Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje dostarczone przez firmę Vogelsang GmbH & Co. KG na tym serwerze zostały utworzone z dołożeniem staranności i są stale aktualizowane. Mimo to nie możemy zapewnić gwarancji co do poprawności, kompletności ani aktualności danych.

Do strony firmy Vogelsang GmbH & Co. KG mogą prowadzić łącza do stron osób trzecich utworzone bez jej udziału. Firma Vogelsang GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za prezentację ani treści zawarte na stronach internetowych osób trzecich połączonych linkami z firmą Vogelsang GmbH & Co. KG.

Na poniższych stronach znajdują się linki do innych stron internetowych. Firma Vogelsang GmbH & Co. KG niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie ich tworzenia te strony internetowe nie zawierały żadnych treści niezgodnych z prawem na stronach, do których prowadzą linki.  Firma Vogelsang GmbH & Co. KG nie ma wpływu na obecny ani przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki/połączenia. Firma Vogelsang GmbH & Co. KG niniejszym jednoznacznie dystansuje się od wszelkich niezgodnych z prawem treści zawartych na wszystkich połączonych stronach.

Masz pytania lub uwagi dotyczące naszych treści?
Czekamy na Twoją wiadomość e-mail.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.
Podane informacje nie są gwarantowane.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Vogelsang GmbH & Co. KG
Essen/Oldb. 2001–2019