Technologia rozlewu gnojowicy – od pompy krzywkowej do urządzeń do uprawy pasowej
Efektywne rozlewanie i zarządzanie gnojowicą

Gnojowica jest ważnym zasobem dla rolnictwa. Prawidłowo stosowana przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Udoskonalona technologia rozlewu gnojowicy ma swoją cenę, pozwala jednak uzyskać ogromne oszczędności. Dlaczego? Im bardziej równomiernie gnojowica jest rozprowadzana na lub w ziemi, tym lepiej można wykorzystać zawarte w niej składniki odżywcze z uwagi na minimalizację emisji. Rolnicy, firmy usługowe i wspólnoty maszynowe mogą znacznie zmniejszyć nakłady na nawozy mineralne dzięki temu naturalnemu źródłu składników odżywczych. Wykorzystanie pełnego zakresu technologii rolniczej firmy Vogelsang zapewnia niskoemisyjną aplikację gnojowicy z większą skutecznością nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Od kilkudziesięciu lat firma Vogelsang GmbH & Co. KG aktywnie rozwija technologie rozprowadzania gnojowicy. W ten sposób umożliwiamy naszym klientom efektywne wykorzystanie składników odżywczych zawartych w gnojowicy, a tym samym optymalizację kosztów operacyjnych. W związku z tym w znacznym stopniu przyczyniamy się do ich sukcesu gospodarczego. Ciągły rozwój i innowacje wprowadzane w naszych technikach czynią z nas doskonałego profesjonalnego partnera – od tankowania po rozlewanie. Wiemy, że efektywne zarządzanie gnojowicą z rozlewem na poziomie gruntu pozwala zaoszczędzić koszty i jednocześnie chronić środowisko. Aby jak najlepiej wspierać naszych klientów w realizacji ich celów gospodarczych, oferujemy szerokie portfolio produktów w zakresie technologii pompowania, rozdrabniania i rozprowadzania.

Zastosowania w nowoczesnym rolnictwie

W celu efektywnego rozprowadzania gnojowicy należy ją najpierw przepompować z głębokiej studzienki do cysterny lub do innego zbiornika na placu. Rolnicy i firmy usługowe potrzebują do tego wydajnej technologii pompowania, która jest stworzona specjalnie pod kątem ich wymagań. Jednocześnie ważną rolę odgrywają tu pytania typu: „jak najlepiej przepompować gnojowicę?”, „jak przepompować duże ilości w krótkim czasie?” lub „która pompa nadaje się do użytku mobilnego?”.

Pompy krzywkowe – podstawa technologii rozprowadzania

Ze względu na swoje zasadnicze właściwości pompy krzywkowe stały się nieodzowną technologią do transportu gnojowicy i stanowią podstawę technologii rozlewania. Jako wynalazca tej technologii firma Vogelsang na bieżąco optymalizuje różne serie pomp, aby jej produkty spełniały codzienne wymogi klientów.

Pompy Vogelsang mają właściwości samozasysające do głębokości dziewięciu metrów, dzięki czemu gnojowica może być również wypompowywana z głębokich studzienek do zbiornika lub cysterny. W połączeniu z wysoką wydajnością sprawia to, że proces napełniania cysterny staje się łatwy i szybki.

Proces pompowania można przeprowadzić, stosując rozwiązanie stacjonarne z użyciem pompy do gnojowicy zainstalowanej na stanowisku stałym lub trzypunktowym, a także przy zbiorniku. Istnieją trzy opcje napędu (mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny), spośród których rolnicy mogą wybierać.

Zastosowanie pompy do gnojowicy przy cysternie

Właściwości samozasysające i wysoka wydajność pomp krzywkowych do tankowców jednak nie wystarczają. Kompaktowe rozmiary, brak zależności od kierunku obrotów i odporność na ciała obce to dodatkowe kluczowe cechy, które sprawiają, że pompy krzywkowe są optymalnym rozwiązaniem. Kompaktowe rozmiary i niewielka masa własna pompy do gnojowicy Vogelsang pozwala na większe obciążenie użytkowe przy cysternie, a jednocześnie szybsze i dokładniejsze napełnianie zbiornika. Umożliwia to także optymalne wykorzystanie pojemności oraz zwiększenie wydajności transportu do maksimum. Systemy podciśnieniowe bardzo szybko osiągają swoje fizyczne ograniczenia, np. z powodu tworzenia się piany w cysternie. Ponadto pompy krzywkowe mogą napełniać zbiorniki do 30 procent szybciej niż inne pompy.

