Technologia mielenia dla biogazowni i oczyszczalni ścieków
Elektrokinetyczne lub mechaniczne metody mielenia na potrzeby optymalizacji procesów

Skuteczna technologia rozdrabniania zmniejsza koszty oczyszczania ścieków i działania wytwórni biogazu, poprawiając jednocześnie skuteczność. Wykorzystując technologię firmy Vogelsang do mielenia osadów lub podłoża można zoptymalizować wydajność zakładów oczyszczania ścieków i wytwórni biogazu. Uzupełnieniem tego jest zmniejszone zużycie energii przez mieszalniki, pompy, wirówki i inne elementy systemu. W sektorze ścieków rozpad osadów prowadzi również do mniejszej akumulacji szlamu i mniejszego zapotrzebowania na flokulanty (polimery anionowe) podczas odwadniania osadów ściekowych.


Mielenie i jego korzyści

Poprzez rozdrabnianie medium jego cząstki są atakowane i rozbijane na pojedyncze fragmenty, odwłókniane i miażdżone, co zapewnia w ten sposób ich większą powierzchnię aktywną. Zwiększa to możliwości działania bakterii i mikroorganizmów, ponieważ mogą one łatwiej i lepiej dotrzeć do składników odżywczych. Metoda ta, stosowana podczas produkcji gazu w wytwórniach biogazu lub oczyszczalniach ścieków, zwiększa wydajność wytwarzania gazu i obniża zużycie energii elektrycznej, a sama materia organiczna w osadach i zawiesinach organicznych jest lepiej rozkładana.

Przetwarzanie ciał stałych przy użyciu rozdrabniania mechanicznego

Mechaniczne rozdrabnianie podłoża zwiększa powierzchnię użytej materii stałej poprzez zmniejszenie wielkości cząstek, a jednocześnie odwłóknienie i pokruszenie ciał stałych. Ułatwia to bakteriom dotarcie do składników odżywczych i przyspiesza reakcję chemiczną, co zwiększa wydzielanie gazu.

Pozytywne skutki uboczne mechanicznego rozdrabniania podłoża przy użyciu urządzenia DisRuptor są wręcz niezliczone. Unika się powstawania pływających warstw w medium dla wytwórni biogazu i obniża lepkość zawiesiny organicznej. Oznacza to, że do przetwarzania medium wymagana jest mniejsza moc, a zatem jej zużycie przez mieszalniki i pompy staje się niższe. Decydując się na skorzystanie z technologii rozdrabniania firmy Vogelsang klienci mogą zoptymalizować swoje wytwórnie biogazu tak, aby osiągnąć wyższą wydajność i niższe zużycie energii.