Chroń swoje systemy przetwarzania mediów przed frakcjami ciężkimi
Systemy zarządzania odpadami firmy Vogelsang

Systemy zarządzania odpadami firmy Vogelsang zapewniają optymalną ochronę urządzeń znajdujących się w dalszej części systemu przed uszkodzeniem lub zapchaniem spowodowanym przez ciała obce, takie jak kamienie, metal, drewno lub podobne materiały niepożądane. W zależności od danego zastosowania lub zadania, systemy te mogą zostać zaprojektowane jako wyłącznie oddzielające niechciane frakcje ciężkie od mediów płynnych (DebrisCatcher) lub jako rozbudowany układ umożliwiający przekazanie oddzielonych frakcji ciężkich do usunięcia i późniejszej utylizacji (Debris Removal System, Debris Lift Unit).

Systemy zarządzania odpadami są szczególnie preferowane w zastosowaniach takich jak przetwarzanie i wykorzystanie gnojowicy oraz ścieków, wytwórnie biogazu, a także w wielu innych sektorach przemysłowych. Są one wykorzystywane przede wszystkim do ochrony pomp tak, aby zapobiec zatykaniu się instalacji rurociągowych, a także do zabezpieczenia urządzeń znajdujących się za nimi w systemie przetwórczym. Firma Vogelsang dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezawodne odfiltrowanie frakcji ciężkich przy minimalnej utracie medium właściwego. Nasza specjalna konstrukcja umożliwia stosowanie systemów zarządzania odpadami bez dodatkowych modyfikacji do oddzielania wielu rodzajów niepożądanych materiałów, takich jak kamienie, metal lub drewno. Odpowiednio zwymiarowane wnętrze tych urządzeń służy do zmniejszenia prędkości przepływu i wycisza medium, minimalizując w ten sposób zakres pracy mechanicznej i prędkości obrotowe – co zapewnia zmniejszone zużycie energii.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji