Obsługa, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla autobusów, kolei i łodzi
Sprzęt serwisowy firmy Vogelsang – od systemów pomp i szafek do czyszczenia po monitorowanie przez internet

W samych Niemczech około 150 milionów osób podróżuje co roku pociągami dalekobieżnymi lub autobusami.1. W całej Europie w 2015 r. do pociągów wsiadło ponad 9 mld pasażerów2. Stoją za tym ogromne osiągnięcia logistyczne – obejmują zaopatrzenie autobusów i pociągów w wodę pitną oraz usuwanie ścieków. Poza podstawowymi inwestycjami w instalacje techniczne do zasilania i usuwania odpadów należy również przestrzegać wszelkiego rodzaju przepisów krajowych i międzynarodowych z uwagi na kwestie higieniczne. Są to ścisłe ramy prawne, które wymagają dogłębnej wiedzy od producentów odpowiednich komponentów.

Jako główny dostawca największych spółek przewozowych firma Vogelsang jest liderem w branży obsługi wagonów kolejowych w Niemczech z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Oferta firmy Vogelsang obejmuje nie tylko systemy doprowadzania i odprowadzania wody oraz czyszczenia wnętrz, lecz także zarządzanie danymi operacyjnymi i monitorowanie systemu. Oferujemy również odpowiednie systemy do obsługi autobusów i łodzi.

1 Źródło: Destatis 2016
2 Źródło: Plik Eurostat „Evolution of rail passenger transport“; 2015 r.

Zastosowania w sektorze kolejowym, autobusowym i łodziowym

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi wody pitnej Niemiecki Federalny Urząd Kolejowy nie jest jedynym organem, który stawia rygorystyczne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w tych systemach. Operatorzy odpowiednich publicznych systemów kanalizacyjnych są również uprawnieni do regulowania właściwości ścieków wprowadzanych do ich systemu kanalizacji.

Na poziomie międzynarodowym należy również uwzględnić specyfikacje interfejsów systemu do uzupełniania wody pitnej i użytkowej. Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) w swojej broszurze nr 563 określa również szczególne środki dotyczące higieny i systemów czyszczenia w pasażerskich wagonach kolejowych.

Elastyczność i funkcjonalność są niezbędnymi cechami systemów technicznych, które przyczyniają się do łatwego i niezawodnego próżniowego odsysania fekaliów i ścieków z wagonów pasażerskich do centralnego systemu ściekowego stacji kolejowej lub stacji obsługi technicznej. Wydajne pompy oraz przyjazne dla użytkownika stacjonarne i mobilne systemy zasilania i usuwania odpadów na peronach zapewniają obecnie nie tylko większą czystość w umywalniach, jak i znacznie krótsze przestoje pociągów. Zbiorniki na ścieki i fekalia w pociągach pasażerskich mogą być również opróżniane praktycznie wszędzie.

Pompownia próżniowa jako centralny zespół pomp

Ponieważ toalety w pociągach muszą być dostępne w sposób ciągły, w przypadku systemów wielostanowiskowych niezawodność pompy odgrywa ważną rolę. Sercem każdego systemu są pompy krzywkowe Vogelsang opracowane specjalnie pod kątem mediów lepkich zanieczyszczonych ciałami obcymi, które od dziesięcioleci sprawdzają się w tym sektorze w wersji stacji pomp próżniowych VacUnit . Jest to kompaktowy, wytrzymały i wyjątkowo łatwy w konserwacji system próżniowy z jedną lub dwiema pompami.

Stacjonarne systemy zaopatrzenia i usuwania odpadów na stacjach kolejowych

Aby maksymalnie usprawnić odprowadzanie ścieków i uzupełnianie wody pitnej, na wielu peronach kolejowych na całym świecie instalowane są systemy typu T. Są one podłączone do centralnego systemu zasilania i usuwania odpadów oraz umożliwiają szybki dostęp do złączy w pojazdach. Systemy typu T rozwiązują również problemy dotyczące przestrzeni i bezpieczeństwa na bocznicach. Specjalna konstrukcja pozwala na zachowanie bezpiecznych odstępów, a także swobodnego dostępu.

Wyjątkowo kompaktowe zestawy TUnit firmy Vogelsang są również wyposażone w automatyczny system zwijania węży, co znacznie ułatwia pracę personelu obsługowego. Ten system obsługi węży zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki eliminacji luźnych węży w miejscach ruchu pieszego. Pracę ułatwiają także zaawansowane opcje takie jak zintegrowane automatyczne wyłączanie. Ofertę uzupełniają urządzenia TUnit przeznaczone wyłącznie do uzupełniania wody pitnej.

Wybór systemu zasilania i usuwania odpadów zależy zawsze od miejsca stosowania: Czy urządzenie jest instalowane na zewnątrz, czy też wewnątrz budynku? Oprócz systemów Vogelsang TUnit szafki doprowadzania i odprowadzania oraz systemy zwijania zapewnić inne możliwości skutecznego i prostego odprowadzania ścieków oraz dostarczania wody pitnej do pociągów pasażerskich.

