Wydajna i niezawodna technologia oczyszczania ścieków
Obniż koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii

Bezpieczne i niezawodne usuwanie ścieków, tj. wykrywanie, oczyszczanie i uzdatnianie ścieków komunalnych i przemysłowych, staje się coraz ważniejsze dla ochrony dróg wodnych i środowiska, ale także dla utrzymania jakości życia. Gminy, stowarzyszenia zajmujące się gospodarką ściekową oraz prywatni operatorzy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych musi sprostać szerokiemu zakresowi wymagań i specyfikacji opracowanych przez ustawodawców, aby zapewnić czystą wodę pitną. Należy w bezpieczny sposób radzić sobie z ulewnymi deszczami, aby uniknąć przedostawania się szkodliwych substancji oraz zawsze zapewniać skuteczne odprowadzanie ścieków. Ulewne deszcze muszą mieć jak najmniejszy wpływ na jakość oczyszczania ścieków. Aby zapobiec skażeniu wód i środowiska, należy zawsze przestrzegać wymogów rozporządzenia o ściekach. Ponadto należy określić wody powierzchniowe i ścieki oraz w miarę możliwości skanalizować je oddzielnie. Ścieki powinny być odprowadzane systemem kanalizacyjnym, a oczyszczanie ścieków w oczyszczalni musi być jak najbardziej energooszczędne przy równoczesnym oszczędzaniu innych zasobów. Obciążenia organiczne wymagają skutecznego rozkładania, zaś azot i fosforan muszą być bezpiecznie wyeliminowane. W centrum uwagi znajdują się również metale ciężkie i pierwiastki śladowe, a także pozostałości chemiczne i farmaceutyczne zawarte w ściekach. Wymóg oddzielania mikroplastików i odzyskiwania cennych fosforanów w przyszłości stawia nowe wymagania dotyczące technologii oczyszczania ścieków.

Ponadto zmiany demograficzne oraz dotyczące nawyków życiowych wpływają na gromadzenie i oczyszczanie ścieków. Przede wszystkim istnieje chęć utrzymania kosztów usuwania i oczyszczania ścieków na jak najniższym poziomie, a najlepiej dalszego ich obniżenia. W związku z tym należy stale rozwijać i dostosowywać technologię oczyszczania ścieków, wykorzystując najnowszą wiedzę do budowy nowych systemów oczyszczania ścieków i  oczyszczania, a także  rozbudowy i modernizacji istniejących systemów, aby zapewnić jak najlepsze oczyszczanie wody oraz jak najniższe obciążenie gruntów.

Firma Vogelsang jest niezawodnym i innowacyjnym partnerem w dziedzinie technologii ściekowej już od kilkudziesięciu lat. Oferujemy naszym klientom wydajne komponenty takie jak pompy do ścieków, pompy szlamowe, rozdrabniacze i systemy dezintegracji do ekonomicznej eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Każdy z naszych produktów został zaprojektowany z myślą o ekonomicznej i niezawodnej pracy. Połączenie kilku maszyn i optymalna koordynacja poszczególnych komponentów z użyciem inteligentnej technologii sterowania umożliwia nam zapewnienie efektywnych rozwiązań systemowych dla poszczególnych problemów.

Zastosowanie ściekowe w oczyszczalniach i kanałach

Pompy i rozdrabniacze dla oczyszczalni ścieków są podstawą ekonomicznego oczyszczania i uzdatniania ścieków. Oznacza to długotrwałą technologię przy niskich kosztach eksploatacji i zużyciu energii z możliwością łatwego serwisowania i szybkiej naprawy. Wszystkie ważne części mogą być wymienione przez pracowników zakładu na miejscu, bez demontażu pompy lub rozdrabniacza z instalacji rurowej. Alternatywę stanowi szeroki zakres sprawdzonych i ekonomicznych usług, które stają się coraz ważniejsze dla wielu operatorów oczyszczalni ścieków. W zależności od indywidualnych wymagań mogą one obejmować usługi od zwykłej wysyłki części zamiennych po umowy o świadczenie usług w pełnym zakresie. Właśnie tę różnorodność jesteśmy w stanie zaoferować w przypadku pomp krzywkowych i rozdrabniaczy Vogelsang. Zapewniamy kompleksowe wsparcie przez cały czas – od konsultacji i planowania koncepcji po serwis posprzedażowy.

