XRipper is dé afvalwaterversnijder van Vogelsang
XRipper

Dubbelassige shredder voor waterzuiveringinstallaties en riolen
XRipper

  • Economisch verkleinen van vaste stoffen en storend materiaal, zoals sanitaire doekjes, hout, textiel en afval
  • Efficiënte bescherming voor pompen en systeemcomponenten tegen verstopping en schade
  • Steeds bedrijfsklaar dankzij eenvoudig onderhoud
  • Meer betrouwbaarheid dankzij cartridge-afdichtingstechniek

Vragen

De shredder die verstopping en schade voorkomt
Hoe de dubbelassige shredder XRipper werkt

De XRipper van Vogelsang wordt direct in de vloeistofstroom gemonteerd en het afvalwater (of andere vloeibare medium) stroomt nagenoeg ongehinderd door. Dankzij de ruim bemeten behuizing is er slechts minimaal drukverlies. Vaste stoffen en vreemde voorwerpen komen aan bij de XRipper in de vloeistofstroom en worden dan naar het centrale gedeelte, de ripper-rotoren, geleid. Deze grijpen de verstrengelde, grove materialen vast en trekken ze naar binnen. Tijdens het proces wordt vaste materie uit elkaar gescheurd, wordt langvezelig materiaal in stukken gescheurd en worden grove en broze componenten vermalen. De verkleiningsgraad wordt aangepast door het aanpassen van de breedte en de contour van de ripper-rotoren. Met lage snelheden en hoge torsie heeft de XRipper slechts een laag aandrijvingsvermogen nodig om efficiënt verstopping, vastlopen en schade aan pompen en en andere systeemcomponenten verder stroomafwaarts te voorkomen.


Digitaliseer uw product
Besturingstechnieken van Vogelsang

Investeren in onze innovatieve besturingstechnieken verhoogt de prestatie en efficiëntie van Vogelsang-producten en -systemen aanzienlijk. Onze besturingstechnieken registreren en bewaken continu belangrijke parameters, zoals de capaciteit of de doorvoersnelheid, het toerental, de druk en het verbruik. Deze besturingstechnieken herkennen storingen en verhelpen deze door tijdig en gepast in te grijpen.

De geïntegreerde communicatie-interfaces, zoals ProfiNet en OPC UA, kunnen in realtime gegevens uitwisselen met andere systemen of een andere besturingsvorm. Tegelijkertijd geeft de webgebaseerde gebruikersinterface alle belangrijke gegevens duidelijk weer in belangrijke browsers. Optioneel zijn de gegevens toegankelijk op mobiele devices voor een goede bewaking op afstand.

Onze ervaren experts investeren voortdurend in onze softwareontwikkeling en creeeren een goede, betrouwbare basis, zodat gebruikers voordelen ervaren, zoals lage bedrijfskosten, maximale beschikbaarheid en efficiëntie.

Ons assortiment bedieningselementen biedt de juiste oplossing voor alle eisen en wensen van klanten. Van gebruiksklare, in de fabriek geteste en in bedrijf gestelde systeemoplossingen voor gebruikers tot basisversies voor experts die zelf de laatste hand willen leggen aan de desbetreffende besturingstechniek.

Besturingstechnieken van de XRipper


Eigenschappen van de XRipper

De monolithische ripperrotoren zijn vervaardigd uit een stalen blok van hoge kwaliteit. Zij brengen de torsiekracht gelijkmatig over van de as op de rotoren, waardoor een nog hogere belasting mogelijk wordt. Service- en onderhoudswerkzaamheden kunnen in korte tijd worden uitgevoerd, want bij onderhoud hoeven veel minder afzonderlijke onderdelen te worden vervangen.

Aanvullende informatie:
De axiale slijtplaten van de XRipper zijn voorzien van een tegengestelde snijeenheid die ervoor zorgt dat storende materialen niet onverkleind door de XRipper gaan. Het resultaat: gelijkmatige, betrouwbare verkleining.
Dankzij de verschillende draaisnelheid van de 2 assen reinigen de XRipper-rotoren zichzelf. Materiaal dat in de openingen tussen de ripperrotoren is komen vast te zitten, wordt actief verwijderd. Zo wordt verstopping van de rotoren en de daardoor veroorzaakte reductie van het debiet vermeden.
De assen en rotoren van de XRipper zijn uitgevoerd met zo groot mogelijke diameters. Deze combinatie geeft de XRipper een grote torsiestijfheid en een hoge weerstand tegen verstopping.
De XRipper-behuizing heeft een stevig ontwerp. Dit vormt de basis voor een lange levensduur van de lagers en de transmissie.

Opties van de XRipper

Om de verkleiningsgraad aan te passen, zijn ripperrotoren verkrijgbaar met een mesbreedte van 6-11 mm. De messen zijn vervaardigd van gehard speciaal staal in de standaarduitvoering en zijn eveneens verkrijgbaar van roestvrij staal voor het gebruik met chemisch agressieve vloeistoffen.
Stromingsgeoptimaliseerde behuizingen zijn verkrijgbaar als optie voor de XRipper XRP en XRipper XRC. Dit betekent maximale doorvoercapaciteit met de kleinst mogelijke afmetingen en lage bedrijfs- en investeringskosten.
Een ATEX-compatibele versie kan worden geleverd voor gebruik in zones waar explosiegevaar heerst.
Afhankelijk van de serie zijn de componenten van de XRipper-kamer vervaardigd uit grijs gietijzer (XRS) of staal. Als alternatief zijn deze verkrijgbaar van roestvrij staal en/of gegoten roestvrij staal. De ripperrotoren en axiale slijtplaten zijn vervaardigd uit zeer slijtvast staal en ook verkrijgbaar in een roestvrijstalen variant.
Voor lange ontwerpen en/of als grote verstoppingen worden verwacht, geeft het QD-ontwerp de XRipper extra stabiliteit dankzij een extra derde steunlager. Hierdoor wordt voorkomen dat assen doorbuigen en dat de ripperrotoren elkaar raken. De QuickService-functie blijft daarbij behouden: onderhoud en service worden snel en ter plaatse uitgevoerd.
Met de connectorbox voor de XRipper XRS en XRipper XRP kan zwaar materiaal, bijvoorbeeld stenen en metaal, stroomopwaarts van de XRipper worden gefilterd, zodat verstopping van de XRipper wordt vermeden.
Met de SIK kan de XRipper XRC direct in het kanaal en/of stroomopwaarts van de inlaat of uitlaat worden geplaatst, alsook voor schuine of ronde wanden. Met geleidingsrails kan de volledige XRipper naar boven worden getild en verwijderd voor onderhoud en worden teruggeplaatst zonder extra klemring.

Serie van de shredder XRipper

  • Efficiënte en onderhoudsvriendelijke versnijder[br]XRipper XRS
  • Compacte en inline versnijder voor leidingsystemen[br]XRipper XRP
  • Betrouwbare versnijder voor kanalen en schachten[br]XRipper XRC-SIK
  • Krachtige en grote versnijder voor maximale debieten[br]XRipper XRG

Efficiënte en onderhoudsvriendelijke dubbelassige shredder
XRipper XRS

De XRipper XRS is de ideale shredder voor de efficiënte behandeling en reductie tot een probleemloze grootte van ruw en volumineus vreemd en vast materiaal in pompvloeistoffen. Bij textiel, stortgoed, hout of plastic in huishoudelijk afvalwater of beenderen, fruit, groenten of ander productie-afval: dankzij de stevige constructie in een beproefd ontwerp met een dubbele as en een uitgebreide reeks eigenschappen en opties is dit een efficiente oplossing voor nagenoeg elke toepassing. Tegelijk leveren de shredders met een dubbele as van de XRS-serie ook indrukwekkende prestaties met hun onderhoudsvriendelijke constructie. Alle slijtdelen, inclusief de afdichting, zijn gemakkelijk toegankelijk door de afdekking te verwijderen. Alle noodzakelijke service- en onderhoudswerkzaamheden aan de XRipper XRS kunnen snel en eenvoudig ter plaatse worden uitgevoerd, zonder dat hij hoeft te worden gedemonteerd.

Downloads (Engels)

Compacte en inline dubbelassige shredder voor leidingsystemen
XRipper XRP

Als er in een nauwe ruimte gewerkt moet worden en er nauwelijks ruimte is voor de montage van een shredder, laat staan voor service- en onderhoudswerkzaamheden eraan, is de XRipper XRP een ideale oplossing. De boven de XRipper gemonteerde motor beperkt de benodigde ruimte tot het minimum. Hierdoor kan hij eenvoudig worden gemonteerd zelfs in de nauwste schachten. Ruw en volumineus storend materiaal in het afvalwater, bijvoorbeeld vochtige doekjes, textiel, hout en plastic tassen, wordt betrouwbaar gereduceerd tot een probleemloze grootte, zodat verstopping, vastzittend materiaal en schade aan pompen en systeemcomponenten stroomafwaarts worden voorkomen. Het slimme ontwerp zorgt bovendien voor een uitstekende toegankelijkheid als er onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd: de volledige functieunit wordt er gewoon uitgetild, terwijl de hoofdunit van het toestel stevig op het leidingsysteem vastgeschroefd blijft.

Downloads (Engels)

Betrouwbare dubbelassige shredder voor open kanalen en schachten
XRipper XRC-SIK

De shredder XRipper XRC met SIK (Sewer Integration Kit) is ideaal voor montage in open afvalwaterkanalen en stroomopwaartse inlaten en toevoeropeningen in schachten en putten. Zelfs grote openingshoogten kunnen eenvoudig worden bereikt met de XRipper XRC dankzij het QD-lager. Dankzij de flexibele Sewage Integration Kit kan de XRipper XRC ook eenvoudig in open afvalwaterkanalen en/of tegen schuine of zelfs ronde wanden, direct stroomopwaarts van de inlaat en/of afvoer worden geplaatst. Storend materiaal in het afvalwater, bijvoorbeeld hygiëneproducten, textiel, kleding, poetsdoeken of ander afval, stroomt samen met de vloeistof de XRipper in en wordt daar betrouwbaar versneden en verkleind tot een grootte die geen problemen veroorzaakt. Hierdoor worden verstopping, vastzittend materiaal en schade aan pompen, ventielen en componenten verder stroomafwaarts voorkomen. Voor onderhoud en service wordt de volledige shredder gewoon uit het kanaal en of de schacht/put getild met de SIK.

Downloads (Engels)

Krachtige dubbelassige shredder voor maximale debieten
XRipper XRG

Hoge debieten, zoals in grote rioleringen en inlaten van waterzuiveringsinstallaties, kunnen alleen worden verwerkt met voldoende grote, maar ook efficiënte shredders. De XRipper XRG is specifiek voor deze toepassingen ontworpen. De zeven van de High Capacity Units, die lateraal in de behuizing zijn aangebracht, laten grote hoeveelheden (afval)water ongehinderd voorbijstromen en vangen het storend materiaal en afval op en houden het tegen. Deze materialen worden naar de ripper-rotoren gevoerd, waar ze worden versneden tot een gemakkelijk te verwerken grootte. Om de functie-eenheid te verwijderen, hoeft u slechts een paar schroeven van de behuizing te verwijderen.

Downloads (Engels)


Vraag een offerte of meer informatie aan!