Deklaracja ochrony danych

Jako spółka Vogelsang GmbH & Co.KG cieszymy się z Państwa wizyty na tej witrynie oraz zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.
Spółka Vogelsang GmbH & Co. KG przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. W niniejszym zarządzeniu dotyczącym ochrony danych prezentujemy zasady przetwarzania danych na naszej witrynie, w przypadku korzystania z naszego biuletynu oraz w ramach aktywności w mediach społecznościowych.

Usługodawca i administrator w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang, Detlef Ruhmke, Michael Brinkmann
Holthöge 10–14
49632 Essen (Oldenburg)
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: [email protected]

Inspektor ochrony danych
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Telefaks: +49 53 34 95 81 17
E-mail: [email protected]

Wersja z dnia: 30 Czerwiec 2021 r.

1. Informacje ogólne

a) Zakres obowiązywania
W niniejszej deklaracji ochrony danych jako użytkownik zostają Państwo poinformowani o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i używania Państwa danych osobowych przez odpowiedzialnego usługodawcę (w dalszej części tekstu określanego jako „Vogelsang” lub „my”).
Ramy prawne dla ochrony danych osobowych wyznaczają ustawa federalna o ochronie danych osobowych (BDSG), par. 13 ustawy telekomunikacyjnej (TMG) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE (RODO).

b) Dane osobowe
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Spółka Vogelsang GmbH & Co. KG przestrzega zasady unikania przesyłu danych. Na tyle, na ile jest to możliwe, unika się gromadzenia danych osobowych.
Zapisywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami unikania przesyłu danych i minimalizacji danych wyłącznie na czas wymagany przez ustawodawcę (ustawowy okres przechowywania). Gdy ustanie cel, w którym dane zostały zgromadzone, lub okres przechowywania dobiegnie końca, blokujemy lub usuwamy dane.

c) Prawo dostępu
Na Państwa pisemny wniosek Vogelsang udzieli Państwu informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby.

d) Prawo do sprostowania, usunięcia i blokady danych
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do sprostowania na żądanie nieprawidłowych danych dotyczących Państwa osoby oraz do usunięcia lub zablokowania danych. Skorzystanie z tego prawa jest zasadniczo bezpłatne, a wniosek można łatwo złożyć, korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

e) Sprzeciw
Ponadto w każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na dalsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w przyszłości. Usunięcie danych osobowych następuje, gdy cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub jeśli przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn ustawowych. Nie dotyczy to danych potrzebnych do celów związanych z rozliczeniami i księgowością lub objętych ustawowym obowiązkiem przechowywania.

f) Nawiązanie kontaktu
Aby nawiązać kontakt w sprawie ochrony danych osobowych, użytkownik może skorzystać z ogólnych danych kontaktowych podanych w stopce lub z formularza kontaktowego.

g) Używanie danych osobowych i ograniczenie celu
Vogelsang lub firma usługowa działająca na zlecenie Vogelsang wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów związanych z technicznym administrowaniem witrynami internetowymi, zarządzaniem klientami, tworzeniem ankiet lub przetwarzaniem Państwa zapytań wyłącznie w niezbędnym zakresie lub zgodnie z informacjami o celach przetwarzania podanymi w odpowiednich miejscach na naszych witrynach internetowych. Nasi pracownicy oraz pracownicy firm usługowych działających na zlecenie Vogelsang są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.
Ponadto gwarantujemy dostępność wszystkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do przestrzegania zasad ochrony danych.

h) Bezpieczeństwo
Vogelsang stosuje środki ochrony mające chronić Państwa administrowane przez nas dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki ochrony są stale ulepszane w miarę postępu technologicznego.

i) Marketing
Po otrzymaniu Państwa danych osobowych wykorzystujemy je, by móc informować Państwa o naszych produktach i usługach oraz w razie potrzeby zasięgać Państwa opinii, pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Jeśli pomimo udzielenia nam zgody na tego rodzaju wykorzystywanie danych nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości reklam od Vogelsang, mogą Państwo w każdym momencie cofnąć zgodę. Państwa dane zostaną wówczas usunięte lub – jeśli będą nadal potrzebne do celów związanych z rozliczeniami i księgowością – zablokowane.

