Erklæring om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co.KG glæder sig over dit besøg på denne hjemmeside og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.
Det er et vigtigt anliggende for Vogelsang GmbH & Co. KG at beskytte personlige data. Denne databeskyttelsesbestemmelse gengiver databehandlingen på vores hjemmeside, ved anvendelse af vores newsletter og social media-aktiviteter.

Udbyder og ansvarlig myndighed i henhold til databeskyttelsesloven
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang og David Guidez
Holthöge 10–14
D-49632 Essen/Oldb.
Tlf.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Databeskyttelsesansvarlig
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
D-38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Fax: +49 53 34 95 81 17
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Udgave: 25.05.2021


1. Generelt

a) Gyldighedsområde
Som bruger modtager du med denne databeskyttelseserklæring informationer om, på hvilken måde, i hvilket omfang og til hvilket formål den ansvarlige udbyder (efterfølgende kaldet „Vogelsang“ eller „vi“) indsamler og anvender dine data.
Den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG), § 13 i den tyske telemedielov (TMG) og den tyske grundforordning for databeskyttelse (DSGVO) udgør den retslige ramme for databeskyttelsen.

b) Personlige data
Personlige data er oplysninger om en bestemt eller bestemmelig naturlig person. Vogelsang GmbH & Co. KG holder sig til princippet om dataundgåelse. Det undgås så vidt muligt at indsamle personlige data.
Personlige data gemmes i henhold til principperne om dataundgåelse og datasparsomhed kun så længe, som det er nødvendigt eller foreskrives af lovgiveren (lovmæssig opbevaringsfrist). Hvis formålet med de indsamlede informationer bortfalder, eller hvis opbevaringsfristen udløber, spærrer eller sletter vi dataene.

c) Indsigtsret
Ved skriftlig forespørgsel informerer Vogelsang dig om dataene, der er gemt om din person.

d) Ret til berigtigelse, sletning og blokering af data
Du har altid ret til at få ukorrekte personlige data berigtiget, slettet eller blokeret efter forespørgsel. Retten udøves grundlæggende gratis, og der kan ansøges om den på en forenklet måde via kontaktformularen eller via en e-mail til [email protected]

e) Indsigelse
Du kan fortsat altid tilbagekalde dit samtykke om indsamling, behandling og anvendelse af dine personlige data i fremtiden. De personlige data slettes, hvis du tilbagekalder samtykket til opbevaring, eller hvis opbevaringen af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt. Data, der er nødvendige af hensyn til afregning og bogholdning eller er underlagt den lovmæssige opbevaringspligt, er ikke berørt heraf.

f) Kontakt
For at tage kontakt med hensyn til databeskyttelse kan brugeren kontakte den almene kontakt, der er anført i impressum, eller anvende kontaktformularen.

g) Anvendelse af personlige data og formålsbinding
Vogelsang eller en tjenesteydelsesvirksomhed, der handler på vegne af Vogelsang, anvender kun dine personlige data med henblik på den tekniske administration af hjemmesiderne, kundeadministrationen, rundspørger og dine forespørgsler hos os i det nødvendige omfang eller i henhold til oplysningerne i behandlingsformålene på de tilsvarende steder på vores hjemmesider. Vores medarbejdere og tjenesteydelsesvirksomhederne, der handler på vegne af Vogelsang, har tavshedspligt og er forpligtet til overholdelse af bestemmelserne i den tyske forbundslov om databeskyttelse.
Derudover sikres alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til overholdelse af databeskyttelse.

h) Sikkerhed
Vogelsang træffer sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data, som administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uvedkommende personers adgang eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

i) Reklame
Når du giver os personlige data, anvender vi dem til at kunne informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og eventuelt spørge dig om dem, hvis du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til anvendelse af dine personlige data med henblik på reklamer. Selv om du har givet dit samtykke til denne anvendelse, men i fremtiden ikke ønsker at modtage reklame fra Vogelsang, kan du altid tilbagekalde dit samtykke for fremtiden. Dine data slettes derefter i overensstemmelse hermed eller blokeres, hvis de stadig er nødvendige til afregning og bogholdning.

