Efficiënte en betrouwbare technieken voor waterzuivering
Reduceer kosten van waterzuiveringsinstallaties en rioleringssystemen met de juiste techniek

De opvang en zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt steeds belangrijker voor de bescherming van waterwegen en het milieu, maar ook voor het behoud van onze levenskwaliteit. Gemeenten, afvalwaterinstanties en particuliere exploitanten van waterzuiveringsinstallaties en rioolnetwerken worden geconfronteerd met een groot aantal verschillende eisen en specificaties om te kunnen garanderen dat het drinkwater schoon blijft en veilig is. Om schadelijke stoffen in drinkwater te voorkomen moet zware regenval veilig worden opgevangen en voor een betrouwbare drainage van hemelwater worden gezorgd. De effecten van zware regenval op de kwaliteit van waterzuivering moeten zo veel mogelijk worden beperkt en de verontreiniging van waterwegen moet worden voorkomen. Bovendien moeten oppervlaktewater en afvalwater worden opgevangen en indien mogelijk gescheiden worden afgevoerd. Afvalwater moet worden afgevoerd via het rioleringssysteem en de afvalwaterbehandeling in de waterzuiveringsinstallatie moet zo efficiënt mogelijk zijn en energie besparen. Organische belastingen moeten worden afgebroken en daarbij moeten stikstof en fosfaat veilig worden verwijderd. Tegelijk ligt de focus op zware metalen, sporenelementen, chemische en farmaceutische residu's in het afvalwater. De toekomstige vereisten om microplastic te filteren en kostbare fosfaten terug te winnen vormen nieuwe uitdagingen voor de waterzuiveringstechnologie.

Daarnaast hebben demografische evoluties en veranderingen in leefgewoontes een impact op de inzameling en zuivering van afvalwater. En bovenal is er de wens om de kosten voor afvalwaterverwijdering en -zuivering zo laag mogelijk te houden en in het ideale geval te reduceren. Daarom moeten afvalwatertechnieken voortdurend ontwikkeld en aangepast worden. Nieuwe inzichten moeten worden geïntegreerd in de bouw van nieuwe systemen voor afvalwaterbehandeling en -zuivering, in combinatie met  het uitbreiden en upgraden van bestaande systemen, met als doel het water zo goed mogelijk te zuiveren en de bodem zo weinig mogelijk te belasten.

Vogelsang is al decennia een betrouwbare en innovatieve partner voor afvalwateroplossingen. Wij bieden onze klanten efficiënte technische oplossingen, zoals afvalwaterpompen, verdringerpompen, shredders en desintegratiesystemen voor een efficiente werking van het riool en waterzuiveringsinstallaties. Elke oplossing is ontworpen voor efficient en betrouwbaar gebruik. Door verschillende machines te koppelen en afzonderlijke componenten optimaal op elkaar af te stemmen met intelligente besturingstechniek kunnen wij efficiënte systeemoplossingen bieden voor specifieke problemen.

Afvalwatertoepassingen in waterzuiveringsinstallaties en rioleringssystemen

Voor waterzuiveringsinstallaties geschikte pompen en shredders, ofwel versnijders, vormen de basis voor een efficiente afvalwaterbehandeling en waterzuivering. Dit betekent duurzame technische oplossingen met lage bedrijfs- en energiekosten die snel en goed onderhouden kunnen worden en indien nodig gerepareerd. Alle belangrijke onderdelen kunnen ter plekke worden vervangen door eigen personeel, zonder dat de pomp of shredder uit de leidingen hoeft worden gehaald. Een betrouwbare service wordt voor exploitanten van waterzuiveringsinstallaties steeds belangrijker. Of het nu gaat om de snelle levering van reserveonderdelen of een allesomvattend servicecontract, precies deze diversiteit kunnen wij bieden voor onze Vogelsang-lobbenpompen en -versnijders. Van deskundig advies en conceptuele planning tot servicegerichte naverkoop: wij staan voor u klaar als partner.

Betrouwbare pompen voor het behandelen en verpompen van rioolwater en rioolslib

Verschillende vloeistoffen worden verpompt in waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld:

 • afvalwater,
 • abrasief primair slib of ruw slib,
 • secundair slib of overtollig slib,
 • gemengd slib,
 • organisch slijm en
 • rioolslib met een hoog gehalte aan droge stof.

Hier is het van belang om betrouwbare en storingsvrije pompen van Vogelsang te gebruiken, ontworpen voor deze brede reeks vloeistoffen.

Universele afvalwaterpomp voor diverse taken

Met name in kleine waterzuiveringsinstallaties is vaak een universele pomp vereist, die in verschillende procedures en processtappen kan worden gebruikt. Het voordeel van de lobbenpompen van Vogelsang is de eenvoudige wijziging van de stromingsrichting terwijl de pompcapaciteit hetzelfde blijft. Op deze manier kan met een enkele pomp afvalwater en slib eenvoudig worden gecirculeerd tussen tanks en zinkput of fecaliën worden verwijderd uit tankwagens gevuld met rioolslib. Aangezien de capaciteit evenredig is met de snelheid, kan de pompcapaciteit eenvoudig worden aangepast met de toerentalgeregelde aandrijving. Door rekening te houden met het gehalte droog materiaal en de viscositeit van de vloeistof, leidingdiameter en leidinglengte kan de capaciteit van de afvalwater- en slibpompen indien nodig individueel worden aangepast. In de praktijk betekent dit dat de toevoer naar de vergister, verdikking en drainage gecontroleerd en efficiënt is, maar dat tegelijk pompen met een hoge druk over grote afstanden ook mogelijk is. Met name wat betreft circulatie in vergisters maakt een hoge pompcapaciteit een positief verschil wanneer ruimtevereisten van belang zijn, aangezien vaak weinig ruimte beschikbaar is voor de installatie van een pomp.

Versnijders, ofwel shredders, zijn de efficiënte oplossingen voor het verkleinen en versnijden van vreemde voorwerpen en het scheiden van zwaar en grof materiaal in waterzuiveringsinstallaties. In tegenstelling tot geïntegreerde shredders kan bij afzonderlijke, dubbelassige shredders het ontwerp optimaal worden aangepast aan de toepassing. Zo hoeft er geen compromis te worden gesloten wat betreft de snelheid van de pomp en de verkleinfunctie. Op deze manier wordt vreemd materiaal in afvalwater of slib op een economisch verantwoorde manier verkleind en worden pompen en andere onderdelen betrouwbaar beschermd tegen vreemde voorwerpen.

Betrouwbare statische verdikking en vergistercirculatie

Vastzittend materiaal van vergisters veroorzaakt verstopping van slibpompen en mixers, tenzij deze worden beschermd door een afvalwatershredder. De XRipper van Vogelsang versnijdt en verkleint vastzittend materiaal en vreemde voorwerpen, zoals houten of plastic voorwerpen, tot een eenvoudig te verwerken grootte. Dit beschermt de pompen tegen schade en verstopping en zorgt ervoor dat leidingen vrij blijven. Tegelijk zijn dubbelassige shredders op basis van het contactloze werkingsprincipe slijtvast en hebben een indrukwekkende, lange levensduur.

Vastzittend materiaal en drijvende lagen hebben geen kans

Haren, textielvezels of wattenstaafjes veroorzaken vastzittend materiaal en drijvende lagen in vergisters. Zelfs kleine hoeveelheden vast materiaal zullen de homogeniteit van het slib verstoren, het vereiste aandrijvingsvermogen verhogen en een negatief effect hebben op de afvoer en de mechanische verdikking. Aanrakingsgebaseerde versnijders, zoals de RotaCut, zijn zelfslijpende natversnijders, die zelfs vezels en haren versnijden. Dit voorkomt de vorming van vastzittend materiaal en maakt het slib homogeen. Het zorgt ook voor een uniforme werking van decanteers en centrifuges en een verbeterde afvoer of verdikking.

Betrouwbaar, probleemloos verpompen van rioolwater en afvalwater in het rioleringssysteem is essentieel. Hiervoor moeten de rioleringen en leidingen groot genoeg zijn in geval van zware regenval en in droge periodes mogen minimale waterhoeveelheden geen afzettingen veroorzaken. Tegelijk is installatieruimte vaak duur. Daarom vragen gebruikers vaak welke hefstations weinig ruimte vereisen. Hebben afvalwaterpompen een droge opstelling nodig of is dit aanbevolen, bijvoorbeeld om een ATEX-ontwerp in natte toepassingen te voorkomen? Als dit zo is, betekent dit vaak dat de afvalwaterpomp kan aanzuigen en bestendig moet zijn tegen drooglopen. Vogelsang-lobbenpompen van de VX-serie en van de IQ-serie zijn uitstekende afvalwaterpompen. Ze zijn compact, kunnen worden gemonteerd in de kleinste ruimtes en vereisen extreem weinig ruimte dankzij hun zogenoemde aangekoppelde ontwerp. Tegelijk kunnen deze snel en eenvoudig ter plaatse worden gerepareerd of worden onderhouden. Ze beantwoorden ook de groeiende vraag naar hogere opvoerhoogtes of drukken, waardoor steeds grotere afstanden vanaf grote centrale waterzuiveringsinstallaties kunnen worden overbrugd. Bovendien kunnen ze afvalwater aanzuigen uit diepe zinkputten aangezien ze zeer bestendig zijn tegen drooglopen.

Versnijden en verkleinen van vreemde voorwerpen in afvalwater

Huishoudelijk of commercieel en industrieel rioolwater bevat vaak vreemd materiaal dat er niet in thuishoort. Dit materiaal komt het rioleringssysteem op verschillende manieren binnen en veroorzaakt er aanzienlijke problemen. Exploitanten van rioleringssystemen kijken daarom uit naar technische oplossingen die vreemde materialen kunnen verwerken. Afvalwatershredders, zoals de XRipper-shredder met twee assen of de RotaCut-natversnijder met ingebouwde separators voor zwaar materiaal, overtuigen klanten met hun vele kwaliteiten en functies.

