Desintegratiesystemen voor biogas- en waterzuiveringsinstallaties
Elektrokinetische of mechanische desintegratiemethodes voor geoptimaliseerde processen

Efficiënte desintegratietechnologie reduceert de kosten van waterzuiverings- en biogasinstallaties en verbetert de resultaten. Door technieken van Vogelsang te gebruiken voor het vergisten van slib of substraat, kunnen de gasopbrengsten van waterzuiverings- en biogasinstallaties worden geoptimaliseerd. Dit wordt aangevuld met een lager energieverbruik van mixers, pompen, decanters en andere componenten. In de afvalwatersector leidt de desintegratie van rioolslib tot minder slibophoping en minder behoefte aan vlokmiddelen (polymeren) bij het ontwateren van het slib.

Vogelsang biedt de volgende methoden:

  • Elektrokinetische desintegratie met de BioCrack: in deze elektrokinetische methode stroomt het medium door een hoogspanningsveld dat de structuren van het medium doorbreekt.
  • Mechanische desintegratie met de DisRuptor: In deze mechanische methode reduceren externe krachten de grootte van de deeltjes in het medium en vergroten het oppervlak ervan. In het geval van de DisRuptor wordt dit gedaan door de vaste stoffen in de vloeistof te versnijden en te ontvezelen.

Desintegratie en de voordelen ervan

Door het medium te desintegreren, worden de deeltjes ervan aangevallen en in verschillende stukjes gebroken, ontvezeld en vermalen om een groter oppervlak te creëren. Hierdoor krijgen bacteriën en micro-organismen meer kans om hun werk te doen, aangezien ze sneller en beter bij de voedingsstoffen kunnen. Bij de productie van gas in biogasinstallaties of waterzuiveringsinstallaties vergroot deze methode de gas- en stroomopbrengst en wordt organisch materiaal in slib en organische suspensies beter afgebroken.

Werkingsprincipe van elektrokinetische desintegratie

Door desintegratie met de BioCrack kunnen bacteriën de voedingsstoffen in slib of suspensies beter bereiken. Het stimuleert ook de activiteit van enzymen. Een pomp verplaatst het medium door de behandelingskamer van het elektrokinetisch desintegratiesysteem. Hier wordt een hoogspanningsveld gegenereerd. Wanneer het medium door de module stroomt, verbrijzelen de elektrostatische krachten de vlokstructuren en klonten, zoals aggregaten en colloïden, die bestaan uit dood, organisch materiaal en bacteriën. Hierdoor worden de voedingsstoffen aanzienlijk beter toegankelijk voor de vergistingsbacteriën. Tegelijk wordt de activiteit van enzymen gestimuleerd, waardoor de celafbraak wordt verbeterd. Organisch materiaal wordt dus beter afgebroken.

Dit effect kan zowel in afvalwaterbehandeling als in biogasproductie worden versterkt door een versnijder stroomopwaarts toe te voegen. In combinatie met een separator voor zware materialen, zoals de RotaCut of de DebrisCatcher, is het systeem ook beschermd tegen vreemde voorwerpen, zoals stenen en metaaldeeltjes.

Vaste stoffen behandelen met mechanische desintegratie

Mechanische desintegratie van substraten vergroot het oppervlak van de vaste stoffen door de deeltjes te verkleinen, en tegelijk de vaste stoffen te ontvezelen en te verbrijzelen. Hierdoor kunnen bacteriën beter bij de voedingsstoffen komen en wordt de chemische reactie versneld, waardoor meer gas wordt geproduceerd.

De positieve neveneffecten van mechanische desintegratie van substraten met de DisRuptor zijn talrijk. Drijvende lagen in de biogasinstallatie worden voorkomen en de viscositeit van de organische suspensie gereduceerd. Dit betekent dat minder vermogen nodig is en de mixers en de pompen dus minder energie verbruiken. Door te kiezen voor de desintegratietechnologie van Vogelsang kunnen klanten hun biogasinstallaties optimaliseren voor een grotere opbrengst en lager energieverbruik.