na naszej witrynie, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie minął, my oraz Google będziemy wiedzieć, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient objęty usługą Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Tym samym pliki cookie nie są obserwowane na stronach klientów Google Ads.
Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się wybrać opcję śledzenia konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich ogłoszenie i zostali przekierowani na jedną ze stron ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować tożsamość użytkowników.
Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo z łatwością dezaktywować plik cookie funkcji śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika, będących częścią ustawień przeglądarki. Wówczas nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

c) Inne używane usługi Google
Oprócz Google Analytics i Google Ads, w naszej ofercie internetowej korzystamy także z innych usług, takich jak Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube oraz Google Web Fonts. Także w przypadku tych usług nie są gromadzone żadne dane pozwalające wnioskować o tożsamości poszczególnych osób; zamiast tego są one rejestrowane w formie zanonimizowanej, aby umożliwić nam ulepszanie naszej strony internetowej.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych usługach lub zrezygnować z usług w celu uniemożliwienia rejestracji Państwa zanonimizowanych danych (funkcja opt-out), należy skorzystać z poniższych linków.
 
Linki do bardziej szczegółowych informacji oraz umożliwiające skorzystanie z opcji opt-out w usługach Google:
Funkcja opt-out dla Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Funkcja opt-out dla usług Google: https://www.google.com/settings/ads?hl=pl
Deklaracja ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Warunki korzystania z usługi Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
Warunki korzystania z usługi Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/pl/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Warunki korzystania z usługi Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=pl
Warunki korzystania z usługi YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Często zadawane pytania odnośnie Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=pl

5. Matomo (dawniej Piwik)

Ta witryna korzysta z oprogramowania open source do analizy ruchu na danej stronie internetowej Matomo. Matomo korzysta z technologii, które umożliwiają wykraczające poza daną witrynę ponowne rozpoznawanie użytkownika do analizy jego aktywności (np. pliki cookies lub tzw. Device Fingerprinting). Zgromadzone przez Matomo informacje dotyczące korzystania z tej witryny są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisem.
Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zgromadzić i przeanalizować dane o korzystaniu z naszej strony przez odwiedzających ją użytkowników. W ten sposób możemy min. dowiedzieć się, kiedy i jakie treści były przeglądane oraz z jakiego regionu pochodzili użytkownicy. Ponadto gromadzimy różne pliki dzienników (np. adresy IP, adresy odsyłające, wykorzystywane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy sprawdzić, czy użytkownicy naszej witryny wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik stron internetowych ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie jego aktywności, aby zoptymalizować zarówno ofertę, jak również swoją reklamę. Zanim odpowiednia zgoda zostanie udzielona (np. zgoda na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie następuje wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Anonimizacja IP
Przy analizie za pomocą programu Matomo stosujemy anonimizację IP. Państwa adres IP jest przy tym przed dokonaniem analizy skracany, tak że nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania go do Państwa. 6/8

Hosting
„Gościmy” program Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, w związku z czym wszystkie dane z analiz pozostają u nas i nie są dalej przekazywane.

6. Pardot/Salesforce

Firma Pardot stworzyła program automatyzacji marketingu w sieci. Korzystamy z programu firmy Pardot do gromadzenia danych o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Dane osobowe są przechowywane w firmie Pardot/Salesforce, jeśli osoby odwiedzające naszą stronę internetową wypełnią formularz np. rejestracji na wydarzenie, formularz kontaktowy/zapytania lub zapiszą się na nasze wiadomości e-mail bądź w jakikolwiek inny sposób „wyrażą zgodę” na współpracę z nami w kwestiach sprzedażowych i marketingowych. Dane nieosobowe, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz odwiedzanych stron są gromadzone przez firmę Pardot.
Ciasteczka firmy Pardot nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkowników, a jedynie unikalne identyfikatory.
Osoby odwiedzające naszą stronę otrzymują komunikat z prośbą o zgodę podczas ich pierwszych odwiedzin. O ile użytkownik nie usunie wszystkich plików cookie, komunikat ten nie pojawia się kolejny raz. Jeśli potencjalna osoba nie wyrazi zgody na śledzenie, firma Pardot traktuje ją jakby miała wyłączone pliki cookie. Kliknięcia na linki z wiadomości e-mail oraz zgłoszenia w formularzach wciąż będą pojawiały się w ich historii aktywności, ale bez historii oglądanych przez nią stron i formularzy.
Gromadzimy Państwa dane, aby móc z Państwem komunikować się dokładniej i w bardziej dostosowany sposób, niezależnie od Państwa związku z firmą Vogelsang: to jest nasz podstawowy cel przetwarzania Państwa danych.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie do czasu, do kiedy będą one konieczne dla celów, dla których zostały one zgromadzone lub tak długo, jak długo będziemy do tego zobowiązani prawnie.
Wdrożyliśmy stosowne techniczne i organizacyjne środki ostrożności mające na celu przeciwdziałanie utracie, niewłaściwemu użyciu, uzyskaniu dostępu do lub zmianie Państwa danych osobowych w nieupoważniony sposób.
Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi polityk firmy Pardot/Salesforce można zapoznać się pod poniższym adresem.

Dodatkowe informacje:
Polityki Pardot/Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MultiView

Strona wykorzystuje kod śledzący firmy MultiView, który wykorzystywany jest do śledzenia odwiedzin stron internetowych i innych interakcji na stronie internetowej dla celów wsparcia działań marketingowych i reklamy cyfrowej.
Firma MultiView zlokalizowana jest w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe gromadzone przez firmę MultiView na całym świecie (w tym w UE oraz Szwajcarii) mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych celem przetwarzania. Firma MultiView pozostaje w zgodności z Programem ramowym tarczy prywatności UE-USA oraz Programem ramowym tarczy prywatności Szwajcaria-USA ustanowionymi przez Amerykański Departament Handlu odnośnie gromadzenia, wykorzystania oraz przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma MultiView złożyła oświadczenie przed Departamentem Handlu, iż postępuje zgodnie z Zasadami tarczy prywatności.
System ten wykorzystuje dane techniczne oraz dane dotyczące zachowań pochodzące z plików cookie oraz pozostałe technologie celem optymalizacji „doświadczenia” konsumentów. W niektórych przypadkach pliki cookie są stosowane do blokowania dla Państwa niepotrzebnych reklam, usuwania konieczności logowania się ponad to, co konieczne dla celów bezpieczeństwa oraz zapamiętywania Państwa zapisanych preferencji. Pliki cookie w połączeniu z naszymi plikami rejestracyjnymi serwera sieciowego pozwalają nam wyliczać łączną liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz które jej części są najpopularniejsze. Daje nam to informacje, które pozwalają nam nieustannie ulepszać naszą stronę internetową i lepiej służyć naszym klientom.
Dane techniczne oraz dane dotyczące zachowań pochodzące z plików cookie oraz pozostałe technologie automatycznie tworzą anonimowe profile zachowań. Profile te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób, a jedynie umożliwiają systemowi dostarczać w imieniu naszych klientów reklamy, które z większym prawdopodobieństwem będą dla Państwa interesujące lub ważne (reklama w oparciu o zainteresowania). Możemy udostępniać dane techniczne i dane dotyczące zachowań oraz profile zachowań naszym klientom w ramach naszej współpracy z nimi celem ustalenia, jakiego typu reklamy oparte o zainteresowania umieszczać i gdzie.
Wyłączenie plików cookie w Państwa urządzeniu lub przeglądarce może ograniczyć lub uniemożliwić tworzenie profili zachowań w oparciu o Państwa aktywność w ww. urządzeniu lub przeglądarce.

8. Matterport

Nasza witryna internetowa korzysta z usług Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Podczas odwiedzin użytkownika na stronie z funkcją spaceru wirtualnego zostaje nawiązane połączenie z serwerami Matterport w Stanach Zjednoczonych. Adres IP użytkownika, wersja przeglądarki i urządzenia, na którym prezentowane są treści, źródłowy i docelowy adres URL oraz identyfikator danych spaceru 3D są przekazywane na serwer Matterport w Stanach Zjednoczonych. Ponadto celem dalszego wykorzystywania przekazywane są takie dane, jak częstotliwość, czas trwania i wzorzec korzystania z usług Matterport. Nie mamy wpływu na dane, które są przekazywane i monitorowane na stronach podmiotu oferującego narzędzia (np. śledzenie danych po aktywacji plików cookie). Dzieje się tak w przypadku integracji spaceru wirtualnego przy użyciu iFrame, gdyż tego rodzaju zastosowanie udostępniane jest poza witryną internetową Vogelsang. Korzystanie z usług Matterport ma służyć atrakcyjnej prezentacji online naszych produktów i rozwiązań . Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Korzystanie z tej funkcji oznacza akceptację warunków oświadczenia o ochronie danych osobowych Matterport.com: https://matterport.com/de/privacy-policy

9. Biuletyn

a) Zgłoszenie i rezygnacja
Na naszej witrynie internetowej oferujemy możliwość zapisania się na nasz biuletyn. Po zapisaniu się będą Państwo regularnie informowani o aktualnych nowościach w naszej ofercie. Do zapisania się na biuletyn konieczny jest prawidłowy adres e-mail. Najpierw w celu weryfikacji adresu e-mail otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia, które należy potwierdzić, klikając na link („double opt-in”). Po zaprenumerowaniu przez Państwa biuletynu na naszej witrynie przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, zwrot grzecznościowy, nazwisko i wybrany język na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 sekcja 1 lit. a) RODO. Udzieloną zgodę można w każdym momencie cofnąć ze skutkiem na przyszłość, korzystając z linku „Rezygnuję” w biuletynie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub nieformalne pismo na adres podany w stopce. Cofnięcie zgody nie oznacza uszczerbku dla zgodności z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Poza tym po zapisaniu się na biuletyn zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu udokumentowania wyrażonej zgody. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego zobowiązania do udokumentowania Państwa zgody (art. 6 sekcja 1 lit. c) w poł. z art. 7 sekcja 1 RODO).

b) Analiza biuletynu
Prowadzimy anonimowe analizy zachowań czytelników i parametrów wyświetlania naszego biuletynu. W tym celu gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące użytkowania, które łączymy z Państwa adresem e-mail i adresem IP. Podstawą prawną tego rodzaju śledzenia jest Państwa zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 sekcja 1 lit. a) RODO.

c) Śledzenie
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na usługę śledzenia, rejestrujemy dane dotyczące użytkowania i zachowań użytkowników w odniesieniu do danych osobowych, aby udostępniać Państwu informacje zgodne z Państwa zainteresowaniami. Jako odbiorca mają Państwo możliwość cofnięcia zgody; w tym celu mogą Państwo skorzystać z jednego z kanałów kontaktu wymienionych powyżej, za pośrednictwem linku „Zmień profil” w biuletynie wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wysłać nieformalne pismo na adres podany w stopce.

Więcej informacji:
Adres e-mail do kontaktu: contact@vogelsang.info
Stopka: https://www.vogelsang.info/int/imprint/


10. Zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych

Aby zagwarantować zgodność naszej deklaracji ochrony danych z aktualnymi przepisami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian. Dotyczy to także sytuacji, w których deklaracja ochrony danych wymaga dostosowania z powodu pojawienia się nowych lub zmiany istniejących usług, np. serwisu. Nowa deklaracja ochrony danych obowiązuje wówczas od Państwa kolejnych odwiedzin na naszych stronach.

/ /