Strookbewerking en inbreng van mest gecombineerd
Over grote oppervlakken of in stroken met Vogelsang

Om ecologische en economische redenen brengen meer en meer landbouwbedrijven drijfmestmest direct in de bodem in. Zo wordt voorkomen dat voedingsstoffen door verdamping verloren gaan. Het reduceert ook het aantal passages over het veld. Dit bespaart tijd en geld en is de ideale oplossing voor een efficiënt gebruik van voedingsstoffen op landbouwgrond.

De strookbewerkingsmethode geeft toekomstgerichte landbouwbedrijven de mogelijkheid om verder kosten te besparen door het combineren van mestinbreng met het bodembewerkingsproces. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat uitgekiende bodembewerkingsunits, zoals de Vogelsang XTill®, bedrijfskosten kunnen reduceren met tot 40%. Kunstmest, stroom, diesel en tijd - men heeft van alles minder nodig. Ook de bodem plukt de vruchten van de strookbewerkingstechniek: minder passages over het veld en het losmaken van de bodem in stroken helpen de watertoevoer en voorkomen erosie en schadelijke compactering.

Naast de krachtige en flexibele Vogelsang XTill-machines omvat ons assortiment ook de Vogelsang SynCult, een eenvoudig te monteren uitrustingsset voor bestaande bodembewerkingsmachines.

Onze oplossingen voor bodembewerking

Vogelsang SynCult

SynCult

Mestuitrustingskit voor bodembewerkingsmachines

  • Het inbrengen van mest tijdens de bodembewerking bespaart tijd en geld
  • Garantie van de bodembewerkingsmachine blijft volledig geldig
  • Veilige slanglayout, zelfs in transportpositie
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Aangepast aan de bodembewerkingsuitrusting

XTill

Strookbewerking met optionele mestbemesting ter hoogte van de wortels

  • Strookbewerking die de bodem ontziet en ecologisch verantwoord is met optionele bemesting met mest ter hoogte van de wortels
  • Bespaar tijd en geld door het combineren van verschillende stappen
  • Mest wordt ingebracht op twee verschillende dieptes
  • Strookbewerkingssysteem voor een extreem brede reeks aan verschillende gewassen en bodemtypes

Veilig voor het milieu en de bodem, efficiënt en tijdbesparend

Het verlies van voedingsstoffen in conventionele mestspreiding blijft de drijvende kracht achter actuele ontwikkelingen in de verdeling van drijfmest. Dankzij hun vele voordelen hebben technisch geavanceerde strookbewerkingsunits, zoals de Vogelsang XTill of directe inbreng met een korte schijveneg of ploegarm, een uitstekende reputatie. Het direct inbrengen van drijfmest wordt niet alleen aanbevolen wegens de verbeterde opbrengsten, maar bespaart ook aanzienlijk tijd en inspanning door de bodembewerking en de mestverdeling te combineren in een enkele stap. Het resultaat voor het milieu, de bodem en de planten is positief.

De perfecte combinatie: eggen met de SynCult uitrustingskit

Dankzij aanzienlijke besparingen van tijd en kosten is directe inbreng veel efficiënter dan conventionele verspreiding van mest. Met de overeenkomstige mesttoevoersystemen hebben landbouwers, aannemers en loonwerkers de optie om bestaande machines achteraf uit te rusten en verder te gebruiken.

Vogelsang heeft daarvoor samengewerkt met een groot aantal bekende fabrikanten van bodembewerkingsmachines. Het resultaat van deze gecombineerde knowhow was de SynCult, een betrouwbare, duurzame en nauwkeurige complete set voor het uitrusten van eggen en ploegarmen. Deze samenwerking verzekert een probleemloze aansluiting van de mestaccessoire op voorbereide montagepunten. In tegenstelling tot andere mestaccessoires is boren of lassen overbodig voor het aansluiten van de SynCult. Met als resultaat dat de garantie van de fabrikant volledig geldig blijft.

SynCult-systemen worden geleverd met alle componenten en montageonderdelen die nodig zijn om het gewenste systeem voor mestinbreng achteraf te monteren. Naast slangen en uitlaatleidingen omvatten deze ook de beproefde precisieverdeler van Vogelsang, waarmee professionele aankoppeling en correcte werking van de gecombineerde units is verzekerd.

Als extra voordeel helpt het combineren van bodembewerking en mestverdeling in een enkele stap u ook om te voldoen aan de wettelijke bemestingstijden, bijvoorbeeld de regel voor inbreng van 4 uur tijd die in Duitsland geldt.

Direct inbrengen van mest met de strookbewerkingsmethode met Vogelsang

Vogelsang XTill®-units combineren optimale voorbereiding van landbouwgrond voor het zaaien van gewassen in rijen en lage bemesting op wortelhoogte met lage emissie. De hoogte van de uitlaatleiding voor drijfmest kan individueel worden aangepast. De hoogte van de stervormig gekartelde schijfvlakken en de verhouding van aanaardschijven tot de injector kunnen ook worden ingesteld. De werkbreedte van de Vogelsang XTill® bereikt maximaal 6 meter, en deze kan worden ingeklapt tot een breedte van 3 meter voor het transport.

In functie van het toepassingsgebied is de Vogelsang XTill® verkrijgbaar in 2 verschillende series: de ProTerra en de VarioCrop.

De robuuste ProTerra en zijn krachtige hydraulische druksysteem garanderen een uniforme bewerkingsdiepte in harde bodems. Dankzij de elektrohydraulische besturing vanuit de cabine kan de machine worden aangepast aan de specifieke omstandigheden tijdens het transport. Bodembewerking in stroken vindt plaats met een vaste breedte van 70 of 75 cm.

Met een flexibele rijbreedte van 45 tot 75 cm, kan de Vogelsang XTill® VarioCrop worden gebruikt voor alle soorten gewassen. De diepte van de ploegschaar en de inbreng van mest kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld in de XTill® VarioCrop. Er zijn ook verschillende instellingsopties voor het type gewas en de bestaande voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat optimale bodembewerking met gelijktijdige bemesting ter hoogte van de wortels in alle omstandigheden mogelijk is.

Uiteraard zijn alle afzonderlijke elementen die in de Vogelsang XTill®-units zijn ingebouwd perfect op elkaar afgestemd en gemaakt van materialen van hoge kwaliteit. Bovendien zorgen zorgvuldig doordachte details, zoals de hydraulische overlastbeveiliging, ervoor dat de bemestingssystemen jarenlang betrouwbaar en veilig blijven werken. Deze eigenschappen maken zelfs op mensen die Vogelsang-units voor het eerst gebruiken indruk.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen?
Hoe kunnen we u helpen?

+31 78 652 01 01

Contactformulier

/ /