Mesttechnieken - van lobbenpomp tot bodembewerkingsmachine

Efficiënte mestverdeling en -management

Mest is een belangrijke grondstof voor landbouw. Bij correct gebruik biedt mest duidelijke, economische voordelen. Verbeterde mesttechnieken kunnen een investering zijn, maar men bespaart er uiteindelijk veel geld mee. Waarom? Hoe gelijkmatiger en nauwkeuriger mest op of in de bodem wordt aangebracht, hoe beter de voedingsstoffen worden gebruikt, aangezien emissies tot een minimum worden beperkt. Landbouwers, boeren, aannemers, loonwerkers en machinesyndicaten kunnen uitgaven voor minerale meststoffen aanzienlijk reduceren door gebruik te maken van deze natuurlijke bron van voedingsstoffen. Het gebruik van het volledige assortiment aan technische landbouwoplossingen van Vogelsang garandeert een efficiëntere mesttoepassing met lage emissie, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Al decennia legt Vogelsang zich toe op mesttechnieken. Keer op keer hebben wij grenzen verlegd op het gebied van verdeeltechniek van mest met lage emissie. Zo hebben wij het voor onze klanten mogelijk gemaakt om de voedingsstoffen in mest efficiënter te gebruiken en de bedrijfskosten te reduceren. Op deze manier hebben wij actief bijgedragen aan hun economische succes. Door lopende ontwikkelingen en innovaties te integreren in onze technieken kunnen wij u als professionele partner bijstaan - van het vullen van de tank tot en met mestverdeling. Wij weten als geen ander dat een efficiënte omgang met mest door verspreiding ter hoogte van de bodem kosten bespaart én beter is voor het milieu. Om onze klanten te helpen om hun doelstellingen optimaal te bereiken, bieden wij een breed portfolio aan oplossingen op het gebied van pomp-, versnijd- en spreidingstechnieken.

Focusbox

Landbouwtechniek van Vogelsang die inspireert!

Wilt u meer weten over duurzame, rendabele en nauwkeurige landbouwtechnieken? Lees dan meer op onze pagina's over specifieke onderwerpen.

Toepassingen in de moderne landbouw

Voor efficiëntere mestverdeling moet de mest vaak eerst uit een diepe zinkput in een tankwagen of in een ander reservoir op het veld worden gepompt. Landbouwers en boeren hebben hiervoor pomptechniek nodig, dat precies is afgestemd op hun behoeften. Tegelijk spelen vragen als "Hoe pomp ik mest het beste?", "Hoe kan ik op korte tijd grote hoeveelheden mest verpompen?" of "Welke mestpomp is geschikt voor mobiel gebruik?" hierbij een belangrijke rol.

Lobbenpompen - de basis voor mestverdeeltechniek

Lobbenpompen zijn essentieel geworden door hun fundamentele eigenschappen en vormen de basis voor spreidingstechniek. Als uitvinder van deze techniek optimaliseert Vogelsang zijn verschillende pompseries voortdurend om ervoor te zorgen dat onze oplossingen voldoen aan de dagelijkse behoeften van onze klanten.

De pompen van Vogelsang zijn zelfaanzuigend tot een diepte van 9 meter, zodat mest ook uit diepe zinkputten naar een container of tankwagen kan worden gepompt. In combinatie met hun krachtige vermogen maken ze het vulproces voor tankwagens eenvoudig en snel.

Het pompproces kan worden uitgevoerd met een stationaire oplossing, met een mestpomp die is gemonteerd op een vaste positie, of op een driepuntsteun of op de tank. Er zijn drie aandrijvingsopties (mechanisch, elektrisch, hydraulisch) waaruit gekozen kan worden.

Gebruik van de mestpomp op de tankwagen

Lobbenpompen voor tankwagens zijn zelfaanzuigend en krachtig, maar dat is nog niet voldoende. De compacte constructie, de onafhankelijkheid van de draairichting en de bestendigheid tegen vreemde voorwerpen zijn bijkomende eigenschappen die deze lobbenpompen de ideale oplossing maken. De compacte bouw en het lage gewicht van de mestpomp van Vogelsang maken een grotere lading in de tankwagen mogelijk en zorgen tegelijk voor een snellere vulling van de tank. Op die manier worden opslagcapaciteiten optimaal benut en verloopt het transport zo efficiënt mogelijk. Bovendien kunnen lobbenpompen tanks tot 30 procent sneller vullen dan andere pompen.

De vultechniek op de tankwagen kan ook worden gebruikt voor aftappen. De lobbenpomp verspreidt de mest constant en gelijkmatig, ongeacht de vloeistof of het drukniveau in de tank. Dit is een basisvoorwaarde voor het gebruik van mest als natuurlijke en biologische voedingsstof. Eenvoudig en snel onderhoud van de pomp is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat uitvaltijden zo kort en zeldzaam mogelijk blijven. Ons QuickService-concept betekent dat mestpompen van Vogelsang kunnen worden gerepareerd zonder demontage nodig is en dat ze uiterst betrouwbaar zijn.

Ondersteuning van de vacuümtank met vulopties

Een andere variant voor het vullen van de tank is het vacuümsysteem. Bij het vullen met een vacuümpomp is schuimvorming het voornaamste probleem. Het vulproces neemt ook meer tijd in beslag dan bij andere technieken. Maar met een extra vulhulp kunt u beide nadelen van deze techniek beperken. De PowerFill van Vogelsang maakt dit vermogen mogelijk met een aanzienlijk lagere snelheid, dankzij de ruime behuizing, waardoor minder schuim wordt gevormd en het vullen aanzienlijk sneller verloopt. De PowerFill kan zowel aan de zuig- als aan de drukzijde worden aangebracht en gemakkelijk achteraf worden gemonteerd met een flensaansluiting.

Stationaire en mobiele vulstations

Het gebruik van tankvulstations is een optie voor stationair tankvullen, bijvoorbeeld bij tanks of bij opslagterminals in een biogasinstallatie. Deze maken onhandig en tijdrovend aan- en afkoppelen van slangen overbodig, aangezien deze zijn uitgerust met een koepel met een vulmondstuk waarlangs de tank snel kan worden gevuld. Er zijn ook mobiele vulstations voor eenvoudig en snel vullen aan de rand van het veld beschikbaar. Vogelsang biedt twee opties voor het snel en praktisch vullen van tanks: de FillMaster S voor stationair tankvullen en de FillMaster M voor mobiel tankvullen.

Verkleiningstechniek is vaak vereist om pompen te beschermen tegen vreemde voorwerpen en zwaar materiaal. Dit kan worden gerealiseerd als stationaire techniek of op de tankwagen. Het doel hierbij is het voorkomen van verstopping en schade door vezelachtig, grof of vastzittend materiaal dat mest vaak bevat, bijvoorbeeld stenen, hoefblokken en oormerken.

Het gebruik van verkleiningstechniek heeft nog een ander belangrijk voordeel. Hoe vloeibaarder en homogener de mest is, hoe effectiever deze kan worden gebruikt als organische meststof. Met name op tankwagens zorgt het gebruik van deze techniek voor een homogene, maar ook gemakkelijk te doseren mestsuspensie.

Als partner voor landbouwtechnieken biedt Vogelsang ook oplossingen op maat voor relevante problemen van de klant. De RotaCut-versnijder kan bijvoorbeeld worden gemonteerd als stationaire oplossing op het veld, of in de vorm van de RotaCut MXL als mobiele oplossing op tankwagens om betrouwbaar vezels te versnijden en vreemde voorwerpen af te scheiden. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat hun pomp en stroomafwaartse systemen beschermd worden. De integratie van een versnijder heeft een positief effect op tijdsmanagement en reduceert bedrijfskosten door minder servicewerkzaamheden aan de mestpomp en de mestverdeeltechniek. De ruime opening is ook eenvoudig in onderhoud.

De belangrijkste factor voor efficiënt mestmanagement is precieze verdeling voor een optimale benutting van de natuurlijke voedingsstoffen. De basis hiervoor is een homogene suspensie en een vulsysteem voor de tankwagen dat ook een gelijkmatige verspreiding garandeert. Tegelijk moet de verdeeltechniek ook nauwkeurig, exact en vooral zuiver zijn. Alleen op die manier worden voedingsstoffen gelijkmatig verdeeld.

Wijd verspreiden – de techniek van het verleden

Het is bewezen dat de wijde verspreidingsmethode resulteert in een zeer lage spreidingsnauwkeurigheid. Deze techniek staat dan ook bekend als 'het verspreidingssysteem van het verleden'. Het is gevoelig voor wind en brengt de voedingsstoffen aan op de bladeren van gewassen en niet op of in de bodem waar ze nodig zijn. Een andere factor is de slechte verdeling.

Nauwkeurige mestverdeling met precisieverdelers

De hydraulisch aangedreven precisieverdeler vormt de kern van strookgebaseerde verspreidingstechniek, een basisvoorwaarde voor nauwkeurige en betrouwbare verdeling van elke afzonderlijke stroom. Tegelijk worden vezelachtige en vreemde objecten betrouwbaar versneden door de snijmessen. Vogelsang biedt hier vier verschillende varianten: de DosiMat DMX, de ExaCut ECLExaCut ETX of de ExaCut ECQ. Wij kunnen de optimale oplossing bieden voor alle vereisten en toepassingsgebieden voor mestverdeling. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: sleepslangsystemen, sleepvoetbemesters- en systemen, schijveneggen en sleufsystemen. Kortom, de precisieverdelers van Vogelsang zijn ideaal voor alle mestverspreidingstechnieken.

Mestverdeling met lage emissie met het sleepslangsysteem

Het sleepslangsysteem garandeert verspreiding op geringe hoogte met vrijwel geen stankoverlast. Het is de mestverdeeltechniek van de toekomst en zal dat blijven, want deze techniek:

  • garandeert minimaal verlies van voedingsstoffen zonder besmetting van gewassen,
  • is niet gevoelig voor wind en
  • is milieuvriendelijk

Vogelsang produceert sleepslangsystemen voor alle getrokken en zelfrijdende voertuigen, ongeacht de fabrikant, het vermogen, het bandentype, de materialen en de pompsystemen, tot een werkbreedte van 36 meter.

Het sleepvoetsysteem voor mestverdeling met optimale benutting van voedingsstoffen

Een andere variant van mestverdeeltechniek, het sleepvoetsysteem, is een optimale oplossing voor weilanden. De gewassen worden uit elkaar geduwd met een sleepvoet, zodat de mest direct eronder kan worden gespreid. Het resultaat is een nog efficiëntere verdeling van mest in reeds gegroeide grassen en gewassen, die ook voldoet aan de vereisten van veel subsidieprogramma's. Met de SwingUp Slide en de SwingMax Slide biedt Vogelsang twee sleepvoetsystemen met een werkbreedte tot 30 meter. Hiermee wordt een nooit eerder geziene efficiëntie in sleepvoettechniek bereikt.

Over de volledige bodem of in stroken - mest wordt direct in de bodem gebracht

Om voedingsstoffen in de mest optimaal te benutten is het belangrijk om emissies zo laag mogelijk te houden. Als de mest direct wordt ingebracht, wordt het verlies van voedingsstoffen, veroorzaakt door verdamping, voorkomen. Dit is de beste oplossing voor een optimaal gebruik van voedingsstoffen op landbouwgrond. Het bespaart tijd, geld en reduceert het aantal passages over het veld. Directe inbreng van mest wordt mogelijk met onze SynCult-uitrustingset voor ploegarmen en korte eggen. Voor inbreng over het volledige oppervlak biedt de SynCult een professionele oplossing voor de eenvoudige en snelle uitrusting van een bodembewerkingsmachine. Naast onze vroegere partners Amazone, Väderstad, Köckerling, Horsch, Pöttinger en Farmet bieden we ook specifieke kits voor het upgraden van machines van andere fabrikanten.

De strookbewerkingsmethode is een andere optie voor een directe inbreng van mest. Al decennia is deze methode uiterst succesvol in droge gebieden of gebieden waar droogte- of erosieproblemen voorkomen, omdat hierbij de voordelen van landbouw zonder bodembewerking en van conventionele bodembewerkingssystemen worden gecombineerd. De bodem wordt bewerkt in stroken, terwijl tegelijk de mest in de bodem wordt aangebracht. Zo kunnen verschillende processen efficiënt worden gecombineerd in één enkele stap. Met deze methode worden voedingsstoffen precies daar aangebracht waar de planten ze nodig hebben: bij de wortels. Er zijn twee verschillende series verkrijgbaar: de robuuste XTill ProTerra heeft een vaste strookbreedte van 70 of 75 cm, terwijl de XTill VarioCrop kan worden gebruikt voor alle soorten gewassen, aangezien de strookafstand vrij kan worden ingesteld van 45 tot 75 cm.

Registratie nieuwsbrief Landbouw

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief over landbouwtechniek en blijf up-to-date over de meest actuele en interessantste informatie over landbouwtoepassingen en oplossingen van Vogelsang.

Downloads

Zoekt u documenten over Vogelsang of onze producten? Vind ze in het Download Center (Engels).

/ /