Yderligere links:
Kontakt-e-mail: contact@vogelsang.info
Kontaktformular: https://www.vogelsang.info/int/contact/general-request/
Impressum: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

2. Anvendelse af vores hjemmeside

a) Opbevaring af IP-adressen
For at forbedre vores internetsides udformning og funktion gemmes data om hver adgang til siden og anvendelsesadfærden, herunder også IP-adressen. IP-adressen for hver adgang til vores hjemmeside anonymiseres (dvs. efter sletning af de sidste 8 bits) kun og gemmes med oplysninger om dato og klokkeslæt. Disse data analyseres kun statistisk og forbindes ikke med brugernes personlige data.

b) Forslag til en sprogversion
Så snart du har accepteret den tilsvarende cookie, kan vi på grundlag af dit browsersprog om nødvendigt foreslå en sprogversion, der passer til dig, og lede dig videre til den. I den forbindelse gemmes informationen om den registrerede sprogversion også gemmes som informationen, som brugeren blev ledt videre til.

c) Integration af tjenester og tredjeparts indhold
Ud over udbyderne Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) og Multiview (7) omfatter vores online-præsens blandt andet indhold, tjenester og ydelser fra udbydere som f.eks. den eksterne programmeringskode jQuery i jQuery Foundation, jquery.org. For at disse data kan åbnes og vises i brugerens browser, er det evt. tvingende nødvendigt at sende IP-adressen. Udbyderne (efterfølgende kaldet „tredjepartsudbydere“) iagttager også den pågældende brugers IP-adresse.
Selv om vi tilstræber udelukkende at anvende tredjepartsudbydere, der kun har brug for IP-adressen til at kunne levere indhold, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen muligvis gemmes. Denne proces anvendes i dette tilfælde blandt andet til statistiske formål. Hvis vi har kendskab til, at IP-adressen gemmes, henviser vi vores brugere til det.

d) Kontaktformular
Hvis du kontakter os via en af vores online-formularer, via e-mail eller via andre kontaktmuligheder (f.eks. registrering), gemmer vi oplysningerne, som du har angivet frivilligt, som f.eks. navn, telefonnummer eller e-mailadresse. Dem anvender vi til f.eks. at besvare din forespørgsel eller at give dig bestemte informationer.
Det gør vi kun, så længe vi har det formålsbestemte og afgivne samtykke fra dig, eller vi på grund af en lovforskrift er berettiget til at behandle eller anvende dem. På serversiden slettes dataene inkl. mulige vedhæftede filer automatisk en måned efter modtagelsen af din forespørgsel.

e) Online-ansøgninger
I forbindelse med dine online-ansøgninger via vores tool Softgarden bedes du være følgende databeskyttelseserklæring: vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Social Media Services - sharing-knapper
På vores online-præsens anvender vi det databeskyttelsessikre plugin „Shariff“. Denne udvidelse „Shariff“ fra specialisterne ved computertidsskriftet c’t muliggør mere privatsfære på nettet og erstatter de almindelige „Share”-knapper i de sociale netværk.

Yderligere informationer:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Server-log-filer
Hjemmesideudbyderen indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk sender til os. Disse omfatter:

  • browsertype og browserversion
  • anvendt styresystem
  • referrer URL
  • hostnavn på den anvendte computer
  • klokkeslæt for serveranmodningen
  • IP-adresse

En samkøring af disse data med andre datakilder finder ikke sted. Grundlaget for dataregistreringen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfrie præsentation og optimeringen af hjemmesiden. Server-log-filerne skal registreres til dette formål.

3. Cookies på vores hjemmeside

Af hensyn til den problemløse præsentation af vores hjemmeside anvender vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på dit tilsvarende slutapparat, som f.eks. pc, tablet eller smartphone, og anvendes af hjemmesider til at udforme brugererfaringen mere effektivt.

a) Cookie-consent-management med Cookiebot
Når du åbner vores hjemmeside første gang, ser du et såkaldt cookie consent-banner fra Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark, tlf.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], firmaregistreringsnr.: DK34624607), der informerer dig om teknisk nødvendige og andre cookies på vores hjemmeside.
Teknisk nødvendige cookies anvendes til at stille hjemmesiden til rådighed og svarer derfor til den berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) i DSGVO.
De andre cookies som f.eks. mht. præferenser og statistikker kan du aktivere individuelt med dit valg i banneret. Hvis vi ikke har dit udtrykkelige, aktive samtykke, forbliver disse cookies deaktiveret.
En aktuel liste med alle cookies inklusive en kort forklaring, hvad de anvendes til, samt opbevaringstidsrummet og yderligere links findes her: https://www.vogelsang.info/int/cookie-declaration/
Dér finder du også dokumentationen af dit samtykke.
Klik på „Ændring af dit samtykke“, hvis du vil ændre dine indstillinger. Cookie-banneret åbnes igen, så du kan tilpasse dine indstillinger i overensstemmelse hermed. Som alternativ kan du kontakte os med ID’en på vores cookie-report, og vi sletter dataene i overensstemmelse hermed.
Derudover kan du foretage indstillinger mht. cookies i din browser. Vær opmærksom på, at en komplet deaktivering af cookies kan påvirke vores hjemmesides funktionsmåde.

