Erklæring om databeskyttelse

Vogelsang GmbH & Co.KG glæder sig over dit besøg på denne hjemmeside og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.
Det er et vigtigt anliggende for Vogelsang GmbH & Co. KG at beskytte personlige data. Denne databeskyttelsesbestemmelse gengiver databehandlingen på vores hjemmeside, ved anvendelse af vores newsletter og social media-aktiviteter.

Udbyder og ansvarlig myndighed i henhold til databeskyttelsesloven
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang og Hugo Vogelsang
Holthöge 10–14
D-49632 Essen/Oldb.
Tlf.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Databeskyttelsesansvarlig
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
D-38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Fax: +49 53 34 95 81 17
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Udgave: 30.06.2021


1. Generelt

a) Gyldighedsområde
Som bruger modtager du med denne databeskyttelseserklæring informationer om, på hvilken måde, i hvilket omfang og til hvilket formål den ansvarlige udbyder (efterfølgende kaldet „Vogelsang“ eller „vi“) indsamler og anvender dine data.
Den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG), § 13 i den tyske telemedielov (TMG) og den tyske grundforordning for databeskyttelse (DSGVO) udgør den retslige ramme for databeskyttelsen.

b) Personlige data
Personlige data er oplysninger om en bestemt eller bestemmelig naturlig person. Vogelsang GmbH & Co. KG holder sig til princippet om dataundgåelse. Det undgås så vidt muligt at indsamle personlige data.
Personlige data gemmes i henhold til principperne om dataundgåelse og datasparsomhed kun så længe, som det er nødvendigt eller foreskrives af lovgiveren (lovmæssig opbevaringsfrist). Hvis formålet med de indsamlede informationer bortfalder, eller hvis opbevaringsfristen udløber, spærrer eller sletter vi dataene.

c) Indsigtsret
Ved skriftlig forespørgsel informerer Vogelsang dig om dataene, der er gemt om din person.

d) Ret til berigtigelse, sletning og blokering af data
Du har altid ret til at få ukorrekte personlige data berigtiget, slettet eller blokeret efter forespørgsel. Retten udøves grundlæggende gratis, og der kan ansøges om den på en forenklet måde via kontaktformularen eller via en e-mail til [email protected].

e) Indsigelse
Du kan fortsat altid tilbagekalde dit samtykke om indsamling, behandling og anvendelse af dine personlige data i fremtiden. De personlige data slettes, hvis du tilbagekalder samtykket til opbevaring, eller hvis opbevaringen af andre lovmæssige årsager ikke er tilladt. Data, der er nødvendige af hensyn til afregning og bogholdning eller er underlagt den lovmæssige opbevaringspligt, er ikke berørt heraf.

f) Kontakt
For at tage kontakt med hensyn til databeskyttelse kan brugeren kontakte den almene kontakt, der er anført i impressum, eller anvende kontaktformularen.

g) Anvendelse af personlige data og formålsbinding
Vogelsang eller en tjenesteydelsesvirksomhed, der handler på vegne af Vogelsang, anvender kun dine personlige data med henblik på den tekniske administration af hjemmesiderne, kundeadministrationen, rundspørger og dine forespørgsler hos os i det nødvendige omfang eller i henhold til oplysningerne i behandlingsformålene på de tilsvarende steder på vores hjemmesider. Vores medarbejdere og tjenesteydelsesvirksomhederne, der handler på vegne af Vogelsang, har tavshedspligt og er forpligtet til overholdelse af bestemmelserne i den tyske forbundslov om databeskyttelse.
Derudover sikres alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til overholdelse af databeskyttelse.

h) Sikkerhed
Vogelsang træffer sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data, som administreres af os, mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uvedkommende personers adgang eller uberettiget offentliggørelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

i) Reklame
Når du giver os personlige data, anvender vi dem til at kunne informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og eventuelt spørge dig om dem, hvis du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til anvendelse af dine personlige data med henblik på reklamer. Selv om du har givet dit samtykke til denne anvendelse, men i fremtiden ikke ønsker at modtage reklame fra Vogelsang, kan du altid tilbagekalde dit samtykke for fremtiden. Dine data slettes derefter i overensstemmelse hermed eller blokeres, hvis de stadig er nødvendige til afregning og bogholdning.

Yderligere links:
Kontakt-e-mail: contact@vogelsang.info
Kontaktformular: https://www.vogelsang.info/int/contact/general-request/
Impressum: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

2. Anvendelse af vores hjemmeside

a) Opbevaring af IP-adressen
For at forbedre vores internetsides udformning og funktion gemmes data om hver adgang til siden og anvendelsesadfærden, herunder også IP-adressen. IP-adressen for hver adgang til vores hjemmeside anonymiseres (dvs. efter sletning af de sidste 8 bits) kun og gemmes med oplysninger om dato og klokkeslæt. Disse data analyseres kun statistisk og forbindes ikke med brugernes personlige data.

b) Forslag til en sprogversion
Så snart du har accepteret den tilsvarende cookie, kan vi på grundlag af dit browsersprog om nødvendigt foreslå en sprogversion, der passer til dig, og lede dig videre til den. I den forbindelse gemmes informationen om den registrerede sprogversion også gemmes som informationen, som brugeren blev ledt videre til.

c) Integration af tjenester og tredjeparts indhold
Ud over udbyderne Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) og Multiview (7) omfatter vores online-præsens blandt andet indhold, tjenester og ydelser fra udbydere som f.eks. den eksterne programmeringskode jQuery i jQuery Foundation, jquery.org. For at disse data kan åbnes og vises i brugerens browser, er det evt. tvingende nødvendigt at sende IP-adressen. Udbyderne (efterfølgende kaldet „tredjepartsudbydere“) iagttager også den pågældende brugers IP-adresse.
Selv om vi tilstræber udelukkende at anvende tredjepartsudbydere, der kun har brug for IP-adressen til at kunne levere indhold, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen muligvis gemmes. Denne proces anvendes i dette tilfælde blandt andet til statistiske formål. Hvis vi har kendskab til, at IP-adressen gemmes, henviser vi vores brugere til det.

d) Kontaktformular
Hvis du kontakter os via en af vores online-formularer, via e-mail eller via andre kontaktmuligheder (f.eks. registrering), gemmer vi oplysningerne, som du har angivet frivilligt, som f.eks. navn, telefonnummer eller e-mailadresse. Dem anvender vi til f.eks. at besvare din forespørgsel eller at give dig bestemte informationer.
Det gør vi kun, så længe vi har det formålsbestemte og afgivne samtykke fra dig, eller vi på grund af en lovforskrift er berettiget til at behandle eller anvende dem. På serversiden slettes dataene inkl. mulige vedhæftede filer automatisk en måned efter modtagelsen af din forespørgsel.

e) Online-ansøgninger
I forbindelse med dine online-ansøgninger via vores tool Softgarden bedes du være følgende databeskyttelseserklæring: vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Social Media Services - sharing-knapper
På vores online-præsens anvender vi det databeskyttelsessikre plugin „Shariff“. Denne udvidelse „Shariff“ fra specialisterne ved computertidsskriftet c’t muliggør mere privatsfære på nettet og erstatter de almindelige „Share”-knapper i de sociale netværk.

Yderligere informationer:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Server-log-filer
Hjemmesideudbyderen indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk sender til os. Disse omfatter:

 • browsertype og browserversion
 • anvendt styresystem
 • referrer URL
 • hostnavn på den anvendte computer
 • klokkeslæt for serveranmodningen
 • IP-adresse

En samkøring af disse data med andre datakilder finder ikke sted. Grundlaget for dataregistreringen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfrie præsentation og optimeringen af hjemmesiden. Server-log-filerne skal registreres til dette formål.

3. Cookies på vores hjemmeside

Af hensyn til den problemløse præsentation af vores hjemmeside anvender vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på dit tilsvarende slutapparat, som f.eks. pc, tablet eller smartphone, og anvendes af hjemmesider til at udforme brugererfaringen mere effektivt.

a) Samtykke med Usercentrics
Denne hjemmeside bruger samtykketeknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af specifikke teknologier og til at dokumentere førstnævnte på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen. Parten, der tilbyder denne teknologi, er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, hjemmeside: https://usercentrics.com/ (herefter benævnt "Usercentrics").
Når du besøger vores hjemmeside, vil følgende personlige data blive overført til Usercentrics:

 • Din(e) samtykkeerklæring(er) eller din tilbagekaldelse af din(e) samtykkeerklæring(er)
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din browser
 • Oplysninger om din enhed
 • Den dato og det tidspunkt, hvor du besøgte vores hjemmeside

