Otobüs, demiryolu ve tekneler için su temini ve atık su tahliyesi
Vogelsang servis ekipmanları-Pompa sistemleri ve temizlik kabinlerinden dijital görüntülemeye kadar

Sadece Almanya'da her yıl yaklaşık 150 milyon kişi A noktasından B noktasına seyahat etmek için uzun mesafe trenlerini veya otobüslerini kullanıyor1. Avrupa genelinde 2015 yılında 9 milyardan fazla yolcu trenlere bindi2. Bunun arkasındaki lojistik başarı çok büyüktür ve buna otobüslere ve trenlere içme suyu temini ve atık sularının bertarafı da dahildir. Tedarik ve bertaraf için teknik tesisatlara yapılan temel yatırımın yanı sıra, hijyenik nedenlerle her türlü ulusal ve uluslararası düzenlemeye uyulması gerekmektedir. Bu, ilgili ekipman bileşenlerinin üreticilerinin yalnızca derinlemesine uzmanlıkla ustalaşabileceği sıkı bir düzenleyici çerçevedir.

Büyük tren işletme şirketlerinin ana tedarikçisi olan Vogelsang, onlarca yıllık deneyimiyle Almanya'da tren vagonu servis sektöründe pazar lideridir. Vogelsang'ın ürün yelpazesi yalnızca su temini ve bertarafı ile iç temizlik sistemlerini değil, aynı zamanda işletim verileri yönetimi ve sistem izlemeyi de kapsamaktadır. Ayrıca otobüsler ve tekneler için de ilgili sistemleri sunuyoruz.

1 Kaynak: Destatis 2016
2 Kaynak: Eurostat File „Demiryolu yolcu taşımacılığının evrimi“; 2015

Demiryolu, otobüs ve gemi sektörlerindeki uygulamalar

Almanya'nın İçme Suyu Yönetmeliği uyarınca, sistemlerde kullanılan malzemelere ilişkin katı taleplerde bulunan tek kurum Alman Federal Demiryolu İdaresi değildir. İlgili kamu Atık Su sistemlerinin işletmecileri de kanalizasyon sistemlerine beslenen atık su'nun özelliklerini düzenleme hakkına sahiptir.

Uluslararası düzeyde, içme ve servis suyunun yeniden doldurulmasına yönelik sistem arayüzlerinin özellikleri de dikkate alınmalıdır. Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) de 563 sayılı bildirisinde yolcu vagonlarındaki hijyen ve temizlik sistemleri için özel önlemler öngörülmektedir.

Esneklik ve işlevsellik, dışkı ve atık suyun yolcu vagonlarından demiryolu sahasının veya bakım istasyonunun merkezi atık su sistemine basit ve güvenilir bir şekilde vakumla çıkarılmasına katkıda bulunan teknik sistemlerin vazgeçilmez özellikleri arasında bulunmakta. Güçlü pompalar ve tren platformundaki kullanıcı dostu sabit veya mobil besleme ve tahliye sistemleri tuvaletlerde daha iyi temizliğin yanı sıra trenlerin çok daha kısa süre atıl olmasını desteklemekte. Yolcu trenlerindeki atık su ve dışkı tankları bu sistemler sayesinde neredeyse her yerde boşaltılabilmektedir.

Merkezi pompa ünitesi olarak vakum pompa istasyonu

Trenlerdeki tuvaletlerin sürekli olarak kullanılması gerektiğinden, pompanın güvenilirliği çok istasyonlu sistemlerde önemli rol oynamaktadır. Her sistemin kalbi, yabancı maddelerle kirlenmiş viskoz akışkanlar için özel olarak geliştirilen ve VacUnit vakum pompa istasyonu şeklinde onlarca yıldır bu sektörde kendini kanıtlamış olan Vogelsang loblu pompadır. VacUnit, bakımı son derece kolay olan bir veya iki pompalı kompakt, ağır hizmet tipi bir vakum sistemidir.

Demiryolu sahalarındaki sabit besleme ve tahliye sistemleri

Atık su tahliye ve içme suyu besleme işlemlerini mümkün olduğunca verimli hale getirmek için, dünya çapında birçok demiryolu platformuna Vogelsang T-sistemleri kurulmuştur. Bu sistemler merkezi besleme ve tahliye sistemine bağlı olup tren vagonlarındaki konektörlere hızlı erişim sağlamakta. T-sistemleri aynı zamanda platformda yer tasarrufu ve güvenli çalışma sorunlarına da çözüm sorunlarını da çözmektedir. Özel tasarım, güvenlik açıklıklarına uyulmasını ve erişim yollarının boş tutulmasını sağlamakta.


