Over Vogelsang

Uw wensen zijn onze passie

De wensen van onze klanten begrijpen, samen oplossingen uitwerken en voortdurend nieuwe ideeën ontwikkelen, dat was de denkwijze van de oprichters van ons bedrijf negentig jaar geleden. Vandaag de dag werken we nog steeds volgens hetzelfde principe. Precies om die reden hebben vele oplossingen, die wij hebben ontwikkeld op het gebied van verpompen, versnijden, verspreiden en biogastechnologie, nu een leiderspositie in de wereldmarkt en worden deze oplossingen met succes toegepast in vele industrievormen.

Eén ding is duidelijk: luiheid past niet in onze filosofie. Wij werken continu aan de optimalisatie van onze oplossingen en passen ze aan aan uw wensen en aan de vragen vanuit de markt, zodat we kunnen bijdragen aan uw succes. LEADING IN TECHNOLOGY

Naar ons inzicht gaan ecologie en economie hand in hand. Onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu staat bij ons hoog in het vaandel. Onze productenreeks berust op duurzame technologieën, zoals biogas, recycling of afvalwaterbehandeling. Een voorbeeld daarvan is de vacuum waterafvoersystemen die we hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling is toegepast bij spoorwegen, in de scheepvaart en in de havenindustrie. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze producten duurzaam zijn en met behulp van milieuvriendelijke productieprocessen worden vervaardigd. Met de modernste zonne-energiesystemen, energiezuinige airconditioning en de toepassing van energieterugwinning in onze productiefaciliteiten dragen wij aanzienlijk bij tot de bescherming van het milieu.

Wij streven naar economische, sociale en ecologische duurzaamheid om het succes van Vogelsang op lange termijn te garanderen.  Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat ze zich houden aan de principes die in onze leverancierscode zijn uitgewerkt. 

Wij willen indruk maken op onze klanten met innovatieve oplossingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en die een lange levensduur hebben. Om dat doel te bereiken worden alle processen, waaronder onderzoek en ontwikkeling, inkoop en verkoop, productie en natuurlijk ook service, op de hoofdlocatie van Vogelsang geschoeid op en ondersteund door een consistent kwaliteitssysteem, al meer dan 10 jaar.

Ook op het gebied van milieubescherming, arbodienstverlening en veiligheid worden onze systemen periodiek gecertificeerd door een geaccrediteerde certificeringsinstantie.

Downloads

Bent u op zoek naar downloads over Vogelsang? U vindt ze in ons Download Center.

/ /