Desuden gemmer Usercentrics en cookie i din browser for at kunne tildele din(e) samtykkeerklæring(er) eller eventuelle tilbagekaldelser af førnævnte. De data, der registreres på denne måde, vil blive opbevaret, indtil du beder os om at fjerne dem, slette Usercentrics-cookien, eller indtil formålet med at arkivere dataene ikke længere eksisterer. Dette berører ikke eventuelle obligatoriske opbevaringsperioder i henhold til loven. Usercentrics bruger cookies til at indhente samtykkeerklæringer påbudt ved lov. Retsgrundlaget for brugen af specifikke teknologier er artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

Databehandling
Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt påbudt af databeskyttelseslovene, der sikrer, at de kun behandler personlige data om vores besøgende på vores websted baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

b) Cookie-consent-management med Cookiebot
Når du åbner vores hjemmeside første gang, ser du et såkaldt cookie consent-banner fra Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark, tlf.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], firmaregistreringsnr.: DK34624607), der informerer dig om teknisk nødvendige og andre cookies på vores hjemmeside.
Teknisk nødvendige cookies anvendes til at stille hjemmesiden til rådighed og svarer derfor til den berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) i DSGVO.
De andre cookies som f.eks. mht. præferenser og statistikker kan du aktivere individuelt med dit valg i banneret. Hvis vi ikke har dit udtrykkelige, aktive samtykke, forbliver disse cookies deaktiveret.
En aktuel liste med alle cookies inklusive en kort forklaring, hvad de anvendes til, samt opbevaringstidsrummet og yderligere links findes her: https://www.vogelsang.info/int/cookie-declaration/
Dér finder du også dokumentationen af dit samtykke.
Klik på „Ændring af dit samtykke“, hvis du vil ændre dine indstillinger. Cookie-banneret åbnes igen, så du kan tilpasse dine indstillinger i overensstemmelse hermed. Som alternativ kan du kontakte os med ID’en på vores cookie-report, og vi sletter dataene i overensstemmelse hermed.
Derudover kan du foretage indstillinger mht. cookies i din browser. Vær opmærksom på, at en komplet deaktivering af cookies kan påvirke vores hjemmesides funktionsmåde.

c) Andre cookies
Ud over Services Google Analytics og Google Maps (4), der er nævnt separat, og den ovennævnte IP- og browsersprogregistrering (2 a,b) er andre cookies nødvendige til tekniske funktioner. Derunder hører standardfunktioner for anvendelsen af en hjemmeside (f.eks. scriptsproget PHP) eller vores content management system TYPO3 (f.eks. for visningen i browseren).
Derudover anvender vi udbyderen Cloudflare til en hurtig levering af vores hjemmeside globalt. Her identificeres du som individuel, men anonym bruger, så du kan foretage og gemme dine sikkerhedsindstillinger, som f.eks. accept af cookies, på individuelt niveau.

Yderligere links:
Cloudflare Cookie Policy: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Yderligere informationer om Clouflare-cookie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google LLC („Google“) med sæde i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ireland Limited med sæde i Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irland, er ansvarlig for spørgsmål om DSGVO, databeskyttelse og et par andre udvalgte serviceydelser. Med Google har vi indgået en kontrakt om ordredatabehandling, som garanterer, at dine data behandles i overensstemmelse med lovbestemmelserne.
Cookien, der gemmes af Google, genererer efter dit samtykke informationer om din anvendelse af denne hjemmeside. Disse data sendes som regel til en server hos Google i USA og gemmes dér.
Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside blev Google Analytics udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). I dette tilfælde forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for EU-medlemsstaterne eller i andre kontraktstater i aftalen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den komplette IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes dér.
På vegne af Vogelsang anvender Google disse informationer til at analysere din anvendelse af hjemmesiden, at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og at yde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med anvendelse af hjemmeside og internet, over for Vogelsang. IP-adressen, som din browser sender i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.
Ud over indstillinger via vores cookie-banner eller individuelle browser-indstillinger kan du forhindre, at disse data, der genereres af cookien og vedrører din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres hos Google, og at Google behandles disse data, ved at følge nedenstående link til Google Opt-Out og downloade og installere det tilgængelige browser-plugin. Derved gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

b) Google Ads
Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram for Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgeudtryk i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, Google er i besiddelse af (f.eks. placeringsdata og interesser, målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi analysere disse data kvantitativt for eksempel ved at analysere, hvilke søgeudtryk der resulterede i visningen af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til de respektive klik.