Vogelsang'ın kompakt TUnit sistemleri ayrıca servis personelinin işini kolaylaştıran otomatik hortum geri çekme sistemi ile donatılmıştır. Bu hortum sistemi sayesinde, yürüme alanlarında hortum olmadığından son derece yüksek güvenlik sağlanmakta. Entegre otomatik devre dışı bırakma gibi sofistike fonksiyonlar da ilave çalışma pratikliği sunmakta. Sadece içme suyu doldurmaya yönelik sunulan TUnit sistemi ise ürün yelpazesini tamamlamakta.


Besleme ve tahliye sisteminin seçimi her zaman nerede uygulanacağına bağlıdır: Dış mekana mı yoksa iç mekan mı? Vogesang TUnits sistemleri, besleme ve tahliye kabinleri ve makara sistemlerine ek olarak, yolcu trenleri için verimli ve pratik atık su tahliye ve içme suyu besleme işlemleri için ilave seçenekler de sunmaktadır.  

Atık su tahliyesi ve içme suyu temininde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Örneğin, besleme ve tahliye sistemleri her zaman fiziksel olarak ayrı olmalıdır. Alman BGI gibi yönetmelikler içme suyu hortumlarının nasıl kullanılacağını bile düzenlemekte.

Hijyen kuralları açısından, vakum emme sistemi ile tren üzerindeki tuvalet tankı konektörü arasındaki bağlantı, ayrılırken çevreyi kirletmesin diye çok iyi tasarlanmış olmalıdır. Yanlış kullanımı ve buna bağlı olarak kirlenme gibi hijyen sorunlarını önlemek adına Vogelsang EasyConnect damlatmayan emme bağlantısı, tahliye sistemlerinde opsiyonel olarak sunulmakta.

Mobil besleme ve tahliye çözümleri

Sabit istasyonlu tahliye sistemlerinin kurulamadığı yerlerde, mobil alternatifler ekonomik çalışma sağlamanın iyi bir yoludur. Tahliye aracının tipi, yapılacak işin kapsamına ve mevcut alana bağlıdır. Örneğin, teknik ekipmanlar nedeniyle kısıtlanan çalışma ve trafik yolları mevcut seçenekleri sınırlayabilir veya mevcut çalışma platformları yükseklikleri nedeniyle dikey çalışmaya müsait olmayabilir.


Her teknoloji mobil olarak kullanılamadığından dolayı verimli bir pompa teknolojisi seçmek çok önemlidir. Vogelsang'ın loblu pompaları kompakt, kendinden emişli ve akış yönü değiştirilebilmekte. Bu uygulamalarda pratiklik ve hareketlilik açısından belirleyici avantajlar sunarlar. Bir el arabasına monte edilen basit versiyonu bile atık suyun esnek ve hijyenik bir şekilde vakumla çekilmesine ve kanalizasyon sistemine pompalanmasına izin vermekte. Kendinden tahrikli tahliye araçları, taşıma kapasiteleri ile son derece etkileyici çalışma sunmaktadır. Genellikle aküyle çalışan elektrikli platform araçlar konusunda ise Vogelsang, uzun süreli sorunsuz çalışma sağlamak amacıyla yalnızca saygın üreticilerle işbirliğine güvenmektedir.

Sabit atık su bertaraf sistemlerinin kurulamadığı yerlerde, mobil alternatifler mobil alternatifler yine de ekonomik iş akışları oluşturmanın iyi bir yoludur. Bertaraf aracının tipi, yapılacak işin kapsamına ve mevcut alana bağlıdır. Örneğin, teknik ekipman tarafından kısıtlanan çalışma ve trafik yolları mevcut seçenekleri sınırlayabilir veya mevcut çalışma platformları dikey açıklığı sınırlayabilir.

Bu nedenle verimli bir pompa teknolojisi seçmek çok önemlidir, çünkü her teknoloji mobil uygulamalar için uygun değildiruygun değildir. Vogelsang'ın loblu pompaları kompakt, kendinden emişli ve çift yönlüdür. Bu uygulamalarda pratiklik ve hareketlilik açısından belirleyici avantajlar sunarlar. Bir el arabasına monte edilen basit versiyonu bile atık suyun esnek ve hijyenik bir şekilde vakumla çekilmesine ve kanalizasyon sistemine pompalanmasına izin verir. Kendinden tahrikli bertaraf araçları, taşıma kapasitesinin boyuta mükemmel oranıyla etkileyicidir. Genellikle aküyle çalışan elektrikli platform kamyonları için Vogelsang, uzun süreli sorunsuz çalışma sağlamak amacıyla yalnızca saygın üreticilerle işbirliğine güvenmektedir.

Biyoreaktör tuvalet sistemleri için özel çözümler

Atık suyun temizlenmesi için Biyoreaktör teknolojisi ile donatılmış olan tren tuvaletleri, uzun süreli çalışma sağlamak adına düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Bu tuvalet sistemleri için özel olarak geliştirilen tahliye sistemleri, biyolojik çamuru güvenilir bir şekilde tahliye etmek için parçalama teknolojisi ve  normal pompaya ek olarak yüksek basınçlı bir yıkama pompası ile donatılmalıdır. Ayrıca, Biyoreaktör tuvaletlerin hepsi aynı şekilde üretilmediğinden, tahliye üniteleri için farklı standartlar ve gereksinimler bulunmaktadır. Sabit veya mobil tam otomatik olarak sunulan Vogelsang BioUnit sunduğu esneklik sayesinde müşteri gereksinimlerine uygun planlanabilmekte ve üretilebilmektedir.

Büyük demiryolu garları, ekonomik ve güvenilir işletimde rol oynayan sayısız teknik sisteme sahiptir. Sistemler eşit ölçüde kullanıma hazır kaldıkları, mükemmel şekilde birlikte çalıştıkları ve zaman yönetimlerioptimum şekilde yapıldığı taktirde verimlilik elde edilebilmekte. Hem sistem çalışma sürelerini mümkün olduğunca yüksek tutmak hem de istasyon giriş ve çıkışları ile servis ve bakım istasyonlarındaki demiryolu trafiğini hassas bir şekilde kaydetmek için güvenilir bir kontrol izleme sistemi gerekmektedir.

İşletim mesajlarının ve sistemlerdeki sorunların online olarak izlenmesi

VEBSys arıza portalı gibi son derece uyumlu web tabanlı kontrol uygulamaları, programa bağlı tüm sistemlerin işletim verilerine her yerden erişilmesini sağlamakta. Bu portal sadece VacUnit vakum pompa istasyonu, TUnit T-sistemi ve CleanUnit temizleyici kabini gibi Vogelsang ekipmanlarını izleyip belgelemekle kalmaz, aynı zamanda diğer sistemlerden gelen verileri de izlemenize imkan sağlamaktadır. Bu sadece tüm ekipmanlar problemsiz şekilde çalışabilmekte ve iyi bir kalite kontrol işlemi gerçekleştirilebilmekte.

Vagonların tanımlanması ve yerlerinin belirlenmesi

AB'deki vagonlar belirli bir UIC numarasıyla işaretlendiğinden, uygun optik kamera sistemleriyle güvenilir bir şekilde tanımlanabilirler. Vogelsang’ın sunduğu UICScan sistemi ile bu işlem trenler hareket halindeyken bile yapılabilmekte. Demiryolu platformuna monte edilen sütunlar araç numarası, tarih ve saatin yanı sıra trenin geçiş hızını da kaydedebilmekte. Veriler Vogelsang'ın VEBSys ya da önceden kurulmuş başka bir online dokümantasyon sistemine aktarılmakta. Araçların kendisinde herhangi bir yapısal değişikliğe gerek duyulmamakta.

Hijyen açısından bakıldığında, şehirlerarası otobüs ulaşımı yolcu trenleri ile aynı zorluklarla karşı karşıyadır. Örneğin, atık su veya dışkı tanklarının profesyonel ve hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi, en azından artan şehirlerarası otobüs trafiğiyle başa çıkamayan altyapı eksikliğinin devam etmesi nedeniyle, her yerde mümkün değildir. Birçok yerde, tedarik ve bertaraf tesisleri hala basit drenaj ızgaraları gibi geçici çözümlerden ibarettir. Otobüs ızgaranın üzerinden geçiyor ve atık su ızgaradan dışarı akıyor. Suyun içinde bulunan katı maddeler ve kağıtlar genellikle ızgaraya takılı kalır. Eğer otobüs şoförü durakta atık su için bir tedarik ve bertaraf tesisi bulamazsa, atık suyu kapatmak zorunda kalır ve bu da yolcuların memnuniyetsizliğine yol açar.

Bu nedenle ileriye dönük otobüs terminalleri, depolar, Servis istasyonları ve dinlenme tesisleri yeni koşullara uyum sağlamalıdır. Örneğin, otobüs şoförlerinin otobüslerindeki depoları boşaltmak ve yakıt deposunu doldururken içme suyu doldurmak için kullanabilecekleri vakum çıkarma istasyonlarını ve su doldurma istasyonlarını giderek daha fazla tercih etmelidirler. Bu tedarik ve bertaraf tesisleri, istasyonun büyüklüğüne ve trafik hacmine bağlı olarak mobil veya sabit sistemlerle donatılmalıdır. Vogelsang tarafından kamuya açık alanlar için özel olarak geliştirilen RoadPump Plus istasyonları, hijyenik içme suyu dolumu ve atık su bertarafı için işlevsel bir çift çözüm sunar. Bu sistemler sadece hijyenik gereksinimleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda sistemlerin basit ve hızlı çalışması sayesinde otobüs şoförlerinin ve otobüs firmalarının iş yükünü de azaltıyor. Yolcular memnun olurken, istasyon işletmecileri de kazançlı çıkıyor: Servis ücretinden elde edilen ekstra gelire ek olarak, tesislerinde daha fazla otobüs olması, restoranlarında veya istasyon mağazalarında daha fazla müşteri anlamına geliyor.

Profesyonel temizlik için her türlü malzeme gereklidir - temizlik maddeleri ve cihazları, sıcak ve soğuk su ve sıcak su için çevre dostu bir bertaraf seçeneği. Araç içi temizliği için gereken zaman ve ayak işlerini en aza indirmek için, temizlik maddeleri ve ilgili tesisatlar kullanıcılara kolay erişilebilir, stratejik olarak konumlandırılmış yerlerde sağlanmalıdır.

Vogelsang'ın temizleyici ekipmanlarını geliştirmesinin nedeni de tam olarak budur.CleanUnits,Ağırlıklı olarak yüksek kaliteli hava koşullarına dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış olan bu ekipmanlar özellikle sağlam ve dayanıklıdır. Temizlik maddelerinin otomatik dozajlanması gibi standart özelliklerinin yanı sıra, temizleyici dolapları gerektiğinde göz duşları ve ilk yardım kitleri gibi özel seçeneklerle de donatılabilir.

Göllerde ve okyanuslarda yelkenli ve motorlu teknelerle seyahat eden herkes doğanın güzelliğini bilir ve buna değer verir. Bu boş zaman aktivitesinin giderek daha popüler hale gelmesi, hijyenik ve basit atık su bertaraf sistemlerine yönelik talep yaratmaktadır. Bunun tek nedeni yat ve teknelerin yanaştığı limanların dışkı ve atık su bertarafı konusunda giderek daha katı kurallar getirmesi değil; aynı zamanda kaptanların çevre bilinci de artıyor. Atık su tanklarını sadece suya boşaltmak yerine, profesyonel ama aynı zamanda herkes tarafından işletilebilen bertaraf istasyonları, talepkar tekne sahipleri için liman seçiminde önemli bir kriterdir.

Konum, liman büyüklüğü ve rıhtım sayısına bağlı olarak, liman işletmecileri için birkaç soru vardır: Bir bertaraf istasyonunun kapasitesinin ne olması gerekir? Sabit bir pompa yeterli mi, yoksa mobil bir seçeneğe mi ihtiyacım var? Ve bu Servis için kim ödeme yapacak?

Vogelsang'ınPierPump gibi müşteri odaklı yüksek performanslı modellerinin kullanımı kolaydır ve talep üzerine kullanılmış suyun veya pis suyun doğrudan kanalizasyon sistemine pompalanmasına da izin verir. Entegre loblu pompa, PierPump'ın yabancı maddelere karşı hassas olmadığı anlamına gelir, böylece atık su yabancı madde içerdiğinde vakum işlemi durmaz. Atık su tankları çok kısa sürede vakumla çekilir ve yolculuğa devam edilebilir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!