Service, watertoevoer en -afvoer voor bussen, treinen en boten
Oplossingen van Vogelsang: van pompsystemen en reinigingsstations tot online monitoring

In Nederland neemt het aantal dagelijkse treinreizen alleen maar toe. De logistieke uitdagingen zijn enorm en dat omvat ook de toevoer van drinkwater naar bussen en treinen en de afvoer van afvalwater. Naast de investering in technische installaties voor aan- en afvoer, moeten om hygiënische redenen allerlei nationale en internationale voorschriften in acht worden genomen. Dit is een nauwkeurig omschreven regelgevend kader dat de fabrikanten van de toegepaste componenten alleen kunnen beheersen met een grondige expertise.

Als belangrijke leverancier met jarenlange ervaring met grote treinexploitanten is Vogelsang de marktleider in de spoorwegsector. Het assortiment van Vogelsang omvat niet alleen systemen voor toevoer en afvoer van water en voor interieurreiniging, maar ook voor het beheer van bedrijfsgegevens en systeembewaking. Wij bieden dergelijke systemen ook voor bussen en schepen.

1 Bron: Destatis 2016
2 Bron: Eurostat File 'Evolution of rail passenger transport'; 2015

Toepassingen in de spoorweg-, bus- en scheepvaartsector

Conform de Drinkwaterregelgeving in Duitsland is de Duitse Federale Spoorwegautoriteit niet de enige organisatie die strikte eisen stelt aan de materialen die worden gebruikt in de systemen. De exploitanten van de relevante publieke rioleringssystemen hebben ook de bevoegdheid om regels op te stellen in verband met de eigenschappen van het naar hun rioleringssysteem afgevoerde afvalwater.

Op internationaal niveau moeten ook de specificaties van de systeeminterfaces voor het vullen van drinkwater in acht worden genomen. De International Union of Railways (UIC) formuleert ook specifieke maatregelen voor de hygiëne- en reinigingssystemen in passagierswagons.

Functionaliteit en flexibiliteit zijn onmisbare eigenschappen van onze eenvoudige en betrouwbare systeem voor vacuümextractie van fecaliën en afvalwater uit wagons naar het centrale rioolsysteem van een spoorwegplacement of onderhoudsstation. Robuuste pompen en gebruiksvriendelijke stationaire en mobiele toevoer- en afvoersystemen op de perrons zorgen voor meer netheid en veel minder lange stilstandtijden van treinen. Afvalwater- en fecaliëntanks van passagierstreinen kunnen ook nagenoeg overal worden leeggemaakt.

Het vacuümpompstation als centrale pompunit

Aangezien de toiletten in de trein doorlopend beschikbaar moeten blijven, speelt de betrouwbaarheid van de pomp een belangrijke rol voor meervoudige vacuümsystemen. Het hart van elk systeem is de Vogelsang lobbenpomp die speciaal is ontwikkeld voor viskeuze vloeistoffen die zijn verontreinigd met vreemd materiaal. Onze pompen hebben hun waarde bewezen tijdens jarenlang gebruik in deze spoorwegsector in de vorm van het VacUnit-vacuümpompstation. Dit is een compact, robuust vacuümsysteem, met één pomp of twee pompen, en is erg eenvoudig te onderhouden.

Stationaire toevoer- en afvoersystemen in spoorwegemplacementen

Om het afvoeren van afvalwater en vullen met drinkwater zo efficiënt mogelijk te maken, worden overal ter wereld watertoevoer- en afvoerstations geplaatst op veel spoorwegperrons. Deze zijn aangesloten op het centrale vacuümsysteem, en maken snelle toegang tot de connectoren op de treinen mogelijk. Deze T-systemen lossen ook het probleem van ruimte en veiligheid op rangeersporen op. Dankzij het speciale ontwerp is het mogelijk om veiligheidsafstanden te respecteren en toegangswegen vrij te houden.

De bijzonder compacte TUnit van Vogelsang zijn ook uitgerust met een automatisch haspelsysteem, dat het werk van het servicepersoneel vergemakkelijkt. Dit haspelsysteem zorgt voor optimale veiligheid op de werkplek, aangezien er geen slangen meer rondslingeren op plaatsen waar mensen lopen. De routine wordt ondersteund met geavanceerde opties, zoals ingebouwde automatische deactivering. TUnits exclusief voor het vullen van drinkwater complementeren het assortiment.

De keuze van het toevoer- en afvoersysteem is steeds afhankelijk van de locatie van de toepassing: wordt het buiten of in een gebouw opgesteld? Naast de Vogelsang-TUnit zorgen toe- en afvoerkasten, haspelsystemen en andere opties voor het efficiënt en veilig afvoeren van afvalwater en vullen van drinkwater voor passagierstreinen.

