RotaCut: Betrouwbare bescherming tegen vreemde voorwerpen en verbeterde efficiëntie dankzij de RotaCut®

Casestudy - biogasinstallatie in eigendom van Agrargesellschaft Gischau mbH, Kuhfelde, de heer Schulz (eigenaar)

Probleem

Pompschade door vreemde voorwerpen, onvoldoende gasopbrengst van de biogasinstallatie

Oplossing

Vogelsang RotaCut® 5000pro Compact XL

Wij exploiteren een biogasinstallatie van 190 kW als bron voor hernieuwbare energie met een verticale vergister en een navergister.
Gemiddeld worden 12m3 vloeibare mest, ongeveer 4-5 ton kuilmaïs, 2 ton mest en 2 ton kuilgras dagelijks behandeld.

Het probleem

Het kuilgras is lang en wordt ook gebruikt als voer voor jong vee. Bovendien, constateren we veel vreemde voorwerpen die schade veroorzaken aan de lobbenpompen, met als gevolg dat de roterende lobben bijna elke vier weken moesten worden vervangen. Daarnaast was de bereikte gasopbrengst teleurstellend.

De oplossing

Om de installatie te optimaliseren, de gasopbrengst te verhogen en de schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen te beperken, gebruiken wij de RotaCut 5000pro Compact XL. De RotaCut werd geïnstalleerd aan de aanzuigzijde, net voor de lobbenpomp. Sinds januari 2011 wordt de verse mest eerst door de RotaCut gevoerd, voordat hij in de vergister komt. De overdracht van de vergister naar de navergister wordt uitgevoerd via AutoBlubb (pneumatische overflow), maar die werkt echter niet altijd betrouwbaar wegens de hoge viscositeit. Tekorten worden ook via de RotaCut in de navergister gepompt.

Sindsdien is de situatie in onze biogasinstallatie sterk verbeterd. De gasopbrengst steeg met 5 tot 10%, waardoor we de hoeveelheid kuilmaïs hebben kunnen verminderen met ongeveer 25% en daarbij de hoeveelheid lange vezels hebben kunnen verhogen. Als de viscositeit daardoor stijgt, dan compenseren wij dit met succes door ongeveer een kubieke meter vergisterinhoud per uur te circuleren via de RotaCut.

De organische suspensie is nu vloeibaarder en het verbruikte vermogen van de mixers is lager. De duurzaamheid van de draaiende lobben is nu veel langer: de lobben die in januari 2011 werden geïnstalleerd, waren in augustus 2011 nog altijd in gebruik.


Vermelde producten van Vogelsang

/ /