Drtiče a systémy pro ochranu proti těžkým materiálům pro profesionály
Pro ochranu a optimalizaci použití a médií

Když zákazník hledá mělnící technologii, obvykle záleží pouze na tom, zda technologie splňuje požadavky, tj. zda drtič zvládne pracovat s daným médiem v rámci příslušného použití. Podrobnosti o tom, zda se jedná o jednohřídelový drtič, dvouhřídelový drtič nebo kombinaci drtičů a čerpadel, jsou obvykle druhořadé nebo zcela nepodstatné. Pro ochranu navazujících součástí je však často vhodné použít doplňkové systémy ochrany před těžkými materiály.

Proto ve společnosti Vogelsang rozlišujeme následující typy drtičů a systémů ochrany před těžkými materiály:

  • Drtiče pevné hmoty: Mělnící technologie, jako je například systém RedUnit, snižují velikost částic pevných materiálů, aby bylo možné je bez problémů dále zpracovávat.
  • Mělniče tekutých médií: Tyto drtiče (RotaCut/XRipper) přicházejí do styku především s kapalnými médii a drtí veškerou rušivou hmotu, kterou tato média obsahují.
  • Systém nakládání s odloučeným odpadem: Systémy pro nakládání s odloučeným odpadem, jako je například DebrisCatcher, zbavují kapalné médium nežádoucích cizích materiálů, které nelze rozmělnit pomocí drtiče, zatímco systém pro odstraňování odpadu (Debris Removal System, DRS) a jednotka pro zvedání odpadu (Debris Lift Unit, DLU) umožňují oddělený těžký materiál vypudit a zlikvidovat.

Správná mělnící technologie pro každé použití

Mělnící technologie je potřebná pro mnoho různých použití: Ať už se jedná o mělnění vlhčených ubrousků v kanalizaci, drcení cizích materiálů v suspenzích bioplynových stanic nebo různých zbytků potravin v potravinářském průmyslu. V mnoha případech je vhodným doplňkem také separátor pro oddělení cizích materiálů, které mohou být v daném médiu obsaženy. To slouží jak k dezintegraci příslušného média, tak k ochraně komponent používaných v následných krocích procesu.

Speciální vlastnosti technologií pro drcení a separaci od společnosti Vogelsang

Coby zkušený výrobce drtící techniky a separačních systémů naše produkty neustále vyvíjíme. Protože se na ně spoléhají naši zákazníci v rámci nejrůznějších použití a oborů, máme možnost lépe poznat jejich specifické požadavky, což nám umožňuje nejen dodávat řešení pro každodenní problémy, ale také vybírat a dodávat vhodné produkty pro vysoce individuální procesy.

Mělniče tekutých médií – mělnící technologie pro kapalná média

V odvětví zpracování odpadních vod a zemědělství, stejně jako u bioplynových stanic, je vyžadováno především čerpání kapalných médií. Ta obvykle obsahují cizí materiály, které mohou způsobit problémy v navazujících systémech.

Čerpadla se mohou například ucpat vlhčenými ubrousky nebo zamotanými chuchvalci. Zákazníci se mohou spolehnout na mělniče tekutých médií od společnosti Vogelsang, které s těmito problémy účinně bojují. Dvouhřídelový drtič XRipper je k dispozici v různých verzích a lze jej instalovat jako vložený systém přímo v kanálu nebo v otevřených šachtách a jímkách před vtoky a výtoky. Samočistící rotory ripperu pracují různými rychlostmi, aby rozmělnily rušivé materiály, které může odpadní voda obsahovat, jako jsou hygienické výrobky, textilie a odpadky.

Díky integrovanému separátoru těžkých materiálů dokáže systém RotaCut oddělit cizí tělesa obsažená v odpadní vodě, aby mohla být později odstraněna. Plovoucí hmota je poté účinně mělněna na principu kontaktního řezání. RotaCut dezintegruje odpadní vodu a homogenizuje kaly. To má za následek nejen prevenci ucpávání a ochranu navazujících systémů, ale dochází také k úspoře nákladů.

Použití mělničů tekutých médií v zemědělství má smysl především tehdy, pokud cizí materiály obsažené v kejdě mohou způsobovat problémy. Systém RotaCut slouží například k ochraně čerpadel na cisternách a také k homogenizaci kejdy při její aplikaci. Čím méně viskózní a homogennější kejda je, tím lépe.

Mělnič tekutých médií RotaCut je oblíbený také u bioplynových stanic k dezintegraci substrátů a také k ochraně čerpadel. Například rozmělněním vláknitých cizích materiálů homogenizuje organickou suspenzi. Snížení viskozity zabraňuje tvorbě plovoucích vrstev, což snižuje spotřebu energie míchadel. Provozovatel se tak může spolehnout na bezproblémový provoz a zároveň šetří náklady na energii.

Drtiče pevné hmoty – umožňují čerpání pevné hmoty

Drtič pevné hmoty RedUnit je kombinací čerpací a drtící technologie navržené speciálně pro potravinářský a recyklační průmysl. Médium nejprve prochází fází hrubého drcení, po které může volitelně následovat fáze přesnějšího drcení včetně separace cizích materiálů. Lze také přidat kapalinu, aby bylo možné médium promíchat a dále přečerpávat.

Případná průmyslová použití drtičů pevné hmoty zahrnují mělnění organického odpadu, jako je ovoce a zelenina, a mělnění plodin. Pomocí této technologie drcení lze snadno zpracovávat rybí a jateční odpad, jako jsou vnitřnosti, kosti a kůže a rybí kosti. Snadno lze zpracovat i další odpad, jako je například směs organického odpadu a plastových odpadků.

Navazující systémy chraňte před pevnými tělesy pomocí separátorů cizích materiálů

Řešení separační techniky od společnosti Vogelsang nabízí optimální ochranu navazujících komponent před poškozením nebo zanesením cizími tělesy, jako jsou kameny, kovy, dřevo nebo podobné nežádoucí materiály. V závislosti na použití nebo úkolu mohou být separátory konstruovány jako čistě pasivní gravitační separátory cizích těles nebo mohou, zejména u médií s vysokou viskozitou, aktivně optimalizovat separaci pevných materiálů prostřednictvím elektricky poháněných hrabel. Separátory cizích těles jsou zvláště oblíbené v rámci technologie nakládání s kejdou, bioplynových stanic a odvětví zpracování odpadních vod, i pro mnoho dalších použití v průmyslu. Používají se především k ochraně čerpadel, aby se zabránilo ucpávání potrubních systémů, a také k zabezpečení navazujících procesů. Společnost Vogelsang velmi dbá na to, aby byla cizí tělesa spolehlivě odfiltrována při minimálních ztrátách požadovaného média. Naše speciální konstrukce umožňuje používat separátory cizích těles bez úprav k separaci mnoha druhů nežádoucích materiálů, jako jsou kameny, kovy nebo dřevo. Velkoryse dimenzovaný vnitřní prostor těchto zařízení vede ke snížení rychlosti proudění a zklidnění média, čímž se minimalizuje mechanická práce a otáčky a snižuje se tak spotřeba energie.