Więcej informacji:
Adres e-mail do kontaktu: [email protected]
Formularz kontaktowy: https://www.vogelsang.info/pl-pl/kontakt/zgloszenie-ogolne/
Stopka: https://www.vogelsang.info/pl-pl/nadruk/

2. Korzystanie z naszej witryny internetowej

a) Przechowywanie adresu IP
Aby móc ulepszać strukturę i funkcjonowanie naszych stron internetowych, przechowujemy dane o każdym wejściu na stronę i zachowaniu użytkownika, w tym adres IP. Przy każdym wejściu na naszą witrynę adres IP jest wyłącznie anonimizowany (tzn. usuwa się ostatnie 8 bitów) i zapisywany wraz z informacjami o dacie i godzinie. Dane te są jedynie wykorzystywane do analiz statystycznych i nie zostają powiązane z danymi osobowymi użytkowników.

b) Propozycja wersji językowej
Po zaakceptowaniu przez Państwa odpowiedniego pliku cookie możemy na podstawie języka Państwa przeglądarki (jeśli dotyczy) zaproponować Państwu odpowiednią wersję językową i przekierować Państwa na nią. Zostaje przy tym zapisana informacja o rozpoznanej wersji językowej oraz o tym, gdzie użytkownik został przekierowany.

c) Włączenie usług i treści stron trzecich
Oprócz takich usługodawców, jak Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) i Multiview (7), nasza obecność online obejmuje niekiedy także treści, usługi i świadczenia innych usługodawców, np. zewnętrzny kod programowania jQuery stworzony przez jQuery Foundation, jquery.org. Aby umożliwić wyświetlanie i prezentację tych danych w przeglądarce użytkownika, absolutnie niezbędne jest przekazanie adresu IP. Usługodawca (w dalszej części tekstu nazywany „osobą trzecią”) poznaje zatem adres IP danego użytkownika.
Choć staramy się korzystać tylko z usług osób trzecich potrzebujących adresu IP wyłącznie do dostarczania treści, nie mamy wpływu na to, czy Państwa adres IP będzie ewentualnie przechowywany. W takim przypadku procedura ta służy między innymi celom statystycznym. Jeśli wiemy o tym, że adres IP jest przechowywany, informujemy o tym naszych użytkowników.

d) Formularz kontaktowy
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych formularzy online, pocztą elektroniczną lub inną drogą (np. podczas rejestracji), przechowujemy dobrowolnie wprowadzone przez Państwa dane, np. nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Korzystamy z nich, by np. odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub przekazać Państwu określone informacje.
Robimy to wyłącznie pod warunkiem, że uzyskaliśmy Państwa zgodę na korzystanie z danych w określonym celu lub jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych lub korzystania z nich na mocy przepisu ustawowego. Na serwerach Państwa dane wraz z ewentualnymi załącznikami są automatycznie usuwane, gdy minie miesiąc od otrzymania Państwa zapytania.

e) Podania o pracę online
Odnośnie przetwarzania podań o pracę online za pomocą naszego narzędzia Softgarden prosimy o zapoznanie się z następującą deklaracją ochrony danych: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych
W należącej do nas przestrzeni online używamy zabezpieczonej pod kątem ochrony danych osobowych wtyczki „Shariff”. Rozszerzenie „Shariff”, stworzone przez specjalistów związanych z magazynem komputerowym c’t, umożliwia poszerzenie strefy prywatności w sieci i zastępuje przyciski „Share” używane zazwyczaj w sieciach społecznościowych.

Więcej informacji:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Pliki dziennika serwera
Dostawca usług internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • wykorzystywany system operacyjny
 • URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
 • nazwa hosta korzystającego komputera
 • godzina łączenia z serwerem
 • adres IP

Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych. Gromadzenie danych następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik stron internetowych ma uzasadniony interes w technicznie idealnym przedstawieniu i optymalizacji swojej witryny – w tym celu muszą zostać zgromadzone pliki dziennika serwera.

3. Pliki cookie na naszej witrynie internetowej

Aby bez problemów udostępniać naszą witrynę internetową, używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na odpowiednim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie lub smartfonie, i wykorzystywane przez strony internetowe do zwiększenia wydajności obsługi użytkowników.

a) Wyrażanie zgody poprzez Usercentrics
Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii do wyrażania zgody Usercentrics, która służy do uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na stosowanie określonych technologii oraz do udokumentowania tej zgody z poszanowaniem przepisów o ochronie danych. Podmiotem oferującym tę technologię jest spółka Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (zwana dalej „Usercentrics”).
Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej do Usercentrics zostaną przekazane następujące dane osobowe:

 • Oświadczenie(-a) użytkownika o wyrażeniu zgody lub wycofanie oświadczenia(-ń) o wyrażeniu zgody
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o urządzeniu użytkownika
 • Data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać oświadczenie(-a) o wyrażeniu zgody lub ewentualne wycofanie oświadczenia. Dane, które są rejestrowane w ten sposób, są przechowywane do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel archiwizacji danych przestanie istnieć. Nie narusza to żadnych obowiązkowych ustawowych okresów przechowywania danych. Usercentrics używa plików cookie w celu uzyskania oświadczeń o wyrażeniu zgody na mocy prawa. Podstawą prawną stosowania określonych technologii jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzanie danych
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą usług. Jest to umowa usankcjonowana przepisami o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

b) Zarządzanie zgodami na korzystanie z plików cookie za pomocą Cookiebot
Gdy po raz pierwszy wyświetlają Państwo naszą witrynę, pojawia się tzw. baner z pytaniem o zgodę na używanie plików cookie, którego dostawcą jest Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, tel.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], numer rejestrowy: DK34624607), informujący o plikach cookie niezbędnych ze względów technicznych do korzystania z witryny oraz o innych kategoriach plików cookie.
Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych służą do udostępniania witryny i dlatego spełniają kryteria prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) RODO.
Inne kategorie plików cookie, np. dotyczące preferencji i statystyk, można aktywować indywidualnie, wybierając je na banerze. Jeśli nie uzyskamy Państwa wyraźnej, aktywnej zgody, pliki te pozostają nieaktywne.
Aktualną listę wszystkich plików cookie wraz z krótkim opisem celu, któremu służą, okresem przechowywania i linkami do dalszych informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.vogelsang.info/pl-pl/oswiadczenie-dotyczace-plikow-cookie/
Pod tym adresem zamieszczona jest także dokumentacja Państwa zgody.
Jeśli chcą Państwo zmienić swoje ustawienia, prosimy kliknąć opcję „Zmień ustawienie zgody”. Ponownie otworzy się baner dotyczący plików cookie, w którym mogą Państwo odpowiednio dostosować swoje ustawienia. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami, podając identyfikator na naszym raporcie dotyczącym plików cookie, abyśmy mogli usunąć odpowiednie dane.
Ponadto mogą Państwo wprowadzić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce. Prosimy wziąć pod uwagę, że całkowita dezaktywacja plików cookie może mieć wpływ na działanie naszej witryny internetowej.

c) Inne kategorie plików cookie
Oprócz wspomnianych osobno serwisów Google Analytics i Google Maps (4) oraz wspomnianego powyżej rozpoznawania adresu IP i języka przeglądarki (2 a,b), inne kategorie plików cookie są niezbędne do realizacji funkcji technicznych. Należą do nich standardowe funkcje niezbędne do korzystania ze strony (np. język skryptowy PHP) lub nasz system zarządzania treścią TYPO3 (np. do widoku w przeglądarce).
Ponadto korzystamy z usług zleceniodawcy Cloudflare, aby szybko dostarczać naszą witrynę odbiorcom na całym świecie. W tym przypadku są Państwo traktowani jako indywidualny, ale anonimowy użytkownik, co ma umożliwić Państwu wprowadzanie i zapisywanie ustawień bezpieczeństwa, np. dotyczących akceptacji plików cookie, na indywidualnym poziomie.

