Seria CC
Seria CC

Pompa śrubowa jednowirnikowa cechująca się szybką i łatwą obsługą
Seria CC

  • Łatwe i szybkie serwisowanie przy minimalnych wymaganiach dotyczących miejsca.
  • Brak konieczności demontażu rur po stronie tłocznej i ssącej.
  • Różnorodność opcji dla elementów wymiennych.
  • Ślizgowy pierścień uszczelniający Quality Cartridge można wymienić bez otwierania pompy.
  • Solidny wał przegubowy z tuleją ochronną.

Kontakt

Konstrukcja i działanie pompy śrubowej jednowirnikowej z serii CC
Pompy do mediów lepkich i o właściwościach ściernych

Pompy śrubowe jednowirnikowe to rotacyjne pompy wyporowe. Podstawowa zasada działania takiej pompy została wynaleziona w 1930 roku. Opiera się ona na rotorze obracającym się w nieruchomym stojanie. Rotor ma kształt śruby podającej o dużym skoku i głębokości łopatki oraz małej średnicy rdzenia, obraca się mimośrodowo w stojanie. Stojan z kolei jest ukształtowany jako dopasowana, podwójnie gwintowana od wewnątrz śruba o podwójnym skoku. Ze względu na geometrię i mimośrodowy obrót rotora powstają wnęki otaczające medium i pompujące je równomiernie od strony ssącej do wylotowej; druga łopatka stojana pełni rolę kanału pompującego medium. Dzięki tej koncepcji pompowania pompy śrubowe jednowirnikowe zapewniają pompowanie przy stabilnych ciśnieniach proporcjonalnych do prędkości. Pompy śrubowe jednowirnikowe z serii CC są szczególnie odpowiednie do mediów o właściwościach ściernych, lepkich, takich jak szlam i zawiesina organiczna, nawet jeśli zawierają one duże ilości gruboziarnistych ciał obcych i substancji zakłócających pracę i/lub wymagają pompowania pod wysokim ciśnieniem.

Serwisowanie oparte o koncepcję QuickService
Łatwe w serwisowaniu pompy śrubowe jednowirnikowe

Seria CC oparta jest o innowacyjną koncepcję QuickService, która oferuje wiele możliwości wymiany rotora i stojana oraz uszczelnień.

Szybka wymiana elementów
Jeśli pompa musi być ponownie szybko uruchomiona, stojan i rotor mogą zostać wymienione jako pojedynczy element. Możliwa jest również wymiana całego zespołu obrotowego bez konieczności demontażu elementów orurowania po stronie ssącej lub wylotowej. W tym celu należy po prostu wykręcić śruby na połączeniu kołnierzowym kątowym i na obudowie pompy. Element można następnie obrócić w górę lub w bok, po czym można go wyjąć i wymienić na nowy. Wymieniony zespół zostanie następnie zregenerowany, podczas gdy pompa będzie ponownie użytkowana – przez samego operatora lub przez nasz dział serwisowy, albo też jednego z naszych partnerów serwisowych.

Wymiana poszczególnych elementów
Podobnie jak w przypadku konwencjonalnej pompy śrubowej jednowirnikowej, po obróceniu zespołu rotora-stojana można również wymontować i wymienić sam tylko stojan. W razie potrzeby można również osobno wymienić rotor.

Praktyczna wymiana uszczelnienia w serii CC
Pompy śrubowe jednowirnikowe serii CC oferują również dwie opcje wymiany uszczelnienia mechanicznego typu Quality Cartridge. Można je wymienić od strony napędu, szybko i całkowicie niezależnie od działań na elementach pompowych, po wymontowaniu silnika przekładniowego płaskiego. Alternatywnie Quality Cartridge można wymienić przez obudowę pompy po usunięciu wału przegubowego.


Digitalizuj swój produkt!
Technologia sterowania firmy Vogelsang

Inwestowanie w naszą postępową i inteligentną technologię sterowania znacznie zwiększa wydajność i skuteczność działania maszyn i systemów firmy Vogelsang. Opracowane przez nas rozwiązanie przechwytuje i stale monitoruje kluczowe parametry, takie jak wydajność lub przepustowość, obroty, ciśnienie robocze i zużycie energii. System sterowania wykrywa potencjalne usterki juz na wczesnym etapie i eliminuje je, interweniując w odpowiedni sposób. Zintegrowane interfejsy komunikacyjne, takie jak ProfiNet i OPC UA, mogą wymieniać dane z innymi systemami lub nadrzędnym systemem sterowania w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie internetowy interfejs użytkownika prezentuje wszystkie kluczowe dane w przejrzysty sposób we wszystkich głównych przeglądarkach. Opcjonalnie dostęp do danych można uzyskać także na urządzeniach mobilnych w celu zdalnego monitorowania systemu.

Doświadczenie naszych ekspertów obejmujące setki różnych zastosowań w różnych sektorach stale inspiruje nasz rozwój oprogramowania i stanowi podstawę zapewniania głównych korzyści dla użytkowników: niskich kosztów eksploatacji, maksymalnej dostępności i wydajności.

Nasza gama elementów sterujących oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich wymagań stawianych przed urządzeniem i wszystkich potrzeb klientów. Od gotowych do użycia, przetestowanych fabrycznie i oddanych do użytku rozwiązań systemowych dla użytkowników końcowych, po podstawowe wersje dla ekspertów, którzy chcą sami dokończyć tworzenie systemu sterowania.

Opcje technologii sterowania dla serii CC


Cechy serii CC

Jedną z kluczowych cech urządzeń z serii CC jest ich mechanizm obrotowy, który eliminuje konieczność demontażu przewodu. Umożliwia on wychylenie rotora i stojana do góry lub na bok, jako jednego elementu.

Informacje dodatkowe:
Wał Kardana o dużych rozmiarach z dwoma przegubami zapewnia przeniesienie napędu w urządzeniach serii CC z nisko profilowego silnika przekładniowego. Wytrzymała tuleja – której nie trzeba nawet demontować podczas wymiany rotora – chroni wał przed ciałami stałymi i włóknistymi oraz ciałami obcymi w mediach.

Informacje dodatkowe:
Uszczelnienie wału serii CC zapewnia sprawdzony Quality Cartridge, który można wymienić bez konieczności otwierania pompy. Po wyciągnięciu silnika uszczelnienie jest dostępne od strony napędu, gdzie można je wymienić wykonując tylko kilka czynności. Oczywiście można je również wymienić od strony komory pompy po uprzednim demontażu wału Kardana.

Informacje dodatkowe:
Seria CC oferuje wiele opcji wymiany części. Jeśli pompa musi być ponownie szybko uruchomiona, możlizwa jest wymiana stojana i rotora, jako jednego elementu. Istnieje również możliwość wymiany całego zespołu obrotowego. Zamiennie można wymienić stojan i rotor jeden po drugim, tak jak w tradycyjnych pompach kawitacyjnych.
Zoptymalizowana obudowa ssąca w pompach serii CC zapewnia dużą średnicę przelotową do 108 mm na całej długości. Zapobiega to zatykaniu i blokowaniu obudowy ssącej przez ciała obce i zabrudzenia.

Opcje dla serii CC

Obudowa ssąca StreamLine zapewnia optymalny przepływ i umożliwia regulację parametrów; za pomocą króćców ssących w różnych rozmiarach i kształtach (DIN/calowych) można ją łatwo dostosować do danego zastosowania, czy ustawić pionowo lub poziomo.
Do obudowy ssącej MultiConnect można szybko i łatwo podłączyć bezpośrednio kilka przewodów różnego rodzaju i o różnej wielkości. Obudowa ta posiada również wbudowany separator obcych ciał.
W zależności od modelu i zastosowania rotory i stojany pomp kawitacyjnych serii CC dostępne są wersji o standardowej jednostopniowej (M1) lub dwustopniowej (M2) do wyższego ciśnienia. Pompy o dłuższej geometrii (D1) przeznaczone są do mediów ściernych o wysokiej lepkości.
W modelu standardowym napęd zapewniają mocne niskoprofilowe silniki przekładniowe montowane bezpośrednio na wale napędowym. Nie mają one dodatkowego sprzęgła. Alternatywnie pompy serii CC są wyposażone we wspornik łożyska. Napęd może zapewniać przykładowo silnik przekładniowy lub wał odbioru mocy

Pompy śrubowe jednowirnikowe z serii CC

  • Mała, łatwa w serwisowaniu pompa[br]CC44
  • Kompaktowa, łatwa w utrzymaniu pompa[br]CC55
  • Potężna, ale i łatwa w utrzymaniu pompa[br]CC66
  • Duża, łatwa w utrzymaniu pompa[br]CC77

Mała, łatwa w serwisowaniu pompa śrubowa jednowirnikowa
Pompa śrubowa jednowirnikowa CC44

CC44 to pompa śrubowa jednowirnikowa firmy Vogelsang na potrzeby małych pojemności cechująca się unikalnymi zaletami serii Cavity Comfort (CC). Może ona pompowań osady o wysokiej lepkości, zawiesiny organiczne o wysokiej ścierności lub ścieki. Dzięki dużej średnicy przelotowej nie jest wrażliwa na obce i uciążliwe substancje. Jednocześnie oferuje łatwe i szybkie serwisowanie typowe dla urządzeń z serii CC.

Kompaktowa, łatwa w utrzymaniu pompa śrubowa jednowirnikowa
Pompa śrubowa jednowirnikowa CC55

CC55 to kompaktowa pompa śrubowa jednowirnikowa z serii Cavity Comfort (CC) do zastosowań wymagających średniej wydajności. Odpowiednio zwymiarowany wał przegubowy sprawia, że pompa jest wytrzymała i niezawodna nawet przy trudnych zastosowaniach; na przykład podczas pompowania szlamów o właściwościach ściernych, wysoce lepkich zawiesin lub produktów pofermentacyjnych. Dzięki dużej średnicy przelotowej pompa CC55 nie jest wrażliwa na ciała obce. A z uwagi na innowacyjną konstrukcję serii CC wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne są szybkie i łatwe.

Potężna, łatwa w utrzymaniu pompa śrubowa jednowirnikowa
Pompa śrubowa jednowirnikowa CC66

CC66 to potężna, przyjazna dla użytkownika i łatwa w utrzymaniu pompa z serii CC. Znajduje zastosowanie głównie wtedy, gdy zachodzi potrzeba pompowania mediów o wysokiej lepkości lub o właściwościach ściernych, a także zawierających dużą ilość ciał obcych, które muszą być pompowane z dużą wydajnością i pod wysokim ciśnieniem. Jednocześnie nie można sobie pozwolić na długie przestoje spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacji. Może to dotyczyć np. dozowania substancji stałych w wytwórniach biogazu lub pompowania osadów o wysokiej lepkości w oczyszczalniach ścieków. Dla tych zastosowań pompa CC66 jest optymalnym wyborem.

Duża, łatwa w utrzymaniu pompa śrubowa jednowirnikowa
Pompa śrubowa jednowirnikowa CC77

CC77 to największa pompa śrubowa jednowirnikowa wykorzystująca innowacyjną konstrukcję QuickService. Model CC77 może skutecznie i niezawodnie pompować osady o wysokiej zawartości ciał obcych, zawiesiny organiczne o właściwościach ściernych lub gnojowicę. Duża średnica przelotowa sprawia również, że jest on niezwykle odporny na duże ciała obce i substancje zakłócające. Jednocześnie charakteryzuje się szybkim i łatwym serwisowaniem typowym dla serii CC, co nie jest powszechne w przypadku pomp śrubowych jednowirnikowych tej wielkości.


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji