Mestverdelers - geavanceerde techniek
Nauwkeurige distributie voor doelgerichte mestverdeling

Landbouwers, boeren en loonwerkers die willen moderniseren vragen zich regelmatig af hoe zij het beste mest kunnen verdelen. Als fabrikant en pionier in de ontwikkeling van moderne mestverdeeltechniek is Vogelsang toegewijd aan de mestverdeler, ook wel exactverdeler of precisieverdeler genoemd, als het hart van bemestingsystemen. De uitdaging: drijfmest uniform doseren en nauwkeurig verdelen naar alle mestuitlaten en ervoor zorgen dat dit ook gebeurt bij bemesters met grotere werkbreedtes, zoals de SwingMax en de BlackBird van Vogelsang.

De mestverdelers van Vogelsang scoren met een variatiecoëfficiënt van minder dan 5% zeer goed, waardoor de waardevolle en benodigde voedingsstoffen gelijkmatig en uniform worden verdeeld. Deze betrouwbaarheid is te danken aan het innovatieve ontwerp van exactverdelers van Vogelsang en de kwaliteit van de afzonderlijke componenten. Landbouwbedrijven profiteren door niet langer hoge kosten uit te geven aan kunstmest. Bovendien ervaren boeren de lange levensduur van de mestverdeeltechnieken van Vogelsang. 

Landbouwbedrijven die willen moderniseren zijn minder bezig met de vraag 'waarom? dan met de vraag 'hoe?' als het gaat over mestdistributie op geringe hoogte. Als bekende fabrikant en pionier in de ontwikkeling van moderne mestverdeeltechnieken is Vogelsang uiteraard ook toegewijd aan de precisieverdeler als kernstuk van deze systemen. De uitdaging: de mest uniform verdelen naar alle mestuitlaten en ervoor zorgen dat dit ook het geval is bij grote frames, zoals de Vogelsang SwingMax met zijn werkbreedte van 36 meter en 120 slangen.

De mestverdelers van Vogelsang scoren hier hoog met een variatie coëfficiënt van zelfs minder dan 5%. Hierdoor worden voedingsstoffen gelijkmatig en uniform verdeeld. Deze hoge graad van betrouwbaarheid is te danken aan het slimme ontwerp van precisieverdelers van Vogelsang en de kwaliteit van de afzonderlijke componenten. Boeren profiteren niet alleen van minder kosten voor kunstmest. De landbouwtechnieken van Vogelsang gaan bovendien ook langer mee.