Systeem voor de stabilisatie van drijfmest SyreN
SyreN

SyreN voor de stabilisatie van drijfmest
SyreN

 • Betere benutting van de voedingstoffen en tot 70% minder stikstofverlies door de omzetting van ammonia NH3 in ammonium NH4
 • Extra bemesting met zwavel en mobilisering van fosfaat
 • Meer gewasopbrengst door optimaal gebruik van de voedingsstoffen
 • Groter bewerkingsoppervlakte, minder rijsporen en dus ook minder schade aan de planten

Vragen

De werking van het SyreN-systeem voor drijfmeststabilisatie

De stabilsatie van mest gebeurt tijdens het uitrijden met een sleepslang- of sleepvoetbemester. Een pH-meter regelt continu de benodigde hoeveelheid zuur. Van de fronttank tot de verdeler zijn alle onderdelen bestendig tegen zuur. Afgezien daarvan gaat het om normale mesttechniek. De bestuurder bepaalt voor het systeem de pH-waarde die de drijfmest moet hebben. Deze waarde ligt meestal rond de pH-waarde van 6.

Maximale veiligheid wanneer u drijfmest uitrijdt

Naast onze focus op het optimale gebruik van nutriënten, vinden we het enorm belangrijk dat de toepassing veilig is:

 • We gebruiken uitsluitend dubbelwandige IBC-tanks. Deze worden om veiligheidsredenen na 5 jaar vervangen.
 • We gebruiken druppelvrije koppelingen.
 • Voor de aanvoerbuizen en het materiaal van de slangen worden rvs en teflon gebruikt, waardoor het systeem nadien niet hoeft te worden gespoeld. Om veiligheidsredenen wordt het slangmateriaal na 6 jaar vervangen. 
 • Aan boord bevinden zich 2 watertanks voor het ontkoppelen van het systeem van de tractor en voor de veiligheidsreiniging na het wisselen van de tank.
 • Het systeem is voorzien van een ADR-veiligheidspakket.
 • De dosering wordt pas na controle van de veiligheidssensor vrijgegeven.
 • Een camerasysteem zorgt voor veiligheid in het verkeer.

Eigenschappen van SyreN

Het SyreN-systeem is gebouwd volgens de laatste standaard voor communicatie tussen tractor en apparaat (ISOBUS). Hierdoor kan het gebruikmaken van de bestaande elektronische systemen van de tractor. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels te leggen of nieuwe bedieningskasten in de cabine te installeren. Er is ook een optie om een terminal achteraf in te bouwen.
Om te garanderen dat niemand met zuur in contact kan komen, is het SyreN-systeem voorzien van een speciale koppeling die op de IBC-tank is gemonteerd. Ook op de watertank naast de IBC-tank is een koppelingsmof aangebracht. Als het SyreN-systeem van de tractor moet worden gedemonteerd en de laatste drijfmest is uitgereden, wordt de koppeling van het SyreN-systeem van de IBC-tank naar de koppelingsmof van de watertank verplaatst. Hierna wordt een spoelprogramma in de terminal van de tractorcabine geactiveerd.
De sensor voor de meting van de pH-waarde is een belangrijk onderdeel van het drijfmeststabiliseringssysteem SyreN. De pH-sensor bevindt zich op het bemestingsysteem en meet constant de pH van de drijfmest net voordat deze wordt uitgereden.

Opties van SyreN

Als ISOBUS al voor een tankwagen wordt gebruikt, dan kunnen wij een aparte terminal leveren.
Zodat het uitrijden van drijfmest zonder risico's verloopt en voor de algemene veiligheid in het verkeer, wordt de fronttank voorzien van een camerasysteem.