Brugen af Google Ads er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre operatørens tjenester og produkter så effektivt som muligt. Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC).

Detaljer findes her: policies.google.com/privacy/frameworks og her https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

c) Yderligere Google-tjenester, der anvendes
Ud over Google Analytics og Google Ads anvender vores internettilbud andre tjenester som f.eks. Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube og Google Web Fonts. Der indsamles i den forbindelse heller ikke data, der kan lede til konklusioner om den enkelte person, men registreres kun i anonymiseret form for at kunne udforme vores internetside bedre for dig.
Følg de nedenstående links for at få yderligere detaljer om de enkelte tjenester, eller hvordan du kan framelde dig tjenesterne, så dine anonymiserede data ikke længere registreres (opt-out-funktion).

d) Google Remarketing
Dette websted bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Udbyderen af disse løsninger er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer dine brugermønstre på vores websted (f.eks. klik på bestemte produkter) for at allokere en bestemt annoncemålgruppe til dig og efterfølgende vise matchende online-tilbud til dig, når du besøger andre online-tilbud (remarketing eller retargeting). Desuden er det muligt at koble de annoncemålgrupper, der genereres med Google Remarketing, til Googles enhedsomfattende funktioner. Dette gør det muligt at vise interessebaserede tilpassede annoncemeddelelser afhængigt af din tidligere brug og browsermønstre på en enhed (f.eks. en mobiltelefon) på en måde, der er skræddersyet til dig samt til alle dine enheder (f.eks. en tablet eller pc).

Hvis du har en Google-konto, har du mulighed for at gøre indsigelse mod personlig annoncering under følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af Google Remarketing er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en markedsføring af operatørens produkter, der er så effektiv som muligt. Hvis der blev anmodet om den pågældende samtykkeerklæring, skal behandlingen udelukkende finde sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Det givne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere oplysninger og de relevante databeskyttelsesregler, se Googles databeskyttelsespolitikker på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

Dannelse af målgrupper med kundeafstemning

Til dannelsen af målgrupper bruger vi blandt andet kundeafstemningsfunktionen i Google Remarketing. For at opnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de respektive kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konti, vises matchende annoncemeddelelser i Google-netværket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søgemaskine), som de kan se.

e) Google konverteringssporing
Dette websted bruger Google konverteringssporing. Udbyderen af denne tjeneste er Google Ireland Limited 8 /11 ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Ved hjælp af Google konverteringssporing er vi i stand til at genkende, om brugeren har gennemført visse handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvor ofte der er klikket på hvilke knapper på vores websted, og hvilke produkter der bedømmes eller købes særligt ofte. Formålet med disse oplysninger er at udarbejde konverteringsstatistikker. Vi får at vide, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har gennemført. Vi modtager ingen oplysninger, der gør det muligt for os at identificere brugerne personligt. Google som sådan bruger cookies eller lignende genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Vi bruger Google konverteringssporing på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Operatøren af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugermønstre med det formål at optimere både operatørens webpræsentation og reklame. Hvis der blev anmodet om den pågældende samtykkeerklæring (f.eks. vedrørende lagring af cookies), skal behandlingen udelukkende ske på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Det givne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere oplysninger om Google konverteringssporing, se Googles databeskyttelsespolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=da

f) Google reCAPTCHA
Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende kaldet "reCAPTCHA") på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at afgøre, om data, der er indtastet på dette websted (f.eks. oplysninger, der er indtastet i en kontaktformular), leveres af en menneskelig bruger eller af et automatiseret program. For at bestemme dette analyserer reCAPTCHA de websitebesøgendes adfærd baseret på en række forskellige parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart webstedets besøgende kommer ind på webstedet. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række forskellige data (f.eks. IP-adresse, den tid webstedets besøgende har brugt på webstedet eller markørbevægelser, der er påbegyndt af brugeren). De data, der spores under sådanne analyser, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kører udelukkende i baggrunden. Besøgende på webstedet får ikke besked om, at en analyse er i gang. Data gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte operatørens websteder mod ondsindet automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis den pågældende samtykkeerklæring er blevet indhentet, vil dataene udelukkende blive behandlet på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om Google reCAPTCHA henvises til Googles deklaration om databeskyttelse samt brugsbetingelser under følgende links: policies.google.com/privacy og policies.google.com/terms = da.

