Integritetspolicy

Vi, Vogelsang GmbH & Co.KG, är glada över att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt företag och våra produkter.
Att skydda dina personuppgifter är mycket viktigt för Vogelsang GmbH & Co. KG. I den här integritetspolicyn beskrivs datahanteringen på vår webbplats, i samband med vårt nyhetsbrev och på sociala medier.

Leverantör och ansvarig instans enligt dataskyddsförordningen
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang och Hugo Vogelsang
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-post: contact@vogelsang.info

Personuppgiftsansvarig
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Fax: +49 53 34 95 81 17
E-post: martin@orlowski-edv.de

Version: 2020-06-30


1. Allmänt

a) Giltighetsområde
I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi som leverantör (nedan Vogelsang eller vi) samlar in och använder dina personuppgifter.
Den här integritetspolicyn är baserad på de tyska lagarna om dataskydd Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), § 13 Telemediengesetz (TMG) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

b) Personuppgifter
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vogelsang GmbH & Co. KG tillämpar principen om att undvika uppgifter. Det innebär att vi försöker undvika att samla in personliga uppgifter så långt det går.
Personliga uppgifter sparas enligt principerna om att undvika uppgifter och endast nödvändiga uppgifter och bara så länge som behövs eller som föreskrivs av myndigheterna (lagstadgad arkiveringstid). Om syftet med de insamlade uppgifterna inte längre föreligger eller om arkiveringstiden gått ut spärrar eller raderar vi uppgifterna.

c) Rätt till tillgång
På skriftlig begäran lämnar Vogelsang ut information om vilka uppgifter som sparats om dig till dig.

d) Rätt till rättelse, radering och spärrning av uppgifter
Du har alltid rätt att begära att felaktiga personliga uppgifter rättas, raderas eller spärras. Det är kostnadsfritt att utnyttja denna rätt och ansökan görs med hjälp av kontaktformuläret eller via e-post till [email protected].

e) Rätt att göra invändningar
Du har alltid rätt att begära att ditt samtycke till att samla in, behandla och använda dina personliga uppgifter återtas. Dina personliga uppgifter raderas när du tar tillbaka ditt samtycke om att lagra dessa eller om detta inte är tillåtet enligt gällande bestämmelser. Uppgifter som behövs för fakturerings- och bokföringssyften eller den lagstadgade arkiveringsskyldigheten påverkas inte.

f) Kontakt
Om du vill kontakta oss angående integritetspolicyn kan du nå oss via adressen på kontaktsidorna eller använda kontaktformuläret.

g) Användning av personliga uppgifter och syfte
Vogelsang eller andra företag som anlitats av Vogelsang använder dina personliga uppgifter för teknisk hantering av våra webbplatser, kundhantering, enkäter och när du ställer frågor till oss och endast i den omfattning som behövs eller enligt uppgifterna om syftena som ges på respektive ställen på våra webbplatser. Våra anställda och företag som anlitats av Vogelsang är skyldiga att behandla dessa med sekretess och följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Dessutom vidtar vi alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

h) Säkerhet
Vogelsang vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som hanteras av oss mot manipulering, förlust, förstöring eller åtkomst från obehöriga eller obehörigt offentliggörande. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

i) Reklam
Vi använder dina personliga uppgifter som du lämnat ut till oss för att informera om våra produkter och tjänster och eventuellt ställa frågor om dessa, om du uttryckligen har godkänt att vi får använda dina personliga uppgifter i reklamsyften. Om du godkänt att dina uppgifter får användas för reklam men sedan inte längre vill få någon reklam från Vogelsang, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Dina uppgifter raderas eller, om de inte behövs för fakturerings- och bokföringssyften, spärras.

