Processen optimalisieren en kosten verlagen
Economische en flexibele separatie

Separeren, het scheiden van vaste stoffen uit een vloeistof, wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Of het nu gaat om landbouwtechnologie, biogasinstallaties, slachthuizen of de voedingsmiddelenindustrie. Met individueel aan de betreffende toepassing aanpasbare en efficiënt lopende separatoren kunnen processen worden geoptimaliseerd en kosten worden gereduceerd.  

Landbouwbedrijven en biogasinstallaties hebben minder opslagcapaciteit nodig voor drijfmest en digestaat, omdat de vaste fase goedkoop kan worden opgeslagen op een kuilvoerplaat. Het transport en de marketing van de stort- en stapelbare meststoffen in vaste fase worden ook efficiënter door separatie. Biogasinstallaties kunnen gericht de verblijftijd in de fermentor en daarmee de gasopbrengst verhogen of de vermogensbehoefte van de roerwerken en mixers verminderen. In de voedingsmiddelenindustrie, in slachthuizen of waterzuiveringsinstallaties verlaagt de separatie de kosten voor de verwerking van de bijproducten en reststoffen.  

Het is altijd belangrijk om betrouwbare en efficiënte scheidingstechniek te gebruiken met een goede kosten-batenverhouding.