Mechanizmy tnące i systemy ochrony przed frakcjami ciężkimi dla profesjonalistów
Na potrzeby ochrony i optymalizacji charakterystyki przy różnych zastosowaniach i mediach

Kiedy klient szuka technologii mielenia, liczy się dla niego tylko to, czy dane urządzenie spełnia wymagania, tj. czy mechanizm tnący poradzi sobie z danym medium i konkretnym zastosowaniem. Szczegóły dotyczące tego, czy jest to mechanizm tnący jednowałowy, dwuwałowy, czy kombinacja urządzenia tnącego i pomp, są zwykle kwestią drugorzędną lub wręcz całkowicie nieistotną. W celu ochrony podzespołów znajdujących się w dalszej części systemu przetwarzania często jednak zaleca się stosowanie dodatkowych rozwiązań ochronnych przed frakcjami ciężkimi.

Dlatego w firmie Vogelsang rozróżniamy następujące typy mechanizmów tnących i systemów ochrony przed frakcjami ciężkimi:

  • Mechanizmy tnące do ciał stałych: Technologia mielenia, taka jaką zastosowaliśmy w urządzeniu RedUnit, zmniejsza wielkość cząstek stałych tak, aby umożliwić dalsze przetwarzanie medium bez żadnych problemów.
  • Mechanizmy tnące na mokro: Urządzenia te (RotaCut/XRipper) mają kontakt głównie z mediami płynnymi i niszczą wszelkie zawarte w nich substancje zakłócające pracę systemu.
  • Systemy zarządzania odpadami: Systemy zarządzania odpadami, takie jak DebrisCatcher, uwalniają płynne medium od niepożądanych ciał obcych, których wielkości nie można zredukować za pomocą mechanizmu tnącego. W takim przypadku system usuwania odpadów (DRS) i podnoszenia odpadów (DLU) umożliwiają odprowadzanie i utylizację oddzielonych frakcji ciężkich

Odpowiednia technologia mielenia do każdego zastosowania

Technologia mielenia jest niezbędna przy wielu różnych zastosowaniach: Do mielenia mokrych chusteczek w kanałach ściekowych, ciał obcych w zawiesinach biogazowych lub różnych resztek żywności w przemyśle spożywczym. W wielu przypadkach urządzenie takie jest również dobrym dodatkiem do oddzielania wszelkich ciał obcych, które mogą się znajdować w danym medium. Służy ono zarówno do rozdrabiania zawartości odpowiedniego medium, jak i do ochrony komponentów stosowanych na kolejnych etapach całego procesu przetwarzania.

Szczególne cechy technologii mielenia i oddzielania firmy Vogelsang

Jako doświadczony producent technologii mielenia i systemów rozdzielania stale rozwijamy nasze produkty. Ponieważ zostały one zaprojektowanie dla różnorodnych zastosowań i sektorów, mamy okazję dowiedzieć się w ten sposób czegoś więcej o specyficznych wymaganiach naszych klientów. A to pozwala nam nie tylko w dostarczaniu optymalnych rozwiązań dla typowych problemów, ale także dobierać i dostarczać odpowiednie produkty w celu zaspokojenia indywidualnych wymagań dotyczących procesów przetwarzania.

Mechanizmy tnące do pracy na mokro – technologia mielenia dla mediów ciekłych

Sektory przetwarzania ścieków oraz rolnictwa, a także wytwórnie biogazu, wymagają przede wszystkim sprawnego pompowania mediów płynnych. Zwykle zawierają one ciała obce, które mogą powodować problemy w instalacjach rurociągowych.

Na przykład pompy mogą się zapchać z powodu obecności mokrych szmat lub zaplątanego materiału. Nasi klienci mogą polegać na mechanizmach tnących na mokro firmy Vogelsang i ich skuteczności pod względem zwalczania tych problemów. Mechanizm tnący dwuwałowy XRipper jest dostępny w różnych wersjach. Może zostać zainstalowany bezpośrednio wewnątrz kanału lub w otwartych rowach i dołach przed wlotami i wylotami. Samoczyszczące rotory urządzenia pracują z różnymi prędkościami w celu zmielenia zawartych w ściekach uciążliwych substancji, takich jak produkty higieniczne, tekstylia i śmieci.

Dzięki zintegrowanemu oddzielaczowi frakcji ciężkich, RotaCut może oddzielić ciała obce zawarte w ściekach w celu ich usunięcia w późniejszym czasie. Pływający w medium materiał jest następnie skutecznie mielony zgodnie z zasadą cięcia opartą na kontakcie. RotaCut rozdrabnia zawartość ścieków i homogenizuje osady. Nie tylko zapobiega to zatorom i chroni systemy na kolejnym etapie przetwarzania, ale także prowadzi do oszczędności kosztów.

Stosowanie mechanizmów tnących na mokro w rolnictwie ma sens przede wszystkim wtedy, gdy ciała obce zawarte w gnojowicy mogą powodować problemy użytkowe. Na przykład RotaCut służy do ochrony pomp w cysternach, a także do homogenizacji gnojowicy podczas jej rozlewania. Im mniej lepka i bardziej jednorodna jest gnojowica, tym lepiej.

Mechanizm tnący na mokro RotaCut jest również wyjątkowo skuteczny podczas stosowania w wytwórniach biogazu do rozdrabniania podłoża i ochrony pomp. Mieląc na przykład włókniste ciała obce urządzenie to sprawia, że zawiesina organiczna staje się bardziej jednorodna. Niższa lepkość zapobiega tworzeniu się pływających warstw, co obniża zużycie energii przez mieszalniki. Operator zakładu może zatem zakładać bezproblemową pracę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

Mechanizmy tnące do ciał stałych – umożliwiające pompowanie mediów zawierających ciała stałe

Młynek przemysłowy RedUnit to połączenie technologii pompowania i mielenia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby przemysłu spożywczego i recyklingowego. Medium jest najpierw przepuszczane przez etap mielenia zgrubnego, po którym opcjonalnie może nastąpić bardziej szczegółowy etap rozcinania, w tym oddzielanie ciał obcych. Możliwe jest również dodanie cieczy w celu umożliwienia mieszania i dalszego pompowania medium.

Potencjalne zastosowania przemysłowe mechanizmów tnących do materiałów stałych obejmują mielenie odpadów organicznych, takich jak owoce i warzywa oraz upraw. Dzięki tej technologii mielenia można z łatwością przetwarzać odpady rybne i z rzeźni, takie jak ości ryb, wnętrzności, kości oraz skóra. Z innymi odpadami, takimi jak mieszanina odpadów organicznych i plastikowych śmieci, także można sobie z łatwością poradzić.

Ochrona dalszych części systemu przetwarzania przed ciałami stałymi dzięki oddzielaniu ciał obcych

Rozwiązania technologiczne dla potrzeb oddzielania ciał obcych firmy Vogelsang zapewniają optymalną ochronę urządzeń znajdujących się w dalszej części systemu przed uszkodzeniem lub zapchaniem spowodowanym przez ciała obce, takie jak kamienie, metal, drewno lub podobne materiały niepożądane. W zależności od zastosowania lub konkretnego zadania urządzenia oddzielające mogą być zaprojektowane jako czysto pasywne grawitacyjne oddzielacze ciał obcych lub, zwłaszcza w przypadku mediów o wysokiej lepkości, mogą aktywnie optymalizować proces oddzielania ciał stałych za pomocą grabi napędzanych elektrycznie. Oddzielacze ciał obcych są szczególnie preferowane w zastosowaniach takich jak przetwarzanie i wykorzystanie gnojowicy oraz ścieków, wytwórnie biogazu, a także w wielu innych sektorach przemysłowych. Są one wykorzystywane przede wszystkim do ochrony pomp tak, aby zapobiec zatykaniu się instalacji rurociągowych, a także do zabezpieczenia urządzeń znajdujących się za nimi w systemie przetwórczym. Firma Vogelsang dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezawodne odfiltrowanie ciał obcych przy minimalnej utracie medium właściwego. Nasza specjalna konstrukcja umożliwia stosowanie oddzielaczy ciał obcych bez dodatkowych modyfikacji do oddzielania wielu rodzajów niepożądanych materiałów, takich jak kamienie, metal lub drewno. Odpowiednio zwymiarowane wnętrze tych urządzeń służy do zmniejszenia prędkości przepływu i wycisza medium, minimalizując w ten sposób zakres pracy mechanicznej i prędkości obrotowe – co zapewnia zmniejszone zużycie energii.