SwingMax Slide

Sleepvoetbemester met werkbreedte tot 30 meter

 • Maximale nauwkeurigheid van de verdeling dankzij precisieverdelers en een geoptimaliseerde slanglayout
 • Gebruik met werkbreedtes tot 30 meter
 • Volgt consequent de contour van de bodem
 • Geïntegreerde slede zorgt voor mestspreiding met lage emissie ter hoogte van de bodem, onder aanwezige gewassen

Klik op een icoon om meer te weten te komen.

Landbouw

Landbouw

SwingMax Slide—de sleepvoetbemester voor de grootste werkbreedtes

Om voedingsstoffen in de mest optimaal te benutten, moet de mest dichtbij de bodem worden aangebracht, met lage emissies. Hoe dichter de mest bij de wortels van de planten komt, hoe efficiënter de voedingsstoffen zullen worden gebruikt. Dit is eenvoudig te realiseren met de SwingMax Slide sleepvoetbemester van Vogelsang. De sleepvoet duwt de planten uit elkaar en brengt de mest aan op een smalle strook direct op de bodem. Dankzij het robuuste en permanent elastische ontwerp past deze sleepvoet zich continu aan de bodemcontour aan. Dit zorgt voor een uniforme verdeling, ongeacht of het terrein vlak is of niet. En net als alle bemesters van Vogelsang voldoet het aan de fundamentele vereisten van Vogelsang. Een hoge verdelingsnauwkeurigheid wordt verzekerd door de precisieverdelers en een uitgekiende slanglayout. Dit voorkomt de 'V-vorm' die bij het begin kan ontstaan en verdeelt de voedingsstoffen in de mest optimaal. Dankzij het gewichtsgeoptimaliseerde ontwerp kunnen wij de SwingMax Slide sleepvoetbemester in werkbreedtes tot 30 meter aanbieden, zodat het mogelijk is om bestaande geleidingssporen te gebruiken, met minder impact op de bodem. Hiermee wordt een nooit eerder geziene efficiëntie in sleepvoettechnologie bereikt.

Naar de wereld van Landbouw

Landbouwtechniek – vind wat het beste bij uw behoeften past!

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen?
Hoe kunnen we u helpen?

+31 78 652 01 01

Contactformulier

SwingMax Slide is het sleepvoetframe van Vogelsang voor tankwagens tot een werkbreedte van 30 meter. Het systeem werkt met een ingebouwde slede die de planten uit elkaar duwt en de mest in een smalle strook achter de slede aanbrengt. Twee ExaCut precisieverdelers en optimale slangengeleiding zorgen dat de mest precies wordt verdeeld over alle afvoerpunten en dat hij deze allemaal tegelijk bereikt. Het SwingMax Slide-sleepvoetframe is veelzijdig en kan voor allerlei gewassen worden gebruikt. De voet volgt steeds de contouren van de bodem dankzij het stevige, permanent veerkrachtige ontwerp van het asmateriaal.

Eigenschappen

De unit is ontworpen voor montage op een 4-punts hydraulisch systeem.
Bij het rijden over de weg worden de slangen van het sleepslangsysteem 180° naar boven geklapt, zodat deze verticaal zijn. Dit voorkomt lekken en houdt de weg schoon en veilig.
Mest, een kostbaar product, moet gelijkmatig en betrouwbaar worden verdeeld in de verdeelslangen. Precisieverdelers van Vogelsang maken een nauwkeurige verdeling van de voedingsstoffen mogelijk met een verdeelcoëfficiënt van minder dan 5 percent. Hierdoor wordt het spreiden een veilig en betrouwbaar proces zonder schommelingen. Zo wordt ook een gelijkmatige plantengroei gegarandeerd.

