ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Vogelsang GmbH & Co. KG σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και τα προϊόντα της.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημα της Vogelsang GmbH & Co. KG. Οι παρούσες διατάξεις προστασίας δεδομένων περιγράφουν την επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας, καθώς και την επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου μας και τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πάροχος και υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Τηλ.: +49 54 34 83 0
Email: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Τηλέφωνο: +49 53 34 95 81 15
Φαξ: +49 53 34 95 81 17
Email: [email protected]

Τελευταία ενημέρωση: 30/06/2021


1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Πεδίο εφαρμογής
Ως χρήστης, μαζί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το πεδίο καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ο υπεύθυνος πάροχος (εφεξής «Vogelsang» ή αναφορές σε α\' πληθυντικό πρόσωπο) συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας.
Το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προβλέπεται στον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (BDSG), στην § 13 του Γερμανικού Νόμου για τα Τηλεμέσα (TMG), καθώς και στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

α) Προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο ή εξακριβώσιμο φυσικό πρόσωπο. Η Vogelsang GmbH & Co. KG τηρεί την αρχή της αποφυγής δεδομένων. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού.
Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της αποφυγής δεδομένων και της οικονομίας δεδομένων και συντελείται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή ορίζεται από τον νομοθέτη (νόμιμη περίοδος διατήρησης). Εάν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν οι πληροφορίες δεν ισχύει πλέον ή όταν λήξει η περίοδος διατήρησης, αποκλείουμε ή διαγράφουμε τα δεδομένα.

β) Δικαίωμα πληροφόρησης
Κατόπιν γραπτού αιτήματος, η Vogelsang θα σας ενημερώσει για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε σχέση με το άτομό σας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και αποκλεισμού δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κατόπιν υποβολής αίτησης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι δωρεάν και μπορεί να ζητηθεί με απλό τρόπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

ε) Ανάκληση
Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε μελλοντική συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για αποθήκευση ή όταν η αποθήκευση είναι μη επιτρεπτή για άλλους νομικούς λόγους. Αυτό δεν θίγει δεδομένα που απαιτούνται για διακανονισμούς και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται στη νόμιμη υποχρέωση διατήρησης.

στ) Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσουν με κάποιον σχετικά με την προστασία των δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις γενικές πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχονται στη σχετική ενότητα ή να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα επικοινωνίας.

ζ) Χρήση προσωπικών δεδομένων και δέσμευση για συγκεκριμένο σκοπό
Η Vogelsang ή μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών που δεσμεύεται από τη Vogelsang χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης του ιστότοπου, διαχείρισης πελατών, ερευνών και για τα ερωτήματά σας προς εμάς, μόνο εντός του αντίστοιχου απαραίτητου πεδίου ή σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στο τις αντίστοιχες θέσεις στον ιστότοπό μας. Οι υπάλληλοί μας και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δεσμεύονται από τη Vogelsang υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (BDSG).
Επιπλέον, διασφαλίζονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων.

η) Ασφάλεια
Η Vogelsang εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειρίζεται η ίδια για προστασία έναντι νοθείας, απώλειας, καταστροφής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

θ) Διαφήμιση
Όταν μας παραχωρείτε προσωπικά δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, όπου ισχύει, για να ζητήσουμε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις από τη Vogelsang στο μέλλον, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αναλόγως ή θα αποκλειστούν, εάν εξακολουθούν να απαιτούνται για διακανονισμούς και λογιστικούς σκοπούς.

Περαιτέρω σύνδεσμοι:
Διεύθυνση email επικοινωνίας: [email protected]
Φόρμα επικοινωνίας: https://www.vogelsang.info/int/contact/general-request/
Στοιχεία εταιρείας: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

α) Αποθήκευση διευθύνσεων IP
Για τη βελτίωση της σχεδίασης και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας, αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με κάθε περίπτωση πρόσβασης στον ιστότοπο και σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP. Για κάθε περίπτωση πρόσβασης στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP καθίσταται ανώνυμη (δηλαδή, διαγράφονται τα τελευταία 8 bit) και αποθηκεύεται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Αυτά τα δεδομένα αξιολογούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς και δεν συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

β) Προτεινόμενη έκδοση γλώσσας
Αφού αποδεχτείτε το σχετικό cookie, μπορούμε να προτείνουμε μια κατάλληλη έκδοση γλώσσας για εσάς με βάση τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας, εάν είναι διαθέσιμη, και να σας προωθήσουμε ανάλογα. Οι πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της γλώσσας που εντοπίστηκε θα αποθηκευτούν επίσης μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με το πού προωθήθηκε ο χρήστης.