 
Yderligere links og opt-out-muligheder for Google Services:
Opt-out Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da
Opt-out Google Services: https://www.google.com/settings/ads?hl=da
Databeskyttelseserklæring Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da
Anvendelsesbetingelser Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/
Anvendelsesbetingelser Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/dk/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Anvendelsesbetingelser Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=da
Anvendelsesbetingelser YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=da

5- Matomo (tidligere Piwik)

Hjemmesiden anvender open source-webanalysetjenesten Matomo. Matomo anvender teknologier, som gør det muligt at genkende brugeren på tværs af websider med henblik på analyse af brugeradfærden (f.eks. cookies eller device-fingerprinting). Informationerne, der registreres af Matomo, og som vedrører brugen af hjemmesiden, gemmes på vores server. IP-adressen gøres anonym, inden informationerne gemmes.

Ved hjælp af Matomo er vi i stand til at registrere og analysere data om de besøgendes brug af vores hjemmeside. På denne måde kan vi bl.a. finde ud af, hvornår hvilke sidevisninger er blevet udført og fra hvilken region. Derudover registrerer vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, anvendt browser og styresystemer), og vi kan måle, om vores besøgende på hjemmesiden foretager bestemte handlinger (f.eks. klik, køb og lign.).
Grundlaget for anvendelsen af analyseværktøjet er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR (generel forordning om databeskyttelse). Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sine reklamer. Såfremt der spørges om samtykke (f.eks. samtykke til, at cookies må gemmes), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

IP-anonymisering
Vi anvender IP-anonymisering i forbindelse med analysen med Matomo. Det betyder, at din IP-adresse forkortes inden analysen, så den ikke længere entydigt kan knyttes sammen med dig. 6 / 8

Hosting
Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, så alle analysedata bliver hos os og ikke gives videre.

6. Pardot/Salesforce

Pardot er skaberen af en automatiseringssuite til e-markedsføring. Vi bruger Pardots suite til at indsamle oplysninger om besøgende på vores websted. Personoplysninger gemmes i Pardot/Salesforce, hvis vores besøgende udfylder en formular eksempelvis for registrering til events, kontakt-/forespørgselsformularer eller for at abonnere på vores e-mailkommunikation, eller hvis de på anden måde "tilmelder" sig for at indgå i relation med os i en salgs- og markedsføringsmæssig sammenhæng. Ikke-personoplysninger såsom IP-adresse, operativsystem, webbrowser og besøgte sider indsamles af Pardot.
Pardot-cookies gemmer ikke personligt identificerbare oplysninger, men kun en unik identifikator.
Besøgende modtager en meddelelse, der anmoder dem om at tilmelde sig på deres første besøg. Denne meddelelse vises ikke igen, medmindre de sletter deres cookies. Hvis et kundeemne framelder sig sporing, behandler Pardot dem, som om deres cookies er deaktiveret. Klik på e-maillinks og formularafsendelser ses stadig i deres aktivitetshistorik, men deres side- og formularvisninger ses ikke.
Vi indsamler dine oplysninger, så vi kan kommunikere med dig på en præcis og passende måde uanset din relation til Vogelsang: Det er din legitime interesse i behandlingen af dine oplysninger.
Vi opbevarer kun personoplysninger i så lang tid, vi har brug for dem til det formål, som de blev indsamlet til, eller i så lang tid, som lovgivningen kræver det af os.
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug og ændring af dine personoplysninger eller adgang til dem på en uautoriseret måde.
Yderligere oplysninger vedrørende Pardots/Salesforces politikker kan læses via linket nedenfor.