Więcej informacji:
Polityka Cloudflare dotycząca plików cookie: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Więcej informacji o plikach cookie Cloudflare: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych sieciowych, której dostawcą jest Google LLC („Google”) z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pytaniami dotyczącymi RODO, ochrony danych oraz określonych wybranych usług należy zwracać się do Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irlandia. Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zleceń, która gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi.
Używane przez Google pliki cookie po uzyskaniu Państwa zgody generują informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej witryny. Dane te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i zostają tam zapisane.
Informujemy Państwa, że na niniejszej witrynie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby umożliwiać zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). W takim przypadku Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google, jednak w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i zostaje tam skrócony.
Na zlecenie Vogelsang Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy używalności niniejszej witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla właściciela strony oraz świadczenia innych usług dla Vogelsang, związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.
Oprócz wprowadzenia ustawień za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie lub indywidualnych ustawień przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić rejestrację przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu należy skorzystać z poniższego linka do opcji niewyrażenia zgody dla Google (opt-out), pobrać dostępną wtyczkę dla przeglądarki i zainstalować ją. W ten sposób ustawiony zostanie plik cookie opt-out, uniemożliwiający rejestrację Państwa danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej witrynie.

b) Google Ads
Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, jeśli użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (keyword targeting). Możemy również zamieszczać reklamy ukierunkowane na podstawie danych użytkownika, którymi dysponuje Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach; ukierunkowanie na grupy docelowe). Jako operator strony możemy analizować te dane ilościowo, np. analizując, jakie hasła wyszukiwania spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Podstawą do korzystania z usługi Google Ads jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes związany z jak najskuteczniejszym marketingiem usług i produktów operatora. Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

c) Inne używane usługi Google
Oprócz Google Analytics i Google Ads, w naszej ofercie internetowej korzystamy także z innych usług, takich jak Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube oraz Google Web Fonts. Także w przypadku tych usług nie są gromadzone żadne dane pozwalające wnioskować o tożsamości poszczególnych osób; zamiast tego są one rejestrowane w formie zanonimizowanej, aby umożliwić nam ulepszanie naszej strony internetowej.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych usługach lub zrezygnować z usług w celu uniemożliwienia rejestracji Państwa zanonimizowanych danych (funkcja opt-out), należy skorzystać z poniższych linków.

d) Remarketing w Google
Ta strona korzysta z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Analytics. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja remarketingu w Google pozwala analizować zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia na określone produkty), aby przyporządkować mu określone grupy docelowe reklam, a następnie wyświetlać pasujące oferty online podczas odwiedzin innych ofert online (remarketingu lub retargetingu). Ponadto możliwe jest powiązanie grup docelowych reklam generowanych za pomocą funkcji remarketingu w Google z funkcjami Google obejmującymi urządzenia. Umożliwia to wyświetlanie dostosowanych do zainteresowań komunikatów reklamowych, w zależności od wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do użytkownika, jak również na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli użytkownik posiada konto w Google, może on wyrazić sprzeciw wobec przesyłania spersonalizowanych reklam pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z funkcji remarketingu w Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby marketing produktów operatora był jak najbardziej efektywny. Jeśli wymagane było odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Tworzenie grup docelowych przy użyciu funkcji uzgadniania klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy m.in. funkcję uzgadniania klientów (Cusomer Reconcilliation) w ramach funkcji remarketingu usług Google. W tym celu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeżeli dani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoich kontach Google, wyświetlane są dla nich dopasowane komunikaty reklamowe w sieci Google (np. w YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce).

e) Śledzenie konwersji Google
Ta strona korzysta z usługi śledzenia konwersji w Google (Google Conversion Tracking). Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited 8 / 11 („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Za pomocą funkcji śledzenia konwersji w Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, jak często klikane są przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane ze szczególną częstotliwością. Celem tych informacji jest sporządzanie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło na nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Firma Google wykorzystuje w tym celu pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Podstawą do korzystania z funkcji śledzenia konwersji w Google jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji prezentacji internetowej i reklamy operatora. Jeśli wymagane było wyrażenie odpowiedniej zgody (np. w odniesieniu do przechowywania plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji w Google można znaleźć w polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

f) Google reCAPTCHA
Na tej stronie internetowej używamy funkcji „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez człowieka czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta uruchamia się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. W ramach tej analizy reCAPTCHA ocenia różnych danych (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o tym, że analiza jest w toku. Przechowujemy i analizujemy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania i otrzymywaniem wiadomości typu SPAM. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Każdą taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych i warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: policies.google.com/privacy i policies.google.com/terms.

