SwingUp Slide van Vogelsang: Het sleepvoetsysteem
Sleepvoetsysteem SwingUp Slide verdeelt drijfmest nauwkeurig

Sleepvoetsysteem voor tankwagens
SwingUp Slide

  • Maximale verdeelnauwkeurigheid dankzij de precisieverdelers en een geoptimaliseerd slangontwerp
  • Mestverdeling onder aanwezige gewassen
  • Maximale flexibiliteit in het gebruik, voor allerlei soorten gewassen
  • Volgt de contouren van de bodem dankzij het stevige schachtmateriaal

Vragen

Efficiente sleepvoetbemester voor tankwagens
Waarom mest verdelen met de SwingUp Slide zo efficiënt werkt

Sleepvoetsysteem SwingUp Slide van Vogelsang verdeelt drijfmest over de grond en met precisie onder de planten. Met een werkbreedte tot maar liefst 18 meter wordt de mest bij de wortels gebracht voor een maximaal gebruik van de waardevolle voedingsstoffen in de mest. Met deze bemester is de verdeelnauwkeurigheid opnieuw een topprioriteit. Om de "V-vorm", die zich in het begin kan vormen, te voorkomen en de nutrienten in de mest op de beste manier te verdelen, maakt het ontwerp gebruik van zeer nauwkeurige precisieverdelers en een geoptimaliseerd ontwerp van de slangen. De sleepvoet deponeert de drijfmest onder de planten, dus precies daar waar het nodig is, wat weer resulteert in een betere opbrengst. Deze sleepvoetbemester van Vogelsang is perfect voor grasland en draagt bij aan de ideale groeiomstandigheden. Het sleepvoetsysteem SwingUp Slide is echter veelzijdig en kan ook met andere planten worden gebruikt. Het slangmateriaal is niet alleen sterk, maar ook blijvend elastisch. Hierdoor kan de sleepvoet steeds de bodemcontour volgen. Hierdoor wordt ook op oneffen terrein een gelijkmatige verdeling van drijfmest gegarandeerd.


Eigenschappen van de SwingUp Slide

De unit is ontworpen voor montage op een 4-punts hydraulisch systeem.
Bij het rijden over de weg worden de slangen van het sleepslangsysteem 180° naar boven geklapt, zodat deze verticaal zijn. Dit voorkomt lekken en houdt de weg schoon en veilig.
Mest, een kostbaar product, moet gelijkmatig en betrouwbaar worden verdeeld in de verdeelslangen. Precisieverdelers van Vogelsang maken een nauwkeurige verdeling van de voedingsstoffen mogelijk met een verdeelcoëfficiënt van minder dan 5 percent. Hierdoor wordt het spreiden een veilig en betrouwbaar proces zonder schommelingen. Zo wordt ook een gelijkmatige plantengroei gegarandeerd.

De afvoerslangen op het sleepslangsysteem van Vogelsang hebben allemaal een vergelijkbare lengte, dankzij de geoptimaliseerde slangenlayout. De mest bereikt de aarde nagenoeg gelijktijdig uit alle slangen en spreiding over de volledige werkbreedte en -lengte is eveneens gegarandeerd. Dit zorgt niet alleen voor optimale laterale distributie in het frame, maar voorkomt ook de V-vorm die anders kan ontstaan.
De slang is een cruciale factor in de mestverdeeltechniek. Daarom zijn het materiaal van de slang en de samenstelling van het plastic speciaal ontwikkeld voor Vogelsang. De combinatie van grondstoffen die wij gebruiken voor onze speciale slang wordt gekenmerkt door hoge stevigheid, buigzaamheid en UV-bestendigheid. Hierdoor zijn de slangen bestendig tegen de effecten van chemische stoffen en omgevingsinvloeden. Het unieke fabricageproces dat wij gebruiken voor onze slangen met onbuigbare uiteindes heeft nog meer voordelen. De slangsecties die worden gebruikt als eindslangen zijn steeds recht en absoluut stabiel wat betreft de afmetingen. Het grote voordeel daarbij: geleidingselementen, die zwaar wegen en snel verslijten, zijn overbodig, en de slangen blijven steeds open en kleven niet vast. Bovendien garandeert deze onbuigbare eindslangconfiguratie een gelijkmatige tussenafstand van de stroken.
Met de TeleShift achter kunt u de transportafmetingen van uw unit inkorten, waardoor het frame aan de achterkant bijna niet meer uitsteekt. Door deze compacte afmetingen wordt manoeuvreren veel eenvoudiger.

Opties van de SwingUp Slide

Comfort Flow Control (CFC) is de universele oplossing voor het afsluiten van slangen in elk systeem: afsluitingen van secties over een deel van de breedte, wisselen van geleidingsspoor of DropStop-systemen. De CFC wordt gemonteerd in de slanguitlaten van de verspreider, stroomafwaarts van de verdeler. Elke slang of groep slangen kan vanuit de cabine worden afgesloten. De CFC is veelzijdig en kan worden gebruikt in: sleepslangsystemen, sleepschoensystemen of bodembewerkingsystemen.

De afzonderlijke DropStop kan worden gebruikt om druppelen te voorkomen of de afstand tot de bodem te vergroten tijdens het spreiden. Hiervoor worden de slanguiteinden 180° naar boven geplaatst zonder dat het volledige frame in de transportpositie wordt geplaatst.
Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de stroom mest en olie naar één van de twee precisieverdelers afgesloten. Hierdoor kunt u een half geleidingsspoor bewerken over grote werkbreedtes en wiggen in het veld gelijk maken. Het voorkomt ook overlapping.
Met de TeleShift vooraan kunt u grotere frames combineren met compacte tanks. Deze kan ook worden gebruikt om verschillende werkbreedtes in te stellen zonder uitstekende elementen.
/ /