SwingMax Slide van Vogelsang: sleepvoetbemester
SwingMax Slide van Vogelsang: sleepvoetbemester

Sleepvoetsysteem voor een maximale werkbreedte
SwingMax Slide

  • Maximale verdeelnauwkeurigheid dankzij de precisieverdelers en een geoptimaliseerd slangontwerp
  • Voor werkbreedtes tot maar liefst 30 meter
  • Volgt consistent de contouren van de bodem
  • Geïntegreerde sleepvoeten zorgt voor mestverdeling met lage emissie onder aanwezige gewassen

Vragen

Sleepvoetbemester met de grootste werkbreedte
Waarom de SwingMax Slide zo handig is

Om de waardevolle voedingsstoffen in de drijfmest optimaal te kunnen benutten, moet de mest dichtbij de planten worden aangebracht én met lage emissies. Hoe dichter de mest bij de wortels van de planten komt, hoe efficiënter de nutrienten worden gebruikt. Dit kan eenvoudig met het sleepvoetsysteem SwingMax Slide van Vogelsang met een werkbreedte tot 30 meter. De sleepvoet spreidt de planten zorgvuldig en deponeert de mest behending in een smalle strook direct op de grond. Dankzij de robuuste en blijvend elastische constructie past deze sleepvoet zich voortdurend aan de bodemcontour aan. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling, ook op oneffen terreinen. Kortom, deze bemester is veelzijdig en inzetbaar op alle soorten gronden.

En net als alle bemesters van Vogelsang voldoet de SwingMax Slide aan de fundamentele eisen van Vogelsang. Prima mestdistributie wordt gegarandeerd door de precisieverdelers en een zorgvuldig ontworpen slanglay-out. Dit voorkomt de "V-vorm", die zich in het begin kan vormen, en verdeelt de voedingsstoffen van de mest optimaal. Twee 'exactverdelers' ExaCut en optimale slanggeleiding zorgen ervoor dat de mest precies naar alle lospunten wordt verdeeld. Door het gewichtsgeoptimaliseerde ontwerp kunnen we de SwingMax Slide leveren in werkbreedtes tot 30 meter, waardoor het mogelijk is om meerdere rijpaden te gebruiken met minder impact op de bodem te creeeren. Dit zorgt voor een uniek niveau van effectiviteit in de technologie van mest verdelen.


Eigenschappen van de SwingMax Slide

De unit is ontworpen voor montage op een 4-punts hydraulisch systeem.
Bij het rijden over de weg worden de slangen van het sleepslangsysteem 180° naar boven geklapt, zodat deze verticaal zijn. Dit voorkomt lekken en houdt de weg schoon en veilig.
Mest, een kostbaar product, moet gelijkmatig en betrouwbaar worden verdeeld in de verdeelslangen. Precisieverdelers van Vogelsang maken een nauwkeurige verdeling van de voedingsstoffen mogelijk met een verdeelcoëfficiënt van minder dan 5 percent. Hierdoor wordt het spreiden een veilig en betrouwbaar proces zonder schommelingen. Zo wordt ook een gelijkmatige plantengroei gegarandeerd.

De afvoerslangen op het sleepslangsysteem van Vogelsang hebben allemaal een vergelijkbare lengte, dankzij de geoptimaliseerde slangenlayout. De mest bereikt de aarde nagenoeg gelijktijdig uit alle slangen en verdeling over de volledige werkbreedte en -lengte is eveneens gegarandeerd. Dit zorgt niet alleen voor optimale laterale distributie in het frame, maar voorkomt ook de V-vorm die anders kan ontstaan.
Het sleepslangframe past zich aan de contouren van de bodem aan. Hierdoor wordt de belasting op de voertuigkoppeling en op de volledige framestructuur verminderd. Dit betekent ook dat de slanguiteinden te allen tijde dicht bij de bodem blijven en zorgen ervoor dat de drijfmest nauwkeurig over de volledige werkbreedte wordt verdeeld.
De slang is een cruciale factor in de mestverdeeltechniek. Daarom zijn het materiaal van de slang en de samenstelling van het plastic speciaal ontwikkeld voor Vogelsang. De combinatie van grondstoffen die wij gebruiken voor onze speciale slang wordt gekenmerkt door hoge stevigheid, buigzaamheid en UV-bestendigheid. Hierdoor zijn de slangen bestendig tegen de effecten van chemische stoffen en omgevingsinvloeden. Het unieke fabricageproces dat wij gebruiken voor onze slangen met onbuigbare uiteindes heeft nog meer voordelen. De slangsecties die worden gebruikt als eindslangen zijn steeds recht en absoluut stabiel wat betreft de afmetingen. Het grote voordeel daarbij: geleidingselementen, die zwaar wegen en snel verslijten, zijn overbodig, en de slangen blijven steeds open en kleven niet vast. Bovendien garandeert deze onbuigbare eindslangconfiguratie een gelijkmatige tussenafstand van de stroken.
De buitenste TopSwing-elementen kunnen 180° worden ingeklapt en op het basisframe worden gelegd, waardoor de transportafmetingen van de unit aanzienlijk worden verkleind. Hierdoor steekt niets uit aan de voorkant van het voertuig en kunnen frames met grote werkbreedtes ook worden gemonteerd op compacte tankwagens. Verschillende werkbreedtes en onderdeelbreedtes kunnen ook sectie voor sectie worden geïmplementeerd in combinatie met de CFC.

Options of the SwingMax Slide

Om ervoor te zorgen dat het frame de contour van de bodem zo dicht mogelijk volgt, kan de regeling worden gebruikt om de hoek aan te passen.
Comfort Flow Control (CFC) is de universele oplossing voor het afsluiten van slangen in elk systeem: afsluitingen van secties over een deel van de breedte, wisselen van geleidingsspoor of DropStop-systemen. De CFC wordt gemonteerd in de slanguitlaten van de verdeler, stroomafwaarts van de verdeler. Elke slang of groep slangen kan vanuit de cabine worden afgesloten. De CFC is veelzijdig en kan worden gebruikt in: sleepslangsystemen, sleepvoetsystemen of bodembewerkingsystemen.

DoubleFold kan worden gebruikt om handmatig de werkbreedte van uw unit te reduceren. De buitenste frame-elementen worden ingeklapt met een scharnier en de afvoerslangen kunnen worden aangesloten via de CFC.
Als deze optie wordt geselecteerd, wordt de stroom drijfmest en olie naar één van de 2 precisieverdelers afgesloten. Hierdoor kunt u een half geleidingsspoor bewerken over grote werkbreedtes en wiggen in het veld gelijk maken. Het voorkomt ook overlapping.
Met de TeleShift vooraan kunt u grotere frames combineren met compacte tanks. Deze kan ook worden gebruikt om verschillende werkbreedtes in te stellen zonder uitstekende elementen.
Met de TeleShift achter kunt u de transportafmetingen van uw unit inkorten, waardoor het frame aan de achterkant bijna niet meer uitsteekt. Door deze compacte afmetingen wordt manoeuvreren veel eenvoudiger.