 
Linki do bardziej szczegółowych informacji oraz umożliwiające skorzystanie z opcji opt-out w usługach Google:
Funkcja opt-out dla Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Funkcja opt-out dla usług Google: https://www.google.com/settings/ads?hl=pl
Deklaracja ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Warunki korzystania z usługi Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
Warunki korzystania z usługi Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/pl/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Warunki korzystania z usługi Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=pl
Warunki korzystania z usługi YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Często zadawane pytania odnośnie Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=pl

5. Matomo (dawniej Piwik)

Ta witryna korzysta z oprogramowania open source do analizy ruchu na danej stronie internetowej Matomo. Matomo korzysta z technologii, które umożliwiają wykraczające poza daną witrynę ponowne rozpoznawanie użytkownika do analizy jego aktywności (np. pliki cookies lub tzw. Device Fingerprinting). Zgromadzone przez Matomo informacje dotyczące korzystania z tej witryny są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisem.
Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zgromadzić i przeanalizować dane o korzystaniu z naszej strony przez odwiedzających ją użytkowników. W ten sposób możemy min. dowiedzieć się, kiedy i jakie treści były przeglądane oraz z jakiego regionu pochodzili użytkownicy. Ponadto gromadzimy różne pliki dzienników (np. adresy IP, adresy odsyłające, wykorzystywane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy sprawdzić, czy użytkownicy naszej witryny wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik stron internetowych ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie jego aktywności, aby zoptymalizować zarówno ofertę, jak również swoją reklamę. Zanim odpowiednia zgoda zostanie udzielona (np. zgoda na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie następuje wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Anonimizacja IP
Przy analizie za pomocą programu Matomo stosujemy anonimizację IP. Państwa adres IP jest przy tym przed dokonaniem analizy skracany, tak że nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania go do Państwa. 6/8

Hosting
„Gościmy” program Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, w związku z czym wszystkie dane z analiz pozostają u nas i nie są dalej przekazywane.

6. Pardot/Salesforce

Firma Pardot stworzyła program automatyzacji marketingu w sieci. Korzystamy z programu firmy Pardot do gromadzenia danych o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Dane osobowe są przechowywane w firmie Pardot/Salesforce, jeśli osoby odwiedzające naszą stronę internetową wypełnią formularz np. rejestracji na wydarzenie, formularz kontaktowy/zapytania lub zapiszą się na nasze wiadomości e-mail bądź w jakikolwiek inny sposób „wyrażą zgodę” na współpracę z nami w kwestiach sprzedażowych i marketingowych. Dane nieosobowe, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz odwiedzanych stron są gromadzone przez firmę Pardot.
Ciasteczka firmy Pardot nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkowników, a jedynie unikalne identyfikatory.
Osoby odwiedzające naszą stronę otrzymują komunikat z prośbą o zgodę podczas ich pierwszych odwiedzin. O ile użytkownik nie usunie wszystkich plików cookie, komunikat ten nie pojawia się kolejny raz. Jeśli potencjalna osoba nie wyrazi zgody na śledzenie, firma Pardot traktuje ją jakby miała wyłączone pliki cookie. Kliknięcia na linki z wiadomości e-mail oraz zgłoszenia w formularzach wciąż będą pojawiały się w ich historii aktywności, ale bez historii oglądanych przez nią stron i formularzy.
Gromadzimy Państwa dane, aby móc z Państwem komunikować się dokładniej i w bardziej dostosowany sposób, niezależnie od Państwa związku z firmą Vogelsang: to jest nasz podstawowy cel przetwarzania Państwa danych.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie do czasu, do kiedy będą one konieczne dla celów, dla których zostały one zgromadzone lub tak długo, jak długo będziemy do tego zobowiązani prawnie.
Wdrożyliśmy stosowne techniczne i organizacyjne środki ostrożności mające na celu przeciwdziałanie utracie, niewłaściwemu użyciu, uzyskaniu dostępu do lub zmianie Państwa danych osobowych w nieupoważniony sposób.
Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi polityk firmy Pardot/Salesforce można zapoznać się pod poniższym adresem.

