ExaCut ECQ

Eenvoudig onderhoud en onovertrefbare verdeelnauwkeurigheid

 • Sneller en gemakkelijker onderhoud
 • Tot 50% langere levensduur
 • Preciezere verdeling van voedingsstoffen
 • Tot 50% minder energieverbruik
 • Grote diameters voor minder drukverlies

Klik op een icoon om meer te weten te komen.

Landbouw

Landbouw

De nieuwe ExaCut ECQ – Precies hoe een doseerverdeelinrichting moet zijn

De nieuwe doseerverdeelinrichting van Vogelsang zet nieuwe maatstaven. Het welbekende QuickService-principe van Vogelsang maakt ook van deze doseerverdeelinrichting een regelrecht plezier voor het onderhoud. In minder dan 20 minuten is het onderhoud afgerond en is de inrichting opnieuw bedrijfsklaar. De stilstandtijden blijven dus minimaal. Een beslissend voordeel, vooral in het mestseizoen. Met de grote onderhoudsklep zijn alle belangrijke onderdelen direct toegankelijk, zonder demontage uit de strooier.

De ExaCut ECQ overtuigt niet alleen op dit vlak. Ook de ongeëvenaarde verdeelprecisie verdient de aandacht: nog nooit was er op de markt zo'n variatiecoëfficiënt die voor een uiterst precieze verdeling van de nutriënten aan de afzonderlijke uitgangen zorgt.

Bovendien overtuig de nieuwe ExaCut ECQ met een langere levensduur. De rotor met drie bladen reduceert het toerental en de binnendruk in de verdeler, waardoor de snijmessen minder worden belast. Zo kon de levensduur met 50% worden verlengd. Maar ook het opgenomen vermogen kon met 50% worden gereduceerd. Zo wordt energie en olie bespaard. Bovendien heeft de nieuwe constructie een positief effect op het energieverbruik van de pomp: de open constructie met grote diameters vereenvoudigt de giertoevoer en vermijdt drukverlies.

Naar de wereld van Landbouw

Landbouwtechniek – vind wat het beste bij uw behoeften past!

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen?
Hoe kunnen we u helpen?

+31 78 652 01 01

Contactformulier

Wereldwijd nummer één – De BlackBird® en de ExaCut ECQ

Leider in kwaliteit voor verdeelprecisie en onderhoud.

Vogelsang ging de uitdaging niet uit de weg en liet de precisieverdeler ExaCut ECQ volgens de strenge beoordelingscriteria van de DLG-producttesters grondig testen. Met succes. Volgens de DLG-evaluatiemethode kreeg de precisieverdeler het predicaat "Zeer goed" in de testmodules "Werking en werkkwaliteit" en "Handling, bediening en onderhoud" van het DLG-testmodule voor applicatietechnologie voor gier. Het 15 meter brede BlackBird-sleepvoetbemester van Vogelsang is getest met twee ExaCut ECQ's.

Klanten profiteren van uitstekende waarden voor de verdeelprecisie en tijd. Zowel voor het uitrijden van gier als voor het onderhoud, dat met maximaal 20 minuten onovertrefbaar is vergeleken met de gebruikelijke precisieverdelers.

De testresultaten

 • Werking en werkkwaliteit: ZEER GOED. De kwaliteit van de verdeling in dwarsrichting op een vlakke ondergrond en het initiële gedrag aan de mestuitlaat bij de start van het uitrijden van de mest (uitrijwig) werden getest.
 • Handling, bediening en onderhoud: ZEER GOED. De typische stappen voor de bediening en regelmatig uit te voeren onderhoudswerkzaamheden werden getest.

De test met runder- en varkensmest toonde uitstekende verdeeleigenschappen

Bij drie van de vier testpogingen bij de test bedroeg de gemiddelde afwijking van de beschreven verdeelprecisie slechts 1,7%. De beste waarde was 1,1% wat overeenkomt met een variatiecoëfficiënt van 1,4%.

De volledige werkbreedte van de BlackBird-sleepvoetbemester wordt heel snel bereikt, nadat het verdeelproces is gestart. Het duurt tussen 0,9 en 2 seconden voordat de mest uit alle uitlaten van de precisieverdeler stroomt. Standaard onderhoudswerkzaamheden kunnen in eenvoudige stappen worden uitgevoerd zonder speciaal gereedschap. De uitstekende toegankelijkheid van de onderhoudspunten overtuigde meteen. Nog een pluspunt: het onderhoudswerk kan in rechtopstaande houding worden uitgevoerd.

Relatief snelle vervanging van het snijgereedschap in de verdeelkop. De test werd uitgevoerd door vijf onafhankelijke testers die een gemiddelde waarde behaalden van slechts 18 minuten en 33 seconden.

Eigenschappen

De excentrische regelaar zorgt ervoor dat de snijmessen altijd een constante druk uitoefenen op de snijring. In combinatie met de geoptimaliseerde snijmessen garandeert dit gelijkmatige en betrouwbare snijprestaties.
De ExaCut-verdelers kunnen worden uitgerust met vulaansluitingen aan de zijkant in verschillende lengtes en diameters. Dit zorgt voor flexibiliteit wat betreft de aansluiting van de verdeler op de bestaande toevoerleiding.
Veilige scheiding van hydraulische olie en vloeistof. Het afdichtingspakket voorkomt dat de verschillende stoffen worden gemengd. Met de lekkagecontrolefunctie kunnen lekken snel en eenvoudig worden opgespoord.
Alle Vogelsang-precisieverdelers zijn uitgerust met extra luchtaanzuigpunten en een vrije luchtdoorvoer in de rotor. Dit zorgt voor een gelijkmatige uitstroom van de mest in de afvoerslangen en een hoge verdeelprecisie.
Zware vreemde voorwerpen, zoals stenen of stukjes metaal, worden verzameld voor een eenvoudige verwijdering door een enkele opening.

Opties

Comfort Flow Control (CFC) is de universele oplossing voor het afsluiten van slangen in elk systeem: afsluitingen van secties over een deel van de breedte, wisselen van geleidingsspoor of DropStop-systemen. De CFC wordt gemonteerd in de slanguitlaten van de verspreider, stroomafwaarts van de verdeler. Elke slang of groep slangen kan vanuit de cabine worden afgesloten. De CFC is veelzijdig en kan worden gebruikt in: sleepslangsystemen, sleepschoensystemen of bodembewerkingsystemen.

ExaCut ECQ

Verwacht het beste

Het nieuwe model van de ExaCut-bouwserie is de perfecte combinatie van alle modellen die tot nu toe op de markt beschikbaar zijn. Bovendien overtuigt de serie met een flexibel toepassingsgebied.

Leer de ExaCut ECQ in onze video nog beter kennen.

Toepassingen

 • Landbouw

  Technische Specificaties

  Aantal uitlaten
  24 - 48
  Slangdiameter
  50 DN, 40 DN
  Inlaatdoorsnede zijkant
  100 DN, 125 DN, 150 DN

  Heeft u vragen? Hoe kunnen we u helpen?

  Meer informatie en onze brochures kunt u vinden in ons Download Center.

  / /