BioCrack: heruitrusting van de biogasinstallatie: vlotte werking en efficiëntie met BioCrack

Casestudy - Kotthoff biogasinstallatie

Probleem

Vezelachtige materialen, onvoldoende efficiëntie in de biogasinstallatie

Oplossing

Elektrokinetische desintegratie met BioCrack van Vogelsang

De klant en het probleem

Franz-Josef Kotthoff, landbouwer: Wij gebruiken 70 procent kalkoen- en veemest, 20 procent kuilmaïs kleine hoeveelheden gras voor onze biogasinstallatie van 220 kWel. Om de volledige capaciteit van de biogasinstallatie te kunnen benutten voegden wij ongeveer drie procent gebroken rogge toe, wat neerkwam op ongeveer een ton per dag.

De impact van storm Kyrill was lange tijd merkbaar: hout en vezelachtige stoffen traden steeds weer de biogasinstallatie binnen via de ingevoerde materialen, waardoor problemen ontstonden met de mixers en de schuifkleppen.

Met de RotaCut van Vogelsang verbeterde de situatie snel en de vloeibaarheid van het substraat nam toe. Daarna hoorden wij van het BioCrack-systeem van Vogelsang. De voordelen waren overtuigend. De installatie werd in één keer uitgevoerd en de volgkosten zijn minimaal: het opgenomen vermogen van iedere module is max. 35W en er is geen onderhoud nodig.

De oplossing

Wij installeerden twee BioCrack-modules. De behandeling wordt toegepast op het materiaal dat van de vergister naar de navergister wordt overgebracht, dat is gemiddeld 70-80 m³ per dag. Ook het materiaal dat van de navergister wordt gerecycleerd naar de vergister (50-60 m³ per dag) vloeit ook door het BioCrack-systeem.

Door de biogasinstallatie op deze manier uit te rusten is de efficiëntie aanzienlijk gestegen: de viscositeit van de inhoud van de vergister ging omlaag, de mixers gebruiken sindsdien minder stroom. De ingevoerde hoeveelheden werden met meer dan tien procent verminderd. Wij kunnen nu afzien van het gebruik van rogge, wat ons 40.000 euro per jaar bespaart.

Alles bij elkaar genomen werkt de biogasinstallatie nu vlot en variaties in de gasopbrengst zijn kleiner. Het gehele biologische proces is nu robuuster. Onze conclusie: BioCrack verhoogt de gasopbrengst, werkt automatisch en veroorzaakt geen bijkomende werkzaamheden. Integendeel, onze werkdruk is gedaald omdat de ingevoerde hoeveelheden kleiner zijn en er geen rogge meer nodig is als bijkomende component.


/ /