Dodatkowe informacje:
Polityki Pardot/Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MultiView

Strona wykorzystuje kod śledzący firmy MultiView, który wykorzystywany jest do śledzenia odwiedzin stron internetowych i innych interakcji na stronie internetowej dla celów wsparcia działań marketingowych i reklamy cyfrowej.
Firma MultiView zlokalizowana jest w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe gromadzone przez firmę MultiView na całym świecie (w tym w UE oraz Szwajcarii) mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych celem przetwarzania. Firma MultiView pozostaje w zgodności z Programem ramowym tarczy prywatności UE-USA oraz Programem ramowym tarczy prywatności Szwajcaria-USA ustanowionymi przez Amerykański Departament Handlu odnośnie gromadzenia, wykorzystania oraz przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma MultiView złożyła oświadczenie przed Departamentem Handlu, iż postępuje zgodnie z Zasadami tarczy prywatności.
System ten wykorzystuje dane techniczne oraz dane dotyczące zachowań pochodzące z plików cookie oraz pozostałe technologie celem optymalizacji „doświadczenia” konsumentów. W niektórych przypadkach pliki cookie są stosowane do blokowania dla Państwa niepotrzebnych reklam, usuwania konieczności logowania się ponad to, co konieczne dla celów bezpieczeństwa oraz zapamiętywania Państwa zapisanych preferencji. Pliki cookie w połączeniu z naszymi plikami rejestracyjnymi serwera sieciowego pozwalają nam wyliczać łączną liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz które jej części są najpopularniejsze. Daje nam to informacje, które pozwalają nam nieustannie ulepszać naszą stronę internetową i lepiej służyć naszym klientom.
Dane techniczne oraz dane dotyczące zachowań pochodzące z plików cookie oraz pozostałe technologie automatycznie tworzą anonimowe profile zachowań. Profile te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób, a jedynie umożliwiają systemowi dostarczać w imieniu naszych klientów reklamy, które z większym prawdopodobieństwem będą dla Państwa interesujące lub ważne (reklama w oparciu o zainteresowania). Możemy udostępniać dane techniczne i dane dotyczące zachowań oraz profile zachowań naszym klientom w ramach naszej współpracy z nimi celem ustalenia, jakiego typu reklamy oparte o zainteresowania umieszczać i gdzie.
Wyłączenie plików cookie w Państwa urządzeniu lub przeglądarce może ograniczyć lub uniemożliwić tworzenie profili zachowań w oparciu o Państwa aktywność w ww. urządzeniu lub przeglądarce.

8. Matterport

Nasza witryna internetowa korzysta z usług Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Podczas odwiedzin użytkownika na stronie z funkcją spaceru wirtualnego zostaje nawiązane połączenie z serwerami Matterport w Stanach Zjednoczonych. Adres IP użytkownika, wersja przeglądarki i urządzenia, na którym prezentowane są treści, źródłowy i docelowy adres URL oraz identyfikator danych spaceru 3D są przekazywane na serwer Matterport w Stanach Zjednoczonych. Ponadto celem dalszego wykorzystywania przekazywane są takie dane, jak częstotliwość, czas trwania i wzorzec korzystania z usług Matterport. Nie mamy wpływu na dane, które są przekazywane i monitorowane na stronach podmiotu oferującego narzędzia (np. śledzenie danych po aktywacji plików cookie). Dzieje się tak w przypadku integracji spaceru wirtualnego przy użyciu iFrame, gdyż tego rodzaju zastosowanie udostępniane jest poza witryną internetową Vogelsang. Korzystanie z usług Matterport ma służyć atrakcyjnej prezentacji online naszych produktów i rozwiązań . Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Korzystanie z tej funkcji oznacza akceptację warunków oświadczenia o ochronie danych osobowych Matterport.com: https://matterport.com/privacy-policy