Niezawodna technologia pomp do oczyszczania i pompowania ścieków oraz do gnojowicy

W oczyszczalniach ścieków pompowane są różne media takie jak

 • Ścieki
 • Ścierne osady wstępne / surowe osady ściekowe
 • Osad wtórny/nadmierny
 • Osad mieszany
 • Organiczny szlam
 • Osad ściekowy o wysokim poziomie zawartości suchej masy.

Ważne jest tutaj zastosowanie niezawodnej i bezawaryjnej technologii pomp, która jest stworzona do tak szerokiego zakresu mediów.

Uniwersalna pompa do ścieków do różnorodnych zadań

Szczególnie w małych oczyszczalniach ścieków często wymagana jest uniwersalna pompa, którą można zastosować w różnych procedurach na kilku etapach procesu. Zaletą pompy krzywkowej Vogelsang jest łatwa zmiana kierunku przepływu przy zachowaniu tej samej wydajności pracy. W ten sposób za pomocą jednej pompy można w łatwy sposób recyrkulować ścieki i osady między zbiornikami i studzienkami lub usuwać fekalia z pojazdów do usuwania odpadów lub cystern napełnionych osadami ściekowymi. Jako że wydajność jest proporcjonalna do prędkości obrotowej, wydajność pompy można z łatwością regulować za pomocą napędu o zmiennej częstotliwości, przy czym wydajność pozostaje niezmieniona. Można indywidualnie dostosować wydajność pomp do ścieków i pomp szlamowych dzięki uwzględnieniu zawartości suchej masy i lepkości medium, średnicy rur i ich długości. W praktyce oznacza to, że procesy zasilania komór fermentacyjnych, zagęszczania i odprowadzania są regulowane i wydajne, a jednocześnie możliwe jest również doprowadzanie pod wysokim ciśnieniem lub na duże odległości. W szczególności w przypadku cyrkulacji w komorach fermentacyjnych wysoka wydajność pompy powoduje pozytywną różnicę w przypadku, gdy dostępne jest niewiele miejsca na montaż pompy.

Systemy rozdrabniania na mokro, zarówno rozdrabniacze dwuwałowe jak i maceratory, są skutecznym rozwiązaniem do redukcji wielkości ciał obcych i separacji materiałów ciężkich w oczyszczalniach ścieków. W przeciwieństwie do zintegrowanych urządzeń rozdrabniających w przypadku oddzielnych dwuwałowych rozdrabniaczy lub maceratorów można optymalnie dostosować konstrukcję do danego zastosowania, unikając kompromisów w zakresie prędkości pomiędzy pracą pompy a funkcją rozdrabniania. W ten sposób ciała obce w ściekach lub szlamie zostają ekonomicznie rozdrobnione, a pompy i inne urządzenia zyskują niezawodną ochronę przed ciałami obcymi.

Niezawodne zagęszczanie statyczne i obieg komory fermentacyjnej

Zaplątane materiały z komór fermentacyjnych zatykają pompy szlamowe i mieszalniki blokowe, o ile nie są chronione przez rozdrabniacz. Rozdrabniacz do ścieków XRipper rozdrabnia i redukuje splątane elementy i ciała obce takie jak drewno czy części z tworzyw sztucznych do wystarczająco małych rozmiarów. Pozwala to ochronić pompy przed uszkodzeniem i zatkaniem oraz zapewnić drożność przewodów rurowych. Jednocześnie rozdrabniacze dwuwałowe oparte na bezstykowej zasadzie działania są charakteryzują się niskim zużyciem oraz zyskują uznanie klientów dzięki długiej żywotności.

Brak ryzyka splątanych materiałów i pływających warstw

Włosy i włókna z materiałów tekstylnych lub bawełnianych wacików powodują powstawanie zaplątanych materiałów i pływających warstw w komorach fermentacyjnych. Nawet niewielkie ilości zaplątanego materiału powodują, że osad staje się niejednorodny, co zwiększa wymaganą moc napędu i ma negatywny wpływ na odwadnianie i zagęszczanie mechaniczne. Maceratory kontaktowe takie jak RotaCut to samoostrzące się rozdrabniacze, które równomiernie tną włókna i włosy, macerując je. Zapobiega to powstawaniu splątanych materiałów i przygotowuje osad w jednorodny sposób. Prowadzi to również do bardziej równomiernej pracy dekanterów i wirówek oraz lepszego odsączania lub zagęszczania.

