Hygienická a efektivní řešení pro použití v autobusové dopravě
Nabízíme řešení pro váš autobus od zásobování vodou a likvidace odpadu až po čištění interiéru

Cestování dálkovými autobusy je stále oblíbenější. S rostoucím počtem cestujících je jedním z problémů hygienická likvidace odpadních vod z umýváren a toalet. Aby byla tato likvidace řízená a neprobíhala v nehygienických a zdraví nebezpečných podmínkách, vyvinula společnost Vogelsang zařízení RoadPump. Také jednotka CleanUnit pro čištění interiéru dálkových autobusů nabízí vysokou efektivitu použití v kombinaci s funkčními jednotkami s dlouhou životností.

Udržování provozu v autobusových depech a na čerpacích stanicích