BackPac van Vogelsang: bemester
BackPac van Vogelsang: bemester

Sleepslangsysteem of sleepvoetsysteem
BackPac

  • Maximale verdeelnauwkeurigheid dankzij de precisieverdelers en een geoptimaliseerd slangontwerp
  • Beschermt de bodem dankzij het lage gewicht
  • Kopakker en breedtebeheer, flowcontrol en opklapmechanisme kunnen digitaal worden bestuurd
  • Transportpositie achter de tractor voor vrij en beter zicht

Vragen

BackPac: Flexibele oplossing voor bemestingssystemen
Sleepslangbemester of sleepvoetbemester?

De BackPac van Vogelsang is speciaal ontworpen voor het uitrijden van mest met een werkbreedte van 21 tot 30 meter. Dankzij flexibele werkbreedtes en het nieuwe kopakkerbeheer met één druk op de knop wordt drijfmest precies daar afgeleverd waar het hoort. Afhankelijk van de instellingen worden de ventielen automatisch ingetrokken, worden slanggroepen gesloten en wordt alles opgeklapt zonder overmatige stromen drijfmest. De bestuurder kan ook met een druk op de knop terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen. De BackPac beschikt over technische eigenschappen waardoor de bemester wordt beschermd tegen beschadigingen tijdens draaimanoeuvres.

Extra opties, zoals Comfort Flow Control (CFC) en digitaal opvraagbare debiet- en drukmetingen, zorgen voor maximale efficiëntie en controle. Dit sleepslang- of sleepvoetsysteem biedt ook meer mogelijkheden om oscillatiebewegingen tegen te gaan. De precisieverdeler is centraal gemonteerd, waardoor het uitrijden veel soepeler gaat. Ook de plaatsing van de drijfmest in het groeiende gewas wordt nu nog nauwkeuriger en zorgvuldiger dankzij de precisieverdelers en de doordachte slangontwerp. Zo is te allen tijde een optimaal gebruik van voedingsstoffen gegarandeerd. Voor transport klapt het BackPac-systeem direct achter de trekker op. Met een transportbreedte van in totaal 2,55 meter blijft het zicht van de chauffeur volledig onbelemmerd. Of de BackPac nu als sleepslangbemester of als sleepvoetbemester gebruikt wordt, dit bemestingssyteem dat in 2019 volledig opnieuw ontworpen is, blijft verbazen met zijn lichte gewicht, hoge stabiliteit en buitengewone flexibiliteit. Het is een zeer efficiënte oplossing, vooral voor boerderijen met glooiend land.


Eigenschappen van de BackPac

De unit is ontworpen voor montage op een 3-punts hydraulisch systeem.
De afvoerslangen op het sleepslangsysteem van Vogelsang hebben allemaal een vergelijkbare lengte, dankzij de geoptimaliseerde slangenlayout. De mest bereikt de aarde nagenoeg gelijktijdig uit alle slangen en verdeling over de volledige werkbreedte en -lengte is eveneens gegarandeerd. Dit zorgt niet alleen voor optimale laterale distributie in het frame, maar voorkomt ook de V-vorm die anders kan ontstaan.
Mest, een kostbaar product, moet gelijkmatig en betrouwbaar worden verdeeld in de verdeelslangen. Precisieverdelers van Vogelsang maken een nauwkeurige verdeling van de voedingsstoffen mogelijk met een verdeelcoëfficiënt van minder dan 5 percent. Hierdoor wordt het spreiden een veilig en betrouwbaar proces zonder schommelingen. Zo wordt ook een gelijkmatige plantengroei gegarandeerd.

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de stroom drijfmest en olie naar één van de 2 precisieverdelers afgesloten. Hierdoor kunt u een half geleidingsspoor bewerken over grote werkbreedtes en wiggen in het veld gelijk maken. Het voorkomt ook overlapping.
Om schade aan het slangensysteem, alsook een overmatig debiet van drijfmest tijdens het wenden te voorkomen, kunnen de besturingsmodules voor slangengroepen en ventielen over de gedeeltelijke breedte zo worden ingesteld dat deze tijdens het rijden automatisch reageren met één enkele druk op de knop. Als er hefinrichtingen op sleepvoetsystemen aanwezig zijn, worden deze ook automatisch opgetild.
Het sleepslangframe past zich aan de contouren van de bodem aan. Hierdoor wordt de belasting op de voertuigkoppeling en op de volledige framestructuur verminderd. Dit betekent ook dat de slanguiteinden te allen tijde dicht bij de bodem blijven en zorgen ervoor dat de drijfmest nauwkeurig over de volledige werkbreedte wordt verdeeld.

Opties van de BackPac

De keuze tussen sleepslang- of sleepvoetsysteem is afhankelijk van de conditie van de bodem en de oogst. In beide gevallen maken de functies van de BackPac het verdelen van drijfmest eenvoudig en zorgen ze ervoor dat de drijfmest aan de onderkant van de planten wordt aangebracht, voor een efficiënt gebruik van de waardevolle voedingsstoffen met respect voor de bodem.
Een digitale manometer is verkrijgbaar voor het bemestingsysteem BackPac om de druk te regelen waarmee de pomp de drijfmest in het slangensysteem en op het veld pompt. De gemeten waarden worden doorgestuurd naar de terminal in de bestuurderscabine, zodat de bestuurder gepast kan reageren. Via debietregistratie door een tellerfunctie kunnen de waarden worden toegewezen aan specifieke klanten of velden.
Comfort Flow Control (CFC) is de universele oplossing voor het afsluiten van slangen in elk systeem: afsluitingen van secties over een deel van de breedte, wisselen van geleidingsspoor of DropStop-systemen. De CFC wordt gemonteerd in de slanguitlaten van de verspreider, stroomafwaarts van de verdeler. Elke slang of groep slangen kan vanuit de cabine worden afgesloten. De CFC is veelzijdig en kan worden gebruikt in: sleepslangsystemen, sleepschoensystemen of bodembewerkingsystemen.