b) Andre cookies
Ud over Services Google Analytics og Google Maps (4), der er nævnt separat, og den ovennævnte IP- og browsersprogregistrering (2 a,b) er andre cookies nødvendige til tekniske funktioner. Derunder hører standardfunktioner for anvendelsen af en hjemmeside (f.eks. scriptsproget PHP) eller vores content management system TYPO3 (f.eks. for visningen i browseren).
Derudover anvender vi udbyderen Cloudflare til en hurtig levering af vores hjemmeside globalt. Her identificeres du som individuel, men anonym bruger, så du kan foretage og gemme dine sikkerhedsindstillinger, som f.eks. accept af cookies, på individuelt niveau.

Yderligere links:
Cloudflare Cookie Policy: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Yderligere informationer om Clouflare-cookie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google LLC („Google“) med sæde i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ireland Limited med sæde i Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irland, er ansvarlig for spørgsmål om DSGVO, databeskyttelse og et par andre udvalgte serviceydelser. Med Google har vi indgået en kontrakt om ordredatabehandling, som garanterer, at dine data behandles i overensstemmelse med lovbestemmelserne.
Cookien, der gemmes af Google, genererer efter dit samtykke informationer om din anvendelse af denne hjemmeside. Disse data sendes som regel til en server hos Google i USA og gemmes dér.
Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside blev Google Analytics udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). I dette tilfælde forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for EU-medlemsstaterne eller i andre kontraktstater i aftalen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den komplette IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes dér.
På vegne af Vogelsang anvender Google disse informationer til at analysere din anvendelse af hjemmesiden, at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og at yde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelse af hjemmeside og internet, over for Vogelsang. IP-adressen, som din browser sender i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.
Ud over indstillinger via vores cookie-banner eller individuelle browser-indstillinger kan du forhindre, at disse data, der genereres af cookien og vedrører din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres hos Google, og at Google behandles disse data, ved at følge nedenstående link til Google Opt-Out og downloade og installere det tilgængelige browser-plugin. Derved gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

b) Google Ads
Denne hjemmeside anvender online-reklameprogrammet „Google Ads“ og i forbindelse dermed conversion-tracking. I den forbindelse gemmer Google Ads en cookie på din computer, hvis du er kommet til vores hjemmeside via en Google-reklame. Disse cookies anvendes ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på vores hjemmeside, og hvis cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google se, at brugeren har klikket på reklamen og blev ledet videre til denne side. Hver Google Ads-kunde får en anden cookie. Cookies kan dermed ikke spores af Ads-kunder via hjemmesiderne.
Informationerne, der er indsamlet ved hjælp af conversion-cookies, anvendes til at udarbejde conversion-statistikker for Ads-kunder, der har besluttet sig for conversion-tracking. Kunderne erfarer det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og blev ledet videre til en side, der er forsynet med en conversion-tracking-tag. De modtager dog ingen informationer, som brugere kan identificeres personligt med.
Hvis du ikke ønsker at deltage i tracking-processen, kan du let deaktivere cookien til Google Conversion-tracking via din internet-browser under brugerindstillinger. Du optages derefter ikke i conversion-tracking-statistikkerne.

c) Yderligere Google-tjenester, der anvendes
Ud over Google Analytics og Google Ads anvender vores internettilbud andre tjenester som f.eks. Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube og Google Web Fonts. Der indsamles i den forbindelse heller ikke data, der kan lede til konklusioner om den enkelte person, men registreres kun i anonymiseret form for at kunne udforme vores internetside bedre for dig.
Følg de nedenstående links for at få yderligere detaljer om de enkelte tjenester, eller hvordan du kan framelde dig tjenesterne, så dine anonymiserede data ikke længere registreres (opt-out-funktion).
 
Yderligere links og opt-out-muligheder for Google Services:
Opt-out Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da
Opt-out Google Services: https://www.google.com/settings/ads?hl=da
Databeskyttelseserklæring Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da
Anvendelsesbetingelser Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/
Anvendelsesbetingelser Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/dk/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Anvendelsesbetingelser Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=da
Anvendelsesbetingelser YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=da

5- Matomo (tidligere Piwik)

Hjemmesiden anvender open source-webanalysetjenesten Matomo. Matomo anvender teknologier, som gør det muligt at genkende brugeren på tværs af websider med henblik på analyse af brugeradfærden (f.eks. cookies eller device-fingerprinting). Informationerne, der registreres af Matomo, og som vedrører brugen af hjemmesiden, gemmes på vores server. IP-adressen gøres anonym, inden informationerne gemmes.