9. Biuletyn

a) Zgłoszenie i rezygnacja
Na naszej witrynie internetowej oferujemy możliwość zapisania się na nasz biuletyn. Po zapisaniu się będą Państwo regularnie informowani o aktualnych nowościach w naszej ofercie. Do zapisania się na biuletyn konieczny jest prawidłowy adres e-mail. Najpierw w celu weryfikacji adresu e-mail otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia, które należy potwierdzić, klikając na link („double opt-in”). Po zaprenumerowaniu przez Państwa biuletynu na naszej witrynie przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak adres e-mail, zwrot grzecznościowy, nazwisko i wybrany język na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 sekcja 1 lit. a) RODO. Udzieloną zgodę można w każdym momencie cofnąć ze skutkiem na przyszłość, korzystając z linku „Rezygnuję” w biuletynie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub nieformalne pismo na adres podany w stopce. Cofnięcie zgody nie oznacza uszczerbku dla zgodności z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Poza tym po zapisaniu się na biuletyn zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu udokumentowania wyrażonej zgody. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego zobowiązania do udokumentowania Państwa zgody (art. 6 sekcja 1 lit. c) w poł. z art. 7 sekcja 1 RODO).

b) Analiza biuletynu
Prowadzimy anonimowe analizy zachowań czytelników i parametrów wyświetlania naszego biuletynu. W tym celu gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące użytkowania, które łączymy z Państwa adresem e-mail i adresem IP. Podstawą prawną tego rodzaju śledzenia jest Państwa zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 sekcja 1 lit. a) RODO.

c) Śledzenie
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na usługę śledzenia, rejestrujemy dane dotyczące użytkowania i zachowań użytkowników w odniesieniu do danych osobowych, aby udostępniać Państwu informacje zgodne z Państwa zainteresowaniami. Jako odbiorca mają Państwo możliwość cofnięcia zgody; w tym celu mogą Państwo skorzystać z jednego z kanałów kontaktu wymienionych powyżej, za pośrednictwem linku „Zmień profil” w biuletynie wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wysłać nieformalne pismo na adres podany w stopce.

Więcej informacji:
Adres e-mail do kontaktu: [email protected]
Stopka: https://www.vogelsang.info/pl-pl/nadruk/

10. Hubspot CRM

Na tej stronie internetowej korzystamy z systemu CRM Hubspot. Dostawcą jest firma Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (zwana dalej Hubspot CRM).

Hubspot CRM umożliwia nam m.in. zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami, komunikację z Państwem oraz planowanie i realizację działań marketingowych zgodnie z Państwa zainteresowaniami. Hubspot CRM umożliwia nam przechwytywanie, sortowanie i analizowanie interakcji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu w wielu kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe możemy analizować i wykorzystywać do komunikacji z potencjalnym klientem lub do działań marketingowych (np. wysyłki newslettera). Hubspot CRM umożliwia nam również gromadzenie i analizowanie zachowań użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej.

Podstawą do korzystania z systemu Hubspot CRM jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z nimi. W przypadku prośby o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w dowolnym momencie wycofać.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield.

Umowa o przetwarzanie danych osobowych
Zawarliśmy z Hubspot CRM umowę o przetwarzanie danych osobowych dotyczących zamówień. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Hubspot CRM przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z RODO.

11. Piksel Facebooka

Aby zmierzyć współczynnik konwersji, niniejsza strona korzysta z funkcji piksela aktywności odwiedzających Facebooka. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Narzędzie to umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po tym, jak po kliknięciu na reklamę na Facebooku zostali oni przekierowani na stronę usługodawcy. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku oraz optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatora tej strony internetowej, zebrane dane są anonimowe. Nie mamy możliwości wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Facebook archiwizuje jednak te informacje i przetwarza je w taki sposób, że możliwe jest powiązanie z danym profilem użytkownika, przy czym Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z zasadami korzystania z danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, jak również w miejscach poza Facebookiem. My, jako operator tej strony internetowej, nie mamy żadnej kontroli nad wykorzystaniem takich danych.

