Meer veiligheid door online monitoring en besturing
Systemen voor de online monitoring en gegevensregistratie voor het railverkeer van Vogelsang

In de railsector gaat het er hetzelfde aan toe als het verkeer in grote steden. Exploitanten van een spoorwegnet kunnen zich geen files, ongevallen of uitval veroorloven. Daarom is het van belang dat door middel van gegevensregistratie centraal wordt toegezien op de standplaats van spoorvoertuigen en eventuele storingen in service- en onderhoudsstations. Deze gegevensregistratie dient vervolgens als basis voor inspecties.

Vogelsang biedt haar klanten de volgende technische oplossingen:

UICScan: het technisch verfijnde scansysteem van Vogelsang voor het automatische herkennen van de UIC-nummers op railvoertuigen, zelfs in volle vaart en ook 's nachts.
VEBSys: een webgebaseerd bewakingssysteem voor het inspecteren van de nodige installaties voor een probleemloze afwikkeling van het verkeer op het spoor.

Onze oplossingen voor uw gegevensbeheer

UICScan - het systeem voor het verzamelen en analyseren van gegevens over railvoertuigen

UICScan

Systeem voor het verzamelen en analyseren van gegevens

  • Direct inzetbaar dankzij het aflezen van UIC-nummers
  • Betrouwbaar dankzij gebruik van videotechnologie
  • Geschikt voor hoge passeersnelheden
  • Documentatie van extra parameters, zoals snelheid
  • Mogelijkheid tot combinatie met extra dienstsystemen
VEBSys van Vogelsang – het bewakingssysteem voor railvoertuigen

VEBSys

Bewakingssysteem

  • Bewaking in real time door webgebaseerde besturing
  • Mogelijkheid voor besturing van systemen van derden (bij compatibele interfaces)
  • Veilige werking dankzij tijdige interventie
  • Extra modules voor autorisatie en besturing mogelijk
  • Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel

Gegevensbeheer en online monitoring voor een rendabele bedrijfsvoering

Om een railbedrijf efficiënt te kunnen leiden, moet op elk moment inzichtelijk zijn waar de railvoertuigen zich bevinden. Ook de status van onderhouds-, service- en voorzieningsstations in treindepots moet centraal worden opgeslagen en toegankelijk zijn om direct te kunnen reageren op eventuele misstanden. Met behulp van het databeheersysteem UICScan en VEBSys van Vogelsang worden railvoertuigen op belangrijke inspectiepunten geïdentificeerd. Samen met gegevens uit allerlei depots worden data in real time geregistreerd en naar een centraal punt gezonden.

UICScan - Scannerzuilen voor het identificeren van railvoertuigen

Efficiënte railbedrijven hoeven geen eigen identificatieysteem voor hun railvoertuigen te ontwikkelen wanneer ze gebruik maken van de wettelijk voorgeschreven UIC-nummers. De nummers staan in het midden van elk rijtuig en worden herkend met een naast het spoor opgestelde scanner. Identificatietoestellen met krachtige camerasystemen en computers zoals de UICScan-zuilen van Vogelsang zijn uiteraard uitgerust voor gebruik ‘s nachts. 

Zo wordt niet alleen duidelijk waar en welk rijtuig zich bevindt, maar is het ook mogelijk de eigen railvoertuigen bij het binnenlopen van een station of een wasstraat te onderscheiden van spoovoertuigen van derden. Naast het wagennummer worden ook andere relevante gegevens, zoals datum, tijd, snelheid en de spoorwegonderneming van de klant gedetecteerd. De resultaten worden direct, nadat de trein de scanpost passeert, geëvalueerd en gezonden naar het centrale databeheersysteem, bijvoorbeeld VEBSys van Vogelsang. Verleende diensten kunnen op die manier eenvoudig klantspecifiek worden verrekend.

UICScan-installaties kunnen in principe naadloos worden geïntegreerd, zonder aanpassingen aan het railvoertuig.

VEBSys – Online monitoring van gegevens van installaties in het treindepot

Om de vele taken en toepassingen in een treindepot zinvol te coördineren en om bij eventuele problemen direct te kunnen reageren, moet de exploitant van een treindepot eerst een volledig overzicht hebben. Wat de wissels voor het feitelijke railverkeer betekenen, is wat het digitale bewakingssysteem betekent voor het efficiënte beheer van spoorweginfrastructuur. Van het seinstelsel en de remtestinstallatie tot de wasstraat en de watervoorziening en waterafvoer: alles moet zoals gepland functioneren.

Moderne, webgebaseerde systemen voor gegevensbeheer verzamelen de vereiste informatie en documenteren in real time de bedrijfstoestanden van de inrichtingen van een treinservicedepot. Het ultracompatibele systeem VEBSys van Vogelsang heeft een hoge gegevenskwaliteit. Het systeem zendt niet alleen alle gegevens door van de Vogelsang-installaties in treindepots, zoals de vacuümstations VacUnit of TUnit. Dankzij de documentatie van het gebruikersvriendelijke VEBSys-storingsmeldsysteem kan ook de status van compressoren, verwarmingen of wasstraten van derden worden opgeroepen. Afhankelijk van de installatie zijn er diverse modules verkrijgbaar voor het inspecteren en besturen van dergelijke systemen. Ze fungeren als vroegtijdige waarschuwingssystemen of als storingmelders en voorkomen een onjuiste bediening van de aangesloten installaties, maar beperken indien nodig de toegang tot het betrokken systeem niet. Zo is de groep gebruikers vooraf gedefinieerd en verzekerd dat het bedrijf van de installatie in het treindepot naadloos verloopt.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen?
Hoe kunnen we u helpen?

+31 78 652 01 01

Contactformulier

/ /