γ) Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων
Πέρα από τους παρόχους Cookiebot (3 α)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) και Multiview (7), η διαδικτυακή μας παρουσία περιλαμβάνει περιεχόμενο, υπηρεσίες και προϊόντα άλλων παρόχων, όπως τον εξωτερικό κώδικα προγραμματισμού jQuery από το jQuery Foundation, jquery.org. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και η εμφάνισή τους στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, είναι απολύτως απαραίτητη η μετάδοση της διεύθυνσης IP. Συνεπώς, οι πάροχοι (εφεξής «τρίτοι πάροχοι») βλέπουν επίσης τη διεύθυνση IP του αντίστοιχου χρήστη.
Ακόμα κι αν προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τρίτους παρόχους που απαιτούν τη διεύθυνση IP για την εμφάνιση περιεχομένου, δεν έχουμε καμία επιρροή ως προς το εάν η διεύθυνση IP ενδέχεται δυνητικά να αποθηκευτεί. Εάν γίνει αποθήκευση, αυτή η διαδικασία εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, στατιστικούς σκοπούς. Εάν μάθουμε ότι η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, ενημερώνουμε σχετικά τους χρήστες μας.

δ) Φόρμα επικοινωνίας
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μίας εκ των ηλεκτρονικών φορμών μας, μέσω email ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας (π.χ. εγγραφής), αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας. Τις χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή για να σας στείλουμε συγκεκριμένες πληροφορίες.
Το πράττουμε μόνο για όσο διάστημα έχουμε τη συγκατάθεση που δώσατε για τον συγκεκριμένο σκοπό ή για όσο διάστημα δικαιούμαστε να τις επεξεργαζόμαστε ή να τις χρησιμοποιούμε λόγω νομοθετικού κανονισμού. Από την πλευρά του διακομιστή, τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων, διαγράφονται αυτόματα έναν μήνα μετά την ερώτησή σας.

ε) Ηλεκτρονικές αιτήσεις
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις σας μέσω του εργαλείου Softgarden, τηρείτε την ακόλουθη πολιτική απορρήτου δεδομένων: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

στ) Υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Κουμπιά κοινοποίησης
Χρησιμοποιούμε την προσθήκη «Shariff», η οποία είναι ασφαλής σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια δεδομένων. Η επέκταση «Shariff» από τους ειδικούς στο περιοδικό υπολογιστών c’t επιτρέπει τη μεγαλύτερη προστασία του απορρήτου στο Internet και αντικαθιστά τα συνηθισμένα κουμπιά «κοινοποίησης» των κοινωνικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

ζ) Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας κοινοποιεί αυτόματα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Τον τύπος και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται
 • Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Το URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Την ώρα της αίτησης διακομιστή
 • Τη διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα καταγράφονται με βάση το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην απεικόνιση χωρίς τεχνικά σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου του φορέα εκμετάλλευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

3. COOKIE ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookie για να διασφαλίζουμε την ομαλή παροχή του ιστότοπού μας. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή σας, όπως υπολογιστή, tablet ή smartphone, και τα οποία χρησιμοποιούνται από ιστότοπους για να βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη.

α) Συναίνεση με την Usercentrics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης της Usercentrics για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση των πρώτων με τρόπο συμβατό προς την προστασία δεδομένων. Το συμβαλλόμενο μέρος που προσφέρει αυτήν την τεχνολογία είναι η Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Γερμανία, ιστότοπος: https://usercentrics.com/ (εφεξής θα αναφέρεται ως «Usercentrics»).
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στην Usercentrics:

 • Οι δηλώσεις συγκατάθεσής σας ή η ανάκληση της δήλωσης συναίνεσής σας
 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας
 • Πληροφορίες για τη συσκευή σας
 • Η ημερομηνία και η ώρα που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας

Επιπλέον, η Usercentrics θα αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να είναι σε θέση να εκχωρήσει τις δηλώσεις συγκατάθεσής σας ή τυχόν ανακλήσεις της προηγούμενης. Τα δεδομένα που καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκεύονται έως ότου μας ζητήσετε να τα εξαλείψουμε, μέχρι να διαγράψετε το cookie Usercentrics ή έως ότου ο σκοπός για την αρχειοθέτηση των δεδομένων δεν υφίσταται πλέον. Αυτό δεν θίγει τυχόν υποχρεωτικές νόμιμες περιόδους διατήρησης. Η Usercentrics χρησιμοποιεί cookies για να λάβει τις δηλώσεις συναίνεσης που επιβάλλονται από το νόμο. Η νομική βάση για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι το άρθρο 6(1)(c) ΓΚΠΔ.

Επεξεργασία δεδομένων
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA) με τον προαναφερθέντα πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων που εγγυάται ότι υφίστανται επεξεργασία προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

β) Διαχείριση συγκατάθεσης cookie με την Cookiebot
Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, εμφανίζεται ένα banner συγκατάθεσης cookie από την Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Δανία, τηλ.: + 45 50 333 777, email: [email protected], ΑΦΜ: DK34624607), το οποίο σας ενημερώνει για τα τεχνικά απαραίτητα αλλά και για άλλους τύπους cookie στον ιστότοπό μας.
Τα τεχνικά απαραίτητα cookie χρησιμοποιούνται για την παροχή του ιστότοπου και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το Άρθρο (6)1 του ΓΚΠΔ.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μεμονωμένα τα άλλα cookie στο banner, όπως αυτά για τις προτιμήσεις και τα στατιστικά στοιχεία. Αυτά τα cookie παραμένουν απενεργοποιημένα, εκτός και εάν έχουμε τη ρητή, ενεργή συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να βρείτε εδώ μια ενημερωμένη λίστα με όλα τα cookie, μαζί με μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται και περαιτέρω συνδέσμους: https://www.vogelsang.info/int/cookie-declaration/
Εδώ θα βρείτε επίσης την τεκμηρίωση της συγκατάθεσής σας.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή της συγκατάθεσής σας». Το banner με τα cookie ανοίγει ξανά, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας όπως θέλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς παρέχοντας το αναγνωριστικό στην αναφορά cookie και θα διαγράψουμε τα δεδομένα αναλόγως.
Μπορείτε να συνεχίσετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις των cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι η πλήρης απενεργοποίηση των cookie μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

γ) Πρόσθετα cookie
Πέρα από τις υπηρεσίες Google Analytics και Χάρτες Google (4) που αναφέρονται ξεχωριστά, καθώς και τον ως άνω αναφερόμενο εντοπισμό της διεύθυνσης IP και της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης (2 α, β), άλλα cookie είναι απαραίτητα για τεχνικές λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν τυπικές λειτουργίες για τη χρήση ενός ιστότοπου (π.χ. τη γλώσσα δέσμης ενεργειών PHP) ή του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου TYPO3 (π.χ. για προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης).
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τον πάροχο Cloudflare για την ταχεία παροχή του ιστότοπού μας σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ εντοπίζεστε ως μεμονωμένος, αλλά ανώνυμος, χρήστης, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, όπως την αποδοχή των cookie, σε ατομικό επίπεδο.

Περαιτέρω σύνδεσμοι:
Πολιτική Cookie Cloudflare: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cookie Cloudflare: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GOOGLE

α) Google Analytics
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC («Google») με έδρα στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Όταν πρόκειται για ερωτήσεις σχετικά με τον ΓΚΠΔ, την προστασία δεδομένων, καθώς και ορισμένες επιλεγμένες υπηρεσίες, υπεύθυνη είναι η Google Ireland Limited με έδρα στην οδό Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ιρλανδία. Έχουμε συνάψει μια σύμβαση με την Google για την επεξεργασία δεδομένων σύμβασης που εγγυάται ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.
Το cookie που τοποθετήθηκε από την Google δημιούργησε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου μετά την παραχώρηση της συγκατάθεσής σας. Αυτά τα δεδομένα συνήθως αποστέλλονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Λάβετε υπόψη ότι το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();», προκειμένου να διασφαλιστεί η ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP («Εφαρμογή μάσκας σε διευθύνσεις IP»). Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η Google θα συντομεύσει εκ των προτέρων τη διεύθυνση IP σας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, προτού συντομευτεί εκεί.
Εκ μέρους της Vogelsang, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί την από μέρους σας χρήση του παρόντος ιστότοπου, να συντάσσει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες στη Vogelsang σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του Internet. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google.
Πέρα από τις ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε στο banner μας για τα cookie ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή των δεδομένων που συλλέγονται από το cookie που σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google, καθώς και να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εξαίρεσης Google που παρατίθεται παρακάτω και στη συνέχεια κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζεται ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου στο μέλλον.

β) Google Ads
Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα προώθησης της Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Το Google Ads μάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων, εάν ο χρήστης εισαγάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση στοχευμένων διαφημίσεων με βάση τα δεδομένα χρήστη που έχει στην κατοχή της η Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα, στόχευση ομάδων-στόχου). Ως φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου, μπορούμε να αναλύουμε ποσοτικά αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα, αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.
Η χρήση του Google Ads βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εμπορική προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων του. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ΤΣΡ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: policies.google.com/privacy/frameworks και https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

γ) Πρόσθετες Υπηρεσίες Google σε χρήση
Πέρα από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη 4, για την παρουσία μας στο Internet χρησιμοποιούνται πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οι Χάρτες Google, ο Διαχειριστής ετικετών Google, το Google Data Studio, το YouTube, καθώς και οι Γραμματοσειρές Ιστού Google. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν συλλέγονται δεδομένα που θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου προσώπου. Αντίθετα, τα δεδομένα συλλέγονται μόνο σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να σχεδιάσουμε καλύτερα τον ιστότοπό μας για εσάς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεμονωμένες υπηρεσίες ή για να εξαιρεθείτε από τις υπηρεσίες, ώστε να μην συλλέγονται πλέον τα ανώνυμα δεδομένα σας (λειτουργία εξαίρεσης), ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

δ) Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics. Πάροχος αυτών των λύσεων είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Το Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google αναλύει τα δικά σας μοτίβα χρήστη στον ιστότοπό μας (π.χ. κλικ σε συγκεκριμένα προϊόντα), για να σας εκχωρήσει σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους διαφήμισης και στη συνέχεια να σας εμφανίζει αντίστοιχες ηλεκτρονικές προσφορές όταν επισκέπτεστε άλλες ηλεκτρονικές προσφορές (επαναληπτικό μάρκετινγκ ή επαναστόχευση). Επιπλέον, είναι δυνατή η σύνδεση των ομάδων-στόχων διαφήμισης που δημιουργούνται με το Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google με λειτουργίες της Google που αφορούν συσκευές. Αυτό καθιστά δυνατή την προβολή προσαρμοσμένων διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει ενδιαφέροντος, ανάλογα με την προηγούμενη χρήση και τα μοτίβα περιήγησής σας σε μια συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο), με τρόπο προσαρμοσμένο σε εσάς καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευή σας (π.χ. tablet ή υπολογιστή).
Εάν διαθέτετε λογαριασμό Google, έχετε την επιλογή να δηλώσετε την εναντίωσή σας στην εξατομικευμένη διαφήμιση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η χρήση του Επαναληπτικού μάρκετινγκ Google βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εμπορική προώθηση των προϊόντων του φορέα. Εάν ζητήθηκε αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης, η επεξεργασία θα εκτελείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Η παραχωρηθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους σχετικούς κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμβουλευτείτε τις Πολιτικές Απορρήτου Δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el.

Σχηματισμός Ομάδων-Στόχων με Εναρμόνιση Πελατών
Για τον σχηματισμό ομάδων-στόχων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία εναρμόνισης πελατών του Επαναληπτικού μάρκετινγκ Google. Για να το επιτύχουμε αυτό, διαβιβάζουμε ορισμένα δεδομένα πελατών (π.χ. διευθύνσεις email) από τις λίστες πελατών μας στην Google. Εάν οι αντίστοιχοι πελάτες είναι χρήστες της Google και είναι συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους Google, τους εμφανίζονται αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα εντός του δικτύου Google (π.χ. YouTube, Gmail ή σε μηχανή αναζήτησης).

ε) Παρακολούθηση Μετατροπών Google
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την Παρακολούθηση Μετατροπών Google. Πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited 8 / 11 («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Με τη βοήθεια της Παρακολούθησης Μετατροπών Google, είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε εάν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύουμε πόσο συχνά έχουν γίνει κλικ και σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας και για ποια προϊόντα υποβάλλονται αξιολογήσεις ή γίνονται αγορές με ιδιαίτερη συχνότητα. Σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τις μετατροπές. Μαθαίνουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που θα μας επέτρεπε να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των χρηστών. Η Google καθεαυτή χρησιμοποιεί cookie ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς ταυτοποίησης.

Χρησιμοποιούμε την Παρακολούθηση Μετατροπών Google βάσει του Άρθρου 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των μοτίβων χρήστη με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίασης στον ιστό όσο και της διαφήμισης του φορέα. Εάν ζητήθηκε αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης (π.χ. σχετικά με την αποθήκευση cookie), η επεξεργασία θα εκτελείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Η παραχωρηθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση Μετατροπών Google, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el

στ) Google reCAPTCHA
Χρησιμοποιούμε το «Google reCAPTCHA» (εφεξής καλούμενο «reCAPTCHA») στον παρόντα ιστότοπο. Πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.
Σκοπός του reCAPTCHA είναι να προσδιορίζει εάν τα δεδομένα που εισάγονται στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. πληροφορίες που εισάγονται σε μια φόρμα επικοινωνίας) παρέχονται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να προσδιοριστεί αυτό το στοιχείο, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου με βάση ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων. Αυτή η ανάλυση ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει σε αυτόν. Για αυτήν την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα δεδομένων (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνο που πέρασε ο επισκέπτης του ιστότοπου σε αυτόν ή κινήσεις του δρομέα που ξεκίνησε ο χρήστης). Τα δεδομένα που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια τέτοιων αναλύσεων προωθούνται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ειδοποιούνται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανάλυση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται με βάση το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην προστασία των ιστότοπων του φορέα από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Εάν έχει ληφθεί αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης, τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με βάση το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων και στους Όρους Χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: policies.google.com/privacy και policies.google.com/terms.


 
Περαιτέρω σύνδεσμοι και μέθοδοι εξαίρεσης για τις Υπηρεσίες Google:
Εξαίρεση από το Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-gr
Εξαίρεση από τις Υπηρεσίες Google: https://www.google.com/settings/ads?hl=el-gr
Πολιτική Απορρήτου Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el-gr
Όροι και Προϋποθέσεις Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/
Πολιτική Χρήσης Διαχειριστή ετικετών Google: https://marketingplatform.google.com/intl/en-gb/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Πολιτική Χρήσης Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=en-gb
Όροι και Προϋποθέσεις YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
Συχνές ερωτήσεις για τις Γραμματοσειρές Ιστού Google: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en-gb

5. MATOMO (ΠΡΩΗΝ PIWIK)

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοικτού κώδικα Matomo. Το Matomo χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του χρήστη σε πολλές σελίδες με στόχο την ανάλυση των μοτίβων χρήστη (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που καταγράφονται από το Matomo σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου θα αποθηκεύονται στον διακομιστή μας. Πριν από την αρχειοθέτηση, η διεύθυνση IP θα καθίσταται πρώτα ανώνυμη. Μέσω του Matomo, είμαστε σε θέση να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση των επισκεπτών του ιστότοπού μας ανά ιστότοπο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε, για παράδειγμα, πότε έγιναν και ποιες προβολές σελίδας, καθώς και από ποια περιοχή προήλθαν. Επιπλέον, συλλέγουμε διάφορα αρχεία καταγραφής (π.χ. διεύθυνση IP, παραπομπή, πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται) και μπορούμε να μετράμε εάν οι επισκέπτες του ιστότοπού μας εκτελούν ορισμένες ενέργειες (π.χ. κλικ, αγορές κ.λπ.). Η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φοράς εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των μοτίβων χρήστη, προκειμένου να βελτιστοποιεί τις προσφορές και τις διαφημίσεις του φορέα στον ιστό. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία (π.χ. συμφωνία αποθήκευσης cookie), η επεξεργασία εκτελείται αποκλειστικά με βάση το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ανωνυμοποίηση IP
Για την ανάλυση με το Matomo, χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση IP. Γίνεται συντόμευση της διεύθυνσής σας IP πριν από την ανάλυση, έτσι ώστε να μην μπορεί να αντιστοιχιστεί με απόλυτη σαφήνεια σε εσάς.

Φιλοξενία
Φιλοξενούμε το Matomo αποκλειστικά στους δικούς μας διακομιστές, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα ανάλυσης να παραμένουν μαζί μας και να μην διαβιβάζονται.

6. PARDOT/SALESFORCE

Η Pardot είναι ο κατασκευαστής μιας σουίτας αυτοματισμού μάρκετινγκ στον ιστό. Χρησιμοποιούμε τη σουίτα της Pardot για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στο Pardot/Salesforce εάν οι επισκέπτες μας συμπληρώσουν μια φόρμα, για παράδειγμα για εγγραφή σε εκδηλώσεις, φόρμες επικοινωνίας/αιτήματος ή για συνδρομή στις επικοινωνίες μας μέσω email, ή αν με άλλον τρόπο «επιλέξουν» να αλληλεπιδράσουν μαζί μας σε επίπεδο πωλήσεων και εμπορικής προώθησης. Από την Pardot συλλέγονται μη προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και οι σελίδες στις οποίες έχει γίνει επίσκεψη.
Τα cookie Pardot δεν αποθηκεύουν στοιχεία που μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα, παρά μόνο ένα μοναδικό αναγνωριστικό.
Οι επισκέπτες λαμβάνουν ένα μήνυμα που τους ζητά να δηλώσουν την αποδοχή τους στην πρώτη τους επίσκεψη. Αν δεν διαγράψουν τα cookie τους, το μήνυμα δεν εμφανίζεται ξανά. Εάν ένας υποψήφιος πελάτης επιλέξει εξαίρεση από την παρακολούθηση, η Pardot τον αντιμετωπίζει σαν να είναι απενεργοποιημένα τα cookie του. Τα κλικ σε συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι υποβολές φορμών εξακολουθούν να εμφανίζονται στο ιστορικό δραστηριοτήτων τους, αλλά οι προβολές σελίδων και οι προβολές φορμών δεν εμφανίζονται.
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με ακριβή και κατάλληλο τρόπο, ανεξάρτητα από τη σχέση σας με τη Vogelsang: αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για τον σκοπό που συλλέχθηκαν ή για όσο διάστημα νομικά υποχρεούμαστε να το πράξουμε.
Έχουμε λάβει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κατάχρηση, την πρόσβαση ή την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Μπορείτε να διαβάσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Pardot/Salesforces μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Επιπλέον πληροφορίες:
Πολιτικές Pardot/Salesforces: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MULTIVIEW

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί έναν κώδικα παρακολούθησης MultiView που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των προβολών ιστοσελίδων και άλλων επιτόπιων αλληλεπιδράσεων, προς στήριξη της δραστηριότητας μάρκετινγκ και ψηφιακής διαφήμισης.
Η MultiView εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη MultiView παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών εντός της ΕΕ και της Ελβετίας) δύνανται να διαβιβαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επεξεργασία. Η MultiView συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Privacy Shield) και το πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας-ΗΠΑ (Swiss-US Privacy Shield), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η MultiView έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις αρχές της ασπίδας προστασίας.
Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες συμπεριφοράς που συλλέγονται από τα cookie και άλλες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της «εμπειρίας» των καταναλωτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookie χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν την από μέρους σας προβολή περιττών διαφημίσεων, την ανάγκη για σύνδεση περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας και την απομνημόνευση των αποθηκευμένων προτιμήσεών σας. Τα cookie, σε συνδυασμό με τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστού μας, μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε τον συνολικό αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και ποια μέρη του ιστότοπου είναι πιο δημοφιλή. Αυτό μας βοηθά να συλλέγουμε σχόλια, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας.
Οι τεχνικές και συμπεριφορικές πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookie μας και άλλες τεχνολογίες δημιουργούν αυτόματα ανώνυμα προφίλ συμπεριφοράς. Αυτά τα προφίλ δεν εξακριβώνουν την ταυτότητά σας, αλλά επιτρέπουν στο σύστημα να προβάλλει διαφημίσεις που είναι πιο πιθανό να είναι ενδιαφέρουσες ή συναφείς με εσάς (διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος) για λογαριασμό των πελατών μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τεχνικές και συμπεριφορικές πληροφορίες και προφίλ συμπεριφοράς στους πελάτες μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μαζί τους, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα είδη διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος που θα τοποθετήσουμε και το σημείο στο οποίο θα τα τοποθετήσουμε.
Η απενεργοποίηση των cookie στη συσκευή ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να περιορίσει ή να αποτρέψει τη δημιουργία προφίλ συμπεριφοράς από τις δραστηριότητές σας στη συγκεκριμένη συσκευή ή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης.

8. MATTERPORT

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Matterport Inc, 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα εξοπλισμένη με εικονική περιήγηση, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Matterport στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, η διεύθυνση IP, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και η συσκευή προβολής, η διεύθυνση URL προέλευσης και προορισμού και το αναγνωριστικό της αντίστοιχης τρισδιάστατης περιήγησης διαβιβάζονται στους διακομιστές της Matterport στις ΗΠΑ. Επιπλέον, διαβιβάζονται δεδομένα χρήσης όπως η συχνότητα, η διάρκεια και τα πρότυπα χρήσης των υπηρεσιών της Matterport. Δεν έχουμε καμία επιρροή ως προς τα δεδομένα που διαβιβάζονται και παρακολουθούνται στις σελίδες του παρόντος παρόχου εργαλείων (π.χ. δεδομένα παρακολούθησης σε περίπτωση ενεργοποιημένων cookie). Μια τέτοια περίπτωση είναι η ενσωμάτωση της εικονικής περιήγησης μέσω iFrame, καθώς η εφαρμογή παρέχεται εκτός του ιστότοπου της Vogelsang. Το Matterport χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας ελκυστικής ηλεκτρονικής παρουσίασης των προϊόντων και των λύσεών μας. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6 (1), εδάφιο στ του ΓΚΠΔ. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, τότε την αποδέχεστε σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου του Matterport.com:  https://matterport.com/privacy-policy

9. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

α) Εγγραφή και κατάργηση εγγραφής
Στον ιστότοπό μας, προσφέρουμε την επιλογή εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αφού εγγραφείτε, θα σας ενημερώνουμε σε τακτική βάση για τα τρέχοντα νέα σχετικά με τις προσφορές μας. Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, απαιτείται έγκυρη διεύθυνση email. Για να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email, θα λάβετε πρώτα ένα email εγγραφής το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ακολουθώντας έναν σύνδεσμο (διπλή συγκατάθεση). Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως τη διεύθυνση email σας, τον τίτλο προσφώνησής σας, το όνομά σας και την προτίμηση γλώσσας βάσει της συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει. Η επεξεργασία βασίζεται στην έννομη βάση του Άρθρου 6 (1)(α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη στιγμή της ανάκλησης, όπως μέσω του συνδέσμου «κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected] ή με επιστολή στη διεύθυνση που καθορίζεται στη σελίδα με τα στοιχεία της εταιρείας. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση. Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι παραχωρήθηκε η συγκατάθεση. Η έννομη βάση απορρέει από τη νομική μας υποχρέωση να τεκμηριώσουμε τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο (6)(1)(γ) σε συνδυασμό με το Άρθρο 7(1) του ΓΚΠΔ).

β) Ανάλυση ενημερωτικού δελτίου
Αναλύουμε σε ανωνυμοποιημένη βάση τη συμπεριφορά ανάγνωσης και τα ποσοστά ανοίγματος του ενημερωτικού μας δελτίου. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα χρήσης που συλλέγουμε με τη διεύθυνση email σας ή τη διεύθυνση IP σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Η έννομη βάση αυτής της παρακολούθησης είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ.

γ) Παρακολούθηση
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για παρακολούθηση, συλλέγουμε δεδομένα χρήσης και συμπεριφορά χρήστη σε προσωπική βάση, προκειμένου να σας στέλνουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Ως παραλήπτης, έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με ένα από τα κανάλια επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω ή στέλνοντας ένα email μέσω του συνδέσμου «Αλλαγή προφίλ» στο ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση [email protected] ή στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση που καθορίζεται στη σελίδα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Περαιτέρω σύνδεσμοι:
Email επικοινωνίας: [email protected]
Στοιχεία εταιρείας: https://www.vogelsang.info/int/imprint/

10. HUBSPOT CRM

Χρησιμοποιούμε το Hubspot CRM στον παρόντα ιστότοπο. Πάροχος είναι η Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 ΗΠΑ (εφεξής «Hubspot CRM»).
Το Hubspot CRM μάς δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να διαχειριζόμαστε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και στοιχεία επικοινωνίας πελατών, για να επικοινωνούμε μαζί σας και να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Το Hubspot CRM μάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε, να ταξινομούμε και να αναλύουμε τις αλληλεπιδράσεις των πελατών μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφώνου σε πολλά κανάλια. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ\' αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιολογούνται και να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον δυνητικό πελάτη ή μέτρα εμπορικής προώθησης (π.χ. αποστολές ενημερωτικών δελτίων). Το Hubspot CRM μάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήστη των επαφών μας στον ιστότοπό μας.

Η χρήση του Hubspot CRM βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην πιο αποτελεσματική διαχείριση πελατών και επικοινωνία με τους πελάτες. Εάν έχει ζητηθεί συγκατάθεση, η επεξεργασία εκτελείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield..

Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων σύμβασης
Έχουμε συνάψει μια σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με το Hubspot CRM. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζει ότι το Hubspot CRM επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

11. FACEBOOK PIXEL

Για τη μέτρηση των ποσοστών μετατροπής, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δραστηριότητας επισκέπτη του Facebook. Πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία.
Σύμφωνα με δήλωση του Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και σε άλλες τρίτες χώρες. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση των επισκεπτών της σελίδας αφού έχουν συνδεθεί με τον ιστότοπο του παρόχου κατόπιν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών καμπανιών.

Για εμάς ως φορείς εκμετάλλευσης του παρόντος ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, το Facebook αρχειοθετεί τις πληροφορίες και τις επεξεργάζεται, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη, και το Facebook είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να εμφανίζει διαφημίσεις σε σελίδες toy Facebook, καθώς και σε τοποθεσίες εκτός του Facebook. Εμείς, ως φορέας εκμετάλλευσης του παρόντος ιστότοπου, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της χρήσης τέτοιων δεδομένων.

Η χρήση του Pixel του Facebook βασίζεται στο Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στις αποτελεσματικές διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συμφωνία (π.χ. συμφωνία αποθήκευσης cookie), η επεξεργασία εκτελείται αποκλειστικά με βάση το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Η συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ΤΣΡ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://el-gr.facebook.com/help/566994660333381.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και την προώθηση τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που συντελείται μετά την περαιτέρω διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης.
Οι υποχρεώσεις που μας βαρύνουν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Μπορείτε να βρείτε τη διατύπωση της συμφωνίας στον εξής σύνδεσμο: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook, καθώς και για την ασφαλή ως προς το απόρρητο εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε 9 / 11 να ασκείτε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. υποβολή αιτημάτων για πληροφορίες) σχετικά με δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας με το Facebook. Εάν ασκήσετε τα δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων με εμάς, υποχρεούμαστε να τα προωθήσουμε στο Facebook.
Στις Πολιτικές Απορρήτου Δεδομένων του Facebook, θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Έχετε επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ «Προσαρμοσμένα είδη κοινού» στην ενότητα ρυθμίσεων διαφημίσεων στη σελίδα www.facebook.com/ads/preferences/. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Facebook.
Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε διαφήμιση βάσει χρήστη από το Facebook στον ιστότοπο της European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

12. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Για να διασφαλίσουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων μας πληροί επίσης τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να πραγματοποιήσουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση που η Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων πρέπει να τροποποιηθεί λόγω νέων ή αναθεωρημένων προσφορών, για παράδειγμα νέων υπηρεσιών. Κατόπιν, η νέα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων ισχύει για την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.