Podstawą do korzystania z funkcji Piksel Facebooka jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych kampaniach reklamowych, które obejmują również media społecznościowe. Jeśli wymagane jest wyrażenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 obowiązującego w Niemczech ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO)). Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po ich przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności.

Zobowiązania, które spoczywają na nas wspólnie, zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść tej umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne pod względem ochrony prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić swoich praw (np. wniosków o udzielenie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności danych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ponadto użytkownik ma możliwość dezaktywowania funkcji remarketingu pod hasłem „Niestandardowe grupy odbiorców” (Custom Audiences) w sekcji ustawień reklam pod adresem www.facebook.com/ads/preferences/. Aby to zrobić, należy najpierw zalogować się na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, może on dezaktywować wszelkie reklamy Facebooka oparte na użytkownikach na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

12. Reklamy Microsoft Bing Ads

Na naszych stronach korzystamy z usługi śledzenia konwersji dostarczanej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa Microsoft Bing Ads zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika po przejściu na naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy w wyszukiwarce Bing. Dzięki temu zarówno Bing, jak i firma Vogelsang mogą zobaczyć, że użytkownik kliknął tę reklamę, odwiedził naszą witrynę internetową oraz trafił na stronę docelową. Otrzymujemy jedynie informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę, oraz czy zostali przekierowani na specjalną stronę docelową (stronę konwersji). Nie są przekazywane żadne dane osobowe użytkownika.
Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje o jego zachowaniu były wykorzystywane w sposób opisany powyżej, może zrezygnować z używania plików cookie. Można to zrobić na przykład w ustawieniach przeglądarki, gdzie użytkownik może wyłączyć ogólne ustawienia plików cookie. Ponadto użytkownik może wyłączyć zbieranie danych przy użyciu plików cookies, zgłaszając swój sprzeciw za pomocą następującego linku: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE

Więcej informacji na temat prywatności w Microsoft Bing Ads można uzyskać tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Bing Universal Event Tracking
Dane są zbierane oraz przechowywane w naszych witrynach przy użyciu technologii Bing Ads. Dane te są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowania. Odbywa się to z wykorzystaniem pseudonimów. Jest to usługa dostarczana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Pozwala nam to śledzić aktywność użytkowników w naszej witrynie, jeśli przeszli do niej za pomocą reklam Bing Ads. Plik cookie jest tworzony, jeśli użytkownik trafi na jedną z naszych stron za pośrednictwem takiej reklamy. W naszej witrynie internetowej instalowany jest znacznik UET. Jest to kod, który w połączeniu z plikiem cookie zapisuje dane nieosobowe dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej. Dotyczy to czasu spędzonego na stronie oraz przeglądanych części strony. Dane osobowe użytkownika nie są gromadzone.

Uzyskane informacje są przekazywane na serwery firmy Microsoft w USA i przechowywane tam przez maksymalnie 180 dni. Użytkownik możesz zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej, które są zbierane i przetwarzane za pomocą pliku cookie, poprzez wyłączenie tego pliku cookie.

Firma Microsoft może dodatkowo rejestrować zachowanie użytkownika poprzez technologię śledzenia użytkownika na wielu elektronicznych urządzeniach końcowych (Cross-Device Tracking), w związku z czym może wyświetlać spersonalizowane reklamy w witrynach internetowych Microsoft oraz w aplikacjach. Można wyłączyć to ustawienie na stronie http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Więcej informacji na temat usług analitycznych Bing można znaleźć w witrynie internetowej Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2).

Więcej informacji na temat zasad ochrony danych firmy Microsoft i wyszukiwarki Bing można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

13. Zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych

Aby zagwarantować zgodność naszej deklaracji ochrony danych z aktualnymi przepisami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian. Dotyczy to także sytuacji, w których deklaracja ochrony danych wymaga dostosowania z powodu pojawienia się nowych lub zmiany istniejących usług, np. serwisu. Nowa deklaracja ochrony danych obowiązuje wówczas od Państwa kolejnych odwiedzin na naszych stronach.