Ved hjælp af Matomo er vi i stand til at registrere og analysere data om de besøgendes brug af vores hjemmeside. På denne måde kan vi bl.a. finde ud af, hvornår hvilke sidevisninger er blevet udført og fra hvilken region. Derudover registrerer vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, anvendt browser og styresystemer), og vi kan måle, om vores besøgende på hjemmesiden foretager bestemte handlinger (f.eks. klik, køb og lign.).
Grundlaget for anvendelsen af analyseværktøjet er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sine reklamer. Såfremt der spørges om samtykke (f.eks. samtykke til, at cookies må gemmes), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

IP-anonymisering
Vi anvender IP-anonymisering i forbindelse med analysen med Matomo. Det betyder, at din IP-adresse forkortes inden analysen, så den ikke længere entydigt kan knyttes sammen med dig. 6 / 8

Hosting
Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, så alle analysedata bliver hos os og ikke gives videre.

6. Pardot/Salesforce

Pardot er skaberen af en automatiseringssuite til e-markedsføring. Vi bruger Pardots suite til at indsamle oplysninger om besøgende på vores websted. Personoplysninger gemmes i Pardot/Salesforce, hvis vores besøgende udfylder en formular eksempelvis for registrering til events, kontakt-/forespørgselsformularer eller for at abonnere på vores e-mailkommunikation, eller hvis de på anden måde "tilmelder" sig for at indgå i relation med os i en salgs- og markedsføringsmæssig sammenhæng. Ikke-personoplysninger såsom IP-adresse, operativsystem, webbrowser og besøgte sider indsamles af Pardot.
Pardot-cookies gemmer ikke personligt identificerbare oplysninger, men kun en unik identifikator.
Besøgende modtager en meddelelse, der anmoder dem om at tilmelde sig på deres første besøg. Denne meddelelse vises ikke igen, medmindre de sletter deres cookies. Hvis et kundeemne framelder sig sporing, behandler Pardot dem, som om deres cookies er deaktiveret. Klik på e-maillinks og formularafsendelser ses stadig i deres aktivitetshistorik, men deres side- og formularvisninger ses ikke.
Vi indsamler dine oplysninger, så vi kan kommunikere med dig på en præcis og passende måde uanset din relation til Vogelsang: Det er din legitime interesse i behandlingen af dine oplysninger.
Vi opbevarer kun personoplysninger i så lang tid, vi har brug for dem til det formål, som de blev indsamlet til, eller i så lang tid, som lovgivningen kræver det af os.
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug og ændring af dine personoplysninger eller adgang til dem på en uautoriseret måde.
Yderligere oplysninger vedrørende Pardots/Salesforces politikker kan læses via linket nedenfor.

Yderligere oplysninger:
Pardots/Salesforces politikker: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MultiView

Denne suite benytter en MultiView-sporingskode, der anvendes til at spore websidevisninger og andre interaktioner på webstedet for at understøtte aktivitet i forbindelse med markedsføring og digital annoncering.
MultiView har hjemsted i USA, og personoplysninger, der indsamles af MultiView over hele verden (herunder inden for EU og i Schweiz), kan overføres til USA med henblik på behandling. MultiView overholder rammeaftalen EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield, som vedtaget af USA's handelsministerium, vedrørende indsamling, anvendelse og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EU og Schweiz til USA. MultiView har forsikret handelsministeriet om, at MultiView følger Privacy Shield-principperne.
Dette system anvender tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger, der indsamles på baggrund af cookiesene og andre teknologier, til at optimere kundernes "oplevelse". I nogle tilfælde anvendes der cookies til at undgå, at du ser unødvendige annoncer, at du skal logge ind flere gange, end det er sikkerhedsmæssigt nødvendigt, og til at huske dine gemte indstillinger. Cookies i forbindelse med vores webservers logfiler gør det muligt for os at beregne det samlede antal personer, som besøger vores websted, og hvilke dele af webstedet, der er mest populære. Dette hjælper os til at indsamle feedback med henblik på hele tiden at forbedre vores websted og kunne yde bedre service til vores kunder.
De tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger, der indsamles på baggrund af vores cookies og andre teknologier, genererer automatisk anonyme adfærdsprofiler. Disse profiler identificerer dig ikke personligt, men gør det muligt for systemet at vise annoncer, som med større sandsynlighed er interessante eller relevante for dig (interessebaserede annoncer), på vegne af vores kunder. Vi kan dele tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger og adfærdsprofiler med vores kunder som led i samarbejdet med dem om at bestemme, hvilke typer interessebaseret annoncering, der skal placeres og hvorhenne.
Deaktivering af cookies på din enhed eller i din browser kan begrænse eller forhindre vores generering af adfærdsprofiler på baggrund af dine aktiviteter på en sådan enhed eller i en sådan browser.