Aan hygiënevereisten moet worden voldaan voor de afvoer van afvalwater en de toevoer van drinkwater. Zo moeten de voorzieningen voor de toevoer en de afvoer steeds fysiek gescheiden zijn. Wettelijke (Duitse) voorschriften leggen vast hoe drinkwatertappunten moeten worden behandeld.

Om hygiënische redenen moet de aansluiting tussen het vacuümextractiesysteem en de toilettankconnector aan boord van de trein ontworpen zijn om verontreiniging bij het loskoppelen te voorkomen. Om onjuist gebruik en bijkomende hygiëneproblemen, bijvoorbeeld besmetting, te voorkomen, is de EasyConnect druppelvrije zuigkoppeling verkrijgbaar als optionele koppeling voor afvoersystemen van Vogelsang.

Mobiele oplossingen voor locatie-onafhankelijke toevoer en afvoer van water

Op plaatsen waar stationaire afvoersystemen van afvalwater niet kunnen worden geïnstalleerd, zijn mobiele systemen een goed economisch alternatief. Het type vacuümwagen is afhankelijk van het soort werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd en van de beschikbare ruimte. Bijvoorbeeld, verkeersroutes die worden versperd door obstakels kunnen de beschikbare opties beperken of werkplatforms kunnen de verticale doorgangshoogte beperken.

Het kiezen van efficiënte afvalwaterpomp is daarom cruciaal, want niet elke oplossing is geschikt voor een mobiele toepassing. Lobbenpompen van Vogelsang zijn compact, zelfaanzuigend en werken in twee richtingen. Deze bieden in deze toepassing aanzienlijke voordelen wat betreft mobiliteit en praktische functionaliteit. Zelfs de eenvoudige op een handkar gemonteerde versie maakt flexibele en hygiënische vacuümextractie van afvalwater en verpompen naar het rioleringssysteem mogelijk. De zelfrijdende afzuigunits hebben een uitstekende verhouding tussen transportcapaciteit en afmetingen. Voor elektrische platformwagens, die meestal op batterijen functioneren, vertrouwt Vogelsang uitsluitend op samenwerking met gerespecteerde fabrikanten om een ​​langdurige probleemloze werking te garanderen.

Speciale reinigingssystemen voor bioreactor-toiletsystemen

Treintoiletten die zijn uitgerust met een bioreactor voor het reinigen van afvalwater moeten regelmatig worden gereinigd. Afvoersystemen die speciaal voor deze toiletten zijn ontwikkeld, moeten zijn uitgerust met versnijdingstechniek en een hogedrukpomp naast de gebruikelijke pomp om het bioslib geheel te verwijderen. Bovendien hebben bioreactortoiletten niet allemaal dezelfde constructie en zijn er verschillende normen en eisen. De stationaire of mobiele volautomatische Vogelsang-oplossing BioUnit kan daarom precies volgens de specificaties van de klant worden ontworpen en gebouwd.

Grote spoorwegemplacementen hebben talloze technische systemen die allemaal een rol spelen in het rendabele en betrouwbare bedrijfsproces. Maar dit laatste is alleen mogelijk als deze ook bedrijfsklaar blijven, de apparatuur perfect op elkaar is afgestemd en het tijdsmanagement optimaal is. Betrouwbare bewaking is vereist, zowel om de bedrijfstijden van het systeem zo uitgebreid mogelijk te houden en om het treinverkeer aan de in- en uitgangen van stations en in onderhoudsstations nauwkeurig te registreren.

Online bewaking van bedieningsmeldingen en problemen in systemen

Uiterst compatibele webgebaseerde regelapps, zoals het VEBSys-storingenportal, maken het mogelijk om van overal toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens van alle systemen die zijn verbonden met het programma. Dit portal documenteert niet alleen de status van Vogelsang-toestellen, zoals het VacUnit-vacuümpompstation, het TUnit-Systeem en de CleanUnit-reinigingskast, maar kan ook gegevens van andere systemen weergeven. Dit verzekert dat deze klaar zijn voor inwerkstelling en kan ook worden gebruikt voor de kwaliteitscontrole.