Procesy dezintegracji prowadzą do zwiększenia uzysku gazu i redukcji występowania osadów ściekowych

Istnieją dwa zasadnicze i coraz ważniejsze czynniki kosztowe, na które można pozytywnie wpłynąć, stosując odpowiednią technologię: (zewnętrzne) zapotrzebowanie na energię i koszty utylizacji z uwagi występowania osadów ściekowych. Ponieważ wymogi rozporządzenia w sprawie osadów ściekowych często nie pozwalają już na recykling w rolnictwie, jedyną opcją jest kosztowne spalanie osadów ściekowych lub czasochłonna obszarowa humifikacja. Od początku podejmowano wiele prób ograniczenia ilości powstających osadów ściekowych.

Dobrym rozwiązaniem są nowoczesne zabiegi dezintegracyjne. Proces dezintegracji elektrokinetycznej z użyciem systemu BioCrack firmy Vogelsang umożliwia rozpraszanie agregatów i koloidów zawartych w osadzie, redukuje EPS i zapewnia łatwiejszy dostęp bakterii do składników odżywczych, co znacznie usprawnia rozkład. Przejawia się to również w formie drugiego pozytywnego efektu wzrostu wydajności gazowej i elektrycznej komór fermentacyjnych. Zwiększona produkcja własnej energii pozwala oczyszczalni ścieków zaoszczędzić energię, która w przeciwnym razie musiałaby zostać zakupiona. Ponadto osady ściekowe mogą być lepiej odprowadzane w wielu oczyszczalniach. Wiąże się to z obniżeniem kosztów, ponieważ wymagana jest mniejsza ilość środków koagulacyjnych oraz mniejsza ilość osadów ściekowych wymaga utylizacji.

Niezawodne i bezproblemowe przepompowywanie ścieków oraz nieczystości w kanalizacji to podstawa. W tym celu kanały i rury muszą mieć wystarczające rozmiary na wypadek ulewnych deszczy, natomiast minimalne ilości wody nie powinny prowadzić do powstawania osadów w okresach suchych. Przy tym nierzadko trzeba sobie radzić z niewielką ilością przestrzeni montażowej. Z tego powodu użytkownicy często pytają, które stacje podnoszenia mają niewielkie wymagania przestrzenne. Czy pompy do ścieków muszą mieć konfigurację na sucho, czy jest to zalecane – na przykład w celu uniknięcia wykonania ATEX w zastosowaniach mokrych? Jeśli tak, zwykle oznacza to, że pompa ściekowa umożliwia zalewanie i jest odporna na suchobieg. Pompy krzywkowe Vogelsang z serii VX i IQ doskonale sprawdzają się jako pompy do ścieków. Są kompaktowe oraz mogą być instalowane na niewielkiej przestrzeni i wymagają mało miejsca dzięki konstrukcji sprzężonej. Ponadto umożliwiają szybkie i łatwe serwisowanie lub naprawę na miejscu. Są również w stanie sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym większych wysokości i ciśnień tłoczenia, co umożliwia pracę na coraz większych odległościach od dużych centralnych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo mogą służyć do zasysania ścieków z głębokich studzienek, ponieważ są w dużym stopniu odporne na suchobieg.

Rozdrabnianie ciał obcych w ściekach

W ściekach komunalnych lub gospodarczych i przemysłowych często pojawiają się obce substancje, które nie powinny się tam znaleźć. W różny sposób dostają się one do kanalizacji, gdzie powodują poważne problemy. Operatorzy sieci kanalizacyjnych poszukują więc rozwiązań technicznych, które mogą poradzić sobie z obcymi substancjami. Rozdrabniacze do ścieków, takie jak dwuwałowy XRipper lub macerator RotaCut ze zintegrowanymi separatorami ciężkich materiałów, zyskują zaufanie klientów dzięki licznym zaletom i doskonałym właściwościom.

Maceratory XRipper redukują ciała obce zawarte w ściekach takie jak mokre chusteczki i tekstylia do rozmiarów, w których nie sprawiają one problemów. Ciała stałe są wtedy tak małe, że nie powodują już zatorów w pompach ściekowych i armaturze na dalszych etapach procesu, ale są na tyle duże, że mogą być bezpiecznie odfiltrowane ze ścieków przez sito. Bezdotykowe działanie jest bardzo ważna ze względu na niskie zużycie. Dużą rolę odgrywa też szeroki zakres opcji instalacyjnych. Rozdrabniacze do ścieków mogą być instalowane na trzy cztery sposoby:

