Privacyverklaring

Vogelsang GmbH & Co.KG is blij met uw bezoek op onze website en uw interesse aan onze onderneming en onze producten.
De bescherming van persoonsgegevens is voor Vogelsang GmbH & Co. KG een belangrijke kwestie. Deze privacyverklaring omschrijft de gegevensverwerking op onze website, bij gebruik van onze nieuwsbrief en activiteiten op sociale media.

Aanbieder en bevoegde autoriteit in de zin van de gegevensbeschermingswet

Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang und David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5
38312 Börßum
Telefoon: +49 53 34 95 81 15
Telefax: +49 53 34 95 81 17
E-mail: martin@orlowski-edv.de

Stand: 27.03.2019


§ 1 Algemeen

a) Toepassingsgebied
De gebruikers krijgen met deze privacyverklaring informatie over op welke manier, in welke omvang en voor welke doeleinden de verantwoordelijke aanbieder (hierna "Vogelsang" of "wij") hun gegevens verzamelt en gebruikt.
Het juridische kader voor de gegevensbescherming wordt gevormd door de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), § 13 en Telemediengesetz (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

b) Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens is informatie over een bepaalde of identificeerbare persoon bedoeld. Vogelsang GmbH & Co. KG houdt zich aan het beginsel van gegevensvermijding. Er wordt zo goed mogelijk vermeden dat persoonsgegevens worden verzameld.
De opslag van persoonsgegevens gebeurt conform de beginselen van gegevensvermijding en gegevensminimalisering voor zover dit is vereist of door de wetgever is voorgeschreven (wettelijk bewaartermijn). Wanneer het doel van de verzamelde informatie wegvalt of de bewaartermijn is verstreken, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

c) Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek informeert Vogelsang GmbH & Co. KG de gebruiker over de gegevens die met betrekking tot zijn persoon zijn opgeslagen.

d) Recht op correctie, verwijdering en blokkering van gegevens
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens op aanvraag te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. Dit recht kan kosteloos worden uitgeoefend en kan eenvoudig via het Contactformulier of per mail aan contact@vogelsang.info worden aangevraagd.

e) Herroeping
Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de toekomst herroepen. De persoonsgegevens worden verwijderd wanneer u de toestemming voor de opslag ervan herroept of wanneer de opslag omwille van andere wettelijke bepalingen ontoelaatbaar is. Gegevens die voor de afrekening en boekhouding zijn vereist of onderhevig zijn aan de wettelijke bewaarverplichting, zijn hierdoor niet betroffen.

f) Contactname
Om met betrekking tot gegevensbescherming contact met ons op te nemen kan de gebruiker zich richten tot het in de impressum vermelde algemeen contact of gebruik maken van het Contactformulier.

g) Gebruik van persoonsgegevens en doelbinding
Vogelsang of een door Vogelsang in opdracht genomen dienstverlener gebruikt uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor product-enquêtes en voor uw aanvragen bij ons telkens in de daarvoor vereiste omvang of conform de vermelde doeleinden voor de verwerking op de desbetreffende plaatsen op onze websites. Onze medewerkers en de door Vogelsang in opdracht genomen dienstverleners hebben geheimhoudingsplicht en moeten de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming naleven.
Bovendien worden alle vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de naleving van de gegevensbescherming toegepast.

h) Veiligheid
Vogelsang neemt veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, of tegen toegang van onbevoegde derden of onbevoegd openbaar maken. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkeling constant verbeterd.

i) Reclame
Wanneer u ons persoonsgegevens geeft, dan gebruiken wij deze om u over onze producten en services te kunnen informeren en u eventueel hierover ondervragen, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Wanneer u echter uw toestemming voor dergelijk gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst geen reclame van Vogelsang wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan verwijderd of geblokkeerd, voor zover ze voor de afrekening of boekhouding nog zijn vereist.

§ 2 Gebruik van onze website

a) Opslag van het IP-adres
Om de vormgeving en werking van onze website te verbeteren worden gegevens over elke toegang op de website en het gebruiksgedrag opgeslagen, dit geldt ook voor het IP-adres. Het IP-adres van elke toegang tot onze website wordt alleen geanonimiseerd (dit betekent dus na verwijderen van de laatste 8 bit) en met vermelding van datum en tijd opgeslagen. Deze gegevens worden alleen statistisch geanalyseerd en niet gelinkt aan de persoonsgegevens van de gebruikers.

b) Geotargeting/ geolocalisering
Voor onze online aanwezigheid gebruiken we de functie "Geotargeting", ook bekend als "Geolokalisatie". Hierdoor wordt in het kader van de webanalyse uw ingekorte IP-adres met een databank vergeleken waarin de IP-adrescontingenten van verschillende hosts (aanbieders van rekencentra) met hun locatie zijn opgeslagen. Zo kan door geolokalisatie alleen de locatie, maar geen concreet adres van de gebruiker worden bepaald. Dit cookie gebruiken wij voor de geautomatiseerde herkenning van de browsertaal om de gebruiker naar de website van zijn land door te sturen. Hierbij wordt de informatie opgeslagen van de herkende taalversie en informatie over naar waar de gebruiker werd doorgestuurd.

c) Andere cookies
Om onze website met al zijn functies te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek wordt op onze website een zogenaamde cookie-aanwijzing weergegeven die de gebruiker in de privacyverklaring informeert over gebruikte cookies en opt-out-mogelijkheden. Dit cookie wordt zo lang in de browser bewaard tot het daar wordt verwijderd. Zo moet de gebruiker deze instellingen slechts een keer uitvoeren.
Naast de afzonderlijk vermelde Services Google Analytics en Google Maps (§2 a, c) en de hierboven vermelde herkenning van het IP-adres en browsertaal (§1 a,b), zijn er voor de technische functies nog andere cookies nodig. Hieronder vallen standaard functies voor het gebruik van een website (bijv. de scripttaal PHP) of van ons Content Management System TYPO3 (bijv. voor de weergave in de browser).
Verder gebruiken we de provider Cloudflare om onze website wereldwijd snel te kunnen aanbieden (https://www.cloudflare.com/cookie-policy/). Hier wordt u als individuele, maar anonieme gebruiker vastgelegd zodat u uw veiligheidsinstellingen, zoals bijv. accepteren van cookies, individueel kunt uitvoeren en opslaan (https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do).

§ 3 Google Services

a) Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee u de website kunt gebruiken.
De door het cookie vermelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
We wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" werd uitgebreid om te garanderen dat IP-adressen worden geanonimiseerd (zogenaamde IP-masking). In dit geval wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.
In opdracht van Vogelsang zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere aan het gebruik op de website en het internetgebruik gerelateerde services tegenover Vogelsang uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van de cookies vermijden door dit in uw browsersoftware in te stellen; we willen er echter toch op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google vermijden door via de volgende link de browserplug-in te downloaden en te installeren: Google Analytics deactiveren.
Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website vermijdt.
Uitgebreide informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u oproepen via www.google.com/analytics/terms/nl.html of policies.google.com/privacy.

b) Google AdWords
Deze website gebruikt het online reclameprogramma "Google AdWords" en in het kader daarvan de conversion-tracking. Daarbij plaatst Google AdWords een cookie op uw computer wanneer u via een Google-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden opgevolgd.
De dankzij de Conversion-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor Conversion-tracking hebben gekozen. De klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een met een tag voor Conversion-tracking uitgeruste pagina. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Wanneer u niet aan de tracking-procedure wilt deelnemen, kunt u het cookie van de Google Conversion-tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen gewoon deactiveren. U zult dan niet in de Conversion-trackingstatistieken worden opgenomen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringen van Google onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl

c) Andere Google-services die worden gebruikt
Naast Google Analytics en Google AdWords maakt ons internetaanbod gebruik van nog andere services, zoals Google Maps, Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html), Google Data Studio (gebruiksvoorwaarden: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=en), YouTube (gebruiksvoorwaarden: https://www.youtube.com/t/terms) en Google Web Fonts. Ook voor deze services worden geen gegevens verzameld die tot een enkele persoon kunnen worden herleid. De gegevens worden op een geanonimiseerde manier geregistreerd zodat wij voor u onze internetpagina kunnen optimaliseren.
U kunt de privacyverklaring van Google hier raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Om u van de services te kunnen afmelden zodat uw geanonimiseerde gegevens niet verder kunnen worden geregistreerd, gebruikt u de opt-out-functie onder https://www.google.com/settings/ads.

§ 4 Services van sociale media - deelknoppen

Op onze website gebruiken we de plug-in "Shariff" die voldoet aan de bepalingen voor gegevensbescherming. Deze extensie "Shariff" van de deskundigen van het computertijdschrift c’t zorgt voor meer persoonlijke levenssfeer op het internet en vervangt de gangbare "Share"-knoppen van sociale netwerken. Meer informatie over de plug-in vindt u onder https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html​​​​​​​​​​​​​​

§ 5 Integratie van services en inhoud van derden

Onze online aanwezigheid omvat o.a. inhoud, services en prestaties van andere aanbieders zoals bijv. de externe programmeercode jQuery van jQuery Foundation, jquery.org, afbeeldingen uit de databanken zoals Shutterstock, GettyImages of iStock. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens in de browser van de gebruiker kunnen worden opgeroepen en weergegeven moet het IP-adres evt. worden doorgegeven. De aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd) zien dus het IP-adres van de gebruiker in kwestie.
Hoewel we zo goed mogelijk proberen om uitsluitend derde aanbieders in te zetten die het IP-adres alleen nodig hebben om inhoud te kunnen leveren, kunnen we de mogelijke opslag van het IP-adres niet beïnvloeden. Deze procedure is in dit geval o.a. bedoeld voor statistieke doeleinden. Zodra we vernemen dat het IP-adres wordt opgeslagen, geven we dit door aan onze gebruikers.

§ 6 Functies van de website

a) Contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online formulieren, per mail of via een andere weg (bijv. registrering), bewaren we de door u ingevoerde informatie, zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Dit gebruiken we om bijv. uw aanvraag te beantwoorden, uw sollicitatie te verwerken of u bepaalde informatie door te sturen.

Dit doen we slechts zolang we uw voor dit doel verkregen toestemming hebben of we op grond van een wettelijk voorschrift gerechtigd zijn deze te verwerken of te gebruiken. Op de server worden de gegevens incl. mogelijke bijlagen automatisch verwijderd na een maand na ontvangst van de aanvraag.

§ 7 Nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken we het door u vermelde e-mailadres om u de nieuwsbrief per e-mail door te sturen. Bovendien kunt u verdere persoonsgegevens invoeren, zoals naam, adres, sector, interesse voor bepaalde producten. Deze gegevens zijn vrijwillig en helpen ons de nieuwsbrief beter op uw behoeften aan te passen, bijv. door een passende aanspreking of meer nadruk op aanbiedingen en aanwijzingen voor uw sector of vermelde interesses. De door u ingevoerde gegevens worden alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt, tenzij u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft dat wij ze ook voor andere doeleinden mogen gebruiken. Deze toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door u van de nieuwsbrief af te melden via een mail naar contact@vogelsang.info of vormloze brief naar de in het Impressum vermelde adres. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via de link aan het einde van de mails die u ontvangt.

§ 8 Wijziging van onze privacyverklaring

Om te garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de huidige wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Dit geldt ook voor het geval dat de privacyverklaring op basis van nieuwe of bewerkte services, bijvoorbeeld nieuwe dienstverleningen, moeten worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt dan bij uw volgende bezoek voor ons aanbod geldig.

/ /