Należy przestrzegać wymogów higienicznych w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną. Na przykład urządzenia do zasilania i usuwania odpadów muszą być zawsze fizycznie oddzielone. Przepisy takie jak niemiecka ustawa BGI regulują nawet sposób postępowania z wężami do wody pitnej.

Ze względów higienicznych połączenie między systemem odsysania próżniowego a złączem zbiornika na toaletę w pociągu musi być dobrze zaprojektowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu podczas odłączania. Niekapiące złącze ssące EasyConnect, która pozwala uniknąć nieprawidłowego stosowania oraz wynikających z tego problemów higienicznych i zanieczyszczeń, jest dostępne jako opcjonalne wyposażenie systemów usuwania odpadów firmy Vogelsang.

Mobilne rozwiązania do zasilania i usuwania odpadów niezależne od lokalizacji

W miejscach, gdzie nie można zainstalować stacjonarnych systemów odprowadzania ścieków, dobrym sposobem na stworzenie ekonomicznego obiegu pracy są mobilne systemy alternatywne. Rodzaj pojazdu do utylizacji zależy od zakresu wykonywanych prac, a także od dostępnej przestrzeni. Na przykład drogi robocze i trasy komunikacyjne z ograniczeniami wynikającymi ze sprzętu technicznego mogą ograniczać dostępne opcje, zaś istniejące platformy robocze mogą ograniczać prześwit pionowy.

Wybór skutecznej technologii pomp ma więc kluczowe znaczenie, ponieważ nie każda technologia nadaje się do zastosowań mobilnych. Pompy krzywkowe firmy Vogelsang są kompaktowe, samozasysające oraz dwukierunkowe. Oferują zalety o decydującym znaczeniu pod względem praktyczności i mobilności w zastosowaniach tego typu. Nawet nieskomplikowana wersja zamontowana na wózku ręcznym pozwala na elastyczne i higieniczne odprowadzanie ścieków i przepompowanie ich do kanalizacji. Samojezdne pojazdy do usuwania odpadów imponują doskonałym stosunkiem rozmiarów do funkcji transportowych. W przypadku elektrycznych wózków platformowych, które zwykle mają zasilanie akumulatorowe, firma Vogelsang stawia wyłącznie na współpracę z renomowanymi producentami, aby zapewnić długotrwałą bezproblemową eksploatację.

Specjalne systemy do toalet z reaktorem biologicznym

Toalety pociągowe wyposażone w reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków muszą być czyszczone w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić długotrwałą eksploatację. Systemy odprowadzania nieczystości opracowane specjalnie dla toalet tego typu oprócz zwykłej pompy powinny być wyposażone w technologię rozdrabniania i wysokociśnieniową pompę spłukującą, aby niezawodnie usuwać szlam biologiczny. Ponadto istnieją różne normy i wymagania dotyczące urządzeń do usuwania odpadów, jako że nie wszystkie toalety z reaktorem biologicznym mają taką samą konstrukcję. W pełni zautomatyzowane stacjonarne lub mobilne rozwiązanie Vogelsang BioUnit może być zatem zaprojektowane i zbudowane według dokładnych specyfikacji klienta.

Duże stacje kolejowe posiadają liczne systemy techniczne, które odgrywają istotną rolę w ekonomicznej i niezawodnej eksploatacji. Jednakże mogą one pełnić swoje funkcje wyłącznie wtedy, gdy pozostają w równym stopniu gotowe do użycia, są idealnie dopasowane oraz umożliwiają optymalne zarządzanie czasem. Do tego niezbędne jest niezawodne monitorowanie, zarówno w celu utrzymania jak najdłuższego możliwego czasu pracy systemu, jak również precyzyjnego rejestrowania ruchu kolejowego na wjazdach i wyjazdach ze stacji oraz w stacjach obsługi i utrzymania.

Monitorowanie komunikatów operacyjnych i problemów z systemami przez internet

Aplikacje o wysokiej kompatybilności do sterowania przez internet takie jak portal do obsługi usterek VEBSys umożliwiają dostęp do danych operacyjnych wszystkich systemów podłączonych do programu z dowolnego miejsca. Portal ten nie tylko dokumentuje stan urządzeń firmy Vogelsang, takich jak stacja pomp próżniowych VacUnit, system typu T TUnit oraz szafka do czyszczenia CleanUnit, lecz może również wyświetlać dane z innych systemów. Dzięki temu można mieć pewność, że są one gotowe do pracy, a także umożliwia kontrolę jakości.

Identyfikacja wagonów kolejowych i określanie ich położenia

Wagony w UE są oznaczone konkretnymi numerami UIC, co pozwala zlokalizować je w niezawodny sposób za pomocą odpowiednich systemów kamer optycznych – natomiast dzięki systemowi UICScan firmy Vogelsang można to zrobić nawet podczas jazdy pociągu. Oprócz numeru pojazdu, daty i godziny kolumny zamontowane na peronie kolejowym rejestrują również prędkość, z jaką pociąg je mija. Dane są przekazywane do systemu VEBSys firmy Vogelsang lub innego wstępnie zainstalowanego systemu dokumentacji online. Nie wymaga to wprowadzania żadnych zmian konstrukcyjnych w samym pociągu.

