Metoda wzruszania gleby Strip Tillage i wprowadzanie gnojowicy w jednym
Uprawy wielkopowierzchniowe lub pasmowe z firmą Vogelsang

Ze względów środowiskowych i ekonomicznych coraz więcej operatorów rolniczych wykorzystuje bezpośrednio obornik płynny. Zapobiega to utracie składników odżywczych spowodowanej parowaniem. Zmniejsza również liczbę przejazdów przez pole. W efekcie można w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze, więc jest to idealne rozwiązanie do efektywnego wykorzystania składników odżywczych na gruntach ornych.

Metoda Strip Till umożliwia zorientowanym na przyszłość operacjom rolniczym dalszą redukcję kosztów poprzez połączenie stosowania nawozu płynnego z procesem wzruszania gleby. Badania naukowe wykazały, że wysoko rozwinięte konstrukcje techniczne typu Strip Till, takie jak XTill® firmy Vogelsang, mogą obniżyć koszty operacyjne nawet o 40%. Nawóz nieorganiczny, elektryczność, olej napędowy i czas – będziesz potrzebować ich mniej. Gleba korzysta również z technologii Strip Till: mniejsza liczba przejazdów przez pole i spulchnianie gleby w pasach pomaga w zaopatrzeniu w wodę, zapobieganiu erozji i szkodliwemu zagęszczaniu.

Oprócz wydajnych i elastycznych maszyn XTill firmy Vogelsang, nasza oferta obejmuje również SynCult, łatwy do zamontowania zestaw urządzeń do uprawy roślin.

Proces łagodny dla środowiska i gleby, skuteczny i oszczędzający czas

Utrata składników odżywczych w trakcie konwencjonalnego rozlewania gnojowicy pozostaje siłą napędową prac nad rozwojem obecnej technologii rozprowadzania nawozów płynnych. Dzięki swoim licznym zaletom zaawansowane technicznie agregaty Strip Till, takie jak XTill firmy Vogelsang lub bezpośrednie wprowadzanie przy użyciu krótkiej brony talerzowej lub kultywatora cieszą się wyjątkowo dobrą reputacją. Bezpośrednie wprowadzanie nawozu płynnego w glebę jest nie tylko wskazane ze względu na lepsze plony, ale oznacza również znaczne skrócenie czasu i nakładu pracy poprzez połączenie uprawy i nawożenia w jeden proces. W ten sposób uzyskasz pozytywne wyniki dla środowiska, gleby i samych roślin.

Doskonałe połączenie w funkcjonalną całość: brony talerzowe z zestawem wyposażenia SynCult

Dzięki znacznym oszczędnościom pod względem czasu i kosztów bezpośrednie wprowadzanie medium jest o wiele skuteczniejsze niż konwencjonalne rozprowadzanie gnojowicy. Stosując odpowiednie systemy podawania gnojowicy rolnicy, wykonawcy i konsorcja maszynowe mają możliwość łatwej modernizacji istniejącego sprzętu, z którego mogą następnie nadal korzystać.

Firma Vogelsang połączyła siły z wieloma znanymi producentami sprzętu uprawowego. To wspólne know-how zaowocowało zaprojektowaniem urządzenia SynCult, czyli niezawodnego, długowiecznego i precyzyjnego zestawu do wyposażenia bron talerzowych i kultywatorów. Efekty takiej współpracy to między innymi bezproblemowe podłączenie urządzeń do gnojowicy do przygotowanych punktów montażowych. W przeciwieństwie do innych rozwiązań do nawozów płynnych, nie ma potrzeby wiercenia lub spawania podczas podłączania SynCult. W rezultacie gwarancja producenta pozostaje nienaruszona.

Systemy SynCult są dostarczane ze wszystkimi komponentami i częściami montażowymi potrzebnymi do modernizacji już istniejącego urządzenia tak, by mogło ono przetwarzać gnojowicę. Oprócz węży i rur wylotowych systemy te obejmują one również sprawdzony rozdzielacz precyzyjny firmy Vogelsang zapewniający profesjonalną rozbudowę funkcjonalności i prawidłową pracę połączonych urządzeń.

Dodatkową zaletą jest to, że połączenie uprawy roli i rozlewania gnojowicy w jednym kroku pomaga również przestrzegać ustawowych czasów rozprowadzania gnojowicy w glebie, takich jak zasada czterogodzinnego wprowadzania obowiązująca w Niemczech.

Bezpośrednie wprowadzanie w glebę nawozu płynnego metodą Strip Tillage firmy Vogelsang

Urządzenia XTill® firmy Vogelsang łączą optymalne przygotowanie gleby uprawnej do siewu roślin rzędowych i niskoemisyjne nawożenie na poziomie korzeni. Wysokość rury wylotowej gnojowicy można indywidualnie regulować. Można również zmieniać wysokość noży tarczowych z karbem gwiaździstym i stosunek tarcz obsypnika do końcówek wtryskowych. Szerokość robocza urządzenia XTill® firmy Vogelsang wynosi do 6 metrów, może zostać ono złożone do szerokości 3 metrów na potrzeby transportu.

W zależności od zakresu zastosowań urządzenie XTill® firmy Vogelsang jest dostępne w dwóch różnych seriach: ProTerra i VarioCrop.

Wytrzymały model ProTerra i jego potężne ciśnienie hydrauliczne gwarantują równomierną głębokość wzruszania w glebach twardych. Dzięki sterowaniu elektrohydraulicznemu z kabiny maszyna może być dostosowana do określonych warunków pracy podczas jazdy. Wzruszanie gleby w pasach odbywa się przy stałej szerokości 70 lub 75 cm.

Dzięki elastycznej szerokości rzędu w zakresie od 45 do 75 cm, urządzenie XTill® VarioCrop firmy Vogelsang może być wykorzystane na potrzeby każdej uprawy. W urządzeniu XTill® VarioCrop głębokość lemiesza i osadzania gnojowicy można określić niezależnie od siebie. Dostępne są również różne opcje ustawień dla rodzaju uprawy i istniejących warunków pracy. Gwarantuje to, że w każdych okolicznościach możliwa jest optymalna orka z jednoczesnym nawożeniem gnojowicy na poziomie korzeni.

Oczywiście wszystkie poszczególne elementy zainstalowane w urządzeniach XTill® firmy Vogelsang są doskonale skoordynowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów. Ponadto przemyślane szczegóły, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem hydraulicznym, zapewniają niezawodną i bezpieczną pracę maszyn przez długie lata. Cechy te robią wrażenie nawet już przy pierwszym kontakcie z urządzeniami firmy Vogelsang.