Systeem voor de stabilisatie van drijfmest SyreN
SyreN

SyreN voor de stabilisatie van drijfmest
SyreN

  • Betere benutting van voedingstoffen en minder stikstofverlies door de omzet van ammonia NH3 in ammonium NH4
  • Extra bemesting met zwavel en mobilisering van fosfaat
  • Meer gewasopbrengst door optimaal gebruik van de voedingsstoffen
  • Groter bewerkingsoppervlakte, minder rijsporen en dus ook minder schade aan de planten

Vragen

De werking van het SyreN-systeem voor drijfmeststabilisatie

De stabilsatie van mest gebeurt tijdens het uitrijden met een sleepslang- of sleepvoetbemester. Een pH-meter regelt continu de benodigde hoeveelheid zuur. Van de fronttank tot de verdeler zijn alle onderdelen bestendig tegen zuur. Afgezien daarvan gaat het om normale mestverdeeltechniek. De bestuurder bepaalt voor het systeem de pH-waarde die de drijfmest moet hebben. Deze waarde ligt meestal rond de pH-waarde van 6.

Maximale veiligheid wanneer u drijfmest uitrijdt

Naast onze focus op het optimale gebruik van nutriënten, vinden we het enorm belangrijk dat de toepassing veilig is:

  • Contact met zwavelzuur wordt vermeden bij het vervangen van de IBC-tank door gebruik te maken van een speciale druppelvrije koppeling.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, schort en gezichtsscherm, zijn geïntegreerd in een opbergvak van de frontunit.
  • Door een tweedelig waterreservoir kan het systeem na het aanbrengen worden gespoeld.

Eigenschappen van SyreN

Het SyreN-systeem is gebouwd volgens de laatste standaard voor communicatie tussen tractor en apparaat (ISOBUS). Hierdoor kan het gebruikmaken van de bestaande elektronische systemen van de tractor. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels te leggen of nieuwe bedieningskasten in de cabine te installeren. Er is ook een optie om een terminal achteraf in te bouwen.
Om te garanderen dat niemand met zuur in contact kan komen, is het SyreN-systeem voorzien van een speciale koppeling die op de IBC-tank is gemonteerd. Ook op de watertank naast de IBC-tank is een koppelingsmof aangebracht. Als het SyreN-systeem van de tractor moet worden gedemonteerd en de laatste drijfmest is uitgereden, wordt de koppeling van het SyreN-systeem van de IBC-tank naar de koppelingsmof van de watertank verplaatst. Hierna wordt een spoelprogramma in de terminal van de tractorcabine geactiveerd.
De sensor voor de meting van de pH-waarde is een belangrijk onderdeel van het drijfmeststabiliseringssysteem SyreN. De pH-sensor bevindt zich op het bemestingsysteem en meet constant de pH van de drijfmest net voordat deze wordt uitgereden.

Opties van SyreN

Als ISOBUS al voor een tankwagen wordt gebruikt, dan kunnen wij een aparte terminal leveren.
Zodat het uitrijden van drijfmest zonder risico's verloopt en voor de algemene veiligheid in het verkeer, wordt de fronttank voorzien van een camerasysteem.

Vraag een offerte of meer informatie aan!