Privacyverklaring

Vogelsang GmbH & Co. KG heet u van harte welkom op deze website en dankt u hartelijk voor uw interesse in ons bedrijf en onze nieuwe producten.
De bescherming van persoonsgegevens wordt bij Vogelsang GmbH & Co. KG hoog in het vaandel gedragen. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van gegevens op onze website, bij het gebruik van onze nieuwsbrief en social media-activiteiten.

Aanbieder en verwerkingsverantwoordelijke conform de wetgeving over gegevensbescherming
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang en David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefoon: +49 53 34 95 81 15
Telefax: +49 53 34 95 81 17
e-mail: martin@orlowski-edv.de

Stand: 24/06/2020


1. Algemeen

a) Toepassingsgebied
Als gebruiker krijgt u in deze privacyverklaring informatie over welke gegevens de verantwoordelijke aanbieder (hierna “Vogelsang” of “wij” genoemd) over u verzamelt en gebruikt, de omvang van deze gegevens en het doel waarvoor deze worden gebruikt.
Het wettelijke kader voor de gegevensbescherming vormen de Duitse wetgeving over gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), § 13 van de Duitse wetgeving over telecommunicatie (Telemediengesetz (TMG)) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

b) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vogelsang GmbH & Co. KG houdt het principe van gegevensvermijding aan. Er wordt geprobeerd om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.
Persoonsgegevens worden, conform de principes van gegevensvermijding en zuinige omgang met gegevens, slechts zo lang opgeslagen als noodzakelijk of voorgeschreven door de wetgever (wettelijke opslagtermijn). Als voor de verzamelde informatie geen doel meer bestaat of de opslagtermijn afloopt, wissen wij de betreffende gegevens.

c) Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek informeert Vogelsang u over de gegevens die over u zijn opgeslagen.

d) Recht op correctie, wissen en blokkeren van gegevens
U hebt te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens op verzoek te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Dit recht kan in principe gratis worden uitgeoefend en kan eenvoudig via het contactformulier of per e-mail aan [email protected] worden aangevraagd.

e) Herroeping
Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de toekomst herroepen. De persoonsgegevens worden gewist als u uw toestemming voor het opslaan herroept of als het opslaan omwille van andere wettelijke redenen niet toegelaten is. Dit laat gegevens die vereist zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of die onderworpen zijn aan de wettelijke bewaringsplicht onverlet.

f) Contactopname
Om contact op te nemen in verband met gegevensbescherming kan de gebruiker de algemene contactgegevens in het impressum of het contactformulier gebruiken.

g) Gebruik van persoonsgegevens en specifiek gebruik
Vogelsang of een door Vogelsang gemachtigde dienstverlener gebruikt uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor enquêtes en voor uw aanvragen aan ons telkens uitsluitend in de daarvoor vereiste omvang of conform de bepalingen over de verwerkingsdoeleinden in het desbetreffende gedeelte van onze websites. Onze medewerkers en de door Vogelsang gemachtigde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en tot het aanhouden van de voorschriften van de Duitse wetgeving over gegevensbescherming.
Bovendien worden alle vereiste technische en organisatorische maatregelen voor het aanhouden van de gegevensbescherming gewaarborgd.

h) Veiligheid
Vogelsang treft veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen of onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

i) Reclame
Als u ons persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en u hierover eventueel vragen te kunnen stellen, voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden hebt gegeven. Als u weliswaar toestemming hebt gegeven voor dit gebruik, maar in de toekomst geen reclame van Vogelsang meer wilt ontvangen, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan dienovereenkomstig gewist of, voor zover deze nog vereist zijn voor afrekenings- of boekhoudingsdoeleinden, geblokkeerd.

Verdere links:
Contacte-mail: contact@vogelsang.info
Contactformulier: https://www.vogelsang.info/nl-nl/contact/vragen/
Impressum: https://www.vogelsang.info/nl-nl/colofon/

2. Gebruik van onze website

a) Opslaan van het IP-adres
Ter verbetering van de vormgeving en werking van onze website worden gegevens over elk bezoek aan de website en het gebruik ervan opgeslagen, onder meer het IP-adres. Het IP-adres wordt bij elk bezoek aan onze website anoniem gemaakt (d.w.z. na het wissen van de laatste 8 bits) en met gegevens over datum en tijd opgeslagen. Deze gegevens worden enkel statistisch geanalyseerd en niet verbonden met persoonsgegevens van de gebruiker.

b) Suggestie van een taalversie
Zodra u het desbetreffende cookie hebt aanvaard, kunnen wij u op basis van uw browsertaal, indien deze is ingesteld, een passende taalversie voorstellen en u daarnaar doorsturen. Daarbij wordt de informatie over de gedetecteerde taalversie opgeslagen, evenals de informatie over de locatie waarnaar de gebruiker is doorgestuurd.

c) Integratie van diensten en inhoud van derde partijen
Naast de aanbieders Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) en Multiview (7) omvat ons online-aanbod onder meer inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders, bijv. de externe programmeercode jQuery van de jQuery Foundation, jquery.org. Om deze gegevens in de browser van de gebruiker te kunnen oproepen en weergeven, is het doorsturen van het IP-adres mogelijk verplicht. De aanbieders (hierna “externe aanbieders” genoemd) kunnen dus het IP-adres van de gebruikers zien.
Ook al proberen wij uitsluitend externe aanbieders te gebruiken die het IP-adres alleen nodig hebben om inhoud te kunnen tonen, hebben wij geen invloed op het al dan niet opslaan van het IP-adres. Deze procedure dient in dat geval onder andere voor statistische doeleinden. Voor zover wij ons bewust zijn van het feit dat het IP-adres wordt opgeslagen, delen wij dit mee aan onze gebruikers.

d) Contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online-formulieren, per e-mail of op een andere manier (bijv. registratie), slaan wij de door u vrijwillig meegedeelde gegevens op, bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gebruiken wij om bijv. op uw aanvraag te antwoorden of u bepaalde informatie toe te sturen.
Dit doen wij slechts zo lang wij hiervoor van u toestemming hebben voor dit specifieke doel of wij vanwege een wettelijk voorschrift het recht hebben om deze gegevens te verwerken of te gebruiken. Op de server worden de gegevens, incl. mogelijke bijlagen, een maand na ontvangst van uw aanvraag automatisch gewist.

e) Online-sollicitaties
Voor uw online-sollicitaties via onze tool Softgarden, dient u de volgende privacyverklaring in acht te nemen: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Social media services - sharing-buttons
Op onze websites gebruiken wij de voor gegevensbescherming veilige plugin “Shariff”. Deze uitbreiding “Shariff” van de specialisten van het computertijdschrift c’t maakt een beter privacybeleid op internet mogelijk en vervangt de gebruikelijke “Share”-buttons van sociale netwerken.

Meer informatie:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

3. Cookies op onze website

Voor een probleemloze weergave van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat, bijv. uw pc, tablet of smartphone, worden opgeslagen en door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te doen verlopen.

a) Cookie consent management met Cookiebot
Als u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een zogenoemde cookie consent-banner van Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, tel.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], Bedrijfsregisternr.: DK34624607) te zien, die u informeert over technisch noodzakelijke en andere cookies op onze website.
Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van de website en vormen bijgevolg een gerechtvaardigd belang conform art. 6 (1) van de AVG.
De andere cookies, bijv. i.v.m. voorkeuren en statistieken, kunt u afzonderlijk activeren door deze in de banner te selecteren. Als wij niet over uw uitdrukkelijke, actieve toestemming beschikken, blijven deze cookies gedeactiveerd.
Een actuele lijst van de cookies, inclusief een korte toelichting waarvoor deze worden gebruikt, hoelang deze worden opgeslagen en verdere links, vindt u hier: https://www.vogelsang.info/nl-nl/cookieverklaring/
Daar vindt u ook de documentatie over uw toestemming.
Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op “Uw toestemming wijzigen”. De cookie-banner wordt opnieuw geopend, zodat u de instellingen kunt aanpassen. Als alternatief kunt u met de ID op ons cookie-rapport contact met ons opnemen. Wij wissen dan de gegevens op uw verzoek.
Bovendien kunt u in uw browser instellingen uitvoeren i.v.m. cookies. Houd er rekening mee dat het volledig deactiveren van cookies een impact kan hebben op de werking van onze website.

b) Andere cookies
Behalve de afzonderlijk vermelde services Google Analytics en Google Maps (4) en de bovenvermelde herkenning van IP-adres en browsertaal (2 a,b), zijn nog andere cookies noodzakelijk voor technische functies. Daaronder vallen standaardfuncties voor het gebruik van een website (bijv. de scripttaal PHP) of van ons content management-systeem TYPO3 (bijv. voor de weergave in de browser).
Bovendien maken wij gebruik van de aanbieder Cloudfare voor een snelle aflevering van onze website wereldwijd. Hier wordt u als afzonderlijke, maar anonieme gebruiker geregistreerd, opdat u uw veiligheidsinstellingen, bijv. het aanvaarden van cookies, op individueel niveau kunt uitvoeren en opslaan.

Verdere links:
Cloudflare cookie policy: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/
Meer informatie over Cloudflare-cookies: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC („Google“) met hoofdkantoor op het adres 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor vragen over de AVG, gegevensbescherming en enkele geselecteerde services is Google Ireland Limited, met hoofdkantoor op het adres Gordon House Barrow St,. Dublin 4, Ierland, verantwoordelijk. Wij hebben met Google een contract afgesloten over opdrachtgegevensverwerking, dat garandeert dat uw gegevens conform de wettelijke voorschriften worden verwerkt.
De cookies van Google verzamelen na uw toestemming informatie over uw gebruik van deze website. Deze gegevens worden in de regel aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.
Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“, om een anonieme registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen. In dit geval wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort.
In opdracht van Vogelsang zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met het gebruik van de website verbonden diensten voor Vogelsang uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden.
Behalve instellingen via onze cookie-banner of afzonderlijke browserinstellingen kunt u de registratie van de door het cookie aangemaakte gegevens in verband met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onderstaande link naar de Google-opt-out te volgen en de browserplugin te downloaden en te installeren. Daardoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

b) Google Ads
Deze website maakt gebruik van het online-marketingprogramma “Google Ads” en in het kader daarvan ook van conversion tracking. Daarbij wordt door Google Ads een cookie op uw computer geplaatst als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is afgelopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd.
De door middel van conversion cookies verzamelde informatie dient voor het aanmaken van conversion-statistieken voor Ads-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversion tracking-tag zijn doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking-procedure, kunt u de cookie van de conversion tracking van Google via de gebruikersinstellingen van uw webbrowser eenvoudig deactiveren. U wordt dan niet meer opgenomen in de statistieken in verband met conversion tracking.

c) Andere gebruikte Google-services
Naast Google Analytics en Google Ads worden op onze websites nog andere services gebruikt, bijvoorbeeld Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube en Google Web Fonts. Ook hierbij worden geen gegevens verzameld waarmee een specifieke persoon kan worden geïdentificeerd. Er worden alleen anonieme gegevens verzameld om onze website voor u beter te kunnen weergeven.
Voor meer details over de specifieke services of om zich van een van de services te kunnen afmelden zodat uw anonieme gegevens niet meer worden geregistreerd (opt-out), klikt u op de onderstaande links.
 
Verdere links en opt-outmogelijkheden voor Google Services:
Opt-out Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Opt-out Google Services: https://www.google.com/settings/ads?hl=nl
Privacyverklaring Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Algemene Voorwaarden Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/
Algemene Voorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html
Algemene Voorwaarden Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=nl
Algemene Voorwaarden YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=nl


5. Gebruik van Siteimprove Priority

Deze website maakt gebruik van Siteimprove Priority, een webanalysedienst die door Siteimprove wordt aangeboden. Siteimprove Priority maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw eindapparaat, bijvoorbeeld uw pc, tablet of smartphone worden opgeslagen, om ons te helpen fouten op de website te analyseren. De informatie die door de cookies over het gebruik van de website door de bezoekers wordt aangemaakt, wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken. IP-adressen worden volledig anoniem gemaakt voordat wij verzamelde gegevens via de Siteimprove Suite kunnen bekijken. Een omkering van het anoniem maken van de IP-adressen en een toewijzing van de IP-adressen aan verzamelde gegevens is niet mogelijk.
Wij gebruiken deze informatie om het gebruikersgedrag van bezoekers van onze website te analyseren, er rapporten over op te stellen en uiteindelijk de website-ervaring voor onze bezoekers te verbeteren. Siteimprove geeft deze informatie niet door aan derde partijen en gebruikt deze niet voor marketing- of reclamedoeleinden.

Verdere links:
Siteimprove Priority deactiveren:

6. Pardot/Salesforce

Pardot is de producent van een automatiseringsprogramma voor webmarketing. Wij gebruiken het programma van Pardot om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in Pardot/Salesforce als onze bezoekers een formulier invullen, bijvoorbeeld om zich te registreren voor evenementen, bij contact-/aanvraagformulieren of om zich te abonneren op onze e-mailcommunicaties of bij andere “opt-ins” om in het kader van verkoopstransacties en marketing met ons te communiceren. Niet-persoonlijke informatie, zoals het IP-adres, het besturingssysteem, de webbrowser en bezochte pagina’s, wordt verzameld door Pardot.
Pardot-cookies bevatten geen persoonlijk identificerende informatie, enkel een unieke ID.
Bezoekers krijgen een melding waarin ze worden verzocht om hun toestemming te geven bij het eerste bezoek. De melding verschijnt niet opnieuw, tenzij zij hun cookies wissen. Als een potentiële klant zich afmeldt van tracking, behandelt Pardot deze alsof de cookies werden gedeactiveerd. Kliks op links in e-mails en doorgestuurde formulieren verschijnen nog steeds in hun activiteitenhistoriek, maar niet meer welke pagina’s en formulieren ze hebben bekeken.
Wij verzamelen gegevens van u om op een nauwkeurige en passende manier met u te kunnen communiceren, welke relatie u ook hebt met Vogelsang: dat is ons rechtmatig belang voor het verwerken van uw gegevens.
Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang wij deze nodig hebben voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld of zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, toegang tot of wijziging van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.
Meer informatie over het beleid van Pardot/Salesforce vindt u via de onderstaande link.

Extra informatie:
Het beleid van Pardot/Salesforce: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/

7. MultiView

Deze website maakt gebruik van een MultiView-trackingcode die wordt gebruikt voor het traceren van bezoeken aan webpagina’s en andere interacties via de website en ter ondersteuning van marketingactiviteiten en digitale reclame.
MultiView is gevestigd in de Verenigde Staten, en persoonsgegevens die door MultiView wereldwijd (inclusief de EU en Zwitserland) worden verzameld, kunnen naar de Verenigde Staten worden doorgestuurd voor verwerking. MultiView voldoet aan het EU-VS privacyschild en het Zwitserland-VS privacyschild zoals beschreven door het Department of Commerce in de VS wat betreft het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die uit de Europese Unie en Zwitserland worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. MultiView heeft aan het Department of Commerce gecertificeerd dat het de principes van het privacyschild toepast.
Dit systeem gebruikt technische en gedragsgerelateerde informatie die wordt opgehaald door middel van cookies en andere technologieën om de “ervaring” van klanten te optimaliseren. In sommige gevallen worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u niet-relevante advertenties te zien krijgt en dat u vaker moet inloggen dan nodig is voor de veiligheid, en om uw voorkeuren op te slaan. Cookies, in combinatie met de logbestanden van onze servers, maken het mogelijk om het totale aantal bezoekers van onze website te berekenen en te kijken welke delen van de site het populairst zijn. Zo kunnen wij feedback verzamelen om onze website voortdurend te verbeteren en onze klanten een betere dienstverlening te bieden.
Op basis van de technische en gedragsgerelateerde informatie van onze cookies en andere technologieën worden automatisch anonieme gedragsprofielen ontwikkeld. Deze profielen identificeren u niet persoonlijk, maar maken het voor het systeem mogelijk om advertenties te tonen die waarschijnlijk interessant of relevant voor u zijn (interessegebaseerde advertenties) in naam van onze klanten. Wij delen mogelijk technische en gedragsgerelateerde informatie met onze klanten als onderdeel van onze samenwerking met hen om te bepalen welke interessegebaseerde reclame moet worden geplaatst en waar.
Als u cookies op uw apparaat of in uw browser deactiveert, is het mogelijk dat het ontwikkelen van gedragsprofielen op basis van uw activiteiten op dat apparaat of in die browser wordt beperkt of geblokkeerd.

8. Nieuwsbrief

a) Aan- en afmelding
Wij bieden op onze website de mogelijkheid om zich voor onze nieuwsbrief aan te melden. Na de aanmelding zullen wij u regelmatig over actuele ontwikkelingen in verband met ons assortiment informeren. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief is een geldig e-mailadres vereist. Voor de verificatie van het e-mailadres ontvangt u eerst een aanmeldings-e-mail, die u via een link moet bevestigen (double opt-in). Als u zich abonneert op de nieuwsbrief via onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres, aanspreektitel, naam en taalvoorkeur, op basis van de toestemming die u hiervoor verleent. De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6 par. 1 lid a) van de AVG. De gegeven toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, bijvoorbeeld via de “Afmelden”-link in de nieuwsbrief, door het sturen van een e-mail aan [email protected] of door een brief te sturen naar het in het impressum vermelde adres. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden onverlet. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien het IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op. De verwerking van deze gegevens is vereist om de verleende toestemming te kunnen bewijzen. De wettelijke grondslag vormt onze wettelijke verplichting tot documentatie van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid c) en art. 7 par. 1 AVG).

b) Nieuwsbrief-analyse
Wij analyseren anoniem het leesgedrag en de openingsratio van onze nieuwsbrief. Hiervoor worden gebruiksgegevens door ons verzameld en verwerkt, die worden gecombineerd met uw e-mailadres of uw IP-adres. De rechtsgrondslag voor deze tracking is uw toestemming conform art. 6 par. 1 lid a) AVG.

c) Tracking
In zoverre u toestemming hebt verleend voor tracking, registreren wij gebruiksgegevens en gebruikersgedrag persoonsgebonden, om u informatie te kunnen meedelen die is afgestemd op uw interesses. U hebt als ontvanger de mogelijkheid om uw toestemming te herroepen door via een van de bovenvermelde kanalen contact op te nemen of via de link “Profiel wijzigen” in de nieuwsbrief een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar het adres vermeld in het impressum.

Verdere links:
Contacte-mail: contact@vogelsang.info
Impressum:  https://www.vogelsang.info/nl-nl/colofon/

9. Wijziging van onze privacyverklaring

Om te waarborgen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de actuele wettelijke voorschriften, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om deze te wijzigen. Dit geldt ook voor het geval dat de privacyverklaring vanwege nieuwe of herwerkte prestaties, bijvoorbeeld nieuwe serviceprestaties, moet worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing bij uw volgende bezoek aan een van onze pagina’s.

/ /