Kombinované pásové obdělávání půdy a zapravení kejdy
Velkoplošně nebo v pásech se systémy Vogelsang

Z ekologických a ekonomických důvodů stále více zemědělských provozů provádí přímé zapravování kejdy do půdy. Tím se zabraňuje ztrátám živin způsobeným odpařováním. Snižuje se také počet přejezdů přes pole. To šetří čas i peníze a jedná se tak o ideální řešení pro efektivní využití živin v orné půdě.

Metoda Strip Till umožňuje zemědělským podnikům zaměřujícím se na budoucnost dále snižovat náklady kombinací zapravováním kejdy s procesem obdělávání půdy. Vědecké studie prokázaly, že vysoce technicky vyspělé jednotky Strip Till, jako je například systém Vogelsang XTill®, mohou snížit provozní náklady až o 40 %. Anorganická hnojiva, elektřina, nafta a čas – všeho spotřebujete méně. Technologie Strip Till prospívá také půdě: menší počet přejezdů po poli a kypření půdy v pásech pomáhá zavodnění a zabraňuje erozi a škodlivému zhutnění půdy.

Kromě výkonných a flexibilních strojů Vogelsang XTill zahrnuje naše nabídka také Vogelsang SynCult, sadu vybavení pro snadnou montáž na stávající zařízení pro obdělávání půdy.

Šetrné k životnímu prostředí a půdě, účinné a časově úsporné

Ztráty živin při konvenčním rozmetání hnojiva zůstávají hnací silou současného vývoje aplikační technologie. Technicky propracované jednotky pro metodu Strip Till, jako je například Vogelsang XTill, nebo přímé zapravení pomocí krátkých talířových bran či kultivátorů se díky svým mnoha výhodám těší záviděníhodné pověsti. Přímé zapravení kejdy je vhodné nejen kvůli lepším výnosům, ale znamená také výrazné zkrácení času a úsilí díky spojení obdělávání půdy a aplikace kejdy v jednom kroku, čímž se dosahuje pozitivních výsledků zejména pro životní prostředí, půdu a rostliny.

Dokonalá kombinace: talířové brány se sadou vybavení SynCult

Díky výrazné úspoře času a nákladů je přímé zapravení mnohem efektivnější než konvenční rozmetání kejdy. S odpovídajícími systémy pro aplikaci kejdy mají zemědělci, dodavatelé služeb a půjčovny strojního vybavení možnost dodatečně vybavit stávající stroje, které poté mohou nadále používat.

Společnost Vogelsang spojila své síly s mnoha známými výrobci zařízení pro obdělávání půdy. Výsledkem tohoto spojeného know-how je spolehlivá, dlouhodobá a přesná kompletní sada SynCult pro vybavení talířových bran a kultivátorů. Tento kooperativní vývoj zajišťuje bezproblémové připojení nástavby pro aplikaci kejdy k připraveným montážním bodům. Na rozdíl od jiných nástavců pro aplikaci kejdy není při montáži systému SynCult nutné vrtání ani svařování. Díky tomu zůstává záruka výrobce v plné platnosti.

Systémy SynCult jsou dodávány se všemi komponenty a montážními díly potřebnými k dodatečné montáži požadovaného zařízení pro zapravení kejdy. Kromě hadic a výpustných trubic obsahují také osvědčený přesný distributor od společnosti Vogelsang, který zajišťuje profesionální připojení a správnou funkci kombinovaných jednotek.

Další výhodou je, že kombinace obdělávání půdy a aplikace kejdy v jednom kroku vám také pomůže dodržet zákonem stanovené časy pro zapravení kejdy, jako je například německé pravidlo zapravení do čtyř hodin.

Přímé zapravení kejdy metodou Strip Till se systémem Vogelsang

Jednotky Vogelsang XTill® kombinují optimální přípravu orné půdy pro setí řádkových plodin a nízkoemisní hnojení v úrovni kořenů. Výšku výpustných trubic pro kejdu lze individuálně nastavit. Lze také měnit výšku hvězdicovitých diskových nožů a poměr hřebenových disků vůči hrotu injektoru. Pracovní záběr systému Vogelsang XTill® dosahuje až 6 metrů a pro přepravu jej lze složit na šířku 3 metrů.

Podle rozsahu použití je systém Vogelsang XTill® k dispozici ve dvou různých řadách: ProTerra a VarioCrop.

Robustní model ProTerra a jeho silné hydraulické natlakování zaručují rovnoměrnou hloubku obdělávání půdy i u tvrdé zeminy. Díky elektrohydraulickému ovládání z kabiny lze stroj během jízdy přizpůsobit konkrétním pracovním podmínkám. Pásové obdělávání půdy probíhá při použití pevně stanovené šířky 70 nebo 75 cm.

Díky flexibilní šířce řádků 45 až 75 cm lze systém Vogelsang XTill® VarioCrop použít pro jakoukoli plodinu. Hloubku orby a zapravení kejdy lze u systému XTill® VarioCrop určit nezávisle na sobě. K dispozici jsou také různé možnosti nastavení podle druhu plodiny a aktuálních provozních podmínek. Díky tomu je optimální obdělávání půdy se současným hnojením kejdou v úrovni kořenů možné za jakýchkoli okolností.

Všechny jednotlivé prvky instalované v jednotkách Vogelsang XTill® jsou samozřejmě dokonale sladěné a vyrobené z vysoce kvalitních materiálů. Kromě toho zajišťují promyšlené detaily, jako je například ochrana proti přetížení hydrauliky, díky tomu budou stroje spolehlivě a bezpečně pracovat po dlouhá léta. Tyto vlastnosti přesvědčí i ty, kteří použijí jednotky od společnosti Vogelsang poprvé.