Rozdzielacze precyzyjne – najnowocześniejsza technologia
Precyzyjne, ukierunkowane rozlewanie składników odżywczych

Działania rolnicze mające na celu modernizację w mniejszym stopniu dotyczą kwestii „dlaczego?” niż „jak?”, jeśli chodzi o niskopoziomowe rozlewanie gnojowicy. Jako doskonale znany producent i pionier w rozwoju nowoczesnej technologii rozlewania firma Vogelsang poświęca się rozwojowi rozdzielaczy precyzyjnych jako centralnego elementu tych wszystkich systemów. Wyzwanie: równomierne doprowadzanie gnojowicy do wszystkich wylotów i zapewnienie, że taka skuteczność zostanie utrzymana nawet przy dużych belkach, takich jak w rozwiązaniu Vogelsang SwingMax cechującym się 36-metrową szerokością roboczą i 120 wężami.

Rozdzielacze precyzyjne firmy Vogelsang uzyskują tutaj doskonałe wyniki, przy współczynniku zmienności nawet poniżej 5%, co skutkuje równomiernym rozprowadzeniem składników odżywczych. Ten wysoki stopień niezawodności i skuteczności wynika z inteligentnej konstrukcji precyzyjnych rozdzielaczy firmy Vogelsang i jakości poszczególnych komponentów. Działalność rolnicza nie tylko korzysta z niższych kosztów nawozów nieorganicznych, ale również maszyny rolnicze firmy Vogelsang charakteryzują się dłuższym okresem eksploatacji.

Działania rolnicze mające na celu modernizację w mniejszym stopniu dotyczą kwestii „dlaczego?” niż „jak?”, jeśli chodzi o niskopoziomowe rozlewanie gnojowicy. Jako doskonale znany producent i pionier w rozwoju nowoczesnej technologii rozlewania firma Vogelsang poświęca się naturalnie także rozwojowi rozdzielaczy precyzyjnych jako centralnego elementu tych wszystkich systemów. Wyzwanie: równomierne doprowadzanie gnojowicy do wszystkich wylotów i zapewnienie, że taka skuteczność zostanie utrzymana nawet przy dużych belkach, takich jak w rozwiązaniu Vogelsang SwingMax cechującym się 36-metrową szerokością roboczą i 120 wężami.

Rozdzielacze precyzyjne firmy Vogelsang uzyskują tutaj doskonałe wyniki, przy współczynniku zmienności nawet poniżej 5%. Efektem tego jest jednakowo jednolite rozmieszczenie składników odżywczych. Ten wysoki stopień niezawodności i skuteczności wynika z inteligentnej konstrukcji precyzyjnych rozdzielaczy firmy Vogelsang i jakości poszczególnych komponentów. Działalność rolnicza nie tylko korzysta z niższych kosztów nawozów nieorganicznych: Maszyny rolnicze firmy Vogelsang charakteryzują się również dłuższym okresem eksploatacji.