De afvoerslangen op het sleepslangsysteem van Vogelsang hebben allemaal een vergelijkbare lengte, dankzij de geoptimaliseerde slangenlayout. De mest bereikt de aarde nagenoeg gelijktijdig uit alle slangen en spreiding over de volledige werkbreedte en -lengte is eveneens gegarandeerd. Dit zorgt niet alleen voor optimale laterale distributie in het frame, maar voorkomt ook de V-vorm die anders kan ontstaan.
Het sleepslangframe past zich aan de contouren van de bodem aan. Hierdoor wordt de belasting op de voertuigkoppeling en op de volledige framestructuur verminderd. Dit betekent ook dat de slanguiteinden te allen tijde dicht bij de bodem blijven en zorgen ervoor dat de mest nauwkeurig over de volledige werkbreedte wordt verspreid.
De slang is een cruciale factor in de mestverdeeltechniek. Daarom zijn het materiaal van de slang en de samenstelling van het plastic speciaal ontwikkeld voor Vogelsang. De combinatie van grondstoffen die wij gebruiken voor onze speciale slang wordt gekenmerkt door hoge stevigheid, buigzaamheid en UV-bestendigheid. Hierdoor zijn de slangen bestendig tegen de effecten van chemische stoffen en omgevingsinvloeden. Het unieke fabricageproces dat wij gebruiken voor onze slangen met onbuigbare uiteindes heeft nog meer voordelen. De slangsecties die worden gebruikt als eindslangen zijn steeds recht en absoluut stabiel wat betreft de afmetingen. Het grote voordeel daarbij: geleidingselementen, die zwaar wegen en snel verslijten, zijn overbodig, en de slangen blijven steeds open en kleven niet vast. Bovendien garandeert deze onbuigbare eindslangconfiguratie een gelijkmatige tussenafstand van de stroken.
De buitenste TopSwing-elementen kunnen 180° worden ingeklapt en op het basisframe worden gelegd, waardoor de transportafmetingen van de unit aanzienlijk worden verkleind. Hierdoor steekt niets uit aan de voorkant van het voertuig en kunnen frames met grote werkbreedtes ook worden gemonteerd op compacte tankwagens. Verschillende werkbreedtes en onderdeelbreedtes kunnen ook sectie voor sectie worden geïmplementeerd in combinatie met de CFC.

Opties

Om ervoor te zorgen dat het frame de contour van de bodem zo dicht mogelijk volgt, kan de regeling worden gebruikt om de hoek aan te passen.
Comfort Flow Control (CFC) is de universele oplossing voor het afsluiten van slangen in elk systeem: afsluitingen van secties over een deel van de breedte, wisselen van geleidingsspoor of DropStop-systemen. De CFC wordt gemonteerd in de slanguitlaten van de verspreider, stroomafwaarts van de verdeler. Elke slang of groep slangen kan vanuit de cabine worden afgesloten. De CFC is veelzijdig en kan worden gebruikt in: sleepslangsystemen, sleepschoensystemen of bodembewerkingsystemen.
DoubleFold kan worden gebruikt om handmatig de werkbreedte van uw unit te reduceren. De buitenste frame-elementen worden ingeklapt met een scharnier en de afvoerslangen kunnen worden aangesloten via de CFC.
Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de stroom mest en olie naar één van de twee precisieverdelers afgesloten. Hierdoor kunt u een half geleidingsspoor bewerken over grote werkbreedtes en wiggen in het veld gelijk maken. Het voorkomt ook overlapping.
Met de TeleShift achter kunt u de transportafmetingen van uw unit inkorten, waardoor het frame aan de achterkant bijna niet meer uitsteekt. Door deze compacte afmetingen wordt manoeuvreren veel eenvoudiger.
Met de TeleShift vooraan kunt u grotere frames combineren met compacte tanks. Deze kan ook worden gebruikt om verschillende werkbreedtes in te stellen zonder uitstekende elementen.

Toepassingen

 • Landbouw

  Technische Specificaties

  Werkbreedte
  18 - 30 m
  Verdeler
  ExaCut ECL
  Aantal uitlaten
  ECL 40-40 / ECL 48-48

  Heeft u vragen? Hoe kunnen we u helpen?

  Meer informatie en onze brochures kunt u vinden in ons Download Center.

  / /