Wagons identificeren en hun locatie bepalen

Aangezien alle treinwagons in de EU gemarkeerd zijn met een specifiek UIC-nummer, kunnen deze gemakkelijk worden gelokaliseerd met geschikte optische camerasystemen. Met de datascanner UICScan van Vogelsang is dit zelfs mogelijk terwijl de treinen in beweging zijn. Naast het voertuignummer, de datum en de tijd registreren de op de perrons gemonteerde zuilen ook de snelheid waarmee de trein voorbijrijdt. De gegevens worden doorgestuurd naar het VEBSys van Vogelsang, of naar een ander voorgeïnstalleerd online-documentatiesysteem. Op de voertuigen zelf zijn geen structurele wijzigingen vereist.

Wat betreft hygiëne heeft het bustransport te maken met dezelfde uitdagingen als passagierstreinen. Bijvoorbeeld, het professioneel en hygiënisch leegmaken van afvalwater- of fecaliëntanks is niet overal vanzelfsprekend, niet in het minst door een gebrek aan infrastructuur die het toenemende busverkeer niet aankan. Op veel plaatsen zijn de toevoer- en afvoervoorzieningen nog steeds vaak tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld heel eenvoudige drainageroosters. De bus rijdt over het rooster en het afvalwater wordt erin geloosd. Vaste stoffen en papier in het water blijven vaak kleven aan het rooster. Als de busbestuurder geen toevoer- en afvoervoorzieningen voor het toilet in de bus kan vinden bij een halte, moet hij het toilet sluiten, met ontevreden passagiers als gevolg.

Toekomstgerichte busstations, depots, servicestations en rusthaltes moeten zich daarom aan de nieuwe voorwaarden aanpassen. Ze kiezen voor vacuümextractiestations en watervulstations die busbestuurders, bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het leegmaken van de tanks in hun bussen en het vullen met drinkwater terwijl ze benzine tanken. Deze toevoer- en afvoervoorzieningen moeten zijn uitgerust met mobiele of stationaire systemen, afhankelijk van de grootte van het station en de omvang van het verkeer. De RoadPump Plus-stations zijn speciaal door Vogelsang ontwikkeld en hebben een functionele dubbele oplossing voor het hygiënisch vullen met drinkwater en het afvoeren van afvalwater. Ze voldoen niet alleen aan hygiënische vereisten, maar verminderen ook het werk van buschauffeurs en busbedrijven door de eenvoudige en snelle bediening van de systemen. De passagiers zijn tevreden en de stationsexploitanten hebben er ook voordeel bij: naast de extra inkomsten van de servicevergoeding zullen ook meer klanten naar hun restaurant of stationswinkel komen als er meer bussen beschikbaar zijn.

Allerlei voorzieningen zijn vereist voor de professionele reiniging: reinigingsmiddelen en -instrumenten, warm en koud water en een milieuvriendelijke afvoeroptie voor grijs water. Om de tijd en inspanning voor de interieurreiniging in het voertuig tot het minimum te beperken, moeten reinigingsmiddelen en ander benodigd materiaal voor het reinigend personeel ter beschikking worden gesteld op goed toegankelijke plekken.

Dit is precies het doel waarvoor Vogelsang zijn reinigingsstations heeft ontwikkeld. De CleanUnit, gemaakt van hoofdzakelijk weerbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit, zijn zeer robuust en duurzaam. Naast hun standaardeigenschappen, bijvoorbeeld automatische dosering van reinigingsmiddelen, kunnen de reinigingsstations ook met speciale opties worden uitgerust zoals vereist, bijvoorbeeld oogdouches en ehbo-kits.

Iedereen die op meren, rivieren, zeeën en oceanen vaart met jachten en zeil- en motorboten, kent en waardeert de schoonheid van onze natuur. Watersport wordt steeds populairder, waardoor er veel vraag is naar onderhoudsvriendelijke, snelle en schone kadepompen of vuilwaterpompen in havens. Dit is niet alleen vanwege de steeds striktere eisen voor havens met aanlegplaatsen voor boten wat betreft de afvoer van afvalwater en bilgewater, maar schippers, booteigenaren en bootgebruikers worden meer milieubewust. Booteigenaren willen afvalwatertanks niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar letten bij de keuze van havens op de aanwezigheid van afvoersystemen die professioneel zijn, maar ook door iedereen kunnen worden bediend.

Afhankelijk van de locatie, de grootte van de haven en het aantal aanlegplaatsen, stellen havenexploitanten zich de vraag: wat moet de capaciteit van een kadepomp zijn? Is een stationaire pomp voldoende of heb ik een mobiele variant nodig? En wie gaat deze service betalen?

Efficiente en betrouwbare kadepompen, zoals de PierPump van Vogelsang, zijn gemakkelijk te bedienen. 

Vraag een offerte of meer informatie aan!