8. Matterport

Vores websted anvender tjenester fra Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Hvis du besøger en side, der er udstyret med en virtuel rundvisning, etableres der en forbindelse til serverne hos Matterport i USA. I den forbindelse sendes bl.a. din IP-adresse, browserversion og visende enhed, oprindelses- og mål-URL og den pågældende 3D-rundvisnings ID til Matterport-serverne i USA. Derudover overføres der data om anvendelsen som for eksempel hyppigheden, varigheden og mønsteret for anvendelsen af Matterport-tjenesterne. Vi har ingen indflydelse på data, der overføres og spores på den foreliggende tool-udbyders sider (f.eks. tracking-data ved aktiverede cookies). Dette tilfælde foreligger ved integrationen af den virtuelle rundvisnings via iFrame, da anvendelsen stilles til rådighed uden for Vogelsang-webstedet. Matterport anvendes med henblik på en tiltalende online-præsentation af vores produkter og løsninger. Dette er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afs. 1, lit. f, i DS-GVO. Hvis du anvender denne funktion, accepterer du dette i overensstemmelse med betingelserne i databeskyttelseserklæringen fra Matterport.com: https://matterport.com/de/privacy-policy

9. Newsletter

a) Til- og framelding
Vi tilbyder mulighed for at abonnere på vores newsletter på vores hjemmeside. Når du har tilmeldt dig, informerer vi dig regelmæssigt om aktuelle nyheder om vores tilbud. En gyldig e-mailadresse er nødvendig for at abonnere på newsletteret. For at verificere e-mailadressen modtager du først en tilmeldings-e-mail, som du skal bekræfte via et link (double opt-in). Når du abonnerer på newsletteret på vores hjemmeside, behandler vi personlige data som f.eks. din e-mailadresse, din tiltale, dit navn og dit ønske om sprog på grundlag af samtykket, som du har givet. Behandlingen beror på retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO. Det afgivne samtykke kan du altid tilbagekalde med virkning for fremtiden, f.eks. med „Frameld“-linket i newsletteret, med en e-mail til [email protected] eller med et uformelt brev til adressen, der er nævnt i impressum. Retmæssigheden af databehandlingsprocesserne, der allerede er foretaget, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen. Ved tilmeldingen til newsletteret gemmer vi derudover IP-adressen og tilmeldingens dato og klokkeslæt. Behandlingen af disse data er nødvendig for at kunne dokumentere et tildelt samtykke. Retsgrundlaget følger af vores retslige forpligtelse til dokumentation af dit samtykke (art. 6, afsn. 1, litra c) i forbindelse med art. 7, afsn. 1, i DSGVO).

b) Newsletter-analyse
Vi analyserer anonymt læseadfærden og åbningsfrekvenserne for vores newsletter. Hertil indsamler og behandler vi anvendelsesdata, som vi fører sammen med din e-mailadresse eller din IP-adresse. Retsgrundlaget for denne tracking dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO.

c) Tracking
Hvis du har givet os en tracking-tilladelse, registrerer vi anvendelsesdata og brugeradfærd personrelateret for at give dig informationer, der er tilpasset til dig. Du har som modtager mulighed for at annullere dit samtykke ved at kontakte en af de ovennævnte kontaktkanaler eller sende en e-mail til [email protected] via „Ændring af profil“-linket i newsletteret eller et uformelt brev til adressen, der er nævnt i impressum.

Yderligere links:
Kontakt-e-mail: contact@vogelsang.info
Impressum: https://www.vogelsang.info/int/imprint/


10. Ændring af vores databeskyttelseserklæring

For at sikre, at vores databeskyttelseserklæring altid opfylder de aktuelle lovforskrifter, forbeholder vi os altid ret til ændringer. Det gælder også i det tilfælde, at databeskyttelseserklæringen skal tilpasses på grund af nye eller reviderede ydelser, for eksempel nye serviceydelser. Den nye databeskyttelseserklæring gælder i det tilfælde ved dit næste besøg på vores udbud.

/ /