Servisní vybavení pro použití na železnici
Od čerpací stanice po správu dat – udržujeme vaše depo v chodu

Společnost Vogelsang je předním dodavatelem systémů pro zpracování odpadních vod pro osobní vlaky. Jsme hlavním dodavatelem pro Deutsche Bahn, jedničkou mezi místními a vnitrostátními vlakovými dopravci v Německu. Na naše odborné znalosti v oblasti osobních vlaků a technologie Vogelsang se spoléhají přední společnosti jako ÖBB a Irish Rail.

Vogelsang nabízí širokou škálu řešení, která zajistí optimální konfiguraci pro váš projekt, od nejmenšího systému až po největší evropské zařízení na úklid a čištění vlaků na nádraží Drážďanech – Reick: Síťové systémy, samostatné systémy, mobilní jednotky, jednotky zásobování čisticími prostředky pro čištění interiéru, automatizace služeb a sledování na dálku.

Zásobování a likvidace odpadu se systémovými řešeními od společnosti Vogelsang
Systémy pro provoz na železnici

V meziměstské osobní dopravě hraje čas zásadní roli – přesnost je pro potenciální cestující prodejním argumentem. Likvidace odpadních vod z palubních toalet a jejich doplňování sladkou vodou proto musí probíhat rychle, spolehlivě a bezpečně. Systémy společnosti Vogelsang pro zásobování a likvidaci odpadních vod na železnici jsou proto navrženy nejen pro vysoký výkon, ale zajišťují také spolehlivý provoz.

Dokonale sladěná technologie nejen usnadňuje práci, ale také zkracuje případné prostoje.

Zejména na železnici musí vzájemně spolupracovat mnoho jednotlivých prvků, aby byl zaručen hospodárný provoz. Společnost Vogelsang proto nabízí řadu individuálních systémů pro jednu i více stanic.

Srdce našeho železničního odsávacího zařízení pro likvidaci odpadní vody
Čerpací stanice s dvojicí čerpadel VacUnit

Jako vynálezce čerpadla s rotačními písty s elastomerovým povlakem dosáhla společnost Vogelsang již v 70. letech 20. století nového milníku v technologii čerpání viskózních médií. Díky této technologii jsou čerpadla s rotačními písty používané železničními společnostmi v systémech pro likvidaci odpadů samonasávací až do výšky devíti metrů, což je prostorově úsporné a hospodárné řešení, protože odpadá potřeba podtlakových nádrží a oddělených vakuových čerpadel a čerpadel na odpadní vodu. Stanice s vakuovým čerpadlem VacUnit zajišťuje bezproblémový provoz a podle potřeby zvyšuje výkon: Poskytuje dostatečný čerpací výkon pro současný provoz více připojených systémů TUnit.

Likvidace odpadních vod a plnění sladkou vodou pomocí systému TUnit
Stanice pro zásobování vodou a likvidaci odpadu TUnit

Zásobní sloupce Vogelsang pro plnění sladkou vodou jsou kompaktní a zároveň flexibilní. Hadice na stanicích TUnit poskytují široký pracovní rádius a jsou vybaveny zařízením pro automatické zatahování hadic. Z důvodu ochrany před teplotami pod bodem mrazu jsou hadice po použití automaticky vypouštěny. Aby se zabránilo usazování v potrubí na sladkou vodu, lze jako volitelný prvek nabídnout automatické hygienické proplachování, které se provádí v předem nastavených intervalech. Volitelné prvky, jako je například plně automatické programování množství náplně, signalizační systém nebo přídavná hadice pro čištění odpadní nádrže, umožňují přizpůsobit systém konkrétním potřebám.

Mobilní řešení pro zásobování a likvidaci odpadu od společnosti Vogelsang
Mobilní řešení MobileUnit

Při likvidaci odpadních vod má často smysl používat mobilní verze namísto stacionárních systémů. Pro maximální flexibilitu nabízí společnost Vogelsang pro toto použití samohybná vozidla nebo přívěsy. Kromě osvědčeného čerpadla s rotačními písty Vogelsang VX pro vyprazdňování nádrží toalet železničních vozů obsahují jak samohybné vozidlo tak přívěs také nádrž na přepravu odpadní vody o objemu až 2600 litrů v závislosti na zvoleném typu. Kromě běžných řešení pro likvidaci odpadní vody jsou k dispozici i další verze pro bioreaktorové systémy toalet. Existují také verze s přídavnými nádržemi na splachovací vodu. Pokud pouze potřebujete mít možnost přesouvat čerpací jednotku z místa na místo, je pro přímé odsávání a čerpání odpadní vody do kanalizace ideální ruční vozík, například systém MobileUnit Eco.

Všechny mobilní systémy pro zásobování a likvidaci odpadních vod od společnosti Vogelsang jsou nainstalovány na základních vozidlech od uznávaných výrobců, aby byla zachována jejich mobilní flexibilita po celou dobu jejich dlouhé životnosti.

Přístup ke všemu, co je potřeba k čištění interiéru vlaků, přímo na místě

Podniky v oblasti osobní veřejné dopravy musí ve svých vozech zajistit čistotu bez kompromisů nejen z důvodu hygieny, ale také proto, aby dokázaly držet krok s rostoucí konkurencí. Tlak na náklady je však stále větší, což znamená, že se úklidové služby musí přizpůsobovat neustále kratším časovým lhůtám. Umístění systémů Vogelsang CleanUnit v železničních a autobusových depech snižuje společnostem provozujícím veřejnou dopravu a jejich zaměstnancům odpovědných za úklid množství práce uvnitř vozů a zajišťuje přímý přístup k vodě a čistícím prostředkům.

Řešení pro čištění vlaků vyvinutá společností Vogelsang
Skříň pro čištění interiérů CleanUnit

Aby byly služby vlakové přepravy úplné je třeba mít čisté interiéry a jejich čistění musí být rychlé a účinné.

Úklidové skříně Vogelsang doplňují portfolio služeb o vysoce organizované jednotky pro zásobování vodou a likvidaci odpadu. Úklidové skříně Vogelsang poskytují teplou a studenou vodu a zásobu čisticích prostředků. Čisticí a dezinfekční roztoky se automaticky mísí s vodou z vodovodu na správnou pracovní koncentraci. K dispozici je také automatické dávkování roztoků připravených k použití.

Skříně jsou vybaveny umyvadly na čištění vybavení, vodovodním kohoutkem a automatickým systémem pro dávkování čisticích roztoků. Všechny úklidové skříně jsou vyrobeny z ochranné nerezové oceli a obsahují systém ohřevu, který zajišťuje provoz i při nízkých teplotách. Volitelně lze integrovat osvětlení a přídavné police na vybavení pro úklid a uzamykatelné dveře.

Vyberte si z našich standardních kompaktních a komfortních provedení nebo si vyžádejte řešení na míru.

Správa dat a online monitorování pro hospodárný provoz

Provozovat efektivně železniční společnost znamená neustále vědět, kde se její vozy nacházejí. Stav stanic údržby, servisu a zásobování v železničních depech je třeba sledovat a zobrazovat centrálně, aby bylo možné reagovat na případné anomálie. Systémy společnosti Vogelsang pro správu dat UICScan a VEBSys umožňují identifikovat osobní vozy v důležitých kontrolních bodech a údaje o vozech zaznamenávat v reálném čase společně s různými údaji ze železničních dep a centrálně je hlásit.

Skenovací brány pro identifikaci osobních automobilů
UICScan: Identifikace pro použití na železnici

Ekonomicky smýšlející železniční společnosti mohou ušetřit náklady na vývoj vlastního systému identifikace vozů pro přepravu osob použitím zákonem předepsaných čísel UIC. Ta jsou umístěna na karoserii vozu a lze je snímat pomocí skeneru umístěného vedle koleje. Identifikační zařízení s výkonnými kamerovými systémy a počítači, jako jsou například brány UICScan od společnosti Vogelsang, jsou samozřejmě určena i pro noční provoz.

To nejenže společnosti prozradí, kde se každý z jejích vozů nachází, ale také jí to umožní odlišit své vozy od vozů jiných společností u vjezdu na nádraží nebo před vjezdem do mycích zařízení. Systém totiž kromě čísla vozidla zaznamenává i další důležité údaje, jako je datum a čas, rychlost a železniční společnost zákazníka. Jakmile vlak projede skenovací stanicí, výsledky jsou zpracovány a jsou přeneseny do centrálního systému správy dat, jako je například systém VEBSys společnosti Vogelsang. Využité služby lze poté příslušnému zákazníkovi snadno vyúčtovat.

Nasazení systémů UICScan obecně nepředstavuje žádný problém a nevyžaduje žádné úpravy vozidel.

Online monitorování údajů o zařízení v železničním depu
Online monitorovací systém VEBSys

Aby mohl provozovatel železničního depa rozumně koordinovat mnoho činností a použití v železničním depu a aby mohl okamžitě reagovat na případné problémy, které se vyskytnou, musí mít nejprve vše pod dohledem. Digitální monitorovací systém hraje pro efektivní provoz železničních zařízení stejnou roli, jakou hrají návěstidla pro samotný provoz na železnici. Ať už se jedná o signalizační systém, zařízení pro zkoušení brzd, mycí zařízení nebo zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, musí vše fungovat podle plánu.

Pokročilé webové systémy pro správu dat shromažďují příslušné informace a dokumentují provozní stav zařízení v železničním depu v reálném čase. Vysoce kompatibilní systém VEBSys od společnosti Vogelsang se vyznačuje vysokou kvalitou dat. Nepřenáší pouze data všech zařízení Vogelsang v železničním depu, jako jsou například stanice s vakuovými čerpadly VacUnit nebo TUnit, ale uživatelsky přívětivý systém VEBSys pro indikaci poruch umožňuje uživateli také zobrazit stav kompresorů, ohřívačů a mycích zařízení dodávaných třetími stranami. Pro kontrolu a řízení jsou k dispozici různé moduly v závislosti na připojeném zařízení. Fungují jako systémy včasného varování nebo indikátory poruch, které zabraňují nesprávnému provozu připojených zařízení a zároveň v případě potřeby omezují přístup do samotného systému. Skupina oprávněných uživatelů je definována předem, takže bezproblémový provoz zařízení depa je chráněn dvojnásobně.