Technika napełniania przy cysternie może być również stosowana do odprowadzania wody. Pompa krzywkowa w stały i równomierny sposób rozprowadza gnojowicę, niezależnie od poziomu cieczy lub ciśnienia w zbiorniku. Jest to podstawowy warunek wykorzystania gnojowicy jako naturalnego i organicznego nawozu. Ważne jest również łatwe i szybkie serwisowanie pompy, aby zapewnić, by przestoje były rzadkie i jak najkrótsze. Nasza koncepcja QuickService oznacza, że pompy do gnojowicy firmy Vogelsang można naprawiać bez demontażu oraz są łatwe w konserwacji.

Dodatkowe możliwości napełniania

Wsparcie zbiornika próżniowego przy użyciu urządzeń do napełniania

Kolejnym wariantem napełniania zbiornika jest system próżniowy. Przy napełnianiu za pomocą pompy próżniowej podstawowym problemem jest tworzenie się piany. Proces napełniania wymaga również więcej czasu niż inne techniki. Jednak pomocnicze urządzenia do napełniania pozwalają ograniczyć wady tej techniki. Dzięki obszernej obudowie system Vogelsang PowerFill umożliwia uzyskanie odpowiedniej mocy przy znacznie niższej prędkości, co zapewnia redukcję tworzenia się piany przy znacznie szybszym napełnianiu. System PowerFill może być umieszczony zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej i może być w łatwy sposób doposażony w przyłącze kołnierzowe.

Stacjonarne i mobilne stacje napełniania

Zastosowanie stacji napełniania zbiorników jest jedną z możliwości tankowania stacjonarnego, na przykład przy użyciu zbiorników lub magazynów końcowych w biogazowni. Eliminują one konieczność niewygodnego i czasochłonnego podłączania i odłączania węży, ponieważ są w wyposażone kopułę zawierającą dyszę napełniającą, która umożliwia szybkie napełnienie zbiornika poprzez kopułę. Istnieją również mobilne stacje napełniania umożliwiające wygodne i szybkie napełnianie na obrzeżu pola. Vogelsang oferuje dwie opcje szybkiego i wygodnego napełniania zbiorników – FillMaster S do tankowania stacjonarnego i FillMaster M do tankowania mobilnego.

Technologia rozdrabniania jest często wymagana do ochrony pomp przed ciałami obcymi i ciężkimi materiałami. Może to być wykonywane stacjonarnie lub przy cysternie. Podstawowym celem jest zapobieganie zatorom, zablokowaniu i uszkodzeniom spowodowanym przez substancje włókniste lub ciała obce, które często występują w gnojowicy. Mogą to być na przykład kamienie, kawałki kopyt lub kolczyki.

Zastosowanie technologii rozdrabniania ma jednak jeszcze jedną kluczową zaletę. Im bardziej płynna i jednorodna jest gnojowica, tym skuteczniej można ją wykorzystać jako nawóz organiczny. Szczególnie na cysternach zastosowanie takiej technologii zapewnia jednorodną, ale i łatwo w dozowaniu zawiesinę gnojowicy.

Jako partner w dziedzinie technologii rolniczej firma Vogelsang oferuje rozwiązania dostosowane do istotnych problemów klientów również w tym obszarze. Na przykład macerator RotaCut może być zainstalowany jako technologia stacjonarna na placu lub jako rozwiązanie mobilne przy cysternach w wersji RotaCut MXL, aby niezawodnie rozdrabniać włókna i oddzielać ciała obce. Użytkownicy mogą być pewni, że ich pompa i systemy na dalszych etapach procesu będą doskonale chronione. Wprowadzenie maceratora ma pozytywny wpływ na zarządzanie czasem i obniża koszty operacyjne ze względu na redukcję obsługi technicznej pompy do gnojowicy i usprawnienie technologii rozlewania. Obszerny otwór jest również bardzo łatwy w konserwacji.

Kluczowym czynnikiem efektywnego zarządzania gnojowicą jest jej precyzyjne rozprowadzanie, które pozwala zapewnić optymalne wykorzystanie naturalnych składników odżywczych. Podstawą jest tu jednorodna zawiesina i system napełniania cysterny, który zapewnia również równomierne rozlewanie. Jednocześnie sama technika rozprowadzania musi być precyzyjna, dokładna i przede wszystkim czysta. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że składniki odżywcze są równomiernie rozprowadzane.

Szerokie rozprowadzanie – technika przeszłości

Jest dobrze udokumentowane, że metoda szerokiego rozprowadzania ma bardzo niską dokładność. Z tego powodu jest on powszechnie uznawany za „system rozprowadzania przeszłości”. Jest zależny od wiatru i rozprowadza składniki odżywcze na liściach roślin, a nie na glebie, gdzie potrzebne są składniki odżywcze. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest jego słaba średnia dystrybucja.