Z punktu widzenia higieny międzymiastowy transport autobusowy stoi przed takimi samymi wyzwaniami jak w przypadku pociągów pasażerskich. Na przykład profesjonalne i higieniczne usuwanie ścieków bądź zbiorników z nieczystościami nie wszędzie jest sprawą oczywistą, nie tylko ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, która byłaby w stanie dotrzymać kroku rozwojowi międzymiastowego ruchu autobusowego. W wielu miejscach nadal bardzo często urządzenia do zasilania w wodę i usuwania odpadów wykorzystują rozwiązania prowizoryczne, takie jak zwykłe kratki ściekowe. Nieczystości są wylewane z autobusu po najechani na kratkę. Często zatrzymują się na niej zawarte w wodzie ściekowej ciała stałe i papier. Brak systemu zasilania i usuwania odpadów na przystanku autobusowym sprawia, że kierowca musi zamknąć toaletę, co prowadzi do niezadowolenia pasażerów.

Dworce autobusowe, zajezdnie, stacje obsługi i przystanki przyszłości powinny więc dostosować się do nowych warunków. Coraz częściej powinny wybierać stacje próżniowego odsysania i napełniania wodą, z których mogą korzystać np. kierowcy autobusów, aby w trakcie tankowania paliwa opróżnić zbiorniki w autobusach i uzupełnić poziom wody pitnej. Te punkty zaopatrzenia i usuwania odpadów powinny być wyposażone w mobilne lub stacjonarne systemy, w zależności od wielkości stacji i natężenia ruchu. Stacje RoadPump Plus, opracowane przez firmę Vogelsang specjalnie z myślą o publicznie dostępnych miejscach, oferują funkcjonalne podwójne rozwiązanie do higienicznego napełniania wodą pitną i odprowadzania ścieków. Nie tylko spełniają one wymogi higieniczne, ale także odciążają kierowców autobusów i firmy przewozowe dzięki łatwej i szybkiej obsłudze systemów. Pasażerowie są zadowoleni, zaś operatorzy stacji zyskują doskonałe korzyści: Oprócz dodatkowych przychodów z opłaty za usługę większa liczba autobusów w obiekcie oznacza również więcej klientów restauracji czy sklepu dworcowego.

Profesjonalne czyszczenie wymaga dostępu do różnych materiałów – środków i urządzeń czyszczących, ciepłej i zimnej wody oraz usuwania wody szarej w przyjazny dla środowiska sposób. Aby zminimalizować czas i nakład pracy wymagany do czyszczenia wnętrza pojazdu, środki czyszczące i związane z nimi instalacje muszą być udostępnione użytkownikom w łatwo dostępnych, strategicznie zlokalizowanych punktach.

Z tego powodu firma Vogelsang opracowała szafki do czyszczenia. Systemy CleanUnits, wykonane głównie z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne, są wyjątkowo trwałe i odporne. Oprócz standardowych funkcji takich jak automatyczne dozowanie środków czyszczących szafki do czyszczenia mogą być wyposażone w opcje specjalne w zależności od potrzeb, na przykład prysznice i apteczki pierwszej pomocy.

Każdy, kto podróżuje po jeziorach i morzach żaglówkami lub łodziami motorowymi, zna i ceni piękno przyrody. Ten sposób spędzania wolnego nad wodą czasu jest coraz bardziej popularny, co stwarza zapotrzebowanie na higieniczne i łatwe systemy odprowadzania ścieków. Wynika to nie tylko z coraz bardziej surowych wymagań dotyczących usuwania fekaliów i ścieków stawianych przez porty, w których cumują jachty i łodzie – również kapitanowie statków są coraz bardziej świadomi ekologicznie. Podczas wyboru przystani właściciele łodzi kierują się teraz kryterium możliwości skorzystania z profesjonalnych, a przy tym łatwych w obsłudze stacji odprowadzania ścieków, zamiast po prostu opróżniać zbiorniki prosto do wody.

Istnieje szereg pytań dla operatorów portów w zależności od lokalizacji, wielkości portu i liczby miejsc postojowych: Jaka powinna być pojemność stacji utylizacyjnej? Czy wystarczy pompa stacjonarna, czy potrzebna jest też opcja mobilna? A kto będzie płacił za tę usługę?

Wydajne modele zorientowane na klientów takie jak PierPump firmy Vogelsang są łatwe w obsłudze i na życzenie umożliwiają pompowanie wody zęzowej lub czarnej bezpośrednio do kanalizacji. Zintegrowana pompa krzywkowa sprawia, że system PierPump nie jest podatny na ciała obce, dzięki czemu proces ekstrakcji próżniowej nie ulega zatrzymaniu, gdy w ściekach znajdują się ciała obce. Zbiorniki na ścieki są odsysane próżniowo w bardzo krótkim czasie oraz można wyruszyć w dalszy rejs.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji