Versnijders, shredders en scheiders van zware materialen
Voor de bescherming en optimalisatie van toepassingen en media

Als een klant op zoek is naar een professionele versnijder of shredder is het enige wat telt dat de oplossing voldoet aan de vereisten, dat wil zeggen dat de versnijder of shredder voor de vloeistof en toepassing geschikt is. De details, of het gaat om een versnijder met enkele as, een dubbele as of een combinatie van versnijders en pompen, zijn meestal een secundaire overweging of zelfs helemaal niet relevant. Om systeemcomponenten stroomafwaarts te beschermen, zijn extra beschermingssystemen tegen zwaar materiaal echter vaak aanbevolen.

Daarom maken wij bij Vogelsang een onderscheid tussen de volgende types versnijders, shredders en beschermingssystemen tegen zware stoffen:

  • Versnijders voor vaste stoffen: een techniek, zoals de RedUnit, reduceert de deeltjesgrootte van vaste stoffen om verdere verwerking zonder problemen mogelijk te maken.
  • Natversnijders: Deze versnijders en shredders (RotaCut/XRipper) komen vooral in contact met vloeibare media en versnijden alle erin aanwezige storende materialen.
  • Scheiders van zware materialen: Scheiders van zware materialen, zoals de DebrisCatcher, filteren ongewenste vreemde materialen uit de vloeistof die niet met een versnijder kunnen worden gereduceerd.

De juiste versnijdtechniek voor elke toepassing

Versnijdtechnieken zijn vereist voor veel verschillende toepassingen: voor het versnijden van vochtige doekjes in rioleringen, het versnijden van vreemd materiaal in biogassuspensies of voor verschillende voedselresten in de voedingsmiddelenindustrie. In veel gevallen is een separator ook een goede toevoeging voor het scheiden van vreemd materiaal dat aanwezig kan zijn in de vloeistof. De functie hiervan is zowel het desintegreren van de vloeistof als het beschermen van de componenten die worden gebruikt in de volgende processtappen.

De speciale eigenschappen van de versnijd- en scheidingstechnieken van Vogelsang

Als ervaren fabrikant van versnijders, shredders en scheidingssystemen ontwikkelen wij onze oplossingen voortdurend. Omdat onze oplossingen worden ingezet voor vele toepassingen en in diverse sectoren, kunnen wij meer te weten komen over de specifieke behoeften van onze klanten. Zo kunnen wij niet alleen oplossingen bieden voor dagelijkse problemen en vraagstukken, maar ook geschikte producten selecteren en leveren voor zeer specifieke processen.

Natversnijders - versnijder voor vloeibare media

De afvalwater- en landbouwsector, alsook biogasinstallaties, vereisen het pompen van vloeibare media. Deze bevatten meestal vreemde materialen, die problemen kunnen veroorzaken in systemen verder stroomafwaarts.

Zo kunnen pompen bijvoorbeeld verstopt raken door sanitaire doekjes of ander verstrengeld materiaal. Klanten kunnen vertrouwen op de natte versnijders van Vogelsang om deze problemen efficiënt aan te pakken. De XRipper-shredder met dubbele assen is verkrijgbaar in verschillende versies en kan inline, direct in het kanaal of in open schachten en putten stroomopwaarts van in- en uitlaten worden gemonteerd. De zelfreinigende ripper-rotoren draaien met verschillende snelheden om het storende materiaal dat het afvalwater kan bevatten te versnijden, bijvoorbeeld hygiëneproducten, textiel en afval.

Dankzij de ingebouwde separator voor zwaar materiaal, kan de RotaCut vreemd materiaal in het afvalwater scheiden, zodat het later kan worden verwijderd. Drijvend materiaal wordt dan efficiënt versneden met een contactgebaseerd snijprincipe. De RotaCut desintegreert het afvalwater en homogeniseert slib. Dit voorkomt niet alleen verstoppingen en beschermt systemen verder stroomafwaarts, maar bespaart ook kosten.

Het gebruik van natte versnijders in de landbouw is vooral zinvol als vreemd materiaal in mest problemen kan veroorzaken. De RotaCut beschermt bijvoorbeeld pompen op tankwagens en homogeniseert de mest tijdens het spreiden. Hoe minder viskeus en hoe homogener mest is, hoe beter.

De natte versnijder RotaCut wordt ook veel gebruikt in biogasinstallaties voor het desintegreren van substraten en het beschermen van pompen. Door het versnijden van vreemd materiaal bijvoorbeeld, maakt hij de organische suspensie homogener. De lagere viscositeit voorkomt de vorming van drijvende lagen, waardoor het energieverbruik van de mixers wordt gereduceerd. De exploitant van de installatie kan daarom vertrouwen op een soepel lopende werking en bespaart tegelijk energiekosten.

Shredders voor vaste stoffen - vaste stoffen pompbaar maken

De RedUnit-versnijder voor vaste stoffen is een combinatie van pomp- en versnijdtechnieken die speciaal voor de voedings- en recyclingindustrie is ontworpen. De vloeistof stroomt eerst door een ruwe versnijdingsfase, die optioneel kan worden gevolgd door een nauwkeurige versnijdingsfase, inclusief scheiding van vreemd materiaal. Het is ook mogelijk om vloeistof toe te voegen om de vloeistof te mixen en verder te verpompen.

Mogelijke industriële toepassingen voor versnijders voor vaste stoffen, zijn het versnijden van organisch afval, bijvoorbeeld fruit en groenten, en het versnijden van gewassen. Vis- en slachtafval, zoals visgraten, ingewanden, beenderen en huid, kunnen gemakkelijk worden verwerkt met deze versnijder. Ander afval, bijvoorbeeld een mengsel van organisch afval en plastic afval, kan eenvoudig worden verwerkt.

Bescherm systemen verder stroomafwaarts tegen vast materiaal met separatoren voor vreemd materiaal

Versnijdoplossingen van Vogelsang bieden optimale bescherming van componenten stroomafwaarts tegen schade of verstopping veroorzaakt door vreemde voorwerpen, bijvoorbeeld stenen, metaal, hout of soortgelijk ongewenst materiaal. Afhankelijk van de toepassing of taak kunen de separatoren ontworpen worden als uitsluitend op zwaartekracht gebaseerde separatoren voor vreemd materiaal, of bij hoogviskeuze vloeistoffen kunnen ze de separatie van vast materiaal optimaliseren via elektrisch aangedreven harken. De separatoren voor vreemd materiaal worden vooral gebruikt voor toepassingen in landbouw, biogasinstallaties en in de afvalwaterverwerkende sector, maar ook voor veel industriële toepassingen. Ze worden in de eerste plaats gebruikt voor de bescherming van de pomp om verstopping in leidingen te voorkomen en om downstream-processen te beveiligen. Vogelsang besteedt bijzondere aandacht aan het betrouwbaar filteren van vreemd materiaal met minimaal verlies van de gewenste vloeistof. Ons speciale ontwerp maakt het mogelijk om de separatoren te gebruiken voor het scheiden van veel types ongewenst materiaal, bijvoorbeeld stenen, metaal of hout. De ruim bemeten binnenkant van deze apparaten reduceert de stromingssnelheid, vertraagt de vloeistof en minimaliseert zo de mechanische bedrijfs- en rotatiesnelheden. Hierdoor wordt het energieverbruik gereduceerd.