Správná mělnící technologie pro každé použití
Pro plynulé a optimalizované procesy a ochranu před poruchami

Mělnící technologie je potřebná pro mnoho různých použití: Například jako prevence proti zablokování kanalizace vlhčenými ubrousky, k rozsekání cizí hmoty a přípravě suspenze v bioplynových stanicích nebo ke zpracování různých zbytků potravin v potravinářském průmyslu. V mnoha případech jsou vhodným doplňkem pro snadnou a efektivní manipulaci s vyseparovanou cizí hmotou systémy nakládání s odloučeným odpadem a těžkými materiály. To slouží jak k úpravě příslušného média, tak k ochraně následných komponent používaných v dalších krocích procesu.

Speciální vlastnosti technologií pro drcení od společnosti Vogelsang

Jako zkušený výrobce drtící techniky systémů naše produkty neustále vyvíjíme. Protože se na ně spoléhají naši zákazníci v rámci nejrůznějších použití a oborů, máme možnost lépe poznat jejich specifické požadavky, což nám umožňuje nejen dodávat řešení pro každodenní problémy, ale také vybírat a dodávat vhodné produkty pro vysoce individuální procesy.

Díky integrovanému separátoru těžkých materiálů dokáže macerátor RotaCut oddělit cizí tělesa obsažená v kalu nebo odpadní vodě, aby mohla být později odstraněna. Plovoucí hmota je poté účinně rozsekána na principu kontaktního řezání. RotaCut upravuje odpadní vodu a homogenizuje kaly. To má za následek nejen prevenci ucpávání a ochranu navazujících systémů, ale dochází také k úspoře nákladů.

Použití mělničů tekutých médií v zemědělství má smysl především tehdy, pokud cizí materiály obsažené v kejdě mohou způsobovat problémy. Systém RotaCut slouží například k ochraně čerpadel na cisternách a také k homogenizaci kejdy při její aplikaci. Čím méně viskózní a homogennější kejda je, tím lépe.

Macerátor RotaCut je oblíbený také u bioplynových stanic k úpravě substrátů a také k ochraně čerpadel. Rozsekáním vláknité hmoty se například zabrání tvorbě plovoucích vrstev a organická suspenze se homogenizuje. Tím se také snižuje viskozita, což vede k nižší spotřebě energie míchadly. Provozovatel se tak může spolehnout na bezproblémový provoz a zároveň šetří náklady na energii.

Mělniče tekutých médií – mělnící technologie pro kapalná média

V odvětví zpracování odpadních vod a v zemědělství, stejně jako u bioplynových stanic, je vyžadováno především čerpání kapalných médií. Ta obvykle obsahují cizí materiály, které mohou způsobit problémy v navazujících systémech.

Čerpadla se mohou například ucpat vlhčenými ubrousky nebo zamotanými chuchvalci. Zákazníci se mohou spolehnout na mělniče tekutých médií od společnosti Vogelsang, které s těmito problémy účinně bojují. Dvouhřídelový drtič XRipper je k dispozici v různých verzích a lze jej instalovat jako vložený systém přímo v kanálu nebo v otevřených šachtách a jímkách před vtoky a výtoky. Samočistící rotory ripperu pracují různými rychlostmi, aby rozmělnily rušivé materiály, které může odpadní voda obsahovat, jako jsou hygienické výrobky, textilie a odpadky.

Drtiče pevné hmoty – umožňují čerpání pevné hmoty

Drtič pevné hmoty RedUnit je kombinací čerpací a drtící technologie navržené speciálně pro potravinářský a recyklační průmysl. Médium nejprve prochází fází hrubého drcení, po které může volitelně následovat fáze přesnějšího drcení včetně separace cizích materiálů. Lze také přidat kapalinu, aby bylo možné médium promíchat a dále přečerpávat.

Případná průmyslová použití drtičů pevné hmoty zahrnují mělnění organického odpadu, jako je ovoce a zelenina, a mělnění plodin. Pomocí této technologie drcení lze snadno zpracovávat rybí a jateční odpad, jako jsou vnitřnosti, kosti a kůže a rybí kosti. Snadno lze zpracovat i další odpad, jako je například směs organického odpadu a plastových odpadků.

Kontaktujte nás pro další informace