Innowacyjne dozowanie substancji stałych
Niezawodne dozowniki substancji stałych na potrzeby wydajnej produkcji biogazu

Urządzenia w wytwórniach biogazu muszą być bezpieczne i wydajne, aby umożliwić ekonomiczną eksploatację instalacji. Pod tym względem dozowanie do fermentatora ma kluczowe znaczenie. Dlatego też opracowaliśmy systemy dozowania substancji stałych w postaci rozdrobnionej, która jest optymalnym rozwiązaniem dla bakterii. Dzięki dozowaniu mediów w postaci idealnej dla mikroorganizmów można zwiększyć wydajność wytwarzania gazu i zmniejszyć zapotrzebowanie energii na procesy miksowania, mieszania i pompowania. Dozowniki substancji stałych firmy Vogelsang przyczyniają się do bardziej wydajnego i opłacalnego funkcjonowania systemu wytwarzania biogazu – zostało to nawet potwierdzone metodami naukowymi.

Przewaga dzięki naszej wiedzy

Systemy dozowania substancji stałych w instalacjach biogazowych oraz w komorach fermentacyjnych, które opracowaliśmy i które nieustannie staramy się doskonalić, sprawdziły się na co dzień w zastosowaniach na całym świecie.

Badania, ciągłe doskonalenie i innowacyjne funkcje zapewniają maksymalną wydajność i rentowność wytwarzania biogazu.

Codzienne trudności związane z wytwarzaniem biogazu

Wiele mediów zawiera ciała obce i uciążliwe w przetwarzaniu, takie jak kamienie, elementy metalowe i piasek. W konwencjonalnych systemach powoduje to awarie i uszkodzenia oraz zwiększa zużycie urządzeń.

Te ciała obce i substancje zakłócające muszą zostać niezawodnie oddzielone lub rozdrobnione, w przeciwnym razie instalacja będzie musiała zapewnić duży swobodny przepływ i być solidnie zbudowana tak, aby łatwo wytrzymać niekorzystny wpływ ciał obcych. Niezawodne i odporne na uszkodzenia rozwiązanie jest szczególnie potrzebne w przypadku substancji stałych o właściwościach ściernych.

Przy wydajności wejściowej do 25 ton na godzinę (kiszonka kukurydziana) dozowniki masy stałej firmy Vogelsang są podstawą ekonomicznego zasilania biogazowni różnorodną biomasą, od surowców odnawialnych począwszy poprzez materiały odpadowe, na odpadach spożywczych i organicznych skończywszy. Nasze dostępne czujniki i technologia sterowania oferują dwa razy wyższy poziom bezpieczeństwa i pozwalają na w pełni zautomatyzowaną pracę.

Jest to rozwiązanie Idealne dla bakterii, ale także do skutecznego mieszania i przygotowywania.

Media bezproblemowe, bogate w składniki energetyczne są pożądane i wartościowe.

Dla efektywnej produkcji biogazu bardzo ważne jest dozowanie ich przy minimalnym nakładzie pracy, ale jednocześnie muszą zostać wcześniej idealnie przygotowane. Urządzenie CC-Mix radzi sobie z tym wręcz doskonale. Dzięki starannie zaprojektowanej konstrukcji wymaga minimalnej mocy do rozdrabniania substancji stałej i mieszania jej z płynnym medium w celu utworzenia jednorodnej zawiesiny, zapewniając w ten sposób niezbędne warunki do optymalnego przetwarzania w fermentatorze.

Koncepcja ta jest szczególnie przydatna dla operatorów pragnących korzystać z alternatywnych mediów, takich jak miąższ buraka cukrowego lub odpady owoców i warzyw, jako dodatków do standardowych zasobów odnawialnych.

Połączenie z mechanizmem tnącym i oddzielaczem w przypadku biomasy trudnej do przetworzenia

Do wytwarzania energii powinno się w coraz większym stopniu wykorzystywać odpady rolnicze, produkty uboczne procesów przemysłowych lub odpady organiczne. Są one jednak trudne w przetwarzaniu, mają bardzo zróżnicowane właściwości (od postaci ciekłej do stałej) i często zawierają spore ilości ciał obcych i substancji zakłócających pracę systemu. Połączenie technologii mieszania i rozdrabniania w jednym systemie oferuje wszechstronne rozwiązanie dla systemów biogazowych.

W przeciwieństwie do wielu porównywalnych systemów dozowania frakcje ciężkie są oddzielane na samym początku, zanim dostaną się do fermentatora.

Oprócz mielenia rozdrabniane są większe cząstki i materiały włókniste. Cechy te sprawiają, że urządzenie to staje się optymalnym wyborem dla trudnych do przetworzenia mediów wejściowych.