Landbouwtechnieken - van mestpomp tot bemester
Efficiënte mestverdeling en optimaal mestmanagement

Mest is een belangrijke, natuurlijke voedingsstof voor de landbouwsector. Bij correct gebruik met de juiste landbouwtechnieken biedt drijfmest economische voordelen. Hoe? Hoe gelijkmatiger en nauwkeuriger drijfmest op of in de bodem wordt aangebracht, hoe beter de meststoffen worden gebruikt en emissie tot een minimum worden beperkt. Landbouwers, boeren en loonwerkers kunnen uitgaven voor minerale meststoffen -ofwel kunstmest- aanzienlijk reduceren door gebruik te maken van deze natuurlijke bron van voedingsstoffen. Het volledige assortiment aaninnovatieve landbouwtechnieken van Vogelsang garandeert een efficiënte mesttoepassing met lage emissie, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Al decennia is Vogelsang gespecialiseerd in landbouwtechnieken, met name op het gebied van mestverdeling met lage emissie. Zo hebben wij het voor onze klanten mogelijk gemaakt om de natuurlijke voedingsstoffen in drijfmest efficiënter te gebruiken en de bedrijfskosten te reduceren. Op deze manier hebben wij actief bijgedragen aan hun economische succes. Door lopende ontwikkelingen en innovaties te integreren in onze technieken kunnen wij onze klanten als professionele partner bijstaan - van het vullen van tankwagens tot en met plaatsspecifiek bemesten. Wij weten als geen ander dat een juiste verwerking van mest kosten bespaart én tevens beter is voor het milieu. Om onze klanten te helpen om hun doelstellingen te bereiken, bieden wij een brede reeks aan technische oplossingen op het gebied van pompen, versnijden en verdelen van mest.

Toepassingen in de moderne landbouw

Voor een efficiënte mestverdeling moet de mest vaak eerst uit een diepe mestsilo naar een tankwagen of een ander reservoir op het veld worden gepompt. Landbouwers, boeren en loonwerkers hebben hiervoor de juiste mestpomp nodig, die precies is afgestemd op hun wensen en behoeften. Tegelijk spelen vragen als "Hoe pomp ik mest het beste?", "Hoe kan ik op korte tijd grote hoeveelheden drijfmest verpompen?" of "Welke mestpomp is geschikt voor mobiel gebruik?" hierbij een belangrijke rol.

Lobbenpompen - de basis voor efficiënte mestverdeling

Lobbenpompen bevatten essentiele, fundamentele eigenschappen waardoor ze ideaal zijn als mestpompen en onmisbaar zijn voor de exacte verdeling van mest. Als uitvinder van de lobbenpomp optimaliseert Vogelsang de verschillende pompseries voortdurend om ervoor te zorgen dat onze oplossingen voldoen aan de dagelijkse wensen en behoeften van onze klanten.

De lobbenpompen van Vogelsang zijn zelfaanzuigend tot een indrukwekkende diepte van 9 meter, zodat mest ook uit diepe mestsilo's naar een container of tankwagen kan worden gepompt. In combinatie met hun krachtige vermogen maken ze het vulproces voor tankwagens eenvoudig en snel.

Het pompproces kan worden uitgevoerd met een stationaire oplossing, met een mestpomp die gemonteerd is op een vaste positie, of op een driepuntsbok of op de tank. Er zijn 3 soorten aandrijving mogelijk: mechanisch, elektrisch of hydraulisch.

Gebruik van de mestpomp op een tankwagen

Lobbenpompen voor tankwagens zijn zelfaanzuigend en krachtig, maar alleen dat is niet voldoende. De compacte constructie, de onafhankelijke draairichtingen en de bestendigheid tegen vreemde voorwerpen zijn bijkomende, gunstige eigenschappen die deze lobbenpompen tot de ideale oplossing maken. De compacte bouw en het lage gewicht van de mestpompen van Vogelsang maken een grotere lading van de tankwagen mogelijk en zorgen tegelijk voor een snellere vulling van de mesttank. Op die manier worden opslagcapaciteiten optimaal benut en verloopt het transport van de drijfmest zo efficiënt mogelijk. Bovendien kunnen lobbenpompen van Vogelsang tanks tot 30 procent sneller vullen dan andere mestpompen.

De vulhulp op de tankwagen kan ook worden gebruikt voor aftappen. De lobbenpomp verspreidt de drijfmest constant en gelijkmatig, ongeacht de vloeistof of het drukniveau in de tank. Dit is een basisvoorwaarde voor het gebruik van mest als organische voedingsstof. Eenvoudig en snel onderhoud van de pomp is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat uitvaltijden zo kort en zeldzaam mogelijk blijven. Ons QuickService-concept betekent dat mestpompen van Vogelsang eenvoudig en snel kunnen worden gerepareerd zonder dat demontage nodig is.

Extra vulopties

Ondersteuning van de vacuümtank met vulopties

Een andere variant voor het vullen van tankwagens is het vacuümsysteem. Bij het vullen met een reguliere vacuümpomp is schuimvorming het voornaamste probleem. Het vulproces neemt ook meer tijd in beslag dan bij andere technieken. Maar met een extra vulhulp kunt u beide nadelen beperken. De PowerFill van Vogelsang maakt dit vermogen mogelijk met een aanzienlijk lagere snelheid. Dankzij de ruime behuizing, wordt er minder schuim gevormd en verloopt het vullen met deze turbovuller aanzienlijk sneller. De PowerFill kan zowel aan de zuig- als aan de drukzijde worden aangebracht en gemakkelijk achteraf worden gemonteerd met een flensaansluiting.

Stationaire en mobiele tankvulstations

Het gebruik van tankvulstations is een optie voor stationair tankvullen, bijvoorbeeld bij mesttanks of bij opslagterminals in een biogasinstallatie. De tankvulstations maken onhandig en tijdrovend aan- en afkoppelen van slangen overbodig, aangezien deze zijn uitgerust met een koepel met een vulmondstuk waarmee de mesttank snel kan worden gevuld. Er zijn ook mobiele tankvullers voor eenvoudig en snel vullen aan de rand van het veld beschikbaar. Vogelsang biedt 2 opties voor het snel en praktisch vullen van mesttanks: de FillMaster S voor stationair tankvullen en de FillMaster M voor mobiel tankvullen.

Een geavanceerde versnijder is vaak vereist om mestpompen te beschermen tegen vreemde voorwerpen en ander materiaal. Dit kan worden gerealiseerd als stationaire techniek of op de tankwagen. Het doel van de mestversnijder is het voorkomen van verstopping en schade door vezelachtig, grof of vast materiaal dat mest vaak bevat, zoals stenen, hoefblokken en oormerken.

Het gebruik van krachtige versnijder heeft nog een ander belangrijk voordeel. Hoe vloeibaarder en homogener de drijfmest is, hoe effectiever deze kan worden gebruikt als organische voedingsstof. Met name op tankwagens zorgt het gebruik van deze techniek voor een homogene, maar ook gemakkelijk te doseren mestsuspensie.

Als specialist op het gebied van landbouwtechnieken biedt Vogelsang ook oplossingen op maat voor specifieke situaties van de klant. De RotaCut-versnijder kan bijvoorbeeld worden gemonteerd als stationaire oplossing in het veld. De RotaCut MXL als mobiele oplossing op tankwagens is ideaal voor het betrouwbaar versnijden van vezels en het scheiden van vreemde voorwerpen. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat hun pomp en stroomafwaartse systemen beschermd worden. De integratie van  heeft een positief effect op tijdsmanagement en de bedrijfskosten doordat er minder servicewerkzaamheden aan de mestpomp en de mestverdeeltechniek nodig zijn.

De belangrijkste factor voor optimale mestmanagement is precieze verdeling voor een maximale benutting van de natuurlijke voedingsstoffen. De basis hiervoor is een homogene suspensie en een vulsysteem voor de tankwagen dat ook een gelijkmatige verdeling van drijfmest garandeert. Tegelijk moet de verdeling van drijfmest ook nauwkeurig, exact en vooral zuiver gebeuren. Alleen op die manier worden de natuurlijke voedingsstoffen gelijkmatig en goed verdeeld.

Wijd verspreiden van mest – de oude manier

Het is bewezen dat het wijd verspreiden van mest resulteert in een zeer lage en slechte verdeelnauwkeurigheid. Deze manier staat dan ook bekend als 'de verspreidingsmethode van het verleden'. Deze methode is gevoelig voor wind en brengt de organische voedingsstoffen aan op de bladeren van gewassen en niet op of in de bodem waar ze nodig zijn. 

Nauwkeurige mestverdeling met mestverdelers

De hydraulisch aangedreven mestverdeler -ofwel exactverdeler- vormt de kern van strookgebaseerd uitrijden van drijfmest, een basisvoorwaarde voor uniforme dosering en nauwkeurige verdeling van elke afzonderlijke stroom mest. Tegelijk worden vezelachtige en vaste voorwerpen betrouwbaar versneden door de messen. Vogelsang biedt 4 verschillende varianten: de DosiMat DMX, de ExaCut ECL, de ExaCut ETX of de ExaCut ECQ. Wij kunnen de optimale oplossing bieden voor alle vereisten en toepassingsgebieden voor plaatsspecifiek bemesten. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: sleepslangsystemen, sleepvoetsystemen en grondbewerkingssystemen. Kortom, deze meswtverdelers van Vogelsang zijn ideaal voor alle bemesters.

Drijfmest verdelen met lage emissies met het sleepslangsysteem

Het sleepslangsysteem garandeert verdeling van drijfmest op geringe hoogte met nauwelijks stankoverlast. Het is de mestverdeeltechniek van de toekomst en zal dat blijven, want deze bemester:

  • garandeert minimaal verlies van natuurlijke voedingsstoffen zonder vervuiling van gewassen,
  • is niet gevoelig voor wind en
  • is milieuvriendelijk.

Vogelsang produceert sleepslangsystemen voor alle getrokken en zelftrekkende voertuigen, ongeacht de fabrikant, het vermogen, het bandentype en de pompsystemen, tot een werkbreedte van maar liefst 36 meter.

De sleepvoetbemester voor mestverdeling met optimale benutting van voedingsstoffen

Een andere variant van mestverdeeltechniek, het sleepvoetsysteem, is een optimale oplossing voor weilanden. De gewassen worden zorgvuldig uit elkaar geduwd met een sleepvoet, zodat de mest direct eronder kan worden aangebracht. Het resultaat is een nog efficiëntere verdeling van mest in grassen en gewassen, die ook voldoet aan de vereisten van veel subsidieprogramma's. Met de SwingUp Slide en de SwingMax Slide biedt Vogelsang 2 sleepvoetbemesters met een werkbreedte tot 30 meter. Hiermee wordt een nooit eerder geziene efficiëntie in de sleepvoetmethode bereikt.

Over de volledige bodem of in stroken - drijfmest wordt direct in de bodem gebracht

Om de natuurlijke voedingsstoffen in mest optimaal te benutten is het belangrijk om emissies zo laag mogelijk te houden. Als drijfmest direct wordt in of op de bodem wordt gebracht, wordt het verlies van waardevolle voedingsstoffen, voornamelijk veroorzaakt door verdamping, voorkomen. Dit is de beste oplossing voor een optimaal gebruik van natuurlijke voedingsstoffen op landbouwgrond. Het bespaart tijd, geld en reduceert het aantal passages over het veld. Directe inbreng van drijfmest is mogelijk met onze grondbewerkingsuitrusting SynCult voor schijveneggen. Voor inbreng over het volledige oppervlak biedt de SynCult een professionele oplossing voor de eenvoudige en snelle uitrusting van een bemestingssysteem. We bieden ook specifieke kits voor het upgraden van bemesters van andere fabrikanten en merken.

Strookbewerking is een andere optie voor een directe inbreng van drijfmest. Al decennia is deze methode uiterst succesvol in droge gebieden of gebieden waar droogte- of erosieproblemen voorkomen, omdat hierbij de voordelen van landbouw zonder bodembewerking en van conventionele bemesters worden gecombineerd. De bodem wordt bewerkt in stroken, terwijl tegelijk de drijfmest in de bodem wordt aangebracht. Zo kunnen verschillende processen efficiënt worden gecombineerd in één enkele stap. Met deze methode worden natuurlijke voedingsstoffen precies daar aangebracht waar de planten ze nodig hebben: bij de wortels. Er zijn 2 verschillende series strookbemesters verkrijgbaar. De robuuste XTill ProTerra heeft een vaste strookbreedte van 70 of 75 cm. De XTill VarioCrop kan worden gebruikt voor alle soorten gewassen, aangezien de strookafstand vrij kan worden ingesteld van 45 tot 75 cm.


Vraag een offerte of meer informatie aan!