De XRipper van Vogelsang versnijdt vreemde voorwerpen in afvalwater, bijvoorbeeld hygienische, vochtige doekjes en textiel, tot een grootte die geen problemen veroorzaakt. Deze vaste stoffen zijn dan zo klein dat ze geen verstoppingen meer veroorzaken in afvalwaterpompen en armaturen verder stroomafwaarts, maar ze zijn groot genoeg om in elk geval uit het afvalwater te worden gefilterd door een zeef. Het contactloze werking is belangrijk voor een slijtarme werking en de vele montagemogelijkheden spelen ook een grote rol. Afvalwatershredders kunnen op meerdere manieren worden gemonteerd:

 • In het klassieke, zeer eenvoudig te onderhouden ontwerp met aandrijfmotor voor installatie in pijpleidingnetwerken.
 • Verticaal met de motor boven de XRipper, als er weinig plaats is.
 • Met open behuizing voor gebruik in rioleringen of montage direct voor inlaten, uitlaten van centrale schachten en pompzinkputten.
 • Uitgerust met High Capacity Units voor extreem hoge debieten in brede kanalen en in toevoerleidingen van waterzuiveringsinstallaties.

Bij alle vier ontwerpen afvalwatershredders profiteren exploitanten ook van ons unieke QuickService-concept, waarbij alle versnijders onderhoudsarm zijn en snel en eenvoudig ter plaatse kunnen worden gerepareerd of worden onderhouden.

Zeer compacte scheiding en versnijding van zwaar materiaal

Een andere essentiële functie die vaak aanwezig is in rioleringssystemen is de scheiding van zwaar materiaal, zoals stenen en metaal, en het versnijden van vreemde voorwerpen, zoals afval. In oudere, open sluizen ontbreekt vaak een geschikte zeef en/of separator voor vreemde voorwerpen voor de afvalwaterpomp. Wegens (gedeeltelijke) upgrades en de aanzienlijke variaties in regionale ontwikkelingen, is elke toepassing vaak erg verschillend van anderen, zodat individuele oplossingen vereist zijn voor het relevante debiet, de beschikbare ruimte en de maximaal beschikbare elektrische spanning. De natversnijder RotaCut van Vogelsang is verkrijgbaar in veel verschillende modellen met een groot aantal functies en opties. Deze versnijder scheidt betrouwbaar zwaar materiaal, verkleint drijvend, storend materiaal en zelfs moeilijke vreemde voorwerpen, zoals ruwe stukken hout, met de AutoReverse-functie. Dankzij de geavanceerde regeltechniek kan deze natversnijder worden aangesloten op onderhoudssystemen op afstand en worden besturingsparameters online weergegeven.

Of deze worden gebruikt voor zeldzame pomptaken, constructies in zuiveringsinstallaties, of in noodsituaties zoals overstromingen: er zijn heel wat verschillende toepassingen voor mobiele pompen. Om deze reden moeten mobiele pompunits een brede reeks vloeistoffen kunnen behandelen, bijvoorbeeld:

 • huishoudelijk rioolwater,
 • industrieel afvalwater, inclusief belast met chemicaliën,
 • fecaliën,
 • rioolslib,
 • mest, 
 • olie en oude olie.

Hier is van belang dat de pomp snel en eenvoudig kan worden getransporteerd en dat ook de werking snel en eenvoudig is. De basis hiervoor is de individuele configuratie van de volledige unit volgens de behoeften en eisen van de klant.

De individuele afvalwaterpomp voor individuele toepassingen

Bij mobiele pompen, als de mobiele unit zelfstandig en onafhankelijk moet worden gebruikt, adviseren wij een aandrijving met verbrandingsmotoren. Als echter de relevante voertuigen beschikbaar zijn, is een mechanische aandrijving met een cardanas een goedkopere optie.

Als de mobiele pomp echter alleen moet worden verplaatst in een klein gebied, is montage op een handtrolley of eenvoudige aanhangwagen voldoende. Voor de zeldzame locaties die ver afgelegen zijn, is montage op een vast frame een goede variant aangezien op deze manier de mobiele unit met een vorklift of kraan kan worden geladen. Maximale mobiliteit ontstaat bij montage op een aanhangwagen aan een voertuig, waarmee de unit relatief snel een eenvoudig kan worden getransporteerd.

Lobbenpompen van de VX-serie en van de IQ-serie van Vogelsang zijn ideaal voor mobiel gebruik dankzij hun brede reeks functies. Ze zijn bijvoorbeeld zelfaanzuigend en bestand tegen drooglopen, hebben een ruime vrije doorgang en kunnen ook schurende vloeistoffen of vloeistoffen met een hoog gehalte droog materiaal verpompen. Als een variabele capaciteit vereist, wordt de pomp gebruikt met een toerentalgeregelde aandrijving. Als alternatief is ook een aandrijving met een verbrandingsmotor mogelijk. Deze Vogelsang-lobbenpomp is ook ideaal als grote afstanden moeten worden overbrugd.