Inovativní, dávkování pevné hmoty
Spolehlivé dávkovače pevné hmoty pro efektivní produkci bioplynu

Vybavení na výrobu bioplynu musí být bezpečné a účinné, aby umožňovalo ekonomický provoz bioplynové soustavy. V tomto ohledu má plnění fermentoru klíčovou funkci. Proto jsme vyvinuli systémy pro dávkování pevné hmoty v rozmělněné podobě, která je pro bakterie vhodná. Díky tomuto plnění, které je pro mikroorganismy ideální, můžete zvýšit výtěžnost plynu a snížit energetické nároky na směšování, míchání a čerpání. Dávkovače pevné hmoty Vogelsang přispívají k efektivnějšímu a hospodárnějšímu provozu vašeho bioplynového systému – a to bylo dokonce vědecky ověřeno.

Výhoda našeho know-how

Systémy pro dávkování pevných materiálů do bioplynových systémů a pro plnění fermentorů, které jsme vyvinuli a které se neustále snažíme zdokonalovat, denně prokazují svou kvalitu v rámci použití po celém světě.

Výzkum, neustálé zlepšování a inovativní prvky zajišťují maximální efektivitu a ziskovost při produkci bioplynu.

Každodenní potíže při produkci bioplynu

Mnoho substrátů obsahuje cizí a rušivé materiály, jako jsou kameny, kovové části a písek. U běžných systémů to způsobuje poruchy a poškození a zvyšuje opotřebení.

Tyto cizí a rušivé materiály je třeba spolehlivě oddělit nebo rozdrtit, případně musí mít stanice velký volný průchod a pevnou konstrukci, aby cizím materiálům snadno odolávala. Spolehlivé řešení odolné poruchám je nutné zejména v případě výskytu abrazivních pevných materiálů.

Při rychlosti plnění až 25 tun tuhého materiálu za hodinu (kukuřičná siláž) jsou dávkovače pevné hmoty od společnosti Vogelsang základem pro hospodárné plnění bioplynových stanic různorodou biomasou od obnovitelných zdrojů přes odpadní materiály až po potravinářský a organický odpad. Námi dodávaná čidla a řídicí technika nabízejí dvojité zabezpečení a umožňují plně automatický provoz.

To pravé pro bakterie, ale také pro efektivní míchání a přípravu

Neproblematické, energeticky bohaté kosubstráty jsou žádoucí a cenné.

Pro efektivní výrobu bioplynu je velmi důležité dávkovat je s minimální námahou, ale ideálně připravené. Přesně v tomto vyniká systém CC-Mix. Díky své pečlivě navržené konstrukci vyžaduje minimální příkon pro zajištění rozmělnění pevných materiálů s tekutou suspenzí za vzniku homogenní suspenze, čímž poskytuje potřebné podmínky pro optimální fermentaci ve fermentoru.

Tato koncepce je obzvláště užitečná pro provozovatele, kteří se snaží kromě standardních obnovitelných zdrojů využívat i alternativní kosubstráty, jako jsou cukrovarské řízky nebo odpadní ovoce a zelenina.

Kombinace s řezačkou a separátorem pro zpracování obtížné biomasy

Odpadní materiály ze zemědělství, vedlejší produkty průmyslu nebo organický odpad by měly být využívány k výrobě energie stále častěji. Jsou však obtížně zpracovatelné, mají silně proměnlivé vlastnosti (od kapalných po pevné) a často jsou zatíženy cizími a rušivými materiály. Kombinace technologie míchání a drcení v rámci jednoho systému nabízí komplexní řešení pro bioplynové stanice.

Na rozdíl od mnoha srovnatelných dávkovacích systémů je těžký materiál oddělen hned na začátku, ještě předtím, než se dostane do fermentoru.

Kromě mělnění jsou hrubší části a vláknité materiály drceny. Tím se z něj stává univerzální zařízení pro zpracování obtížných vstupních materiálů.