Precyzyjne rozlewanie gnojowicy dzięki rozdzielaczom precyzyjnym

Sterowany hydraulicznie rozdzielacz precyzyjny jest centralnym elementem technologii rozprowadzania pasowego, który stanowi podstawowy warunek precyzyjnego i niezawodnego rozlewu każdego pojedynczego strumienia. Jednocześnie ostrza tnące niezawodnie rozdrabniają substancje włókniste i ciała obce. Firma Vogelsang oferuje cztery różne warianty: DosiMat DMXExaCut ECL, ExaCut ETX lub ExaCut ECQ. Dlatego możemy zagwarantować optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymagań i obszarów zastosowań. Przykładowe obszary zastosowań to systemy dysz aplikacyjnych, systemy redlic stopkowych, kultywatory, brony talerzowe i urządzenia szczelinowe. Podsumowując, rozdzielacz precyzyjny Vogelsang jest idealny do wszystkich technik rozprowadzania.

Niskoemisyjne rozprowadzanie z użyciem systemu dysz aplikacyjnych

System dysz aplikacyjnych zapewnia niskopoziomowe, praktycznie bezzapachowe rozlewanie. Technika ta stanowi przyszłość rozprowadzania oraz pozostanie nią przez długi czas, ponieważ:

  • Gwarantuje niski poziom strat składników odżywczych i nie powoduje zanieczyszczania upraw
  • Jest odporna na wiatr
  • Jest przyjazna dla środowiska

Firma Vogelsang projektuje systemy dysz aplikacyjnych dla wszystkich pojazdów ciągniętych i samobieżnych niezależnie od producenta, pojemności, rodzaju opon, materiałów i systemów pompowania o szerokości roboczej do 36 metrów.

System redlic stopkowych do rozlewania gnojowicy o wysokim poziomie wydajności pod kątem substancji odżywczych

System redlic stopkowych jako kolejny wariant techniki rozprowadzania gnojowicy jest optymalnym rozwiązaniem dla pastwisk. Uprawy są rozdzielane za pomocą redlic stopkowych, dzięki czemu gnojowica może być rozlewana bezpośrednio pod nimi. Rezultatem jest jeszcze bardziej efektywne rozprowadzanie w istniejących trawach i uprawach przy równoczesnym zapewnieniu zgodności z wymogami wielu programów dotacyjnych. Firma Vogelsang oferuje dwa systemy redlic stopkowych o szerokości roboczej do 30 metrów – SwingUp Slide i SwingMax Slide. Pozwala to osiągnąć poziom skuteczności, który dotychczas był niemożliwy do osiągnięcia w przypadku technologii redlic stopkowych.

Całopowierzchniowo lub pasowo – gnojowica jest wprowadzana bezpośrednio do gleby

Aby móc optymalnie wykorzystać składniki odżywcze zawarte w gnojowicy, ważne jest utrzymanie emisji na jak najniższym poziomie. Jeśli gnojowica jest wprowadzana bezpośrednio, pozwala to zapobiec stratom składników odżywczych, które występują w wyniku parowania. Jest to najlepsze rozwiązanie dla gruntów ornych w celu optymalnego wykorzystania składników odżywczych. To także oszczędność czasu i pieniędzy oraz redukcja liczby przejazdów przez pole. System SynCult – zestaw wyposażenia dla kultywatorów i krótkich bron – umożliwia bezpośrednie wprowadzanie gnojowicy. Przy wprowadzaniu powierzchniowym system SynCult oferuje profesjonalne rozwiązanie łatwego i szybkiego wyposażenia maszyny do uprawy roli. Oferujemy również indywidualne zestawy do modernizacji urządzeń innych producentów, oprócz naszych dotychczasowych partnerów: Amazone, Väderstad, Köckerling, Horsch, Pöttinger i Farmet.

Metoda uprawy pasowej oferuje dodatkową możliwość bezpośredniego wprowadzenia gnojowicy dzięki opcjonalnemu nawożeniu gnojowicą pod spodem. Od dziesięcioleci metoda ta sprawdza się w suchych regionach lub na obszarach, które cierpią z powodu suszy lub problemów z erozją, ponieważ łączy w sobie zalety systemu uprawy bez orki i konwencjonalnej uprawy gleby. Gleba jest obrabiana pasowo, a jednocześnie gnojowica jest rozprowadzana pod spodem, co umożliwia efektywne wykonanie kilku procesów w ramach jednego etapu prac. Dzięki tej metodzie składniki odżywcze są umieszczane dokładnie tam, gdzie rośliny ich potrzebują – wokół korzeni. Dostępne są dwie różne serie systemu Vogelsang XTill: rozbudowany system XTill ProTerra ma stałą szerokość rzędów 70 lub 75 cm, natomiast ametyst XTill VarioCrop może być stosowany z dowolnymi uprawami, ponieważ odstępy między rzędami można swobodnie regulować w zakresie od 45 do 75 cm.


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji