Efficiënte en betrouwbare technieken voor afvalwaterzuivering
Reduceer kosten voor de waterzuiveringsinstallatie en het rioleringssysteem met de juiste oplossing

Veilige en betrouwbare afvoer van afvalwater: de opvang en zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt steeds belangrijker voor de bescherming van waterwegen en het milieu, maar ook voor het behoud van onze levenskwaliteit. Gemeenten, afvalwaterinstanties en particuliere exploitanten van waterzuiveringsinstallaties en rioleringsnetwerken worden geconfronteerd met een groot aantal verschillende eisen en specificaties, die in wetgevingen zijn vastgelegd om te kunnen garanderen dat het drinkwater schoon en zuiver blijft. Om het binnendringen van schadelijke stoffen te voorkomen moet zware regenval veilig worden opgevangen en voor een betrouwbare drainage van hemelwater worden gezorgd. De effecten van zware regenval op de kwaliteit van afvalwaterzuivering moeten zo veel mogelijk worden beperkt en de verontreiniging van waterwegen en het milieu moet worden voorkomen. Bovendien moeten oppervlaktewater en afvalwater worden opgevangen en indien mogelijk gescheiden worden afgevoerd. Afvalwater moet worden afgevoerd via het rioleringssysteem en de afvalwaterbehandeling in de waterzuiveringsinstallatie moet zo energie-efficiënt mogelijk zijn en energie besparen. Organische belastingen moeten worden afgebroken en daarbij moeten stikstof en fosfaat veilig worden verwijderd. Tegelijk ligt de focus op zware metalen, sporenelementen, chemische en farmaceutische residu's in het afvalwater. De toekomstige vereisten om microplastic te filteren en kostbare fosfaten terug te winnen vormen nieuwe uitdagingen voor de waterzuiveringstechnologie.

Daarnaast hebben demografische evoluties en veranderingen in leefgewoontes een impact op de inzameling en zuivering van afvalwater. En bovenal is er de wens om de kosten voor afvalwaterverwijdering en -zuivering zo laag mogelijk te houden en in het ideale geval te reduceren. Daarom moet afvalwatertechnologie voortdurend worden ontwikkeld en aangepast. Nieuwe inzichten moeten worden geïntegreerd in de bouw van nieuwe systemen voor afvalwaterbehandeling en -zuivering, in combinatie met  het uitbreiden en upgraden van bestaande systemen, met als doel het water zo goed mogelijk te zuiveren en de bodem zo weinig mogelijk te belasten.

Vogelsang is al decennia een betrouwbare en innovatieve partner voor afvalwatertechnologie. Wij bieden onze klanten efficiënte componenten zoals afvalwaterpompen, verdringerpompen, versnijders en desintegratiesystemen voor een efficiente werking van rioleringsnetwerken en waterzuiveringsinstallaties. Elke oplossing is ontworpen voor efficient en betrouwbaar gebruik. Door verschillende machines te koppelen en afzonderlijke componenten optimaal op elkaar af te stemmen met intelligente besturingstechniek kunnen wij efficiënte systeemoplossingen bieden voor specifieke problemen.

Focusbox

Geen verstopping van pompen meer
Ervoor zorgen dat toilet- en babydoekjes het afvalwater niet belasten

Om de overbelasting van het afvalwater tot het minimum te beperken, is een storingsvrije werking van rioleringen een basisvereiste. Exploitanten verwachten daarom een hoge betrouwbaarheid van de pompen die worden gebruikt, zelfs als het zeer hard regent. Dit is een belangrijk aspect in tijden van steeds extremere klimaatschommelingen. Een hoge mate van efficiëntie wordt ook verwacht van pompen, zodat afvalwater op een energie-efficiënte manier door afvalwaterleidingen en rioleringen kan worden gepompt en daarbij energie worden bespaard.

Artikel sanitaire doekjes

Afvalwatertoepassingen in waterzuiveringsinstallaties en rioleringen

Voor waterzuiveringsinstallaties geschikte pompen en versnijders vormen de basis voor een rendabele afvalwaterbehandeling en -zuivering. Dit betekent duurzame technische oplossingen met lage bedrijfs- en energiekosten, die snel onderhouden kunnen worden en indien nodig ook gerepareerd. Alle belangrijke onderdelen kunnen ter plaatse worden vervangen door eigen personeel, zonder dat de pomp of shredder uit de leidingen hoeft worden gehaald. Als alternatief hiervoor wordt voor veel exploitanten van rioleringsinstallaties een betrouwbare service steeds belangrijker. In functie van de specifieke vereisten kan dit gaan van eenvoudige levering van reserveonderdelen tot een allesomvattend servicecontract. Precies deze diversiteit kunnen wij bieden voor onze Vogelsang-lobbenpompen en -versnijders. Van consultatie en conceptuele planning tot service na verkoop: wij staan voor u klaar als deskundige partner.

Betrouwbare pomptechnieken voor het behandelen en verpompen van rioolwater en rioolslib

Verschillende vloeistoffen worden verpompt in waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld:

 • afvalwaterbehandeling,
 • abrasief primair slib of ruw slib,
 • secundair slib of overtollig slib,
 • gemengd slib,
 • organisch slijm en
 • rioolslib met een hoog gehalte aan droge stof.

Hier is het van belang om betrouwbare en storingsvrije pomptechniek van Vogelsang te gebruiken, ontworpen voor deze brede reeks van vloeistoffen.

Universele afvalwaterpomp voor diverse taken

Met name in kleine waterzuiveringsinstallaties is vaak een universele pomp vereist, die in verschillende procedures en processtappen kan worden gebruikt. Het voordeel van de lobbenpompen van Vogelsang is de eenvoudige wijziging van de stromingsrichting terwijl de pompcapaciteit identiek blijft. Op deze manier kan met een enkele pomp afvalwater en slib eenvoudig worden gecirculeerd tussen de tanks en zinkput of fecaliën worden verwijderd uit afvoervoertuigen of tankwagens gevuld met rioolslib. Aangezien de capaciteit evenredig is met de snelheid, kan de pompcapaciteit eenvoudig worden aangepast met de toerentalgeregelde aandrijving. Door rekening te houden met het gehalte droog materiaal en de viscositeit van een vloeistof, leidingdiameter en -lengte kan de capaciteit van de afvalwater- en slibpompen indien nodig individueel worden aangepast. In de praktijk betekent dit dat de toevoer naar de vergister, verdikking en drainage geregeld en efficiënt is, maar dat tegelijk pompen met hoge druk over grote afstanden ook mogelijk is. Met name wat betreft circulatie in vergisters maakt een hoge pompcapaciteit een positief verschil wanneer ruimtevereisten van belang zijn, aangezien vaak weinig ruimte beschikbaar is voor de installatie van een pomp.

Natte versnijders, ongeacht of ze zijn uitgevoerd als versnijder met twee assen, shredder of versnijder, zijn de efficiënte oplossingen voor het verkleinen van vreemde voorwerpen en het scheiden van zware materialen in waterzuiveringsinstallaties. In tegenstelling tot geïntegreerde versnijders kan bij afzonderlijke dubbelassige versnijders het ontwerp optimaal worden aangepast aan de toepassing. Zo hoeft geen compromis te worden gesloten wat betreft de snelheid tussen het pompbedrijf en de verkleinfunctie. Op deze manier wordt vreemd materiaal in afvalwater of slib op een economisch verantwoorde manier verkleind en worden pompen en andere onderdelen betrouwbaar beschermd tegen vreemde voorwerpen.

Betrouwbare statische verdikking en vergistercirculatie

Vastzittend materiaal van vergisters veroorzaakt verstopping van slibpompen en mixers, tenzij deze worden beschermd door een shredder. De XRipper versnijdt en verkleint vastzittend materiaal en vreemde voorwerpen, zoals houten of plastic voorwerpen, tot een eenvoudig te verwerken grootte. Dit beschermt pompen tegen schade en verstopping en zorgt ervoor dat leidingen vrij blijven. Tegelijk zijn dubbelassige versnijders op basis van het contactloze werkingsprincipe slijtvast en zullen deze onze klanten overtuigen met hun lange levensduur.

Vastzittend materiaal en drijvende lagen hebben geen kans

Haren en vezels van textiel of wattenstaafjes veroorzaken vastzittend materiaal en drijvende lagen in vergisters. Zelfs kleine hoeveelheden vastzittend materiaal zullen de homogeniteit van het slib verstoren, het vereiste aandrijvingsvermogen verhogen en een negatief effect hebben op de afvoer en mechanische verdikking. Aanrakingsgebaseerde versnijders, zoals de RotaCut, zijn zelfslijpende versnijders, die zelfs vezels en haren versnijden. Dit voorkomt de vorming van vastzittend materiaal en maakt het slib homogeen. Het zorgt ook voor een uniforme werking van decanteers en centrifuges en verbeterde afvoer of verdikking.

Desintegratieprocedures zorgen voor een hogere gasproductie en minder zuiveringsslib

Twee essentiële en steeds belangrijker wordende kostenfactoren kunnen positief worden beïnvloed met de juiste oplossing: (externe) energiebehoeften en afvoerkosten voor het onstane zuiveringsslib. Aangezien de vereisten van de Rioleringsslibverordening vaak geen hergebruik in de landbouw meer toelaten, is de enige optie de kostenintensieve verbranding van rioleringsslib of de tijdrovende, ruimte-intensieve humificatie van zuiveringsslib. Er zijn reeds ontelbare pogingen ondernomen om de hoeveelheid zuiveringsslib vanaf het begin te reduceren.

Moderne desintegratieprocedures zijn hier een goede optie. De elektrokinetische desintegratieprocedure BioCrack van Vogelsang dissipeert aggregaten en colloïden in het slib, reduceert EPS en zorgt voor betere toegang van bacteriën tot de voedingsstoffen, waardoor de afbraak aanzienlijk wordt verbeterd. Dit manifesteert zich ook als een tweede, positief effect, aangezien de gas- en elektriciteitsproductie van vergisters wordt verhoogd. Dankzij een verhoogde eigen energieproductie bespaart de waterzuiveringsinstallatie energie, die anders zou moeten worden aangekocht. Bovendien kan zuiveringsslib beter worden afgevoerd bij veel installaties. Dit gaat gepaard met lagere kosten, aangezien minder co-agulatiemiddelen vereist zijn en minder zuiveringsslib moet worden afgevoerd.

Betrouwbaar, probleemloos verpompen van rioolwater en afvalwater in het rioleringssysteem is essentieel. Hiervoor moeten de rioleringen en leidingen groot genoeg zijn in geval van zware regenval en in droge periodes mogen minimale waterhoeveelheden geen afzettingen veroorzaken. Tegelijk is installatieruimte vaak duur. Daarom vragen gebruikers vaak welke hefstations weinig ruimte vereisen. Hebben afvalwaterpompen een droge opstelling nodig of is dit aanbevolen, bijvoorbeeld om een ATEX-ontwerp in natte toepassingen te voorkomen? Als dit zo is, betekent dit vaak dat de afvalwaterpomp kan aanzuigen en bestendig moet zijn tegen drooglopen. Vogelsang-lobbenpompen uit de VX-serie en uit de IQ-serie zijn uitstekende afvalwaterpompen. Ze zijn compact, kunnen worden gemonteerd in de kleinste ruimtes en vereisen extreem weinig ruimte dankzij hun zogenoemde aangekoppelde ontwerp. Tegelijk kunnen deze snel en eenvoudig ter plaatse worden gerepareerd of worden onderhouden. Ze beantwoorden ook de groeiende vraag naar hogere opvoerhoogtes of drukken, waardoor steeds grotere afstanden vanaf grote centrale zuiveringsinstallaties kunnen worden overbrugd. Bovendien kunnen ze afvalwater aanzuigen uit diepe zinkputten aangezien ze zeer bestendig zijn tegen drooglopen.

Versnijden van vreemde voorwerpen in afvalwater

Huishoudelijk of commercieel en industrieel rioolwater bevat vaak vreemd materiaal dat er niet in thuishoort. Dit materiaal komt het rioleringssysteem op verschillende manieren binnen en veroorzaakt er aanzienlijke problemen. Exploitanten van rioleringssystemen kijken daarom uit naar technische oplossingen die vreemde materialen kunnen verwerken. Afvalwaterversnijders, zoals de XRipper-shredder met twee assen of de RotaCut-versnijder met ingebouwde seperators voor zwaar materiaal, overtuigen klanten met hun vele kwaliteiten en functies.

De XRipper van Vogelsang reduceert vreemde voorwerpen in afvalwater, bijvoorbeeld hygienische, vochtige doekjes en textiel, tot een grootte die geen problemen veroorzaakt. Deze vaste stoffen zijn dan zo klein dat ze geen verstoppingen meer veroorzaken in afvalwaterpompen en armaturen verder stroomafwaarts, maar groot genoeg om in elk geval uit het afvalwater te worden gefilterd door een zeef. Het contactloze werkingsprincipe is belangrijk voor een slijtarme werking en de vele montagemogelijkheden spelen ook een grote rol. Afvalwaterversnijders kunnen op meerdere manieren worden gemonteerd:

 • In het klassieke, zeer eenvoudig te onderhouden ontwerp met aandrijfmotor voor installatie in pijpleidingnetwerken.
 • Verticaal met de motor boven de XRipper, als er weinig plaats is.
 • Met open behuizing voor gebruik in rioleringen of montage direct voor inlaten, uitlaten van centrale schachten en pompzinkputten.
 • Uitgerust met High Capacity Units voor extreem hoge debieten in brede kanalen en in toevoerleidingen van waterzuiveringsinstallaties.

Bij alle vier ontwerpen profiteren exploitanten ook van ons unieke QuickService-concept, waarbij alle afvalwaterversnijders onderhoudsarm zijn en snel en eenvoudig ter plaatse kunnen worden gerepareerd of worden onderhouden.

Zeer compacte scheiding en versnijding van zwaar materiaal

Een andere essentiële functie die vaak aanwezig is in rioleringssystemen is de scheiding van zwaar materiaal, zoals stenen en metaal, en het versnijden van vreemde voorwerpen, zoals afval en hout. In oudere, open sluizen ontbreekt vaak een geschikte zeef en/of separator voor vreemde voorwerpen voor de afvalwaterpomp. Wegens (gedeeltelijke) upgrades en de aanzienlijke variaties in regionale ontwikkelingen, is elke toepassing vaak erg verschillend van anderen, zodat individuele oplossingen vereist zijn voor het relevante debiet, de beschikbare ruimte en de maximaal beschikbare elektrische spanning. De RotaCut-versnijder van Vogelsang is verkrijgbaar in veel verschillende modellen met een groot aantal functies en opties. De RotaCut scheidt betrouwbaar zwaar materiaal, verkleint drijvend, storend materiaal en zelfs moeilijke vreemde voorwerpen, zoals ruwe stukken hout, met de AutoReverse-functie. Dankzij de geavanceerde regeltechniek kan de afvalwaterversnijder worden aangesloten op onderhoudssystemen op afstand en worden besturingsparameters online weergegeven.

Of deze worden gebruikt voor zeldzame pomptaken, constructiemaatregelen in zuiveringsinstallaties, of in noodsituaties zoals overstromingen: er zijn heel wat verschillende toepassingen voor mobiele pompen. Om deze reden moeten mobiele pompunits een brede reeks van vloeistoffen kunnen behandelen, bijvoorbeeld:

 • huishoudelijk rioolwater,
 • industrieel afvalwater, inclusief belast met chemicaliën,
 • fecaliën,
 • rioolslib,
 • mest, 
 • olie en oude olie.

Hier is van belang dat de unit snel en eenvoudig kan worden getransporteerd en dat ook de inbedrijfstelling eenvoudig is. De basis hiervoor is de individuele configuratie van de volledige unit volgens de behoeften en eisen van de klant.

De individuele afvalwaterpomp voor individuele toepassingsprofielen

Bij mobiele pompen, als de mobiele unit zelfstandig en onafhankelijk moet worden gebruikt, adviseren wij een aandrijving met verbrandingsmotoren. Als echter de relevante voertuigen beschikbaar zijn, is een mechanische aandrijving met een cardanas een goedkope optie.

Als de mobiele pomp echter alleen moet worden verplaatst in een klein gebied, is montage op een handtrolley of eenvoudige aanhangwagen voldoende. Voor de zeldzame locaties die ver afgelegen zijn, is montage op een vast frame een goede variant, aangezien op deze manier de mobiele unit met een vorklift of kraan kan worden geladen. Maximale mobiliteit ontstaat bij montage op een aanhangwagen aan een voertuig, waarmee de unit relatief snel een eenvoudig kan worden getransporteerd.

Lobbenpompen van de VX-serie en van de IQ-serie van Vogelsang zijn ideaal voor mobiel gebruik dankzij hun brede reeks van functies. Ze zijn bijvoorbeeld zelfaanzuigend en bestendig tegen drooglopen, hebben een ruime vrije doorgang en kunnen ook sterk schurende vloeistoffen of vloeistoffen met een hoog gehalte droog materiaal verpompen. Als een variabele capaciteit vereist, wordt de pomp gebruikt met een toerentalgeregelde aandrijving. Als alternatief is ook een aandrijving met een verbrandingsmotor mogelijk. De Vogelsang-lobbenpomp is ook ideaal als grote afstanden moeten worden overbrugd.

Casestudies van afvalwatertoepassingen

Casestudy - Gemeente Lautertal, pompstation Hoergenau- XRipper XRP136-560QD

Probleem: pompen verstoppen door hygiëneartikelen
Oplossing: XRipper XRP136-560QD installeren

Lees de casestudy

Casestudy - Freiberg rioolwaterbehandelingsinstallatie – Lobbenpomp IQ112-81

Probleem: weinig ruimte voor installatie, service en onderhoud van extra pomp
Oplossing: lobbenpomp IQ112-81 van Vogelsang

Lees de casestudy

Casestudy - hanseWasser Bremen GmbH - RotaCut RC5000 Inline

Probleem: storingen in de ontwateringscentrifuges
Oplossing: Vogelsang-RotaCut® RC 5000 Inline met ACC

Lees de casestudy

Casestudy - rioolwaterzuiverinsinstallatie Willstätt - RotaCut Inline

Probleem: hoge werkingskosten voor de voeding van de vergister in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willstaett
Oplossing: Vogelsang RotaCut® Inline

Lees de casestudy

Casestudy - Gespringwasser Schmalkalden - XRipper XRS100-90Q

Probleem: Hoge hoeveelheid van onderhoud vereist ten gevolge van verstrikt materiaal
Oplossing: XRipper XRS100-90Q

Lees de casestudy

Casestudy - milieuagentschap in Osan - XRipper XRS186-260QG

Probleem: verstoppingen in centrifugaalpompen veroorzaakt door grove bestanddelen in afvalwater
Oplossing: XRipper XRS186-260QG – specifiek ontworpen voor installatie in schachten

Lees de casestudy

Casestudy - rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zuid-Duitsland - BioCrack

Probleem: te hoge exploitatiekosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Oplossing: unit voor elektrokinetische desintegratie BioCrack van VOGELSANG

Lees de casestudy

Casestudy - zuivelproducent Zott GmbH & Co. KG - BioCrack

Probleem: sterke fluctuaties in gebruik, lage gasopbrengst
Oplossing: elektrokinetische desintegratie met BioCrack van Vogelsang

Lees de casestudy

Casestudy: vereniging van de lokale overheid van Wonnegau - XRipper XRP136-140Q

Probleem: pompen verstoppen ten gevolge van vochtige doekjes en sanitaire producten
Oplossing: de XRipper XRP136-140Q installeren

Lees de casestudy

Registratie nieuwsbrief Afvalwaterbehandeling

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief over afvalwaterbehandeling! Blijf up-to-date over de meest actuele en interessante ontwikkelingen op het gebied van afvalwatertoepassingen en -oplossingen van Vogelsang.

Downloads

Zoekt u documenten over Vogelsang of onze producten? Vind ze in het Download Center (Engels).

/ /