BioCrack: Grotere stabiliteit en energetische efficiëntie in de biogasinstallatie

Casestudy - Biogasinstallatieproject van WHG Anlagenbau GmbH & Co. KG

Probleem

Overblijvend gaspotentieel in de open eindopslag

Oplossing

Vermindering van overblijvend gaspotentieel en gerecirculeerde hoeveelheden met BioCrack

De klant en het probleem

De biogasinstallatie van ACD Bioenergy in Oberfranken werd in 2005 ontworpen en gebouwd door WHG Anlagenbau. In de loop der tijd werd de installatie van 765 kWel uitgebreid. In 2008 omvatte de installatie uiteindelijk twee vergisters met een volume van elk 1.000 m³, twee secundaire vergisters met een volume van 1.730 m³ en 2.260 m³, en een open eindopslag met een bruikbaar volume van 3.180 m³.

Een mengsel van kuilmaïs, gehele plantsilage en ook varkens- en veemest, werd dagelijks in de biogasinstallatie gevoerd. De relatief korte verblijftijd van ongeveer 72 dagen in de vergister en de navergister leidden tot hoge belasting van de tank en drijvende korsten. Regelmatig uitgevoerde analyses van monsters toonden aan dat er een hoog overblijvend gaspotentieel was in de open eindopslag. Het was nu de bedoeling om het overblijvende gaspotentieel te valoriseren om de biogasinstallatie als geheel te optimaliseren. De exploitanten besloten om eerst BioCrack te testen, alvorens 30.000 tot 40.000 euro te investeren om de open eindopslag te overdekken.

De oplossing

WHG Anlagenbau installeerde 3 BioCrack-modules en een BioCut in een standaardvat en verbond dat laatste met het centrale pompstation. Gedurende vier weken werd iedere dag een gedeelte van de organische suspensie in de vergister behandeld in een by-pass. Ook het overstortsubstraat, dat van de vergisters wordt overgebracht naar de navergister, werd door de BioCrack-modules geleid.

Zeer snel werden positieve effecten opgemerkt: de vorming van bovendrijvende korsten verminderde duidelijk. Tegelijkertijd verminderde ook het stroomverbruik van de mixers in de vergister met ongeveer 10% tot 14,8 A, en de mengtijden in de navergister en de eindopslagtank konden met 30% worden verminderd. De vereiste hoeveelheid gerecirculeerde materie verminderde ook met 50%. De gasopbrengst steeg met 12%, de biogasinstallatie werkte vlotter. Een daaropvolgende zes weken lange fermentatietest leverde een overblijvende gasopbrengst van 150 liter biogas per kg droge materie, ofwel een vermindering van 14%.

De heer Derks zegt hierover: "De testresultaten waren zo positief dat we het pre-geïnstalleerde systeem onmiddellijk overnamen. Vandaag is het overblijvende gaspotentieel van onze biogasinstallatie zo laag dat we de dure overdekking van de eindopslag niet nodig hebben."


Vermelde producten van Vogelsang

/ /