Výkonná technologie pro efektivní aplikaci kejdy
Aplikační technologie od společnosti Vogelsang – od přesného distributoru až po metodu pásového obdělávání metodou Strip Till

Všude tam, kde se v zemědělství používá kejda, je nezbytné toto organické hnojivo distribuovat přesně a s minimem ztrát a emisí. Proto je nejlepší aplikovat kejdu v blízkosti půdy nebo ji přímo zapravovat do půdy. Touto problematikou se společnost Vogelsang zabývala již před zpřísněním zákonných požadavků v souvislosti s používáním kejdy. Vynalezli jsme technologii nízkoúrovňové aplikace, která je účinná z hlediska distribuce živin a využívá aplikátor s vlečenými hadicemi.

Aplikační technologie společnosti Vogelsang se dělí do několika kategorií:

  • Aplikátory s vlečenými hadicemi: Vogelsang nabízí různé aplikátory s vlečenými hadicemi pro nízkoúrovňovou a nízkoemisní aplikaci kejdy z cisterny (SwingUp, SwingMax, UniSpread) a pro samohybná vozidla (Compax).
  • Aplikátory s vlečenými botkami:  Vlečené botky na aplikátorech BlackBird, SwingUp Slide a SwingMax Slide rozhrnují v průběhu aplikace rostoucí rostliny a umisťují kejdu na půdu pro zajištění efektivního využití živin.
  • Systémy hadic: Aplikace kejdy systémem Vogelsang BackPac prostřednictvím systému hadic otevírá zcela novou dimenzi a představuje vysoce efektivní alternativu zejména pro farmy s kopcovitým terénem.
  • Přesné distributory: Přesné distributory DosiMat a ExaCut od společnosti Vogelsang umožňují vysoce specifickou distribuci pro různé aplikační technologie.
  • Kultivace půdy: Ať už jsou tyto varianty aplikace používány jako sada prostředků pro zpracování půdy (SynCult) nebo jako samostatný stroj (XTill), poskytují díky kombinaci dvou pracovních postupů velké výhody pro větší zemědělské provozy.

Aplikační technologie Vogelsang – hospodárná, funkční a všestranná

Aplikační technologie Vogelsang pomáhá snižovat náklady na hnojiva. Technologie, která stojí za touto nízkoemisní a vysoce účinnou formou aplikace kejdy, je stejně výkonná jako flexibilní. Kromě přesné aplikace kejdy pomocí přesných distributorů od společnosti Vogelsang zajišťuje široká nabídka aplikační techniky optimalizované pracovní postupy s minimem času díky inteligentním řešením s vlečenými hadicemi a praktickým šířkám aplikátorů. Vysoce účinné jednotky pro přímé zapravení kejdy zajišťují v kombinaci s kultivací půdy mimořádně nízkoemisní a hospodárnou aplikaci této suroviny.

Přesné distributory pro přesnou distribuci živin

Ústředním prvkem všech aplikačních zařízení od společnosti Vogelsang jsou osvědčené a celosvětově používané přesné distributory Vogelsang pro řezání a dávkování přírodních hnojiv. Ty spolehlivě rozmělňují a oddělují cizí a vláknité látky. Různé provozní režimy a volitelné prvky konfigurace tří nabízených produktů poskytují zemědělcům a dodavatelům služeb potřebný prostor pro individuální úpravy.

Aplikace kejdy pomocí vlečených hadic nebo vlečených botek od společnosti Vogelsang

Jakkoli je v dnešní době aplikace kejdy kontroverzní, nejde jen o zvýšení provozního zisku, ale jedná se také o obsah humusu v organickém hnojivu, který mimo jiné pomáhá vázat živiny v půdě. Díky dlouholetým zkušenostem a technicky vyspělým produktovým řadám není společnost Vogelsang nucena omezovat se pouze na jedno odvětví technologie aplikace kejdy. V zájmu maximální přesnosti jsme vyvinuli systémy vlečených hadic pro tažená i samohybná vozidla. Optimálním řešením pro systémy hadic je stabilní aplikátor, který je připevněn k zadní hydraulice tažného vozidla.

Náš sortiment zahrnuje modely systémů vlečených hadic s postranními rameny, které využívají mechanismy složení TeleShift nebo TopSwing. To zajišťuje vyšší účinnost v kombinaci s kompaktními přepravními rozměry. S odpovídajícím vozidlem a pracovním záběrem až 36 metrů je kapacita aplikace kejdy na poli zcela dostačující. Vždy je zajištěna rovnoměrná aplikace na stejnou vzdálenost mezi odtokovými hadicemi. Případné odkapávání při přejezdu přes pozemní komunikace doslova zastaví funkce DropStop.

Aplikace a zapravování kejdy současně

Robustní stroje, které jsme vyvinuli pro metodu Strip Till, kombinují pásovou kultivaci půdy a úpravu půdy připravené k setí s aplikací kejdy v jednom pracovním kroku. Hnojivo je aplikováno na úrovni kořínků, takže se živiny dostanou přímo ke kořenům rostlin a emise jsou sníženy na naprosté minimum. Pokud jde o řádkové plodiny na orné půdě, jsou proto tyto stroje mnohem úspornější a ekologičtější než je tomu při použití konvenčních metod.

Společnost Vogelsang nabízí také sadu vybavení, která zemědělcům a dodavatelům umožňuje využívat výhody přímého zapravování pomocí jejich stávajících kultivátorů nebo talířových bran: Systém SynCult lze snadno dodatečně vybavit. Díky tomu je možné stávající stroje přestavět na zařízení, která mohou zapravovat kejdu přímo do půdy. U vybraných partnerů výrobce to nemá žádný vliv na platnost plné záruky  na zařízení pro kultivaci půdy.

 

„Vyrobeno v Německu“ – výhodná investice

Moderní a ekonomicky orientované zemědělské provozy samozřejmě nehledí jen na svou aktuální poptávku po zemědělské technice pro efektivní aplikaci kejdy, ale myslí i na budoucnost. Která technika dostojí svému příslibu i zítra? Proto se tolik zemědělských provozů po celém světě rozhodlo pro kvalitu od společnosti Vogelsang, která kombinuje sofistikovanou technologii a dlouhou životnost. U společnosti Vogelsang je efektivní hospodaření s kejdou a optimální využití živin tvořeno více faktory:

  • Rovnoměrná distribuce kejdy do hadic díky přesným distributorům.
  • Nízkoúrovňová aplikace kejdy pomocí systému vlečených hadic, který jsme vynalezli a dále vyvíjíme. Aplikace kejdy přímo pod plodinu pomocí technologie vlečených botek.
  • Vysoce účinná kombinace kultivace půdy a přímého zapravení kejdy v jednom kroku – s přímým zapravením buď v pásech, nebo na velkých plochách.
  • Stroje a vylepšení strojů, které lze flexibilně přizpůsobit požadované šířce.
  • Odolné stroje s dlouhou životností, které budou moderní i zítra.