Yderligere oplysninger:
Pardots/Salesforces politikker: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MultiView

Denne suite benytter en MultiView-sporingskode, der anvendes til at spore websidevisninger og andre interaktioner på webstedet for at understøtte aktivitet i forbindelse med markedsføring og digital annoncering.
MultiView har hjemsted i USA, og personoplysninger, der indsamles af MultiView over hele verden (herunder inden for EU og i Schweiz), kan overføres til USA med henblik på behandling. MultiView overholder rammeaftalen EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield, som vedtaget af USA's handelsministerium, vedrørende indsamling, anvendelse og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EU og Schweiz til USA. MultiView har forsikret handelsministeriet om, at MultiView følger Privacy Shield-principperne.
Dette system anvender tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger, der indsamles på baggrund af cookiesene og andre teknologier, til at optimere kundernes "oplevelse". I nogle tilfælde anvendes der cookies til at undgå, at du ser unødvendige annoncer, at du skal logge ind flere gange, end det er sikkerhedsmæssigt nødvendigt, og til at huske dine gemte indstillinger. Cookies i forbindelse med vores webservers logfiler gør det muligt for os at beregne det samlede antal personer, som besøger vores websted, og hvilke dele af webstedet, der er mest populære. Dette hjælper os til at indsamle feedback med henblik på hele tiden at forbedre vores websted og kunne yde bedre service til vores kunder.
De tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger, der indsamles på baggrund af vores cookies og andre teknologier, genererer automatisk anonyme adfærdsprofiler. Disse profiler identificerer dig ikke personligt, men gør det muligt for systemet at vise annoncer, som med større sandsynlighed er interessante eller relevante for dig (interessebaserede annoncer), på vegne af vores kunder. Vi kan dele tekniske og adfærdsrelaterede oplysninger og adfærdsprofiler med vores kunder som led i samarbejdet med dem om at bestemme, hvilke typer interessebaseret annoncering, der skal placeres og hvorhenne.
Deaktivering af cookies på din enhed eller i din browser kan begrænse eller forhindre vores generering af adfærdsprofiler på baggrund af dine aktiviteter på en sådan enhed eller i en sådan browser.

8. Matterport

Vores websted anvender tjenester fra Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Hvis du besøger en side, der er udstyret med en virtuel rundvisning, etableres der en forbindelse til serverne hos Matterport i USA. I den forbindelse sendes bl.a. din IP-adresse, browserversion og visende enhed, oprindelses- og mål-URL og den pågældende 3D-rundvisnings ID til Matterport-serverne i USA. Derudover overføres der data om anvendelsen som for eksempel hyppigheden, varigheden og mønsteret for anvendelsen af Matterport-tjenesterne. Vi har ingen indflydelse på data, der overføres og spores på den foreliggende tool-udbyders sider (f.eks. tracking-data ved aktiverede cookies). Dette tilfælde foreligger ved integrationen af den virtuelle rundvisnings via iFrame, da anvendelsen stilles til rådighed uden for Vogelsang-webstedet. Matterport anvendes med henblik på en tiltalende online-præsentation af vores produkter og løsninger. Dette er en berettiget interesse i henhold til art. 6, afs. 1, lit. f, i DS-GVO. Hvis du anvender denne funktion, accepterer du dette i overensstemmelse med betingelserne i databeskyttelseserklæringen fra Matterport.com: https://matterport.com/privacy-policy

9. Newsletter

a) Til- og framelding
Vi tilbyder mulighed for at abonnere på vores newsletter på vores hjemmeside. Når du har tilmeldt dig, informerer vi dig regelmæssigt om aktuelle nyheder om vores tilbud. En gyldig e-mailadresse er nødvendig for at abonnere på newsletteret. For at verificere e-mailadressen modtager du først en tilmeldings-e-mail, som du skal bekræfte via et link (double opt-in). Når du abonnerer på newsletteret på vores hjemmeside, behandler vi personlige data som f.eks. din e-mailadresse, din tiltale, dit navn og dit ønske om sprog på grundlag af samtykket, som du har givet. Behandlingen beror på retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO. Det afgivne samtykke kan du altid tilbagekalde med virkning for fremtiden, f.eks. med „Frameld“-linket i newsletteret, med en e-mail til [email protected] eller med et uformelt brev til adressen, der er nævnt i impressum. Retmæssigheden af databehandlingsprocesserne, der allerede er foretaget, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen. Ved tilmeldingen til newsletteret gemmer vi derudover IP-adressen og tilmeldingens dato og klokkeslæt. Behandlingen af disse data er nødvendig for at kunne dokumentere et tildelt samtykke. Retsgrundlaget følger af vores retslige forpligtelse til dokumentation af dit samtykke (art. 6, afsn. 1, litra c) i forbindelse med art. 7, afsn. 1, i DSGVO).