 • W tradycyjnej, bardzo łatwej w utrzymaniu konstrukcji z motoreduktorem do montażu w sieciach rurociągów
 • W układzie pionowym z silnikiem umieszczonym nad systemem XRipper, gdy dostępne jest bardzo niewiele miejsca.
 • Z otwartą obudową do zastosowania w kanalizacji lub montażu bezpośrednio przed wlotami lub wylotami szybów centralnych i studzienkami pompowymi
 • Instalacja wyposażona w jednostki o wysokiej wydajności do ekstremalnie dużych przepływów w dużych kanałach oraz w liniach dopływowych oczyszczalni ścieków

We wszystkich czterech wersjach operatorzy mogą również korzystać z naszej wyjątkowej koncepcji QuickService, dzięki której wszystkie rozdrabniacze do ścieków są łatwe w utrzymaniu oraz mogą być szybko i łatwo naprawiane bądź serwisowane na miejscu.

Kompaktowa separacja i maceracja ciężkich materiałów

Kolejną istotną funkcją, którą często można spotkać w systemach kanalizacyjnych, jest oddzielanie ciężkich materiałów takich jak kamienie i części metalowe, a także macerowanie obcych substancji takich jak odpady i drewno. Na przykład w starszych śluzach otwartych często brakuje odpowiedniego sita i/lub separatora ciał obcych przed pompą ściekową. Ze względu na pełne lub częściowe modernizacje i znaczne różnice w rozwoju regionalnym każde zastosowanie różni się od siebie oraz wymagane są indywidualne rozwiązania dla danego przepływu objętościowego, dostępnej przestrzeni lub maksymalnej dostępnej mocy elektrycznej. Rozdrabniacz RotaCut firmy Vogelsang jest dostępny w szerokiej gamie modeli z licznymi funkcjami i opcjami. Niezawodnie oddziela ciężkie materiały i maceruje zakłócające pływające substancje, a dzięki funkcji AutoReverse może rozdrabniać nawet uporczywe ciała obce takie jak grube kawałki drewna. Dzięki zaawansowanej technice sterowania macerator ścieków może być podłączony do zdalnego systemu konserwacji, a parametry robocze mogą być kontrolowane przez internet.

Istnieje wiele różnych zastosowań pomp mobilnych – czy to rzadkie zadania związane z pompowaniem, prace budowlane przy oczyszczalniach ścieków, czy też o sytuacje kryzysowe, jak choćby powodzie. Z tego powodu mobilne agregaty pompowe muszą być w stanie transportować najszerszy zakres mediów takich jak:

 • Ścieki komunalne
 • Ścieki przemysłowe, w tym zawierające chemikalia
 • Fekalia
 • Osad ściekowy
 • Gnojowica
 • Olej i zużyte oleje

Ważne jest, że urządzenie umożliwiało łatwy i szybki transport oraz równie łatwe oddanie do eksploatacji. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma indywidualna konfiguracja całego urządzenia, w pełni zgodna z potrzebami i wymaganiami klienta.

Indywidualna pompa do ścieków dla poszczególnych profili zastosowań

W przypadku pomp mobilnych zalecamy napęd z silnikiem spalinowym, jeśli jednostka mobilna ma być eksploatowana samodzielnie i niezależnie. Jeśli jednak dostępne są odpowiednie pojazdy, wówczas ekonomicznym rozwiązaniem jest napęd mechaniczny z wykorzystaniem przegubu Cardana.

Jeśli jednak pompa mobilna wymaga przemieszczania tylko na niewielkim obszarze, wystarczy montaż na wózku ręcznym lub zwykłej przyczepie. W przypadku rzadkiego używania w odległych miejscach dobrym rozwiązaniem jest montaż na sztywnej ramie, ponieważ w takim przypadku jednostkę mobilną można załadować za pomocą wózka widłowego lub dźwigu. Najwyższą mobilność zapewnia montaż na przyczepie samochodowej, który umożliwia stosunkowo szybki i łatwy transport urządzenia.

Pompy krzywkowe Vogelsang serii VX i IQ są idealne do zastosowań mobilnych ze względu na szeroki zakres właściwości takich jak samozasysanie i odporność na suchobieg, duży swobodny przelot, a także możliwość pompowania mediów wysoce ściernych lub o dużej zawartości suchej masy. Jeśli wymagana jest zmienna prędkość tłoczenia, pompa wykorzystuje napęd o zmiennej częstotliwości. Możliwy jest również napęd z wykorzystaniem silnika spalinowego. Pompy krzywkowe Vogelsang są również idealne w przypadkach, gdy wymagane jest pokonanie dużych odległości.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji