Technologia mielenia dla biogazowni i oczyszczalni ścieków
Elektrokinetyczne lub mechaniczne metody mielenia na potrzeby optymalizacji procesów

Skuteczna technologia rozdrabniania zmniejsza koszty oczyszczania ścieków i działania wytwórni biogazu, poprawiając jednocześnie skuteczność. Wykorzystując technologię firmy Vogelsang do mielenia osadów lub podłoża można zoptymalizować wydajność zakładów oczyszczania ścieków i wytwórni biogazu. Uzupełnieniem tego jest zmniejszone zużycie energii przez mieszalniki, pompy, wirówki i inne elementy systemu. W sektorze ścieków rozpad osadów prowadzi również do mniejszej akumulacji szlamu i mniejszego zapotrzebowania na flokulanty (polimery anionowe) podczas odwadniania osadów ściekowych.

Firma Vogelsang oferuje następujące metody:

  • Rozdrabianie elektrokinetyczne przy użyciu urządzenia BioCrack: W przypadku tej metody medium przepływa przez pole wysokiego napięcia, które rozbija jego struktury.
  • Rozdrabnianie mechaniczne przy użyciu DisRuptor: Przy zastosowaniu tej metody siły zewnętrzne zmniejszają wielkość cząstek medium i zwiększają ich powierzchnię aktywną. W przypadku urządzenia DisRuptor efekt ten jest osiągany przez mielenie i odwłóknianie substancji stałych w medium.

Mielenie i jego korzyści

Poprzez rozdrabnianie medium jego cząstki są atakowane i rozbijane na pojedyncze fragmenty, odwłókniane i miażdżone, co zapewnia w ten sposób ich większą powierzchnię aktywną. Zwiększa to możliwości działania bakterii i mikroorganizmów, ponieważ mogą one łatwiej i lepiej dotrzeć do składników odżywczych. Metoda ta, stosowana podczas produkcji gazu w wytwórniach biogazu lub oczyszczalniach ścieków, zwiększa wydajność wytwarzania gazu i obniża zużycie energii elektrycznej, a sama materia organiczna w osadach i zawiesinach organicznych jest lepiej rozkładana.

Funkcjonalna zasada mielenia elektrokinetycznego

Mielenie za pomocą urządzenia BioCrack ułatwia bakteriom dotarcie do składników odżywczych w szlamie lub zawiesinach. Zwiększa to również aktywność enzymów. Pompa przenosi medium przez komorę oczyszczania systemu mielenia elektrokinetycznego. Następnie generowane jest pole wysokiego napięcia. Podczas przepływu medium przez moduł, siły elektrostatyczne rozdrabniają struktury kłaczkowate i zbitki takie jak grudy i koloidy złożone z martwej materii organicznej i bakterii. Dzięki temu składniki odżywcze są znacznie bardziej dostępne dla bakterii fermentujących. Jednocześnie zwiększa się aktywność enzymów, co prowadzi do lepszego rozbicia komórek; materia organiczna jest lepiej przetwarzana i rozkładana.

Efekt ten można zintensyfikować zarówno w zakładach oczyszczania ścieków, jak i wytwórniach biogazu poprzez dodanie urządzenia rozdrabniającego na wejściu. W połączeniu z oddzielaczem frakcji ciężkich, takim jak RotaCut i DebrisCatcher uzyskuje się również ochronę całego systemu przed ciałami obcymi, takimi jak kamienie i elementy metalowe.

Przetwarzanie ciał stałych przy użyciu rozdrabniania mechanicznego

Mechaniczne rozdrabnianie podłoża zwiększa powierzchnię użytej materii stałej poprzez zmniejszenie wielkości cząstek, a jednocześnie odwłóknienie i pokruszenie ciał stałych. Ułatwia to bakteriom dotarcie do składników odżywczych i przyspiesza reakcję chemiczną, co zwiększa wydzielanie gazu.

Pozytywne skutki uboczne mechanicznego rozdrabniania podłoża przy użyciu urządzenia DisRuptor są wręcz niezliczone. Unika się powstawania pływających warstw w medium dla wytwórni biogazu i obniża lepkość zawiesiny organicznej. Oznacza to, że do przetwarzania medium wymagana jest mniejsza moc, a zatem jej zużycie przez mieszalniki i pompy staje się niższe. Decydując się na skorzystanie z technologii rozdrabniania firmy Vogelsang klienci mogą zoptymalizować swoje wytwórnie biogazu tak, aby osiągnąć wyższą wydajność i niższe zużycie energii.