b) Newsletter-analyse
Vi analyserer anonymt læseadfærden og åbningsfrekvenserne for vores newsletter. Hertil indsamler og behandler vi anvendelsesdata, som vi fører sammen med din e-mailadresse eller din IP-adresse. Retsgrundlaget for denne tracking dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO.

c) Tracking
Hvis du har givet os en tracking-tilladelse, registrerer vi anvendelsesdata og brugeradfærd personrelateret for at give dig informationer, der er tilpasset til dig. Du har som modtager mulighed for at annullere dit samtykke ved at kontakte en af de ovennævnte kontaktkanaler eller sende en e-mail til [email protected] via „Ændring af profil“-linket i newsletteret eller et uformelt brev til adressen, der er nævnt i impressum.

Yderligere links:
Kontakt-e-mail: contact@vogelsang.info
Impressum: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

11. Hubspot CRM

Vi bruger Hubspot CRM på dette websted. Udbyderen er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (herefter Hubspot CRM).

Hubspot CRM gør os blandt andet i stand til at styre eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter, kommunikere med dig og planlægge og udføre marketingaktiviteter i overensstemmelse med dine interesser. Hubspot CRM gør det muligt for os at fange, sortere og analysere kundeinteraktioner via e-mail, sociale medier eller telefon på tværs af flere kanaler. De personoplysninger, der indsamles på denne måde, kan evalueres og bruges til kommunikation med den potentielle kunde eller til marketingforanstaltninger (f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve). Hubspot CRM giver os også mulighed for at indsamle og analysere brugeradfærden for vores kontakter på vores websted.

Brugen af Hubspot CRM er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive kundehåndtering og kundekommunikation. Hvis der er anmodet om samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For detaljer, se Hubspots fortrolighedspolitik: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Dataoverførsel til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne fra EU-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Kontrakt databehandlingsaftale
Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Hubspot CRM. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og som sikrer, at Hubspot CRM kun behandler personoplysninger om vores webstedsbesøgende i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

11. Facebook Pixel

For at måle konverteringsfrekvenser bruger dette websted Facebooks besøgsaktivitetspixel. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjepartslande. Dette værktøj tillader sporing af sidebesøgende, efter at de er blevet linket til udbyderens websted efter at have klikket på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål og til at optimere fremtidige annoncekampagner.

For os som operatører af dette websted er de indsamlede data anonyme. Vi er ikke i stand til at nå frem til nogen konklusioner vedrørende brugernes identitet. Facebook arkiverer imidlertid oplysningerne og behandler dem, så det er muligt at oprette forbindelse til den respektive brugerprofil, og Facebook er i stand til at bruge dataene til sine egne salgsfremmende formål i overensstemmelse med Facebooks dataforbrugspolitik. Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer på Facebook-sider samt steder uden for Facebook. Vi som operatør af dette websted har ingen kontrol over brugen af sådanne data.

Brugen af Facebook Pixel er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Operatøren af webstedet har en legitim interesse i effektive annoncekampagner, som også omfatter sociale medier. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC).

Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores websted ved hjælp af det værktøj, der er beskrevet her, og videresendes til Facebook, er vi og Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videresendelse til Facebook. Den behandling af Facebook, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar.

De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysningerne om beskyttelse af personlige oplysninger ved brug af Facebook-værktøjet og for den fortrolige beskyttelse af værktøjet på vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook-produkter. Du kan altid gøre den registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data behandlet af Facebook direkte hos Facebook. Hvis du gør den registreredes rettigheder gældende hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

I Facebooks politikker vedrørende databeskyttelse finder du yderligere oplysninger om beskyttelse af dit privatliv på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også mulighed for at deaktivere remarketing-funktionen "Tilpassede målgrupper" i afsnittet om annonceindstillinger under www.facebook.com/ads/preferences/. For at gøre dette skal du først logge på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere enhver brugerbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


12. Ændring af vores databeskyttelseserklæring

For at sikre, at vores databeskyttelseserklæring altid opfylder de aktuelle lovforskrifter, forbeholder vi os altid ret til ændringer. Det gælder også i det tilfælde, at databeskyttelseserklæringen skal tilpasses på grund af nye eller reviderede ydelser, for eksempel nye serviceydelser. Den nye databeskyttelseserklæring gælder i det tilfælde ved dit næste besøg på vores udbud.