Systemy pompowe do zastosowań specjalnych
Innowacyjna technologia pompowania

Niektóre procesy pompowania wymagają dodatkowych funkcji. Ale generalnie prowadzi to do problemów związanych z kwestiami przestrzeni, możliwościami instalacji itp. Dzięki systemom pompowym firmy Vogelsang nasi klienci korzystają z zaawansowanej technologii pompowej w połączeniu z pewnymi funkcjami dodatkowymi.

  • Połączenie mechanizmu tnącego i pompy: Zaprojektowane specjalnie dla sektora biogazowego nasze systemy pompowe składające się z mechanizmu tnącego i pompy rotacyjnej (BioCut) lub pompy śrubowej jednowirnikowej (CC-Cut) mogą rozdrabniać, pompować i oddzielać ciała obce w ramach jednego procesu.
  • Napełnianie cystern gnojowicą: Opracowaliśmy systemy FillMaster na potrzeby optymalnego napełniania zbiorników w gospodarstwach rolnych, wytwórniach biogazu lub w magazynach gnojowicy. Jest to skuteczne rozwiązanie dla potrzeb przetwarzania gnojowicy, z bezproblemowym napełnianiem w dowolnym miejscu.

Idealny system pompowy do każdego zastosowania

Połączenie różnych produktów z gamy firmy Vogelsang jest szczególnie przydatne w przypadku typowych problemów, takich jak media o wysokiej zawartości ciał obcych lub prozaiczny brak miejsca. Na przykład przed pompą można podłączyć mechanizm tnący lub oddzielacz ciał obcych i zainstalować je następnie razem jako kompletne urządzenie. Te skoordynowane, oszczędzające miejsce połączenia różnych produktów zapewniają użyteczne rozwiązania ogólne, które można indywidualnie dostosować do każdego konkretnego zastosowania.

Pompa górna z mechanizmem tnącym

Poprzez urządzenia BioCut i CC-Cut oferujemy naszym klientom dwa różne systemy pompowe składające się z pompy i mechanizmu tnącego. Każdy z nich może być skonfigurowany w różnych rozmiarach.

Wielkość cząstek materii włóknistej zostanie zmniejszona przez mechanizm tnący, frakcje ciężkie są oddzielane, a całe medium staje się bardziej jednorodne. Pomaga to chronić pompę dolną i inne urządzenia. Przetwarzanie medium optymalizuje również późniejszy proces, czyniąc go bardziej efektywnym i opłacalnym.

BioCut to specjalne połączenie pompy rotacyjnej oraz mechanizmu tnącego RotaCut dla górnego strumienia. To połączenie wytrzymałej pompy rotacyjnej z serii VX i oraz potężnego mechanizmu tnącego do płynnych mediów zapewnia ekonomiczne przetwarzanie i pompowanie zawiesin w najciaśniejszych przestrzeniach w efektywny sposób. Koncepcja ta jest szczególnie popularna w branżach przemysłowych i w sektorze biogazowym.

Jeśli do danego zastosowania potrzebna jest pompa śrubowa jednowirnikowa połączona z mechanizmem tnącym, CC-Cut firmy Vogelsang jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie. System ten może być również dostosowany do wymagań klienta dzięki szerokiej gamie modelowej i dostępnej przepustowości, zapewniając tym samym najlepszy możliwy system pompowy dla każdego klienta.

Stacja napełniania cystern – na wypadek konieczności napełnienia cysterny pod sam korek

Pod postacią urządzeń FillMaster M i FillMaster S oferujemy naszym klientom zarówno stację mobilną, jak i stacjonarną. Podczas gdy wersja mobilna może zostać przetransportowana ciągnikiem z farmy lub wytwórni biogazu do poszczególnych miejsc napełniania, wersja stacjonarna jest instalowana w lokalizacji stałej. Układ z opcjonalnym oddzielaczem ciał obcych, pompą i związaną z nimi rurą pionową, umożliwia oddzielenie ciał obcych i napełnienie zbiornika od góry. Pozwala to na wypełnienie cysterny do samej góry z tylko minimalnym pienieniem. Nie ma tutaj potrzeby czasochłonnego sprzęgania i rozprzęgania.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji