Liquid manure pumping

Voor een efficiënte mestverdeling moet de mest vaak eerst uit een diepe mestsilo naar een tankwagen of een ander reservoir op het veld worden gepompt. Landbouwers, boeren en loonwerkers hebben hiervoor de juiste mestpomp nodig, die precies is afgestemd op hun wensen en behoeften. Tegelijk spelen vragen als "Hoe pomp ik mest het beste?", "Hoe kan ik op korte tijd grote hoeveelheden drijfmest verpompen?" of "Welke mestpomp is geschikt voor mobiel gebruik?" hierbij een belangrijke rol.