Länkar till mer information:
E-postadress att kontakta oss på: contact@vogelsang.info
Kontaktformulär: https://www.vogelsang.info/int/contact/general-request/
Kontaktsida: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

2. Användning av vår webbplats

a) Spara din IP-adress
För att vi ska kunna förbättra vår webbplats utformning och funktion sparar vi information om alla besök på vår webbplats och användningen av den, bland annat även IP-adressen. IP-adressen anonymiseras (allt efter bit 8 raderas) när du besöker vår webbplats och den sparas tillsammans med datum och tid. Den här informationen analyseras endast statistiskt och kopplas inte till användarens personliga uppgifter.

b) Förslag på språk
När du har godkänt cookies kan vi med hjälp av språket som är inställt i din webbläsare, om du valt något, föreslå en webbplats på det språket och vidarebefordra dig till den. Information om det identifierade språket sparas samt information om vart användaren har vidarebefordrats.

c) Integrerade tjänster och innehåll från andra parter
Förutom leverantörerna Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) och Multiview (7) omfattar våra webbplatser bland annat innehåll och tjänster från andra leverantörer som den externa programmeringskoden jQuery från jQuery Foundation, jquery.org. För att den här informationen ska kunna visas i användarens webbläsare måste IP-adressen eventuellt överföras. Leverantörerna (kallas nedan andra leverantörer) får alltså information om användarens IP-adress.
Även om vi försöker använda andra leverantörer som endast behöver IP-adressen för att visa innehåll, kan vi inte påverka om IP-adressen sparas. Bland annat kan IP-adressen användas för statistik. Om vi känner till att IP-adressen sparas, informerar vi våra användare om det.

d) Kontaktformulär
När du kontaktar oss via ett av våra webbformulär, e-post eller på annat sätt (t.ex. när du registrerar dig) sparar vi uppgifterna som du frivilligt lämnat ut som namn, telefonnummer eller e-postadress. Vi använder de här uppgifterna för att till exempel svara på dina frågor eller skicka viss information.
Detta gör vi bara så länge vi har ditt samtycke och så länge syftet är aktuellt eller om vi har rätt att behandla eller använda dessa enligt lag. Uppgifterna samt eventuella bilagor raderas automatiskt på servern en månad efter mottagandet.

e) Jobbansökningar på nätet
Om du söker jobb hos oss via Softgarden gäller följande integritetspolicy: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Tjänster på sociala medier – delningsknappar
Vi använder en dataskyddssäker plugin som heter Shariff på våra sidor på nätet. Shariff är en plugin från specialisterna på datortidningen c’t som ger mer sekretess på nätet och ersätter vanliga delningsknappar i sociala medier.

Mer information:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Serverloggfiler
Leverantören av sidorna samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som överförs till oss automatiskt av din webbläsare. Denna information omfattar:

 • Webbläsare och dess version
 • Ditt operativsystem
 • Webbadressen du skickades från
 • Värdnamn för din dator
 • Tidpunkt för serverbegäran
 • IP-adress

Dessa uppgifter kommer inte att föras samman med andra datakällor. Insamlingen av denna information görs på grundval art. 6.1 f GDPR. Webbsidans operatör har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri visning och optimering av sin webbplats – detta kräver att serverloggfiler registreras.


3. Cookies på vår webbplats

För att underlätta användningen av vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet, till exempel dator, platta eller smartphone, och som används för att underlätta besöken på webbplatser.

a) Samtycke med Usercentrics
Den här webbplatsen använder samtyckestekniken från Usercentrics för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller till användning av specifik teknik, och för att dokumentera detta på ett sätt som är förenligt med dataskyddet. Parten som erbjuder denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, webbplats: https://usercentrics.com/ (nedan kallad ”Usercentrics”).
När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Din(a) samtyckesförklaring(ar) eller din återkallelse av din(a) samtyckesförklaring(ar)
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid då du besökte vår webbplats

Dessutom kommer Usercentrics att lagra en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela din(a) samtyckesförklaring(ar) eller eventuella återkallelser av dem. De uppgifter som registreras på detta sätt ska lagras tills du ber oss att radera dem, radera Usercentrics cookie eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre finns. Detta ska inte påverka eventuella obligatoriska lagstadgade lagringsperioder. Usercentrics använder cookies för att få de samtyckesförklaringar som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för användningen av specifik teknik är art. 6.1 (c) i dataskyddsförordningen.

Databehandling
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagar och som garanterar att personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast behandlas baserat på våra instruktioner och i enlighet med dataskyddsförordningen.

b) Hantera cookies med Cookiebot
När du besöker vår webbplats för första gången visas ett meddelande om cookies från Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark, tel.: + 45 50 333 777, e-post: [email protected], företagets registreringsnr DK34624607) som informerar om nödvändiga och andra cookies på vår webbplats.
Tekniskt nödvändiga cookies används för att du ska kunna besöka vår webbplats och motsvarar berättigat intresse enligt art. 6 (1) i dataskyddsförordningen.
Övriga cookies som till exempel har med dina preferenser eller statistik att göra kan du välja själv i meddelandet. Om du inte uttryckligen godkänner dessa förblir de inaktiverade.
En aktuell lista med alla cookies samt en kortfattad beskrivning om vad de används till samt hur länge de sparas och länkar till mer information finns här: https://www.vogelsang.info/int/cookie-declaration/
Här hittar du även dokumentationen med ditt samtycke.
Om du vill ändra dina inställningar klickar du på ”Ändra preferenser”. Ett cookiefönster öppnas som du kan ändra dina inställningar i. Du kan även kontakta oss och ange ID på cookierapporten och vi kan radera uppgifterna åt dig.
Dessutom kan du ändra inställningar för cookies i din webbläsare. Observera att vår webbplats eventuellt inte fungerar korrekt om du inaktiverar alla cookies.

c) Andra cookies
Förutom cookies för tjänster som Google Analytics och Google Maps (4) samt identifiering av IP-adress och webbläsarspråk (2 a, b) krävs andra cookies för tekniska funktioner. Dessa gäller bland annat standardfunktioner för användningen av webbplatser (t.ex. skriptspråket PHP) eller vårt Content Management System TYPO3 (t.ex. för hur sidan visas i webbläsaren).
Dessutom använder vi Cloudflare för att vår webbplats ska visas snabbt. Här registreras du som individuell, men anonym, användare så att du kan göra och spara säkerhetsinställningar, som att godkänna cookies, på individuell nivå.

Länkar till mer information:
Cloudflares cookiepolicy: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Mer information om Clouflare-cookie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
På den här webbplatsen används Google Analytics, en analystjänst från Google LLC (Google) med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Frågor om dataskyddsförordningen, integritetsskydd samt vissa utvalda tjänster besvaras av Google Ireland Limited med säte i Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irland. Vi har ett avtal om behandling av orderinformation med Google som säkerställer att dina uppgifter behandlas enligt gällande bestämmelser.
Cookien från Google, som du godkänt, som sparas samlar in information om hur du använder webbplatsen. Den här informationen överförs normalt till en server som tillhör Google i USA och sparas där.
Observera att Google Analytics kompletteras med koden ”gat._anonymizeIp();” på den här webbplatsen för anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking). Din IP-adress förkortas av Google i länder som ingår i den Europeiska unionen eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där.
På uppdrag av Vogelsang använder Google den här informationen för att analysera hur du använder webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla Vogelsang tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare till Google Analytics kopplas inte samman med annan information av Google.
Förutom inställningar i cookiefönstret eller dina egna webbläsarinställningar kan du förhindra att informationen (inkl. din IP-adress), som sparas av cookien och som gäller användningen av webbplatsen, registreras och överförs till Google samt att Google behandlar denna information, genom att följa länken till Google-avregistrering nedan och ladda ner och installera en webbläsar-plugin. Därmed sparas en avregistreringscookie som förhindrar att dina uppgifter registreras när du besöker den här webbplatsen.

b) Google Ads
Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlinebaserat marknadsföringsprogram som tillhör Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med Google Ads kan vi visa annonser i Googles sökmotor eller på tredjepartswebbplatser om användaren anger vissa söktermer i Google (sökordsbaserad marknadsföring). Det är också möjligt att placera riktade annonser baserat på användardata som Google har tillgång till (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsbaserad marknadsföring). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som användarna klickade på.

Användningen av Google Ads baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och produkter på ett så effektivt sätt som möjligt. Dataöverföringen till USA utförs i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Närmare uppgifter finns här: policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

c) Andra Google-tjänster
Förutom Google Analytics och Google Ads använder vi andra tjänster som Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube och Google Web Fonts. Inte heller här registreras någon information som kan identifiera enskilda personer, utan uppgifterna registreras endast anonymiserat för att du ska få ut så mycket som möjligt av vår webbplats.
Använd länkarna nedan för mer information om de olika tjänsterna eller om du vill avregistrera dig från dessa så att dina anonymiserade uppgifter inte längre registreras (opt-out).

d) Google Remarketing
Denna webbplats använder de funktioner som erbjuds via Google Analytics Remarketing. Leverantören av dessa lösningar är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarmönster på vår webbplats (t.ex. när du klickar på specifika produkter) för att tilldela dig en viss annonsmålgrupp och för att därefter visa matchande onlineerbjudanden till dig när du besöker andra onlineerbjudanden (remarketing eller retargeting). Dessutom är det möjligt att länka de annonsmålgrupper som genereras med Google Remarketing till Googles enhetsomfattande funktioner. Detta gör det möjligt att visa intressebaserade, anpassade annonsmeddelanden baserat på din tidigare användning och ditt surfmönster på en enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är skräddarsytt för dig, på alla dina enheter (t.ex. surfplatta eller PC).

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personlig reklam på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av Google Remarketing baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina produkter på ett så effektivt sätt som möjligt. Om en respektive samtyckesförklaring begärdes ska behandlingen uteslutande ske på grundval av art. 6.1 a i GDPR, och det givna samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information och relevanta dataskyddsföreskrifter finns i Googles dataskyddspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Sammansättning av målgrupper med kundsammanslagning

För att sätta samman målgrupper använder vi bland annat Google Remarketings funktion för kundsammanslagning. För detta ändamål överför vi vissa kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundregister till Google. Om de berörda kunderna är Google-användare och är inloggade på sina Google-konton visas matchande annonsmeddelanden inom Googles nätverk (t.ex. YouTube, Gmail eller i en sökmotor) för dem.

e) Googles konverteringsspårning
På denna webbplats används Googles konverteringsspårning. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited 8/11 (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan vi upptäcka om användaren har slutfört vissa åtgärder. Till exempel kan vi analysera hur ofta användaren klickar på olika knappar på vår webbplats, liksom vilka produkter som granskas eller köps särskilt ofta. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har slutfört. Vi får ingen information som gör att vi personligen kan identifiera användarna. Google använder cookies eller jämförbara tekniker för identifieringsändamål.

Vi använder Googles konverteringsspårning baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarmönstren i syfte att optimera såväl sin webbpresentation som sin reklam. Om en respektive samtyckesförklaring begärdes (t.ex. gällande lagringen av cookies) ska behandlingen uteslutande ske på grundval av art. 6.1 a i GDPR, och det givna samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

f) Google reCAPTCHA
Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat reCAPTCHA) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om uppgifter som anges på denna webbplats (t.ex. information som anges i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys utförs automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. Vid denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som webbplatsbesökaren tillbringat på webbplatsen eller rörelser med muspekaren som användaren initierat). Data som spåras under sådana analyser vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökarna varnas inte om att en analys pågår. Data lagras och analyseras på grundval av art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webbplatser mot kränkande automatiserat spionage och mot spam. Om en respektive förklaring om samtycke har inhämtats kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR. Sådant samtycke kan när som helst återkallas.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles integritetspolicy och användarvillkor på följande länkar: policies.google.com/privacy och policies.google.com/terms.

 
Länkar till mer information och avregistrering av Google-tjänster:
Avregistrera dig från Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
Avregistrera dig från Google-tjänster: https://www.google.com/settings/ads?hl=sv
Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Googles användarvillkor: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/
Användarvillkor för Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/se/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Användarvillkor för Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=sv
Användarvillkor för YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hs=sv

5. Matomo (tidigare Piwik)

Denna webbplats använder Open Source-webbanalystjänsten Matomo. Matomo använder teknik som möjliggör sidövergripande igenkänning av användaren för analys av användningsbeteendet (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Informationen som samlats in av Matomo genom användningen av denna webbplats sparas på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den sparas.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in och analysera information om hur besökaren använder vår webbplats. På så sätt kan vi bland annat ta reda på vilka sidor som öppnats och varifrån besökarna kommer. Dessutom samlar vi in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, adressen användaren skickades från, webbläsare och operativsystem) och kan mäta huruvida våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp, etc.).
Användningen av detta analysverktyg görs på grundval art. 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av den anonymiserade analysen av användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och sin marknadsföring. Om ett motsvarande samtycke har mottagits (t.ex. samtycke till att lagra cookies) sker behandlingen endast på grundval av art. 6.1 a GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering
Vid analys med Matomo använder vi oss av IP-anonymisering. Det innebär att din IP-adress kortas av vid analysen, så att den inte längre kan kopplas till just dig. 6/8

Värdtjänst
Vi använder Matomo endast på våra egna servrar, så att all analysinformation stannar hos oss och inte skickas vidare.

6. Pardot/Salesforce

Pardot utvecklar en automationsserie för marknadsföring på webben. Vi använder Pardots serie för att samla in information om personer som besöker vår webbplats. Personuppgifter lagras i Pardot/Salesforce om våra besökare fyller i ett formulär för t.ex. registrering för evenemang, kontakt-/begärandeformulär eller för prenumeration på e-postmeddelanden från oss eller på annat sätt väljer att interagera med oss i samband med saluföring och marknadsföring. Pardot samlar in information som inte utgör personuppgifter såsom IP-adress, operativsystem, webbläsare och besökta sidor.
Pardots cookies lagrar inte information som kan identifiera dig som person, endast en unik identifierare.
Besökare får ett meddelande där de ombes göra sina val vid sitt första besök. Meddelandet visas inte igen om inte besökaren rensar cookies. Om en kund avstår från att spåras kommer Pardot att behandla den som om cookies är inaktiverade. Klickningar på e-postlänkar och inlämnande av formulär kommer fortfarande att synas i deras aktivitetshistorik men inte deras sidvisningar och formulärvisningar.
Vi samlar in dina data så att vi kan kommunicera med dig på ett lämpligt och korrekt sätt, oavsett vilken relation du har till Vogelsang. Det är vårt legitima intresse när det gäller behandlingen av dina data.
Vi kommer endast att bevara personuppgifter så länge som vi behöver dem för det syfte som de samlades in för eller så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, åtkomst till eller ändring av dina personuppgifter på ett obehörigt sätt.
Ytterligare information om Pardot/Salesforces policyer finns på länken nedan.

Ytterligare information:
Pardot/Salesforces policyer: https://www.salesforce.com/se/company/privacy/

7. MultiView

Webbplatsen använder sig av en MultiView-spårningskod som används för att spåra webbplatsvisningar och andra interaktioner på webbplatsen till stöd för verksamheter rörande marknadsföring och digital reklam.
MultiView har sitt säte i Förenta staterna och personuppgifter som samlas in av MultiView globalt (inbegripet inom EU och Schweiz) kan överföras till Förenta staterna för behandling. MultiView uppfyller ramavtalet för en sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt ramavtalet för en sköld för skydd av privatlivet i Schweiz och USA enligt vad som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till Förenta staterna. MultiView har intygat för handelsdepartementet att man uppfyller principerna om skölden för skydd av privatlivet.
Systemet använder sig av teknisk och beteendemässig information som samlas in från cookies och andra tekniker för att optimera kundupplevelsen. I vissa fall används cookies för att du inte ska behöva se onödig reklam, behöva logga in mer än nödvändigt av säkerhetsskäl och för att komma ihåg dina sparade preferenser. Cookies tillsammans med vår webbservers loggfiler gör det möjligt för oss att beräkna det aggregerade antalet personer som besöker vår webbplats och vilken del av sidan som är mest populär. Detta hjälper oss att samla in feedback för att på så sätt kontinuerligt förbättra webbplatsen och ge bättre service till våra kunder.
Den tekniska och beteendemässiga information som samlas in från våra cookies och andra tekniker skapar automatiskt anonyma beteendeprofiler. Dessa profiler identifierar inte dig personligen men gör det möjligt för systemet att tillhandahålla reklam som med större sannolikhet kommer att vara intressant eller relevant för dig (intressebaserad reklam) till förmån för våra kunder. Vi kan komma att dela teknisk och beteendemässig information med våra kunder som en del i arbetet med dem för att fastställa vilka typer av intressebaserad reklam som vi ska lägga upp och var.
Inaktivering av cookies på din enhet eller i webbläsare kan begränsa eller hindra oss från att skapa beteendeprofiler utifrån dina aktiviteter på enheten eller i webbläsaren.

8. Matterport

Vår webbplats använder tjänster från Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. När du besöker en webbplats med en virtuell rundtur kommer du att vara ansluten till Matterports servrar i USA. Bland annat överförs din IP-adress, webbläsarversion och visningsenhet, ursprungs- och måladress samt ID för respektive 3D-tur till Matterport-servrarna i USA. Dessutom överförs data om användning såsom frekvens, varaktighet och mönster för användning av Matterport-tjänster. Vi har inget inflytande på data som överförs och spåras av denna verktygsleverantör (t.ex. spårningsdata när cookies aktiveras). Ett sådant fall är integrationen av den virtuella rundturen via iFrame, eftersom applikationen tillhandahålls utanför Vogelsang-webbplatsen. Matterport används för att på ett tilltalande sätt presentera våra produkter och lösningar online. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 led f GDPR. Om du använder den här funktionen godkänner du detta enligt villkoren i integritetspolicyn för Matterport.com: https://matterport.com/privacy-policy

9. Nyhetsbrev

a) Registrering och avregistrering
På vår webbplats har du möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev. När du har registrerat dig skickar vi regelbundet information om nyheter i vårt produktutbud. Du måste ange en giltig e-postadress för att registrera dig för vårt nyhetsbrev. Du får sedan ett e-postmeddelande med en länk för att verifiera e-postadressen (double opt-in). När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår webbplats behandlar vi din personliga uppgifter som e-postadress, namn och språk med ditt samtycke. Vi behandlar dina uppgifter enligt art. 6 stycke 1 punkt a) i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och detta gäller då för framtiden. Du kan göra detta via avregistreringslänken i nyhetsbrevet, genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att skriva till adressen som anges under kontakter på vår webbplats. Rätten till behandling av uppgifter som redan har skett påverkas inte. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress samt datum och tid för registreringen. De här uppgifterna krävs för att vi ska kunna bevisa att du samtyckt till att prenumerera på nyhetsbrevet. Vi är även skyldiga att dokumentera ditt samtycke (art. 6 stycke 1 punkt c) enligt art. 7 stycke 1 i dataskyddsförordningen).

b) Analys via nyhetsbrevet
Vi analyserar anonymt hur vårt nyhetsbrev läses och hur ofta det öppnas. Vi registrerar och behandlar användningsinformation som kopplas till din e-postadress eller IP-adress. Vi spårar denna information baserat på ditt samtycke enligt art. 6 stycke 1 punkt a) i dataskyddsförordningen.

c) Spårning
Om du har godkänt att vi får spåra din användning registrerar vi information och användning personrelaterat för att tillhandahålla information som är anpassad efter dina intressen. Som mottagare har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke genom att du kontaktar oss enligt ovan eller använder länken om att ändra din profil i nyhetsbrevet, skickar ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriver ett brev till adressen som anges på våra kontaktsidor på webbplatsen.

Länkar till mer information:
Kontakta oss via e-post: contact@vogelsang.info
Kontaktsida: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

10. Hubspot CRM

Vi använder Hubspot CRM på denna webbplats. Leverantören är Hubspot Inc., 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (nedan kallad Hubspot CRM).

Hubspot CRM låter oss bland annat hantera befintliga och potentiella kunder och kundkontakter, kommunicera med dig och planera och genomföra marknadsföringsåtgärder som anpassas efter dina intressen. Hubspot CRM gör det möjligt för oss att spåra, sortera och analysera kundinteraktioner via e-post, sociala medier eller telefon genom flera olika kanaler. De personuppgifter som samlas in på detta sätt kan utvärderas och användas för att kommunicera med potentiella kunder eller för marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Hubspot CRM gör det också möjligt för oss att samla in och analysera våra kontakters användarbeteende på vår webbplats.

Användningen av Hubspot CRM baseras på art. 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att säkerställa en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. Om samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR, och samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information finns i Hubspots sekretesspolicy: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Dataöverföringen till USA utförs i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare uppgifter finns här: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Avtal om databehandling
Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Hubspot CRM. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att Hubspot CRM endast behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i överensstämmelse med GDPR.

11. Facebook-pixeln

För att mäta konverteringsfrekvenser använder denna webbplats Facebook-pixeln för besökaraktivitet. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Enligt Facebook kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och även andra tredjepartsländer. Detta verktyg gör det möjligt att spåra besökarna på sidan efter att de har länkats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebookannons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten hos Facebooks annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål, och att optimera framtida annonskampanjer.

För oss som operatörer av denna webbplats är den insamlade informationen anonym. Vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar dock informationen och behandlar den. Det är därmed möjligt att skapa en koppling till respektive användarprofil, och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna marknadsföringssyften i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Detta gör att Facebook kan visa annonser på Facebooksidor liksom på platser utanför Facebook. Vi som operatör av denna webbplats har ingen kontroll över hur denna information används.

Användningen av Facebook-pixeln baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva annonskampanjer, vilket även inbegriper sociala medier. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a i GDPR. Avtalet kan dock återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA utförs i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Närmare uppgifter finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://sv-se.facebook.com/help/566994660333381.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifter och vidarebefordran av dessa till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran faller inte under det gemensamma ansvaret.

De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Avtalet kan konsulteras på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla privata uppgifter när vi använder Facebookverktyget och för den integritetssäkra implementeringen av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för datasäkerheten med koppling till Facebooks produkter. Du kan utöva dina rättigheter som registrerad (t.ex. begära information) när det gäller uppgifter som behandlas av Facebook direkt gentemot Facebook. Om du utövar dina rättigheter som registrerad gentemot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

I Facebooks dataskyddspolicyer hittar du ytterligare information om hur din integritet skyddas på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har också möjlighet att inaktivera remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i avsnittet med annonsinställningar på www.facebook.com/ads/preferences/. För att göra detta måste du först logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

12. Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att säkerställa att vår integritetspolicy alltid uppfyller gällande bestämmelser. Det gäller även om integritetspolicyn måste anpassa på grund av nya eller ändrade tjänster. Den nya integritetspolicyn gäller då nästa gång du besöker oss på internet.